Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra

Įsteigta 2014 m. sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
 • 2014 m. – įkurta Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
 • 2004 m. – V. Janickiui kartu su prof. A. Kareiva (VU) už darbų ciklą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, sandaros, cheminių, fizikinių ir taikomųjų savybių tyrimai 1973–2003 m.“ paskirta Lietuvos mokslo premija.
 • 2003 m. – už darbą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, struktūriniai ir taikomųjų savybių tyrimai 1988-2003 m.“ katedros darbuotojams V. Janickiui, I. Ancutienei ir R. Ivanauskui Lietuvos mokslų akademija paskyrė Juozo Matulio (chemija) premiją.
 • 1977 m. – V. Janickis kartu su prof. O. Fossu (Norvegija) atrado naują seleno alotropinę atmainą – g-monoklininį seleną.
 • 1972 m. – B. Stulpinui pirmajam chemikui Lietuvoje už habilitacinį darbą buvo suteiktas technikos mokslų daktaro (dabar habil. daktaro) laipsnis.
 • 1968 m. – už darbus sieros, seleno ir mangano chemijos bei elektrochemijos srityje katedros darbuotojams J. Valančiūnui, J. Janickiui, V. Zelionkaitei, E. Pacauskui ir B. Stulpinui paskirta Lietuvos respublikinė premija.
 • 1964 m. – įkurta Bendrosios chemijos katedra. Katedroje dirbo 9-22 dėstytojai. V. Zelionkaitė, apgynusi chemijos mokslų daktaro disertaciją, tapo pirmąja moterimi Lietuvoje, gavusia chemijos mokslų daktaro (dabar habil. daktaro) laipsnį.
 • 1959 m. – Fizikinės chemijos katedrai priskirta neorganinių medžiagų technologijos specialybė. Pirmąją inžinierių neorganikų laidą katedra išleido 1961 metais.
 • 1926 m. – įkurta Fizikinės chemijos katedra. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Ilgus metus katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J. Janickis, turėjęs didelę įtaką mokslo krypčių formavimui. Katedroje dirbo 3-18 dėstytojų.
 • 1922 m. – įkurta Neorganinės ir analitinės chemijos katedra. Katedros dėstytojai dėstė bendrąją ir neorganinę chemiją bei analizinę chemiją. Katedroje dirbo 4-28 dėstytojai.

Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Elektrochemijos ir chalkogenų chemijos.

Metalų chalkogenidų ir oksidų plonųjų sluoksnių sintezė ir charakterizavimas. Metalų ir jų lydinių elektrolitinis nusodinimas ir korozijos tyrimai. Medžiagų elektrocheminiam energijos generavimui ir kaupimui sintezė ir charakterizavimas.

 • Neorganinės daugiakomponentės heterogeninės sistemos ir jų taikymo technologijos.

Katalizatorių, adsorbentų ir skystųjų chemosorbentų kūrimas, tyrimai ir taikymas technologijose. Specialiųjų sudėtinių trąšų su įvairiais, pvz., bioaktyviais priedais kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Tyrėjai: dr. I. Ancutienė, dr. E. Valatka, dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė, dr. A. Jaskūnas, dr. K. Jančaitienė, dr. R. Alaburdaitė, dr. E. Griškonis, dr. R. Ivanauskas, dr. K. Kantminienė, dr. V. Krylova, dr. E. Paluckienė, dr. N. Petrašauskienė, dr. D. Sinkevičiūtė, dr. A. Šulčiūtė, dr. S. Žalenkienė, dr. N. Žmuidzinavičienė, dr. I. Barauskienė.

Kontaktai

Ingrida Ancutienė
Prof. Ingrida Ancutienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
el. p. ingrida.ancutiene@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020 m.

ataskaita 2019