Rask studijas

Vizija

Plėtoti aukšto tarptautinio lygio tyrimais grįstus mokslinius tyrimus chemijos ir cheminės technologijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkosaugos technologijos srityse, kurti aukštos pridėtinės vertės ir novatoriškas žinias, medžiagas ir technologijas darniam vystymuisi.

Misija

Tapti ir išlikti lyderiaujančia šalies įstaiga, ruošiančia aukščiausios kvalifikacijos chemijos pramonės specialistus ir vykdančia kokybiškus bei aktualius mokslinius tyrimus chemijos, chemijos inžinerijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkos inžinerijos srityse.

Vertybės

Kvalifikuotų dėstytojų ir mokslo darbuotojų kolektyvo būrimas bei išlaikymas, motyvuotų, entuziastingų studentų pritraukimas bei ugdymas, palankios svajonėms pildytis ir naujoms idėjoms skleistis atmosferos kūrimas bei puoselėjimas.

Apie fakultetą

Galime nuoširdžiai džiaugtis, kad mūsų fakulteto absolventai yra ypač gerai vertinami pramonės atstovų.
Taip pat galime pagrįstai didžiuotis kvalifikuotų dėstytojų ir mokslo darbuotojų kolektyvu: mūsų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatai publikuojami aukšto lygio mokslo žurnaluose, nuolat vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei gerinama mokslui ir studijoms skirta įranga, laboratorijos ir kita materialioji bazė.

Istorija

Cheminės technologijos fakultetas įkurtas 1947 m. gruodžio 9 d. Kauno valstybiniame universitete, kuris 1950 m. spalio 31 d. buvo performuotas į Kauno politechnikos institutą ir 1990 m. spalio 30 d. tapo Kauno technologijos universitetu.
Įkurtame fakultete buvo Fizinės chemijos katedra (1950–1970 m. ji vadinosi Fizinės ir koloidų chemijos katedra), Neorganinės chemijos katedra, nuo kurios 1964 m. atskilo Bendrosios chemijos katedra, Neorganinės technologijos katedra, 1950 m. transformuota į Silikatų technologijos katedrą, Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros. Iš pastarosios 1951 m. atskilo Maisto produktų technologijos katedra.
1956 m. Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros buvo sujungtos į vieną Organinės chemijos ir technologijos katedrą, kuri 1965 m. rugsėjo 1 d. vėl buvo padalinta į dvi savarankiškas – Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedras.
1988 m. įkurta Inžinerinės ekologijos katedra.
2005 m. įkurtas Sintetinės chemijos institutas.
2010 m. fakulteto ir ES sanglaudos fondo lėšomis buvo moderniai įrengtas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras.
2013 m. sujungtos Bendrosios chemijos, Neorganinės chemijos ir Fizikinės chemijos katedros į vieną Fizikinės ir neorganinės chemijos katedrą. Inžinerinės ekologijos katedra pervadinta į Aplinkosaugos technologijos, Maisto produktų technologijos – į Maisto mokslo ir technologijos, Organinės technologijos – į Polimerų chemijos ir technologijos.

Prof. Kęstutis Baltakys – fakulteto dekanas

Fakulteto padalinių išrinkti nariai:

 • Doc. Ramunė Rutkaitė – tarybos pirmininkė
 • Doc. Kristina Kantminienė – tarybos sekretorė
 • Doc. Jonas Damašius
 • Doc. Aušra Šipailienė
 • Prof. Saulius Grigalevičius
 • Prof. Vytautas Getautis
 • Prof. Vytas Martynaitis
 • Prof. Rimvydas Kaminskas
 • Prof. Linas Kliūčininkas
 • Prof. Ingrida Ancutienė
 • Doc. Anatolijus Eisinas
 • Doc. Rasa Šlinkšienė

Studentų atstovybės deleguoti fakulteto studentai:

 • Eglė Bobinaitė
 • Eiminta Gelažnikaitė
 • Martynas Vepštas
 • Meda Daukšaitė

Dekanatas

Prof. dr. Kęstutis Baltakys

Dekanas

Doc. dr. Vilija Kederienė

Mokslo prodekanė

Doc. dr. Vaida Kitrytė

Studijų prodekanė

Doc. dr. Zenonas Valančius

Administravimo vadovas
 

Partneriai ir bendradarbiavimas

WE ARE SOCIAL

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku