Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra

Įsteigta 2014 m. sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
 • 2014 m. – įkurta Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
 • 2004 m. – V. Janickiui kartu su prof. A. Kareiva (VU) už darbų ciklą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, sandaros, cheminių, fizikinių ir taikomųjų savybių tyrimai 1973–2003 m.“ paskirta Lietuvos mokslo premija.
 • 2003 m. – už darbą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, struktūriniai ir taikomųjų savybių tyrimai 1988-2003 m.“ katedros darbuotojams V. Janickiui, I. Ancutienei ir R. Ivanauskui Lietuvos mokslų akademija paskyrė Juozo Matulio (chemija) premiją.
 • 1977 m. – V. Janickis kartu su prof. O. Fossu (Norvegija) atrado naują seleno alotropinę atmainą – g-monoklininį seleną.
 • 1972 m. – B. Stulpinui pirmajam chemikui Lietuvoje už habilitacinį darbą buvo suteiktas technikos mokslų daktaro (dabar habil. daktaro) laipsnis.
 • 1968 m. – už darbus sieros, seleno ir mangano chemijos bei elektrochemijos srityje katedros darbuotojams J. Valančiūnui, J. Janickiui, V. Zelionkaitei, E. Pacauskui ir B. Stulpinui paskirta Lietuvos respublikinė premija.
 • 1964 m. – įkurta Bendrosios chemijos katedra. Katedroje dirbo 9-22 dėstytojai. V. Zelionkaitė, apgynusi chemijos mokslų daktaro disertaciją, tapo pirmąja moterimi Lietuvoje, gavusia chemijos mokslų daktaro (dabar habil. daktaro) laipsnį.
 • 1959 m. – Fizikinės chemijos katedrai priskirta neorganinių medžiagų technologijos specialybė. Pirmąją inžinierių neorganikų laidą katedra išleido 1961 metais.
 • 1926 m. – įkurta Fizikinės chemijos katedra. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Ilgus metus katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J. Janickis, turėjęs didelę įtaką mokslo krypčių formavimui. Katedroje dirbo 3-18 dėstytojų.
 • 1922 m. – įkurta Neorganinės ir analitinės chemijos katedra. Katedros dėstytojai dėstė bendrąją ir neorganinę chemiją bei analizinę chemiją. Katedroje dirbo 4-28 dėstytojai.

Katedros kuruojamos studijų programos:

Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Elektrochemijos ir chalkogenų chemijos.

Metalų chalkogenidų ir oksidų plonųjų sluoksnių sintezė ir charakterizavimas. Metalų ir jų lydinių elektrolitinis nusodinimas ir korozijos tyrimai. Medžiagų elektrocheminiam energijos generavimui ir kaupimui sintezė ir charakterizavimas.

 • Neorganinės daugiakomponentės heterogeninės sistemos ir jų taikymo technologijos.

Katalizatorių, adsorbentų ir skystųjų chemosorbentų kūrimas, tyrimai ir taikymas technologijose. Specialiųjų sudėtinių trąšų su įvairiais, pvz., bioaktyviais priedais kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Kontaktai

Prof. Ingrida Ancutienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 (37) 300 171
e. p. ingrida.ancutiene@ktu.lt

Gintarė Paškevičienė

tel. +370 (37) 45 70 70
e. p. gintare.paskeviciene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai

 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų atlikimo sutartis su UAB Agrokoncernas „NPK trąšų 30-4-4 analizė ir vertinimas“. Trukmė – 2018.
 • UAB Laboratorinių bandymų centrui suteikta paslauga tema „Kalio ir natrio koncentracijos kitimai įvairiuose betono mėginiuose“. Trukmė – 2018.
 • Krylova, V.; Dukštienė, N. The structure of PA-Se-S-Cd composite materials probed with FTIR spectroscopy // Applied surface science. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0169-4332. 2019, vol. 470, p. 462-471. DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.11.121. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,439; AIF: 4,321; IF/AIF: 1,027; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,22, SNIP: 1,328, SJR: 1,093 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P].
 • Janickis, V.; Petrašauskienė, N.; Žalenkienė, S.; Morkvėnaitė-Vilkončienė, I.; Ramanavičius, A. Morphology of CdSe-based coatings formed on polyamide substrate // Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia, CA : American Scientific Publishers. ISSN 1533-4880. eISSN 1533-4899. 2018, Vol. 18, iss. 1, p. 604-613. DOI: 10.1166/jnn.2017.13927. [Scopus; Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences; ScienceDirect; Compendex; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,354; AIF: 5,001; IF/AIF: 0,270; quartile: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [M. kr. 08T, 03P].
 • Alaburdaitė, R.; Paluckienė, E. Investigation of CuxS layers on polypropylene film formed by using different sulfuring agents // Chalcogenide Letters. Bucharest : National Institute of Materials Physics. ISSN 1584-8663. 2018, vol. 15, iss. 3, p. 139-149. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,624; AIF: 4,263; IF/AIF: 0,146; kvartilis: Q4 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,79, SNIP: 0,567, SJR: 0,277 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P].
 • Bronusiene, A.; Ancutiene, I. Elemental sulfur as a precursor for CuxS layer formation // Chalcogenide letters. Bucharest : National Institute of Materials Physics. ISSN 1584-8663. 2018, vol. 15, iss. 10, p. 483-489. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,624; AIF: 4,263; IF/AIF: 0,146; kvartilis: Q4 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,79, SNIP: 0,567, SJR: 0,277 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P].
 • Sharma, L.; Brigaityte, O.; Honer, K.; Kalfaoglu, E.; Slinksiene, R.; Streimikis, V.; Sviklas, A. M.; Baltrusaitis, J. Carnallite-derived solid waste as potassium (K) and magnesium (Mg) source in granulated compound NPK fertilizers // ACS sustainable chemistry and engineering. Washington, NW : ACS Publications. eISSN 2168-0485. 2018, vol. 6, iss. 7, p. 9427-9433. DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b01773. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 6,140 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,45, SNIP: 1,369, SJR: 1,657 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P].
 • Jančaitienė, K.; Šlinkšienė, R. Solid-liquid equilibrium in liquid compound fertilizers // Chemical industry and chemical engineering quarterly. Belgrade : Association of Chemical Engineers of Serbia. ISSN 1451-9372. eISSN 2217-7434. 2018, vol. 24, iss. 1, p. 59-68. DOI: 10.2298/CICEQ160705019J. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,944 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,09, SNIP: 0,821, SJR: 0,315 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T].
 • Treinytė, J.; Gražulevičienė, V.; Paleckienė, R.; Ostrauskaitė, J.; Česonienė, L. Biodegradable polymer composites as coating materials for granular fertilizers // Journal of Polymers and the Environment. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1566-2543. 2018, vol. 26, iss. 2, p. 543-554. DOI: 10.1007/s10924-017-0973-x. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,971; AIF: 4,056; IF/AIF: 0,485; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,14, SNIP: 0,915, SJR: 0,562 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 05T, 04T].
 • Vonžodaitė, K.; Balčiūnaitė, E.; Alaburdaitė, R.; Paluckienė, E. Formation of copper sulfides on polypropylene matrix using various reducing agents // Chemija. Vilnius : Lietuvos Mokslu Akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, vol. 29, iss. 3, p. 177-182. DOI: 10.6001/chemija.v29i3.3820. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,394; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,070; Q4 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,39, SNIP: 0,289, SJR: 0,201 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P].
 • Šulčius A. Regeneration of manganese electrolyte during continuous electrolysis of manganese coatings // Chemija. Vilnius: Lietuvos Mokslu Akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, vol. 29, iss. 2, p. 88-95. DOI: 10.6001/chemija.v29i3.3711. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,394; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,070; Q4 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,39, SNIP: 0,289, SJR: 0,201 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P].
 • Barauskienė, Ieva; Valatka, Eugenijus. Electrocatalytic and pseudocapacitive properties of cobalt (hydro)oxide films on sintered metal fiber filter // Materials for Renewable and Sustainable Energy. Berlin : Springer. ISSN 2194-1459. eISSN 2194-1467. 2018, Vol. 7, iss. 1, article 1, p. 1-10. DOI: 10.1007/s40243-017-0108-2. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus] [CiteScore: 2,75, SNIP: 0,855, SJR: 0,738 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P].
 • International conference on nanomaterials & nanotechnology (ICNANO), drug delivery & nanomedicine (DD): a substantial move towards the medical innovations and nanotechnology / Stockholm, Sweden, 09-12 October 2018, dr. A. Sulciute, dr. S. Ostachaviciute, dr. E. Valatka. Structure and photoelectrocatalytic behaviour of ZnO and ZnO films modified with cobalt-based oxygen evolving catalyst.
 • AuxDefense 2018 – 1st World Conference on Advanced Materials for Defense Scientific and focused on the latest scientific and technical novelties in advanced materials for Defense, including equipment and soldier protective systems. / São Julião da Barra Fort, Lisbon, Portugal, 3 – 4 September 2018, dr. R. Ivanauskas, dr. D. Milašiene. Modification the Polyamide 6 Film with Silver Selenide; dr. D. Milašiene, dr. R. Ivanauskas. Peculiarities of the Silver Selenide Layers Formation on the Different Nature Fibers Surface.
 • Jankauskaitė, Virginija; Lozovskis, Povilas; Valeika, Virgilijus; Vitkauskienė, Astra. Graphene oxide and metal particles nanocomposites for inhibition of pathogenic bacteria strains // Proceedings of the7th international conference on advanced material and systems, Bucharest, Romania, October 18th-20th, 2018 / edited by Luminiţa Albu, Viorica Deselnicu. Bucureşti : Editura CERTEX. ISSN 2068-0783. 2018, p. 117-122. DOI: 10.24264/icams-2018.I.17. [M.kr.: 08T].
 • Valeika, Virgilijus; Jankauskaitė, Virginija; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta. Biodegradability of hair as a waste of leather industry // Proceedings of the7th international conference on advanced material and systems, Bucharest, Romania, October 18th-20th, 2018 / edited by Luminiţa Albu, Viorica Deselnicu. Bucureşti : Editura CERTEX. ISSN 2068-0783. 2018, p. 475-482. DOI: 10.24264/icams-2018.VIII.15. [M.kr.: 05T].
 • Deksnytė, Žydrūnė; Valeika, Virgilijus. Effect of enzymes on vegetable tanning of leather // Iнновацiйнi матерiали та технологii шкiряно-хутрового виробництва: збiрник тез IV мiжнародного науково-практичного семiнару, 5 грудня 2018 року, Киiв = Innovative technologies and materials of leather and fur production: proceedings of IV international scientific and practical seminar, Kyiv, December 5, 2018. Kyiv : Київський національний університет технологій та дизайну. 2018, p. 113-114. [M.kr.: 05T].
 • Domarkaitė, A.; Beleška, K.; Valeikienė, V.; Valeika, Virgilijus. Removal of grease from bone tissue // Baltic polymer symposium 2018, Jurmala, Latvia, September 12-14: programme and proceedings / organised by Institute of Polymer Materials Riga Technical University, … [et al.]. [Riga] : [s.n.]. 2018, p. 121. [M.kr.: 05T].

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. R. Šlinkšienė stažavosi Kaiserslauterno technikos universitete (Technical University of Kaiserslautern), Vokietijoje (monitoringo vizitas pagal Erasmus+ programą)2018 08 08-12 , tyrimų tema – kietųjų dalelių savybių tyrimai.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Dr. R. Paleckienė yra Standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos technikos komiteto TK 57 „Trąšos“ vadovė, o dr. R. Šlinkšienė – narė.
 • Dr. V. Valeika, dr. R. Šlinkšienė ir dr. R. Paleckienė yra MITA programų projektų ekspertai.
 • Dr. R. Šlinkšienė ir dr. R. Paleckienė yra LVPA projektų ekspertės.

Narystės ir apdovanojimai:

 • Dr. E. Valatka, dr. E. Griškonis ir dr. K. Kantminienė yra Tarptautinės elektrochemijos draugijos (ISE) nariai.
 • Dr. A. Šulčius yra Tarptautinės korozijos draugijos (ICC) narys.
 • Doc. K. Kantminienė yra Lietuvos biotechnologų asociacijos (LTBA) narė .
 • Dr. E. Valatka yra Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija narys, Lietuvos Chemikų draugijos pirmininko pavaduotojas.
 • Dr. I.Ancutienė Lietuvos Chemikų draugijos revizijos komisijos narė.
 • Dr. V. Valeika buvo tarptautinės konferencijos „XIVth International Scientific-Practical Conference: Leather and Fur in the XXI Century: Technology, Quality, Environmental Management, Education“ September 5-8, 2018, Ulan-Ude, Russia mokslinio komiteto narys.
 • Dr. V. Valeika buvo IV tarptautinio mokslinio seminaro „Innovative technologies and materials of leather and fur production“ Kyiv, Ukraine, December 5, 2018, mokslinio komiteto narys.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • A. Ivanauskas, „Vario ir indžio selenidų sluoksnių ant stiklo gavimas naudojant selenopolitionatų rūgštis“, vadovė dr. I. Ancutienė.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • R. Mardosaitė, „Kobalto-molibdeno elektrokatalizinių dangų sintezė, struktūra ir aktyvumas“, vadovas dr. E. Valatka.
 • I. Barauskienė, „Kobalto oksidinių dangų sintezė, struktūra ir elektrocheminės savybės“, vadovas dr. E. Valatka.
 • L. Samardokas, „Metalų selenidų sluoksnių sudarymas ir tyrimas“, vadovas dr. R. Ivanauskas.
 • A. Bronušienė, „Vario-alavo sulfidų sluoksnių sudarymas ir tyrimas“, vadovė dr. I. Ancutienė.
 • A. Ilginis, „Modifikuoto grafito veltinio panaudojimo galimybės elektros energijos kaupikliuose“, vadovas dr. E. Griškonis.
 • A. Mikolaitienė, „Sudėtinių trąšų su bioaktyviais priedais kūrimas, fizikinės cheminės savybės ir taikymas“, vadovė dr. R. Šlinkšienė.
 

Katedros darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Saulius Kitrys Radvilėnų pl. 19 C-253 saulius.kitrys@ktu.lt
Eugenijus Valatka Radvilėnų pl. 19 C-249 eugenijus.valatka@ktu.lt
Ingrida Ancutienė Radvilėnų pl. 19 C-343 ingrida.ancutiene@ktu.lt
Algirdas Šulčius Radvilėnų pl. 19 C-341 algirdas.sulcius@ktu.lt
Vardas pavardė Adresas El. paštas
Nijolė Dukštienė Radvilėnų pl. 19 C-247 nijole.dukstiene@ktu.lt
Rasa Šlinkšienė Radvilėnų pl. 19 C-256 rasa.slinksiene@ktu.lt
Rasa Paleckienė Radvilėnų pl. 19 C-257 rasa.paleckiene@ktu.lt
Remigijus Ivanauskas Radvilėnų pl. 19 C-346 remigijus.ivanauskas@ktu.lt
Valentina Krylova Radvilėnų pl. 19 C-348 valentina.krylova@ktu.lt
Neringa Petrašauskienė Radvilėnų pl. 19 C-342 neringa.petrasauskiene@ktu.lt
Egidijus Griškonis Radvilėnų pl. 19 C-332 egidijus.griskonis@ktu.lt
Kristina Kantminienė Radvilėnų pl. 19 C-338 kristina.kantminiene@ktu.lt
Edita Paluckienė Radvilėnų pl. 19 C-336 edita.paluckiene@ktu.lt
Rasa Alaburdaitė Radvilėnų pl. 19 C-340 rasa.alaburdaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Andrius Jaskūnas Radvilėnų pl. 19 C-330 andrius.jaskunas@ktu.lt
Dovilė Sinkevičiūtė Radvilėnų pl. 19 C-247 dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Simona Ostachavičiūtė Radvilėnų pl. 19 C-249 simona.ostachaviciute@ktu.lt
Kristina Jančaitienė Radvilėnų pl. 19 C-244 kristina.jancaitiene@ktu.lt
Agnė Šulčiūtė Radvilėnų pl. 19 C-249 agne.sulciute@ktu.lt
Skirma Žalenkienė Radvilėnų pl. 19 C-345 skirma.zalenkiene@ktu.lt
Rūta Stokienė Radvilėnų pl. 19 C-345 ruta.stokiene@ktu.lt
Nerita Žmuidzinavičienė Radvilėnų pl. 19 C-339 nerita.galvanauskaite@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku