Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra

Įsteigta 2014 m. sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
 • 2014 m. – įkurta Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
 • 2004 m. – V. Janickiui kartu su prof. A. Kareiva (VU) už darbų ciklą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, sandaros, cheminių, fizikinių ir taikomųjų savybių tyrimai 1973–2003 m.“ paskirta Lietuvos mokslo premija.
 • 2003 m. – už darbą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, struktūriniai ir taikomųjų savybių tyrimai 1988-2003 m.“ katedros darbuotojams V. Janickiui, I. Ancutienei ir R. Ivanauskui Lietuvos mokslų akademija paskyrė Juozo Matulio (chemija) premiją.
 • 1977 m. – V. Janickis kartu su prof. O. Fossu (Norvegija) atrado naują seleno alotropinę atmainą – g-monoklininį seleną.
 • 1972 m. – B. Stulpinui pirmajam chemikui Lietuvoje už habilitacinį darbą buvo suteiktas technikos mokslų daktaro (dabar habil. daktaro) laipsnis.
 • 1968 m. – už darbus sieros, seleno ir mangano chemijos bei elektrochemijos srityje katedros darbuotojams J. Valančiūnui, J. Janickiui, V. Zelionkaitei, E. Pacauskui ir B. Stulpinui paskirta Lietuvos respublikinė premija.
 • 1964 m. – įkurta Bendrosios chemijos katedra. Katedroje dirbo 9-22 dėstytojai. V. Zelionkaitė, apgynusi chemijos mokslų daktaro disertaciją, tapo pirmąja moterimi Lietuvoje, gavusia chemijos mokslų daktaro (dabar habil. daktaro) laipsnį.
 • 1959 m. – Fizikinės chemijos katedrai priskirta neorganinių medžiagų technologijos specialybė. Pirmąją inžinierių neorganikų laidą katedra išleido 1961 metais.
 • 1926 m. – įkurta Fizikinės chemijos katedra. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Ilgus metus katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J. Janickis, turėjęs didelę įtaką mokslo krypčių formavimui. Katedroje dirbo 3-18 dėstytojų.
 • 1922 m. – įkurta Neorganinės ir analitinės chemijos katedra. Katedros dėstytojai dėstė bendrąją ir neorganinę chemiją bei analizinę chemiją. Katedroje dirbo 4-28 dėstytojai.

Katedros kuruojamos studijų programos:

Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Elektrochemijos ir chalkogenų chemijos.

Metalų chalkogenidų ir oksidų plonųjų sluoksnių sintezė ir charakterizavimas. Metalų ir jų lydinių elektrolitinis nusodinimas ir korozijos tyrimai. Medžiagų elektrocheminiam energijos generavimui ir kaupimui sintezė ir charakterizavimas.

 • Neorganinės daugiakomponentės heterogeninės sistemos ir jų taikymo technologijos.

Katalizatorių, adsorbentų ir skystųjų chemosorbentų kūrimas, tyrimai ir taikymas technologijose. Specialiųjų sudėtinių trąšų su įvairiais, pvz., bioaktyviais priedais kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Tyrėjai: dr. S. Kitrys, dr. I. Ancutienė, dr. A. Šulčius, dr. E. Valatka, dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė,
dr. A. Jaskūnas, dr. K. Jančaitienė, dr. R. Alaburdaitė, dr. N. Dukštienė, dr. E. Griškonis, dr. R. Ivanauskas, dr. K. Kantminienė, dr. V. Krylova, dr. E. Paluckienė, dr. N. Petrašauskienė, dr. S. Ostachavičiūtė, dr. D. Sinkevičiūtė, dr. R. Stokienė, dr. A. Šulčiūtė, dr. S. Žalenkienė, dr. N. Žmuidzinavičienė.

Doktorantai:  A. Bronušienė, A. Ilginis, A. Mikolaitienė, L. Samardokas.

Kontaktai

Ingrida Ancutienė
Prof. Ingrida Ancutienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 (37) 300 171
e. p. ingrida.ancutiene@ktu.lt

Jūratė Balserienė

tel. +370 (37) 45 70 70
e. p. jurate.balseriene@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Tarptautiniai:

 • COST projektas CA18234 “Skaitmeniniai medžiagų mokslai efektyviam vandens skaidymui panaudojant plačiai paplitusių elementų nanokristalus“ (angl. Computational materials sciences for efficient water splitting with nanocrystals from abundant elements), 2019 – 2023 (dr. I.Barauskienė – pagrindinis Lietuvos atstovas, dr. A.Šulčiūtė – pavaduotoja).

Nacionaliniai:

 • LMT projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, projekto kodas 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001 (dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė, dr. K. Jančaitienė).
 • Barauskienė, Ieva; Valatka, Eugenijus. Layer-by-layer electrodeposition of high-capacitance nickel–cobalt oxides on FTO substrate // Journal of materials science: materials in electronics. New York, NY : Springer. ISSN 0957-4522. eISSN 1573-482X. 2019, vol. 30, iss. 11, p. 10311-10320. DOI: 10.1007/s10854019-01369-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,195; AIF: 4,388; IF/AIF: 0,500; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003].
 • Barauskienė, Ieva; Valatka, Eugenijus. Layered nickel-cobalt oxide coatings on stainless steel as an electrocatalyst for oxygen evolution reaction // Electrocatalysis. New York : Springer. ISSN 1868-2529. eISSN 1868-5994. 2019, vol. 10, iss. 1, p. 63-71. DOI: 10.1007/s12678-018-0495-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,311; AIF: 5,254; IF/AIF: 0,439; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003].
 • Mardosaitė, Rasa; Valatka, Eugenijus. S-containing Molybdenum Oxide Films as pH Neutral Hydrogen Evolution Electrocatalyst prepared by Electrodeposition // J. Electrochem. Sci. ESG, Serbia. ISSN 1452-3981. 2019, vol. 14, p. 387 – 401. DOI: 10.20964/2019.01.37. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,284; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003].
 • Sacevičienė, Virginija; Jucienė, Milda; Dobilaitė, Vaida; Krylova, Valentina; Žalenkienė, Skirma; Dukštienė, Nijolė; Bliūdžius, Raimondas. Investigation of the changes in physical properties of PES/PVC fabrics after aging // Journal of applied polymer science. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons. ISSN 0021-8995. eISSN 1097-4628. 2019, vol. 136, iss. 21, art. no. 47523, p. 1-10. DOI: 10.1002/app.47523. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,188; AIF: 3,469; IF/AIF: 0,630; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003, T 002].
 • Dukštienė, Nijolė; Krylova, Valentina. Silver-cadmium chalcogenide/polyamide composite materials investigated from morphological and optical viewpoint // Chalcogenide Letters. Bucharest : Virtual Institute of Physics. ISSN 1584-8663. 2019, vol. 16, iss. 12, p. 615-629. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 0,977; AIF: 4,591; IF/AIF: 0,212; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003].
 • Plaipaitė-Nalivaiko, Rita; Griškonis, Egidijus; Adlienė, Diana; Gilys, Laurynas. Continuous ultrasound assisted sonoelectrochemical synthesis of W-Co alloy nanoparticles // Acta physica Polonica A: proceedings of the 12th international conference “Ion implantation and other applications of ions and electrons”, ION 2018, Kazimierz Dolny, Poland, June 18-21, 2018. Warsaw : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. 2019, vol. 136, iss. 2, p. 267-273. DOI: 10.12693/APhysPolA.136.267. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 0,545; AIF: 3,170; IF/AIF: 0,171; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003, N 002].
 • Osipovaitė, Viktorija; Ancutienė, Ingrida. Composition and morphology of coppe bismuth selenide layer on glass prepared by chemical conversion technique. // Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademija. ISSN 0235-7216. 2019, vol. 30, iss. 1, p. 33-40. DOI: 10.6001/chemija.v30i1.3923. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [CiteScore: 0,46; SNIP: 0,338; SJR: 0,154; Q4 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: N 003].
 • Dambrauskas, Tadas, Baltakys, Kęstutis, Eisinas, Anatolijus, Kitrys, Saulius. The specific surface area and porosity of synthetic and calcined α-C2SH, kilchoanite and hydroxyledgrewite // Powder technology. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0032-5910. eISSN 1873-328X. 2019, vol. 355, p. 504-513. DOI: 1016/j.powtec.2019.07.078. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [CiteScore: 3,80; SNIP: 1,556; SJR: 0,968; Q1 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: T 005].
 • Vaškelienė, Vaida, Šlinkšienė, Rasa. The influence of extraction method and conditions on the concentration of flavonoids in the extracts of rowanberries = Ekstrakcijos metodo ir sąlygų įtaka flavonoidų koncentracijai šermukšnio uogų ekstraktuose // Chemija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademija. ISSN 0235- 7216. eISSN 2424-4538. 2019, vol. 30, iss. 3, p. 168-175. DOI: 10.6001/chemija.v30i3.4051. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [CiteScore: 0,46; SNIP: 0,338; SJR: 0,154; Q4 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: N 003].
 • Balandis, Benas; Anusevičius, Kazimieras; Šiugždaitė, Jūratė; Kantminienė, Kristina; Mickevičius, Vytautas. Synthesis and antibacterial activity of 3-substituted 1-(2-methyl-5-nitrophenyl)-5-oxopyrrolidine derivatives // Research on chemical intermediates. Dordrecht : Springer. ISSN 0922-6168. eISSN 1568-5675. 2019, vol. 45, iss. 11, p. 5499-5517. DOI: 1007/s11164-019-03916-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Chemical Industry Notes] [IF: 2,064; AIF: 5,878; IF/AIF: 0,351; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003, N 004].
 • Ilginis, Arminas; Griškonis, Egidijus; Kantminienė, Kristina; Žmuidzinavičienė, Nerita. Innovative microbial fuel cells // Technorama 2019: from vision to innovation!: [2019 m. gegužės 9 d.]: innovation catalogue. [Kaunas]: KTU. 2019, project no. 71, p. 24.
 • Mikolaitienė, Austėja; Griškaitis, Evaldas; Šlinkšienė, Rasa. Algae and ash as plant food in granulated fertilizers // Technorama 2019: from vision to innovation! : [2019 m. gegužės 9 d.]: innovation catalogue. [Kaunas] : KTU. 2019, project no. 72, p. 25.
 • Jatautė, Lina; Krylova, Valentina. Formation and investigation of silver-indium selenide layers on architectural textile. // Technorama 2019: from vision to innovation!: [2019 m. gegužės 9 d.]: innovation catalogue : KTU, 2019, project no. 73, p. 26.

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė ir dr. K. Jančaitienė dalyvavo „Europos mokslo ir inovacijų dienų“ (angl. European Research & Innovations days) renginyje (2019 m. rugsėjo 23-27 d.).
 • Dr. I. Barauskienė ir dr. A. Šulčiūtė dalyvavo COST  programos veikloje – susitikime Briuselyje  (2019 m. lapkričio 17-18 d.).

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Dr. R. Paleckienė yra Standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos technikos komiteto TK 57 „Trąšos“ vadovė, o dr. R. Šlinkšienė – narė;
 • Dr. R. Šlinkšienė yra MITA ir LVPA programų projektų ekspertė;
 • Dr. R. Paleckienė yra LVPA projektų ekspertė.

Narystės ir apdovanojimai:

 • Dr. E. Valatka, dr. E. Griškonis ir dr. K. Kantminienė yra Tarptautinės elektrochemijos draugijos (ISE) nariai.
 • Dr. A. Šulčius yra Tarptautinės korozijos draugijos (ICC) narys;
 • Dr. K. Kantminienė yra Lietuvos biotechnologų asociacijos (LTBA) narė;
 • Dr. E. Valatka yra Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija narys, Lietuvos Chemikų draugijos pirmininko pavaduotojas;
 • Dr. I. Ancutienė Lietuvos Chemikų draugijos revizijos komisijos narė;
 • Magistrantei V. Rutkauskaitei skirta UAB „Agro fertis“ įsteigta skatinamoji stipendija už trąšų srityje vykdomų mokslinių tiriamųjų darbų svarbą ir aktualumą.

2019 m. apgintos disertacijos:

 • I. Barauskienė, „Kobalto oksidinių junginių sintezė, struktūra ir elektrocheminės savybės“, vadovas dr. E. Valatka, 2019.01.18.
 • R. Mardosaitė, „Sieros turinčių Co-Mo oksidinių dangų sintezė, struktūra ir elektrokatalizinės savybės“, vadovas dr. E. Valatka, 2019.03.08.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • L. Samardokas, „Metalų selenidų sluoksnių sudarymas ir tyrimas“, vadovas dr. R. Ivanauskas.
 • A. Bronušienė, „Vario-alavo sulfidų sluoksnių sudarymas ir tyrimas“, vadovė dr. I. Ancutienė.
 • A. Ilginis, „Modifikuoto grafito veltinio panaudojimo galimybės elektros energijos kaupikliuose“, vadovas dr. E. Griškonis.
 • A. Mikolaitienė, „Sudėtinių trąšų su bioaktyviais priedais kūrimas, fizikinės cheminės savybės ir taikymas“, vadovė dr. R. Šlinkšienė.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Saulius Kitrys Radvilėnų pl. 19 C-253 saulius.kitrys@ktu.lt
Eugenijus Valatka Radvilėnų pl. 19 C-249 eugenijus.valatka@ktu.lt
Ingrida Ancutienė Radvilėnų pl. 19 C-343 ingrida.ancutiene@ktu.lt
Algirdas Šulčius Radvilėnų pl. 19 C-341 algirdas.sulcius@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Nijolė Dukštienė Radvilėnų pl. 19 C-247 nijole.dukstiene@ktu.lt
Rasa Šlinkšienė Radvilėnų pl. 19 C-256 rasa.slinksiene@ktu.lt
Rasa Paleckienė Radvilėnų pl. 19 C-257 rasa.paleckiene@ktu.lt
Remigijus Ivanauskas Radvilėnų pl. 19 C-346 remigijus.ivanauskas@ktu.lt
Valentina Krylova Radvilėnų pl. 19 C-348 valentina.krylova@ktu.lt
Neringa Petrašauskienė Radvilėnų pl. 19 C-342 neringa.petrasauskiene@ktu.lt
Egidijus Griškonis Radvilėnų pl. 19 C-332 egidijus.griskonis@ktu.lt
Kristina Kantminienė Radvilėnų pl. 19 C-338 kristina.kantminiene@ktu.lt
Edita Paluckienė Radvilėnų pl. 19 C-336 edita.paluckiene@ktu.lt
Rasa Alaburdaitė Radvilėnų pl. 19 C-340 rasa.alaburdaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Andrius Jaskūnas Radvilėnų pl. 19 C-330 andrius.jaskunas@ktu.lt
Dovilė Sinkevičiūtė Radvilėnų pl. 19 C-247 dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Simona Ostachavičiūtė Radvilėnų pl. 19 C-249 simona.ostachaviciute@ktu.lt
Kristina Jančaitienė Radvilėnų pl. 19 C-244 kristina.jancaitiene@ktu.lt
Agnė Šulčiūtė Radvilėnų pl. 19 C-249 agne.sulciute@ktu.lt
Skirma Žalenkienė Radvilėnų pl. 19 C-345 skirma.zalenkiene@ktu.lt
Rūta Stokienė Radvilėnų pl. 19 C-345 ruta.stokiene@ktu.lt
Nerita Žmuidzinavičienė Radvilėnų pl. 19 C-339 nerita.galvanauskaite@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Algimantas Ivanauskas Radvilėnų pl. 19 C-334 algimantas.ivanauskas@ktu.lt
Ieva Barauskienė Radvilėnų pl. 19 C-251 ieva.barauskiene@ktu.lt

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Rasa Mardosaitė Radvilėnų pl. 19 C-251 rasa.mardosaite@ktu.lt

Vyresnieji laborantai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Algimantas Ivanauskas Radvilėnų pl. 19 C-334 algimantas.ivanauskas@ktu.lt
Kristina Jančaitienė Radvilėnų pl. 19 C-244 kristina.jancaitiene@ktu.lt
Dalia Jankūnienė Radvilėnų pl. 19 C-350 dalia.jankuniene@ktu.lt
Vytautas Juodagalvis Radvilėnų pl. 19 C-243 vytautas.juodagalvis@ktu.lt
Sigita Lukoševičienė Radvilėnų pl. 19 C-337 sigita.plepiene@ktu.lt
Dovilė Ragauskaitė Radvilėnų pl. 19 C-337 dovile.ragauskaite@ktu.lt
Simona Stankūnienė Radvilėnų pl. 19 C-340 simona.stankuniene@ktu.lt

Laborantai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Asta Bronušienė Radvilėnų pl. 19 C-334 asta.bakutyte@ktu.lt
Arminas Ilginis Radvilėnų pl. 19 C- 251 arminas.ilginis@ktu.lt

Vyresnieji technikai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Eugenijus Puodžiukaitis Radvilėnų pl. 19 C-041 eugenijus.puodziukaitis@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku