studijuok dėl savęs

Cheminės technologijos fakultetas  – studijuok dėl savęs

Vizija

Plėtoti aukšto tarptautinio lygio tyrimais grįstus mokslinius tyrimus chemijos ir cheminės technologijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkosaugos technologijos srityse, kurti aukštos pridėtinės vertės ir novatoriškas žinias, medžiagas ir technologijas darniam vystymuisi.

Misija

Tapti ir išlikti lyderiaujančia šalies įstaiga, ruošiančia aukščiausios kvalifikacijos chemijos pramonės specialistus ir vykdančia kokybiškus bei aktualius mokslinius tyrimus chemijos, chemijos inžinerijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkos inžinerijos srityse.

Vertybės

Kvalifikuotų dėstytojų ir mokslo darbuotojų kolektyvo būrimas bei išlaikymas, motyvuotų, entuziastingų studentų pritraukimas bei ugdymas, palankios svajonėms pildytis ir naujoms idėjoms skleistis atmosferos kūrimas bei puoselėjimas.

Istorija

Cheminės technologijos fakultetas įkurtas 1947 m. gruodžio 9 d. Kauno valstybiniame universitete, kuris 1950 m. spalio 31 d. buvo performuotas į Kauno politechnikos institutą ir 1990 m. spalio 30 d. tapo Kauno technologijos universitetu.
Įkurtame fakultete buvo Fizinės chemijos katedra (1950–1970 m. ji vadinosi Fizinės ir koloidų chemijos katedra), Neorganinės chemijos katedra, nuo kurios 1964 m. atskilo Bendrosios chemijos katedra, Neorganinės technologijos katedra, 1950 m. transformuota į Silikatų technologijos katedrą, Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros. Iš pastarosios 1951 m. atskilo Maisto produktų technologijos katedra.
1956 m. Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros buvo sujungtos į vieną Organinės chemijos ir technologijos katedrą, kuri 1965 m. rugsėjo 1 d. vėl buvo padalinta į dvi savarankiškas – Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedras.
1988 m. įkurta Inžinerinės ekologijos katedra.
2005 m. įkurtas Sintetinės chemijos institutas.
2010 m. fakulteto ir ES sanglaudos fondo lėšomis buvo moderniai įrengtas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras.
2013 m. sujungtos Bendrosios chemijos, Neorganinės chemijos ir Fizikinės chemijos katedros į vieną Fizikinės ir neorganinės chemijos katedrą. Inžinerinės ekologijos katedra pervadinta į Aplinkosaugos technologijos, Maisto produktų technologijos – į Maisto mokslo ir technologijos, Organinės technologijos – į Polimerų chemijos ir technologijos.

Doc. dr. Vaida Kitrytė-Syrpa – fakulteto dekanė

Fakulteto padalinių išrinkti nariai:
Prof. Ramunė Rutkaitė – tarybos pirmininkė
Doc. Kristina Kantminienė – tarybos sekretorė
Prof. Vytautas Getautis
Prof. Linas Kliučininkas
Prof. Saulius Grigalevičius
Prof. Ingrida Ancutienė
Doc. Eglė Arbačiauskienė
Doc. Zenonas Valančius
Doc. Milda Pukalskienė
Prof. Aušra Šipailienė
Doc. Rasa Paleckienė
Doc. Anatolijus Eisinas

Studentų atstovybės deleguoti fakulteto studentai:
Stud. Liepa Daugėlaitė
Stud. Monika Eimutytė
Stud. Tadas Magyla
Stud. Justas Čėsna

Dalyvavimas MTEP tarptautiniuose tinkluose, asociacijose ir kitose tarptautinėse organizacijose:

 • COST tinklaveikla
 • JAV chemikų draugija “American Chemical Society”
 • JAV medžiagų mokslininkų draugija “Materials Research Society”
 • Europos medžiagų mokslininkų draugija “European Materials Research Society”
 • Royal Society of Chemistry (RSC)
 • Tarptautinė elektrochemijos draugija (ISE)
 • Tarptautinė korozijos draugija (ICC)
 • Chemijos pramonės draugija (Society of Chemical Industry (SoCI)
 • Vokietijos fizikų draugija (Deutsche Physikalische Gesellschaft/German Physical Society)
 • Tarptautinė inžinierių asociacija (International Association of Engineers (IAENG))
 • Tarptautinės inžinierių asociacijos, Chemijos inžinerijos draugija (IAENG Society of Chemical Engineering)
 • JAV Maisto technologų institutas (IFT- Institute of Food Technology)
 • Aleksandro fon Humboldto (Alexander von Humboldt) mokslinė draugija
 • Tarptautinė grūdų mokslo ir technologijos asociacija (ICC)
 • Tarptautinė Maisto mokslo ir technologijos asociacija (IUFoST)
 • Tarptautinė maisto papildų ir funkcionaliojo maisto produktų draugija (ISNFF)
 • ISEKI Food Association: European Association for Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain
 • Europos chemijos ir molekulinių mokslų asociacijos Maisto chemijos skyrius (European Association of Chemical and Molecular Sciences Food Chemistry Division)
 • Pasaulinė harmonizavimo iniciatyva (Global Harmonisation Initiative – GHI)
 • Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupė (European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG)
 • Horizon Europe, Tarpvalstybinis forumas ir bendradarbiavimas inovacijoms E03662. Programos “Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai” nacionalinis koordinatorius.
 • Narystės tarptautinėse ekspertų grupėse:

Čekijos mokslo fondo Technikos mokslų komitetas – ekspertavimas (Committee of Technical Sciences of the Czech Science Foundation); M-ERA.NET programos projektų ekspertavimas; „Horizontas 2020“ programų (MSCA Innovative training Networks (ITN), MSCA Individual Fellowships (IF)), MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE), NMBP-ST-IND-2018-2020, DT-NMBP-21-2020, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) projektų ekspertavimas; „Horizontas 2020“ programų MSCA Innovative training Networks (ITN) ir Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) projektų recenzavimas; Mokslo projektų paramos agentūros prie Slovakijos Respublikos Švietimo, mokslo, tyrimų ir sporto ministerijos ir Slovakijos mokslų akademijos projektų ekspertavimas; EU-LCI ekspertų grupė (EK generalinis direktoratas: Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ).

 • Narystės tarptautinėse redakcinėse kolegijose:

žurnalo EUREKA: LIFE SCIENCES; žurnalo International Journal of Food Studies; žurnalų CyTA Journal of Food, Acta Alimentaria, Journal of Food Bioactives, Open Agriculture, Food and Health, Current Research in Nutrition and Food Science; mokslo žurnalų „International Journal of Environmental Monitoring and Analysis“, „International Journal of Materials Science and Applications”, „American Journal of chemical engineering“, „Journal of Civil Engineering and Management“ ir „Sustainable Building Materials and Technologies“;  mokslo žurnalų „Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering“ ir „Selected Scientific Papers – Journal of Civil Engineering“.

VIRTUALI PARODA, KĘSTUTIS SĄSNAUSKAS

Rask studijas

 

D.U.K.

 

Partneriai ir bendradarbiavimas