Polimerų chemijos ir technologijos katedra

Įsteigta 1922  m. balandžio 12 d.

Apie katedrą

1922  m. balandžio 12 d. buvo įsteigta Organinės technologijos katedra ir ruošti cheminės technologijos specialistai. Katedros steigėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo pirmasis Lietuvos universiteto rektorius prof. Jonas Šimkus. 1940 m. sovietinės Lietuvos aukštojo mokslo reformos metu Organinės technologijos katedros vedėju paskirtas pulkininkas doc. dr. Juozas Vėbra. Po karo, nuo 1944 m. katedrai vadovavo inžinierius Vytautas Šukys. 1946 m. Organinės technologijos katedros vedėju tapo inžinierius Jonas Venskevičius. 1950 m. įkūrus Kauno politechnikos institutą, Organinės technologijos katedra tapo šio instituto padaliniu. 1951 m. sujungtos Organinės technologijos ir Organinės chemijos katedros ir vėl atskirtos 1965 m. Organinės technologijos katedrai vadovauti liko doc. Jonas Zdanavičius. Jį 1972 m. pakeitė prof. Adolfas Paulauskas.  1991–1995 m. katedrai vadovavo doc. Rimtautas Kavaliūnas. 1996 m. Organinės technologijos katedros vedėju išrinktas prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius. 2006–2010 m. katedrai vadovo prof. dr. Jolanta Liesienė. Nuo 2011 m. katedrai vėl vadovauja prof. Juozas Vidas Gražulevičius. 2013 m. metais katedra pervadinta Polimerų chemijos ir technologijos katedros vardu.
Tikslas, veiklos:
Katedros tikslas – paruošti aukščiausios kvalifikacijos polimerų chemijos ir inžinerijos specialistus ir aukšto tarptautinio lygio mokslininkus, pritaikančius savo tyrimų rezultatus pasaulinio lygio inovacijose.
Katedra siūlo eilę taikomosios Chemijos, Cheminės technologijos ir inžinerijos, Pramoninės biotechnologijos pirmosios ir antrosios studijų programų modulių. Taip pat galima rinktis trečiosios pakopos (doktorantūros) Chemijos, Cheminės inžinerijos ir Medžiagų inžinerijos studijų programas.

Studijos

Katedros kuruojamos studijų programos:
Taikomoji chemija (bakalauras)
Taikomoji chemija (magistras)

Mokslas

Katedroje mokslinį darbą atlieka dvi mokslinės grupės:

