Polimerų chemijos ir technologijos katedra

Įsteigta 1922  m. balandžio 12 d.
 • 2019 m. – katedros vedėja paskirta doc. Joana Bendoraitienė.
 • 2013 m.  – katedra pervadinta Polimerų chemijos ir technologijos katedros vardu.
 • 2011–2019 m. – katedrai vėl vadovavo prof. Juozas Vidas Gražulevičius.
 • 2006–2010 m. – katedrai vadovo prof. dr. Jolanta Liesienė.
 • 1996 m. – Organinės technologijos katedros vedėju išrinktas prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius.
 • 1991–1995 m. – katedrai vadovavo doc. Rimtautas Kavaliūnas.
 • 1965 m. – Organinės technologijos katedrai vadovauti liko doc. Jonas Zdanavičius. Jį 1972 m. pakeitė prof. Adolfas Paulauskas.
 • 1951 m. – sujungtos Organinės technologijos ir Organinės chemijos katedros ir vėl atskirtos.
 • 1950 m. – įkūrus Kauno politechnikos institutą, Organinės technologijos katedra tapo šio instituto padaliniu.
 • 1946 m. – Organinės technologijos katedros vedėju tapo inžinierius Jonas Venskevičius.
 • 1944 m. – katedrai vadovavo inžinierius Vytautas Šukys.
 • 1940 m. – sovietinės Lietuvos aukštojo mokslo reformos metu Organinės technologijos katedros vedėju paskirtas pulkininkas doc. dr. Juozas Vėbra.
 • 1922 m. balandžio 12 d. – įsteigta Organinės technologijos katedra ir ruošti cheminės technologijos specialistai. Katedros steigėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo pirmasis Lietuvos universiteto rektorius prof. Jonas Šimkus.

Mokslo kryptys: N 003 Chemija, T 005 Chemijos inžinerija, T 008 Medžiagų inžinerija.

 • Polimerų modifikavimas ir taikymas.

Atliekami gamtinių polimerų modifikavimo ir taikymo tyrimai. Tyrinėjamos dispersinės sistemos, polimerinių kompleksų susidarymas, bioaktyvių medžiagų imobilizavimas gamtiniuose ir modifikuotuose polisachariduose. Kuriamos veikliosios maisto pakavimo medžiagos, mikroteršalų sorbentai. Sintetinami chromatografiniai sorbentai, tiriamas jų taikymas baltymų chromatografijai, fermentų imobilizavimui. Kuriamos naujos medžiagos audinių inžinerijai ir tvarsčiai žaizdoms gydyti. Taip pat kuriami inovatyvūs kosmetikos preparatai. Vystomos bioplastikų ir biokompozitų gamybos technologijos, kuriami bioskaidūs plastikiniai gaminiai, atliekami biokompozitų formavimo iš gamtinės kilmės medžiagų tyrimai. Kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos, sprendžiamos odų išdirbimo atliekų panaudojimo problemos.

 • Medžiagų chemija.

Organinių polimerinių bei mažamolekulių elektroaktyvių medžiagų (puslaidininkių, spinduolių, netiesinės optikos medžiagų), medžiagų lazeriniam rašymui bei optiniam 3D spausdinimui sintezė, polimerų ir polimerinių kompozitų iš gamtinės kilmės medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Pagrindinis dėmesys kreipiamas organinių skylinių, elektroninių skirtų hibridiniams fotovoltiniams elementams ir bipolinių puslaidininkių bei efektyvių spinduolių, skirtų organiniams šviesos diodams, sintezei ir tyrimams.

Tyrėjai: Viktorija Andriulevičienė, Odeta Baniukaitienė, Joana Bendoraitienė, Rita Butkutė, Asta Dabulienė, Juozas Vidas Gražulevičius, Saulius Grigalevičius, Jonas Keruckas, Rasa Keruckienė, Gintarė Kručaitė, Dovilė Liudvinavičiūtė, Ramūnas Lygaitis, Vesta Navikaitė-Šnipaitienė, Jolita Ostrauskaitė, Laura Pečiulytė, Deimantė Rosliuk, Ramunė Rutkaitė, Jūratė Simokaitienė, Daiva Tavgenienė, Aušra Tomkevičienė, Virgilijus Valeika, Dmytro Volyniuk, Monika Čekavičiūtė

Prodoktorantūros stažuotojai: Eigirdas Skuodis, Sigita Grauželienė, Audrius Bučinskas, Oleksandr Bezvikonnyi, Viktorija Andriulevičienė (iki 2023 metų), Rasa Keruckienė (iki 2023 metų).

Kontaktai

Joana Bendoraitienė
Doc. Joana Bendoraitienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 37 300 193
el. p. joana.bendoraitiene@ktu.lt

Diana Masiulionytė
+370 (37) 300 192
+370 (63) 076 177
diana.masiulionyte@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020 m.

ataskaita 2019