Studijos

 

 

Bakalauras


Studijų programų vadovas | Doc. dr. Odeta Baniukaitienė | el.p. odeta.baniukaitiene@ktu.lt

Dviejų krypčių pirmosios pakopos studijų programos tikslas – išugdyti integruotas gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijas, būtinas tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, kritiškai vertinant jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai.

Dviejų krypčių pirmosios pakopos studijų programa „Biomedicininių medžiagų industrijos“ suteikia teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurių darbdaviai tikisi iš absolventų. Studijų programos turinys apima visus biomedicininių medžiagų ir jų gamybos technologijų aspektus: kūrimą, modeliavimą, projektavimą, gamybą, tyrimus, poveikio visuomenei ir aplinkai analizę.


Studijų programų vadovas | Lekt. dr. Andrius Jaskūnas | el.p. andrius.jaskunas@ktu.lt | +37067119304

Technologijos ir inovacijos, drąsiai galima sakyti, varo žmoniją į priekį. Tačiau tam reikalingi kūrybiški ir puikiai inžinerijos procesus išmanantys specialistai. Specialistai, kurie supranta, ne tik terminus „neorganinė chemija“ ir „organinė chemija“.

Domina chemija, inovacijos ir technologijos, o galvoje nuolat sukasi originalios idėjos – galbūt tai jūs?

Chemijos inžinerijos specialistai siekia sukurti industrines inovacijas, projektuoti ir valdyti technologines sistemas. Tuo pačiu augantys žmonijos troškimai darbo rinkoje didina kvalifikuotų chemijos inžinierių poreikį, gebančių analizuoti chemijos produktų paklausą, plėsti žinias bei formuoti visuomenės nuomonę inžinerijos srityje. Baigę šias studijas tokiais gebėjimais pasigirti galėsite ir jūs.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Ilona Jonuškienė | el.p. ilona.jonuskiene@ktu.lt |+37061643642

Dviejų priešingų pasaulių – gamtos ir technologijų – sankirta, kurioje gimsta netikėčiausi sprendimai ir inovatyviausi bioproduktai. Štai kas slepiasi už šios studijų programos pavadinimo. Beje, renkantis šią studijų programą nereikalingas chemijos egzaminas, tinka ir biologijos egzaminas.

Biotechnologijos šiandien viena sparčiausiai augančių pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių, todėl baigusieji šias studijas veiklos nestokos dar ilgai.

Biotechnologijos šiandien viena sparčiausiai augančių pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių, todėl baigusieji šias studijas veiklos nestokos dar ilgai. Laukia labai kūrybiškas bei puikių analitinių įgūdžių reikalaujantis darbas: spręsite biotechnologines problemas, projektuosite technologijas ir įrengimus, kursite ir gaminsite naujus produktus. Gamindami aukštos pridėtinės vertės biotechnologinius produktus integruosite bioprocesų, inžinerijos praktinius įgūdžius ir gyvųjų ląstelių žinias.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Vida Malinauskienė | el.p. vida.malinauskienė@ktu.lt | +37068727306

Laboratorija, mėgintuvėliai ir žadą atimančios cheminės reakcijos – tikriausiai daugeliui toks vaizdinys kyla, pagalvojus apie chemiko darbą. Vis dėlto jų veiklos klodai kur kas platesni. Chemikai geba susieti medžiagų struktūrą su jų savybėmis, o tai svarbu kuriant naujas medžiagas.

Jų darbas skatina žmonijos gerovės augimą, todėl Taikomosios chemijos absolventai geidžiami perspektyviausiose Lietuvos ir pasaulio mokslo, technologijų ir pramonės vystymosi srityse: farmacijos, biomedicinos, alternatyviosios energetikos ir kitose.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Loreta Bašinskienė | el.p. loreta.basinskiene@ktu.lt | +37069870938

Kasdienis žmonių aprūpinimas kokybišku, saugiu ir sveikatai palankiu maistu – šiandien tai vienas svarbiausių globalių iššūkių, kurį sprendžia maisto mokslininkai ir technologai. Studijuodami šioje programoje įgysite ateities maisto technologui būtinų tarpdisciplininių kompetencijų ir gebėjimų maisto chemijos, mikrobiologijos, mitybos, technologijų ir inžinerijos srityse. Be to – integruosite specialybės žinias su verslumo ir ekonomikos pagrindais.

Tai geriausiai maisto technologijų srities specialistus parengianti bakalauro studijų programa Lietuvoje, kuriai suteiktas tarptautinis „EQAS-Food Label“ kokybės ženklas. KTU yra vienintelis universitetas Baltijos šalyse, vykdantis šiuo kokybės ženklu akredituotas tarptautinio lygio studijas.

papildomosios studijos CTF

 

Magistrantūra

Studijų programų vadovė | Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė | el.p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt | +37068727306

Medicininė chemija – sritis, sutelkianti skirtingas mokslo šakas vaistų kūrimui ir jų plėtojimui. Baigę šias studijas ne tik išmanysite chemiją, biologiją, farmaciją, bet ir turėsite tyrimų įgūdžių, gebėsite formuluoti ir spręsti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės problemas. Kvalifikuoti, motyvuoti ir kūrybiški specialistai – būtent toks šios programos tikslas.

Ši magistrantūros studijų programa – jungtinė su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Vida Malinauskienė | el.p. vida.malinauskienė@ktu.lt | +37068727306

Taikomosios chemijos programos absolventai stebina įvairialypėmis chemijos srities kompetencijomis – darbdaviams labai reikia tokių specialistų.

Todėl baigę magistrantūros studijas ir tapę kvalifikuotais, kūrybingais profesionalais, būsite paklausūs darbo rinkoje. Šios programos absolventai laukiami pasaulinio lygio mokslo ir studijų institucijose, biofarmacijos ir kosmetikos, funkcines, hibridines, kompozitines ir nanomedžiagas kuriančiose ir gaminančiose įmonėse.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Violeta Kaunelienė | el.p. violeta.kauneliene@ktu.lt | +37068214778

Pažangių aplinkosaugos technologijų kūrimas, kritinis mąstymas ir antreprenerystės kompetencijų ugdymas – visa tai leidžia integruotai spręsti aplinkos ir verslo iššūkius. Ši studijų programa būtent į tai ir orientuota. Kadangi žinosite, kaip generuoti pridėtinę vertę bei spręsti visapusiškus ateities diktuojamus aplinkos ir verslo iššūkius, turėsite puikias galimybes įsitvirtinti tiek Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkoje.

Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa turi ilgiausią patirtį rengiant aplinkosaugos specialistus Lietuvoje. Žurnalo „Reitingai 2019“ duomenimis, tai geriausia šios srities programa mūsų šalyje.Studijų programų vadovas | Lekt. dr. Andrius Jaskūnas | el.p. andrius.jaskunas@ktu.lt | +37067119304

Modernūs produktai, inovatyviausios technologijos, rinkos tendencijos ir šiuolaikinė įranga – tai bus jūsų varomoji jėga. Pasikaustę žiniomis, kvalifikuoti chemijos inžinerijos absolventai gebės kurti tvarias ir socialiai atsakingas stambaus masto gamybas, patenkinti visuomenės poreikį naujiems chemijos pramonės produktams.

Jie bus inovacijų lyderiais – suprantantys sudėtingus cheminės technologijos procesus, vertinantys naujas technologijas iš ekonomikos perspektyvos ir formuojantys visuomenės požiūrį į mokslą ir pramonę kaip žmonijos gerbūvį kuriančias sferas. O būtent tai – neatsiejama šių laikų pramonės kasdienybė.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Ilona Jonuškienė | el.p. ilona.jonuskiene@ktu.lt |+37061643642

Šiuolaikinio pasaulio poreikiams aukštosios technologijos būtinos – ši studijų programa būtent į tai ir orientuota. Studijų programa orientuojasi į naujas mokslinių tyrimų sritis: bioproduktų gamybą, biologiškai aktyvių junginių sintezę, fermentų technologiją, bioprocesų inžineriją, aplinkosaugos biotechnologiją, atsinaujinančių šaltinių technologiją, genų inžineriją.

Būsimi absolventai gebės atlikti šiandieninei biotechnologijų pramonei reikalingus tyrimus, turės biotechnologijos ir inžinerijos praktinių įgūdžių, bioprocesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo kompetencijų. Pramoninės biotechnologijos absolventai – tai profesionalai, gebantys kurti, gaminti ir analizuoti biochemikalus, biomedžiagas, biopolimerus, biokurą, taikydami inovatyviausius biotechnologijos metodus.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Loreta Bašinskienė | el.p. loreta.basinskiene@ktu.lt | +37069870938

Tarptautinio lygio studijos – taip galima apibūdinti šią maisto technologijų krypties magistrantūros studijų programą. Tai vienintelės antrosios pakopos studijos Baltijos šalyse, kurioms suteiktas tarptautinis „EQAS-Food Label“ kokybės ženklas. Todėl jos – tiesus kelias ne tik į Lietuvos, bet ir visos Europos darbo bei aukštojo mokslo rinką. Čia ruošiami sumanūs maisto mokslo ir saugos profesionalai, kurių taikinyje – į bioekonomiką ir funkcionalumą orientuotos ateities maisto technologijos. Būdami absolventais jas kursite, diegsite ir valdysite.

Gebėsite vadovauti tarpdisciplininiams projektams, saugos ir kokybės valdymo bei maisto inovacijas kuriančioms grupėms, kurti savo verslą. Be to – formuosite viešąją nuomonę maisto mokslo, saugos, technologijų ir mitybos srityse.Studijų programų vadovė | Doc. dr. Loreta Bašinskienė | el.p. loreta.basinskiene@ktu.lt | +37069870938

Šiuolaikinei maisto pramonei reikalingi idėjas generuojantys ir jas įgyvendinantys specialistai. Todėl maisto produktų technologijos magistrantūra pirmiausia skirta tiems, kuriems nesvetima inovatyvių technologinių, inžinerinių ir ekonominių sprendimų paieška. Darbdaviai baigusiuosius šią programą vertina už saugių ir sveikų maisto produktų kūrimo procesų išmanymą. Taip pat už gebėjimą projektuoti ir valdyti procesus ir technologijas įvertinant jų poveikį žmogui ir aplinkai, o svarbiausia – už įgūdį į viską pažvelgti kūrybiškai.

 

Doktorantūra

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Raimundas Šiaučiūnas | e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Cheminės inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:

  • Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
  • Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant doktorantams galimybę dirbti su įžymiais šios srities mokslininkais;
  • Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
  • Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei.

Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Košicės universitete (Slovakija).
Ugdyti aukščiausios kvalifikacijos chemijos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių chemijos inžinerijos srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.


Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Vytautas Getautis | e. p. vytautas.getautis@ktu.lt

Chemijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos chemijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus, parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą.

Studijų programos trukmė – 4 metai, ji baigiama viešu daktaro disertacijos gynimu. Doktorantams suteikiamos išsamių ir tarpdisciplininių studijų ir tyrimų galimybės, kurios apima neorganinę, organinę, fizinę, analitinę, skaičiuojamąją ir teorinę chemiją, maisto chemiją, medžiagų chemiją, atmosferos ir aplinkos chemiją.

Moksliniai vadovai yra patyrę profesoriai arba docentai, turintys tarptautinę mokslinę reputaciją. Tyrimai atliekami modernioje KTU infrastruktūroje, naudojant moderniausią tyrimų programai pritaikytą tyrimų įrangą ir laboratorijas.


Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Arvaidas Galdikas | e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Medžiagų inžinerija – tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos.
Medžiagų inžinerijos doktorantūros studijose, aprūpintose šiuolaikine aparatūra, vykdomi pasaulinį lygį atitinkantys tyrimai, nukreipti į žinioms imlių medžiagų gamybos procesų technologijų kūrimą, plėtrą ir taikymus.
Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį PCAM tinklo universitetuose.
Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir spręsti aktualias medžiagų inžinerijos mokslo problemas


Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Žaneta Stasiškienė | e. p. zaneta.stasiskiene@ktu.lt

Jungtinė KTU, VDU ir LEI aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros programa, kurioje integruotos pažangios, tarpdalykinės studijos užtikrinančios, kad inžinerinių principų taikymas gerina mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažina neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, tuo pačiu leisdamas verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.
Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Bolonijos universitete (Italija).
Doktorantams sudarytos puikios sąlygos siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.
Pagrindinis programos tikslas – parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus, kurie kurtų sistemines inovacijas gerinančias mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažinančias neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei leidžiančias verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.

 

Studijų projektai

Studijų projektai