Medžiagų chemijos mokslo grupė

Vadovas – prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius. Darbuotojai – prof. dr. Gintaras Buika, doc. dr. Jolita Ostrauskaitė, prof. dr. Saulius Grigalevičius, vyresn.m.d. dr. Ramūnas Lygaitis, vyresn.m.d. Jūratė Simokaitienė, vyresn.m.d. dr. Asta Dabulienė, m.d. dr. Aušra Tomkevičienė, vyresn.m.d. dr. Dmytro Volyniuk, pr.vyresn.m.d. dr. Jonas Keruckas, vyresn.m.d. dr. Dalius Gudeika, m.d. dr. Viktorija Mimaitė, lekt. dr. Audrius Bučinskas, pr.m.d. dr. Nadzeya Kukhta, pr.j.m.d. Ramin Pashazadeh, pr.j.m.d. Xiaofeng Tan, doktorantai – Rita Butkutė, Sigita Kašėtaitė, Gintarė Kručaitė, Rasa Keruckienė, Daiva Tavgenienė, Tomas Matulaitis, Eigirdas Skuodis, Gintarė Kaminskienė, Yan Danyliv, Iryna Hladka, Galyna Sych, Oleksandr Bezvikonnyi.
Mokslinių interesų sritys: organinių polimerinių bei mažamolekulių elektroaktyvių medžiagų (puslaidininkių, emiterių, netiesinės optikos medžiagų), medžiagų lazeriniam rašymui bei 3D spausdinimui sintezė, bioskaidžių polimerinių medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Didžiausias dėmesys kreipiamas organiniams puslaidininkiams. Sintetinami ir tyrinėjami skyliniai, elektroniniai ir bipoliniai puslaidininkiai, tiek mažamolekuliai tiek polimeriniai. Tyrinėjamos terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės fotoelektrinės susintetintų medžiagų savybės. Pagrindinės sintetinamų medžiagų pritaikymo sritys: organiniai šviesos diodai, fotovoltiniai (saulės) elementai,  organiniai plonasluoksniai tranzistoriai.
Grupė tampriai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio fizikais bei optoelektroninių ir elektroninių prietaisų kūrėjais.
Grupė vykdo įvairaus rango projektus, kuriuos finansuoja tiek tarptautinės tiek nacionalinės institucijos, tame tarpe programa Horizontas 2020. Vykdant šiuos projektus aktyviai dalyvauja įvairių pakopų studentai.
Grupė aktyviai patentuoja savo darbo rezultatus bei juos publikuoja aukštą reitingą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Per pastarąjį dešimtmetį grupė paskelbė daugiau kaip 260 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Web of Science duomenų bazę bei užregistravo apie 50 patentų.
 Polimerų modifikavimo ir taikymo mokslo grupė
Vadovė – doc. Rima Klimavičiūtė. Darbuotojai – lekt. dr. Odeta Baniukaitienė, doc. dr. Kęstutis Beleška, doc. dr. Joana Bendoraitienė, lekt. dr. Paulius Pavelas Danilovas, m.d. dr. Edita Mažonienė, dr. Laura Pečiulytė, doc. dr. Ramunė Rutkaitė, prof. dr. Virgilijus Valeika, vyresn. inž. Violeta Valeikienė, doktorantai – Dovilė Liudvinavičiūtė, Vesta Navikaitė-Šnipaitienė, Alisa Palavenienė, Deimantė Simanavičiūtė.
Mokslinių interesų sritys: polimerų sintezė ir modifikavimas, polimerinių kompleksų sudarymas, jų savybių tyrimas ir taikymas.
Grupės mokslininkai tiria katijoninių ir/arba anijoninių grupių turinčių krakmolo darinių, tame tarpe nanodalelių pavidalo, gavimą ir taikymą dispersinių sistemų destabilizavimui; bioaktyvių junginių imobilizavimą gamtiniuose ir/ar modifikuotuose polisachariduose ir jų taikymą bioskaidžių aktyvių maistinių pakuočių kūrime; gamtinių polisacharidų ir gamtinių fenolinių junginių kompleksų sudarymą ir taikymą gaminant tikslinius vaistinius preparatus. Sintetinami makroporėtos struktūros celiuliozės geliai, tiriamas jų taikymas baltymų chromatografijai, fermentų imobilizavimui, kaulo audinio inžinerijai, formuojant tvarsčius giluminėms žaizdoms gydyti. Kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos, sprendžiamos odų išdirbimo atliekų panaudojimo problemos.
Grupė tampriai bendradarbiauja su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkais bei užsienio mokslininkais iš Vroclavo technikos universiteto (Lenkija), Helmuto Šmito universiteto (Vokietija), Charkovo nacionalinio universiteto (Ukraina), Porto universiteto (Portugalija), Kijevo Nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (Ukraina), Odos ir avalynės tyrimo instituto (Rumunija), Twente universiteto (Olandija), Ciuricho taikomųjų mokslo universiteto (Šveicarija), Izmiro technologijos instituto (Turkija). Grupė bendradarbiauja su Lietuvos įmonėmis, tokiomis kaip AB „Kauno vandenys“, AB „Sūduvos vandenys“, UAB „Kėdainių oda“, UAB „Odos gaminiai“, UAB „IOCO Packaging“, UAB „Biochemlit“.
Grupė vykdo įvairaus tipo projektus, kuriuos finansuoja tiek tarptautinės, tiek nacionalinės institucijos. Vykdant šiuos projektus aktyviai dalyvauja įvairių studijų pakopų studentai.
Grupės mokslininkai darbo rezultatus publikuoja tarptautiniuose mokslo žurnaluose, diegia juos į pramonę. Per pastarąjį dešimtmetį paskelbta virš 60 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į „CAWoS“ („Clarivate Analytics Web of Science“) duomenų bazę, užregistruoti LT patentai, parduotos dvi licencijos.

Kontaktai

Eglė Jatautienė
Administratorė

Radvilėnų pl. 19-206, Kaunas
tel. +370 (37) 30 01 92
e. p. egle.jatautiene@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. habil. dr. Juozas Gražulevičius

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19a-214, Kaunas
tel. +370 (37) 300 193
e. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Juozas Vidas Gražulevičius Radvilėnų pl. 19 A-214 juozas.grazulevicius@ktu.lt
Gintaras Buika Radvilėnų pl. 19 A-226b gintaras.buika@ktu.lt
Saulius Grigalevičius Radvilėnų pl. 19 A-215 saulius.grigalevicius@ktu.lt
Jolita Ostrauskaitė Radvilėnų pl. 19 A-215 jolita.ostrauskaite@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Kęstutis Beleška Radvilėnų pl. 19 A-226b kestutis.beleska@ktu.lt
Joana Bendoraitienė Radvilėnų pl. 19 A-201 joana.bendoraitiene@ktu.lt
Rima Klimavičiūtė Radvilėnų pl. 19 A-208a rima.klimaviciute@ktu.lt
Ramūnas Lygaitis Radvilėnų pl. 19 A-206 ramunas.lygaitis@ktu.lt
Ramunė Rutkaitė Radvilėnų pl. 19 A-201 ramune.rutkaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Odeta Baniukaitienė Radvilėnų pl. 19 A–207 odeta.baniukaitiene@ktu.lt
Audrius Bučinskas Baršausko g. 59-A-545 audrius.bucinskas@ktu.lt
Paulius Pavelas Danilovas Radvilėnų pl. 19 A-004 paulius.danilovas@ktu.lt
Alisa Palavenienė Radvilėnų pl. 19 A-212 alias.palaveniene@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku