Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra

Įsteigta 2014 m. sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.

Apie katedrą

2014 m įkurta nauja Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
Tikslas:
Vykdyti tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, paklausius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, gebančius įgytas kompetencijas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
Katedroje dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai, vykdantys intensyvią mokslinę veiklą, dalyvaujantys studijų ir mokslo projektuose.
Veiklos:
  • Pedagoginė – katedroje ruošiami cheminės technologijos ir inžinerijos (neorganinių medžiagų technologijos, mineralinių trąšų ir elektrocheminių gamybų specializacijų) programos bakalaurai bei chemijos inžinerijos ir chemijos programų magistrai. Aktyviai dalyvaujama doktorantūros (chemijos inžinerijos ir chemijos) programose. Bakalauro ir magistro studijų programos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Katedros kuruojami studentai skatinami aktyviai dalyvauti studijų mainų programose Europoje (ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programos)
  • Mokslinė – katedros mokslo grupėse atliekami tyrimai, kurie siejasi su KTU prioritetinėmis kryptimis: „Naujosios medžiagos aukštosioms technologijoms“ ir „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“. Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje tiriamojoje veikloje, bendradarbiauja su kitais KTU padaliniais, partneriais Lietuvoje bei užsienio kolegomis.
  • Katedros dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su UAB „Arvi fertis“, AB „Achema“, AB „Lifosa“vykdant užsakomuosius darbus ir sprendžiant chemijos pramonės įmonių problemas, katedros kuruojami studentai praktikas atlieka ir stažuojasi šiose Lietuvos chemijos pramonės įmonėse.

Studijos

Katedroje ruošiami cheminės technologijos ir inžinerijos programos bakalaurai bei chemijos inžinerijos ir chemijos programų magistrai. Aktyviai dalyvaujama doktorantūros (chemijos inžinerijos ir chemijos) programose.
Katedros dėstytojų kuruojami moduliai:
Bakalauro studijų moduliai
T350B132 Apsauga nuo korozijos ir erozijos (prof. dr. A. Šulčius)
T350B613 Azoto trąšų ir rūgščių technologija (prof. dr. S. Kitrys)
P360B001 Bioneorganinė chemija (doc. dr. V. Krylova)
P401B401 Chemija (doc. dr. E.Griškonis)
P400B010 Cheminė termodinamika (prof. dr. S. Kitrys)
T155B001 Elektrochemija ir metalų korozija (prof. dr. A. Šulčius)
P400B001 Fizikinė chemija 1 (doc. dr. R. Šlinkšienė)
P400B002 Fizikinė chemija 2 (prof. dr. E. Valatka)
P400B601 Fizikinė ir koloidų chemija (prof. dr. E. Valatka)
P300B603 Fizikocheminė analizė (doc. dr. Nijolė Dukštienė)
T350B614 Fosforo trąšų technologija (doc. dr. R. Paleckienė)
P003B010 Funkcinių neorganinių medžiagų chemija (prof. dr. I. Ancutienė)
T000B181 Kuro elementai ir elektrocheminiai energijos kaupikliai (doc. dr. E.Griškonis)
T350B131 Mineralinių trąšų ir rūgščių technologija (doc. dr. R. Paleckienė)
P360B003 Neorganinė chemija (doc. dr. R. Ivanauskas)
P360B101 Neorganinė chemija (doc. dr. R. Ivanauskas)
P360B501 Neorganinė chemija 1 (prof. dr. I. Ancutienė)
P360B502 Neorganinė chemija 2 (prof. dr. I. Ancutienė)
T350B129 Surišto azoto technologija ir įrengimai (prof. dr. S. Kitrys)
T270B115 Aplinkos chemija (doc. dr. R. Ivanauskas)
P300B001 Cheminė analizė (doc. dr. V. Krylova)
P300B503 Cheminė analizė (doc. dr. V. Krylova)
P300B010 Instrumentinė analizė (doc. dr. Nijolė Dukštienė)
P352B001 Paviršiaus ir koloidų chemija (doc. dr. G. Dabrilaitė – Kudžmienė)
T350B6129 Surišto azoto technologija ir įrengimai (prof. dr. S. Kitrys)
Magistro studijų moduliai:
T350M102 Chemijos pramonės procesų rizika (doc. dr. R. Paleckienė)
P401M103 Pramoninė elektrochemija (doc. dr. N. Dukštienė)
P400M103 Cheminė kinetika ir katalizė (prof. dr. E. Valatka)
T350M115 Cheminių reakcijų inžinerija (prof. dr. E. Valatka)
T350M121 Katalizatorių gamybos ir tyrimo metodai (prof. dr. S. Kitrys)
P402M001 Fotocheminė konversija ir fotokatalizė (prof. dr. E. Valatka)
P401M100 Elektrocheminiai instrumentinės analizės metodai (doc. dr. N. Dukštienė)
T155M101 Metalų ir konversinės dangos (prof. dr. A. Šulčius)
T350M122 Neorganinių medžiagų gamybų įranga (doc. dr. R. Šlinkšienė)
P003M102 Rinktiniai chemijos skyriai (prof. dr. I. Ancutienė)
T350M116 Rinktiniai cheminės termodinamikos skyriai (prof. dr. S. Kitrys)
T350M123 Mineralinių trąšų agrochemija ir jų gamybos perspektyvos (doc. dr. R. Paleckienė)
T350M120 Sudėtinių ir specialiųjų trąšų teorija ir technologija (doc. dr. R. Šlinkšienė)
T490M114 Baltyminių nemaistinių produktų perdirbimo ir utilizavimo technologijos (prof. dr. V. Valeika)
Doktorantūros studijų moduliai:
T350D732 Chemijos inžinerija (prof. dr. S. Kitrys)
T350D102 Katalizinių procesų teorija ir taikymas (prof. dr. S. Kitrys)
P360D010 Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. dr. I. Ancutienė)
P360D100 Chalkogenų chemija (prof. dr. I. Ancutienė)
T350D610 Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (Prof. dr. A. Šulčius, doc. dr. R. Šlinkšienė)

Mokslas

Fizikinės ir neorganinės chemijos katedrą sudaro Bendrosios chemijos, Neorganinės chemijos ir Fizikinės ir neorganinės chemijos padaliniai. Padaliniuose dirba mokslo grupės, susiformavusios pagal darbų kryptis ir tematikas.
Bendrosios chemijos padalinys: pagrindinė Bendrosios chemijos padalinio mokslinio darbo kryptis – elektrochemija, sprendžiamos problemos – mangano ir jo lydinių elektrolitinis nusodinimas ir gautų dangų savybių tyrimas, turint tikslą jas panaudoti kaip anodines apsaugines plieno dangas ir kaip lydmetalius difuziniam įvairiarūšių metalų ir lydinių suvirinimui.
Bendrosios chemijos padalinyje mokslinius tyrimus vykdo Techninių elektrochemijos problemų mokslo grupė. Pagrindinės šios grupės mokslinių tyrimų sritys: mangano ir jo lydinių elektrolitinis nusodinimas bei jų atsparumas korozijai, CuxS sluoksnių ant plastmasių tyrimas.
Organinės sintezės ir technologijų mokslo grupė dirba kartu su kitomis katedromis. Pagrindinės šios grupės mokslinių tyrimų sritys: N-pakeistų amino rūgščių ir jų darinių sintezė bei gautų junginių ciklizacija į heterociklinius junginius, alkilchindolino darinių sintezė ir gautų junginių savybės, ekologiškai švarių, efektyvių technologijų odoms išdirbti kūrimas ir kompleksinis tyrimas.
Fizikinės chemijos padalinyje atliekami tyrimai, kurie siejasi su KTU prioritetine kryptimi „Naujosios medžiagos aukštosioms technologijoms“. Tematikoje, kuri apima specialiųjų daugiakomponenčių sistemų tyrimus ir jų taikymą, galima išskirti dvi potemes:
Pereinamųjų metalų oksidų sistemų fizikinės cheminės savybės ir panaudojimas. Siekiama sukurti naujus adsorbentus, katalizatorius ir dangas, nustatyti jų fizikines chemines savybes ir panaudojimą.
Sudėtinių specialiųjų trąšų gavimas, savybės ir panaudojimas. Vykdomi tyrimai plečiant trąšų, kurioms naudojamos gamtinės (dolomitas, ceolitas, pelenai), netradicinės lengvai prieinamos žaliavos arba kitų gamybų atliekos, asortimentą.
Neorganinės chemijos padalinys: padalinio darbuotojų mokslinio darbo sritis yra susijusi su naujų chalkogenidinių junginių sinteze bei chalkogenidinių dangų gavimu ir jų savybių tyrimais. Pagrindinė mokslo grupės darbo kryptis siejasi su pagrindinėmis dėstomomis disciplinomis – neorganine chemija ir chemine analize: V, VI, VIIA grupių elementų – nemetalų naujų junginių susidarymas, jų cheminės ir fizikocheminės savybės, sandara ir struktūra, šių elementų bei jų žemo oksidacijos laipsnio junginių pritaikymas puslaidininkinių ir elektrai laidžių plonų d–metalų–nemetalų (sulfidų, selenidų, telūridų) binarinių junginių sluoksnių sudarymui dielektrikų paviršiuje gaunamos kompozicinės naujų savybių medžiagos, svarbios nanomokslui ir technologijai.

Kontaktai

Gintarė Paškevičienė
Administratorė

Radvilėnų pl. 19-252 Kaunas
tel. +370 (37) 45 70 70
e. p. gintare.paskeviciene@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Ingrida Ancutienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 (37) 300 171
e. p. ingrida.ancutiene@ktu.lt

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Saulius Kitrys Radvilėnų pl. 19 C-253 saulius.kitrys@ktu.lt
Eugenijus Valatka Radvilėnų pl. 19 C-249 eugenijus.valatka@ktu.lt
Ingrida Ancutienė Radvilėnų pl. 19 C-343 ingrida.ancutiene@ktu.lt
Algirdas Šulčius Radvilėnų pl. 19 C-341 algirdas.sulcius@ktu.lt
Virgilijus Valeika Radvilėnų pl. 19 C-333 virgilijus.valeika@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Nijolė Dukštienė Radvilėnų pl. 19 C-247 nijole.dukstiene@ktu.lt
Rasa Šlinkšienė Radvilėnų pl. 19 C-256 rasa.slinksiene@ktu.lt
Rasa Paleckienė Radvilėnų pl. 19 C-257 rasa.paleckiene@ktu.lt
Gitana Dabrilaitė-Kudžmienė Radvilėnų pl. 19 C-259 gitana.dabrilaite@ktu.lt
Remigijus Ivanauskas Radvilėnų pl. 19 C-346 remigijus.ivanauskas@ktu.lt
Valentina Krylova Radvilėnų pl. 19 C-348 valentina.krylova@ktu.lt
Neringa Petrašauskienė Radvilėnų pl. 19 C-342 neringa.petrasauskiene@ktu.lt
Egidijus Griškonis Radvilėnų pl. 19 C-332 egidijus.griskonis@ktu.lt
Kristina Kantminienė Radvilėnų pl. 19 C-338 kristina.kantminiene@ktu.lt
Edita Paluckienė Radvilėnų pl. 19 C-336 edita.paluckiene@ktu.lt
Rasa Alaburdaitė Radvilėnų pl. 19 C-340 rasa.alaburdaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Andrius Jaskūnas Radvilėnų pl. 19 C-330 andrius.jaskunas@ktu.lt
Dovilė Sinkevičiūtė Radvilėnų pl. 19 C-247 dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Simona Ostachavičiūtė Radvilėnų pl. 19 C-249 simona.ostachaviciute@ktu.lt
Kristina Jančaitienė Radvilėnų pl. 19 C-244 kristina.jancaitiene@ktu.lt
Agnė Šulčiūtė Radvilėnų pl. 19 C-249 agne.sulciute@ktu.lt
Skirma Žalenkienė Radvilėnų pl. 19 C-345 skirma.zalenkiene@ktu.lt
Rūta Stokienė Radvilėnų pl. 19 C-345 ruta.stokiene@ktu.lt
Nerita Žmuidzinavičienė Radvilėnų pl. 19 C-339 nerita.galvanauskaite@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku