Mokslas

Cheminės technologijos fakultete nuolat vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai chemijos, chemijos inžinerijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkos inžinerijos srityse. Ilgametė mokslininkų patirtis, bendradarbiavimas su verslu bei naudojama moderniausia įranga, laboratorijos ir kita materialioji bazė lėmė tarptautinį fakulteto pripažinimą.

 

Tyrimų kryptys

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Užterštų terpių valymas ir resursų atgavimas nano, bio ir kitais pažangiais technologiniais metodais
2. Skaitmeninis ir eksperimentinis teršalų skaidymo/koncentravimo procesų modeliavimas
3. Procesų eko-efektyvumo vertinimas, analizė, projektavimas ir valdymas.

Vadovas:
Doc. dr. Dainius Martuzevičius

Mokslinis personalas:
M. d. Darius Čiužas
Prof. Gintaras Denafas
Doc. Dalia Jankūnaitė
Doc. Violeta Kaunelienė
Prof. Linas Kliučininkas
Vyresn. m. d. Edvinas Krugly
Vyresn. m. d. Tadas Prasauskas
Doc. Viktoras Račys
Lekt. Inga Radžiūnienė
Doc. Ingas Stasiulaitienė

Doktorantai:
A. Bučinskas
D. Buivydienė
A. Karpušenkaitė
R. Sidaravičiūtė
M. Tatariants
M. Tichonovas
J. Varneckas

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Biotechnologinių/ bioenergetinių procesų efektyvumo didinimas;
2. Naujų bioproduktų, ir biologiškai aktyvių komponentų kūrimas;
3. Naujų bekontakčių metodų bioprocesų kontrolei vystymas.

Vadovas:
Prof. habil. dr. G. Juodeikienė

Mokslinis personalas:
Vyr.m.d. dr. D. Žadeikė
Doc. dr. L. Bašinskienė
Doc. dr. J. Damašius
Doc. dr. R. Kublickas
Lekt. dr. D. Čižeikienė

Doktorantai:
D. Klupšaitė
I. Vidžiūnaitė
R. Jukonytė

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Biologiškai aktyvių junginių įkapsuliavimas, siekiant kontroliuoti jų atpalaidavimą vartotojų virškinamajame trakte;
2. Probiotikų mikrokapsulių, pasižyminčių stabilumu ir gyvybingumu technologinio proceso ir laikymo metu, kūrimas;
3. Specialiosios paskirties produktų kūrimas projektuojant jų struktūrą.

Vadovas:
Prof. dr. D. Leskauskaitė

Mokslinis personalas:
Doc. dr. I. Jasutienė
Doc. dr. M. Keršienė
Doc. dr. R.Vinauskienė
Doc. dr. A.Šipailienė

Doktorantai:
V. Eisinaitė
S. Petraitytė

Pagrindinė veiklos kryptys:
1. Katalizatorių, adsorbentų ir skystųjų chemosorbentų kūrimas, tyrimai ir taikymas technologijose;
2. Specialiųjų sudėtinių trąšų su įvairiais, pvz., bioaktyviais priedais kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Vadovas:
Prof. dr. S. Kitrys

Mokslinis personalas:
Doc. dr. R. Šlinkšienė
Doc. dr. R. Paleckienė
Doc. dr. G. Dabrilaitė-Kudžmienė
Lekt. dr. A. Jaskūnas
Inž. K. Jančaitienė
Inž. V. Juodagalvis

Doktorantai:
E. Andrijauskienė

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Metalų chalkogenidų ir oksidų plonųjų sluoksnių sintezė ir charakterizavimas;
2. Metalų ir jų lydinių elektrolitinis nusodinimas ir korozijos tyrimai;
3. Medžiagų elektrocheminiam energijos generavimui ir kaupimui sintezė ir charakterizavimas.

Vadovas:
Prof. dr. I. Ancutienė

Mokslinis personalas:
Prof. dr. A. Šulčius
Prof. dr. E. Valatka
Doc. dr. R. Alaburdaitė
Doc. dr. N. Dukštienė
Doc. dr. E. Griškonis
Doc. dr. R. Ivanauskas
Doc. dr. K. Kantminienė
Doc. dr. V. Krylova
Doc. dr. E. Paluckienė
Doc. dr. N. Petrašauskienė
Lekt. dr. S. Ostachavičiūtė
Lekt. dr. D. Sinkevičiūtė
Lekt. dr. R. Stokienė
Lekt. dr. A. Šulčiūtė
Lekt. dr. S. Žalenkienė
Lekt. dr. N. Žmuidzinavičienė

Doktorantai:
I. Barauskienė
R. Mardosaitė
L. Samardokas

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Funkcionaliųjų medžiagų (įvairios paskirties natūralių maisto ingredientų bei maisto priedų, sveikatai naudingų junginių ir kt.) paieška, tyrimai, įvertinimas, gamybos ir panaudojimo technologijos;
2. Maisto žaliavų ir šalutinių jų perdirbimo produktų biorafinavimo į funkcinius ingredientus procesų kūrimas taikant kompleksinius ekstrakcijos, frakcionavimo, terminio ir fermentinio apdorojimo metodus;
3. Naujų fitocheminių medžiagų paieška, tyrimai bei priktaikymas funkcionaliojo maisto, maisto papildų ir kitų produktų gamyboje.

Vadovas:
Prof. dr. P. R. Venskutonis

Mokslinis personalas:
Doc. dr. A. Pukalskas
Lekt. dr. V. Kitrytė
Lekt. dr. M. Pukalskienė
Lekt. dr. P. Kraujalis
j.m.d. R. Baranauskienė
j.m.d. R. Kazernavičiūtė
j.m.d. R. Maždžierienė
inž. D. Venskutonienė
Mokslo stažuotojas dr. M. Syrpas
Dr. D. Povilaitis

Doktorantai:
L. Dienaitė
L. Tamkutė
D. Grauzdytė
I. Mackėla
A. Adomėnienė
I. Račkauskienė

Pagrindinės veiklos kryptys:
Polimerų sintezė ir modifikavimas, polimerinių kompleksų ir kompozitų sudarymas ir taikymas, makroporėtos struktūros polimerinių gelių sintezė ir taikymas, mažiau taršių odų išdirbimo technologijų kūrimas. Grupės mokslininkai tiria katijoninių ir/arba anijoninių grupių turinčių krakmolo darinių, tame tarpe nanodalelių pavidalo, gavimą ir taikymą dispersinių sistemų destabilizavimui; bioaktyvių junginių imobilizavimą gamtiniuose ir/ar modifikuotuose polisachariduose ir jų taikymą bioskaidžių aktyvių maistinių pakuočių kūrime; gamtinių polisacharidų ir gamtinių fenolinių junginių kompleksų sudarymą ir taikymą gaminant tikslinius vaistinius preparatus. Sintetinami makroporėtos struktūros celiuliozės geliai, tiriamas jų taikymas baltymų chromatografijai, fermentų imobilizavimui, kaulo audinio inžinerijai, formuojant tvarsčius giluminėms žaizdoms gydyti. Kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos, sprendžiamos odų išdirbimo atliekų panaudojimo problemos.

Vadovė:
Doc. dr. R. Klimavičiūtė

Mokslinis personalas:
Lekt. dr. O. Baniukaitienė
Doc., vyr. m. d. dr. J. Bendoraitienė
Doc. dr. K. Beleška
Lekt., m. d. dr. P. P. Danilovas
M. d. dr. E. Mažonienė
Lekt. dr. A. Palavenienė
Doc., vyr. m. d. dr. R. Rutkaitė
Prof. dr. V. Valeika
Vyr. inž. V. Valeikienė

Doktorantai:
D. Simanavičiūtė
D. Liudvinavičiūtė

Pagrindinės veiklos kryptys:

Organinių polimerinių bei mažamolekulių elektroaktyvių medžiagų (puslaidininkių, emiterių, netiesinės optikos medžiagų), medžiagų lazeriniam rašymui bei 3D spausdinimui sintezė, bioskaidžių polimerinių medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Pagrindinis dėmesys kreipiamas organinių skylinių, elektroninių ir bipolinių puslaidininkių bei efektyvių spinduolių, skirtų organiniams šviesos diodams, sintezei ir tyrimams.

Vadovas:

Prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius

Mokslinis personalas:
Prof. dr. G. Buika
Prof. habil. dr. S. Grigalevičius
Doc. dr. J. Ostrauskaitė
Lekt. dr. A. Bučinskas
Vyr. m. d. dr. A. Dabulienė
Vyr. m. d. dr. D. Gudeika
Vyr. m. d. dr. R. Lygaitis
M. d. dr. V. Mimaitė
Vyr. m. d. dr. J. Simokaitienė
M. d. dr. A. Tomkevičienė
Vyr. m. d. dr. D. Volyniuk

Doktorantai:
S. Kašėtaitė
E. Skuodis
G. Grybauskaitė-Kaminskienė
Y. Danyliv
O. Bezvikonnyi
G. Sych
I. Hladka
S. Nasiri
Z. Sarwar

Projektų darbuotojai:
R. Pshazadeh
X. Tan
dr. J. Keruckas
dr. R. Keruckienė
dr. T. Matulaitis
dr. G. Kručaitė
dr. D. Tavgenienė
dr. M. Čekavičiūtė

Administratorė:
E. Jatautienė

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saulės elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas.
2. Dažiklių ir pigmentų bei jų tarpinių produktų sintezė.

Vadovas:
Prof. dr. V. Getautis

Mokslinis personalas:
Vyr. m. d., dr. M. Daškevičienė
Doc./vyr. m. d., dr. T. Malinauskas
Projekto vyr. m. d., dr. J. Ardaravičienė
Projekto m. d., dr. G. Bubnienė
Projekto m. d., dr. S. Urnikaitė
Projekto m. d., dr. D. Tomkutė-Lukšienė

Doktorantai:
Projekto j. m. b. A. Magomedov
I. Petrikytė,
Projekto inžinierius T. Braukyla
Projekto inžinierius E. Kasparavičius

Laborantai:
Laborantas M. Steponaitis
Projekto laborantas R. Tiažkis
Projekto laborantė G. Jokubauskaitė

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Augalų augimo reguliatorių ir antimikrobinių junginių sintezė ir tyrimai.
2. Naftos produktų technologijos bei žaliavos tyrimai.
3. Alternatyvių kuro rūšių iš regeneruojamų organinių plastikų technologijų kūrimas.
4. Bioaktyvių medžiagų iš biomasės išskyrimo technologiniai tyrimai.
5. Biokuro technologijų tyrimai.

Vadovas:
Prof. habil. dr. V. Mickevičius

Mokslinis personalas:
Doc. dr. I. Jonuškienė
Doc. dr. L. Miknius
Doc. dr. K. Rutkauskas
Doc. dr. B. Sapijanskaitė
J. m. d. dr. K. Anusevičius
M. d. dr. I. Tumosienė
J. m. d. dr. R. Vaickelionienė

Doktorantai:
I. Parašotas
I. Ramanauskaitė
B. Grybaitė
A. Peleckis
L. Jasiūnas
E. Valančienė

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Organinės sintezės metodologijų vystymas.
2. Biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas ir sintezė.
3. Funkcinių medžiagų kūrimas ir sintezė.
4. Struktūriniai organinių medžiagų tyrimai.

Vadovas:
Prof. habil. dr. A. Šačkus

Mokslinis personalas:
Prof. Dr. V. Martynaitis
M. d. dr. E. Arbačiauskienė
M. d. dr. N. Kleizienė
M. d. dr. R. Tamulienė
M. d. dr. G. Ragaitė
M. d. dr. V. Buinauskaitė
M. d. dr. S. Burinskas
M. d. dr. J. Solovjova
M. d. dr. A. Žukauskaitė, m.d. (nuotolinis darbuotojas, Oloumuc universitetas, Čekija)
V. m. d. dr. S. Krištolaitytė
Lekt. dr. V. Kriščiūnienė
Vyr. inž. Ž. Žukauskaitė

Doktorantai:
J. m. d. V. Milišiūnaitė
J. m. d. A. Bieliauskas
J. m. d. M. Iškauskienė

Kiti darbuotojai:
E. Ščerbekaitė
Vyr. inž. E. Gudelis
Vyr. inž. J. Kuginytė
Vyr. inž. B. Stulpinaitė
Vyr. inž. R. Ramanauskaitė
M. Bistrickas
K. Dzedulionytė
V. Laukaitytė
E. Ščerbetkaitė.
Vyr. lab. A. Kveselytė

Pagrindinė veiklos kryptis:

Modernūs hidroterminės, mikrobangų ir kietafazio sukepimo procesai, kurie apima silikatinių ir giminingų medžiagų sintezės ypatumus; jų savybių bei struktūros tyrimus ir panaudojimą mažai energijai imlių cementų ir kitų produktų aplinkai draugiškos gamybos technologijose.

Vadovas:
Prof. dr. K. Baltakys

Mokslinis personalas:
Prof. dr. R. Šiaučiūnas
Doc. dr. V. Valančienė
Doc. dr. E. Prichockienė
Lekt., m. d. dr. A. Bankauskaitė
M. d. dr. N. Kybartienė

Doktorantai:
M. Baltakys
T. Dambrauskas
A. Iljina
V. Rudelis
G. Smalakys
A. Šmigelskytė
S. Zadavičiūtė

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Įvairių technogeninių ir gamtinių priedų, galinčių pakeisti įprastinio portlandcemenčio klinkerį tyrimai ir taikymas technologijose;
2. Technogeninių išteklių panaudojimas ir alternatyvių rišamųjų medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Vadovas:
Prof. dr. R. Kaminskas

Mokslinis personalas:
Doc. Dr. I. Barauskas
Doc. Dr. A. Eisinas
Doc. Dr. A. Kantautas
Doc. Dr. R, Kubiliūtė
Doc. Dr. G. Vaickelionis
Doc. Dr. Z. Valančius

Doktorantai:
J. Donėlienė
D. Monstvilaitė
V. Česnauskas

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Mokslo tyrimų poveikis

Fakulteto mokslinių tyrimų kryptys nukreiptos svarbioms šiuolaikinės visuomenės problemoms spręsti. Tyrimų tematikos apima visą medžiagų ir technologijų gyvavimo ciklą – nuo žaliavų iš(at)gavimo, naujų aukštos pridėtinės vertės medžiagų sintezės ir gamybos cheminiais ir biotechnologiniais metodais, procesų inžinerijos ir maisto technologijos, iki poveikio aplinkai mažinimo ir darniosios inžinerijos

Apgintos disertacijos

Platų mokslinės veiklos spektrą iliustruoja apgintos disertacijos (2016 m).

Viktorija Eisinaitė. Inovatyvios pigmentų įkapsuliavimo ir stabilizavimo priemonės mėsos gaminiams. Vadovė dr. Ina Jasutienė
Vaida Šulniūtė. Įvairių salvia genties rūšių augalų antioksidacinės savybės ir fitocheminė sudėtis. Vadovas dr. Petras Rimantas Venskutonis
Darius Černauskas. Fusarium spp. pažeistų javų grūdų salyklo gamyboje aptikimas ir detoksikacija antimikrobinėmis biopriemonėmis. Vadovė habil. dr. Gražina Juodeikienė
Dalia Urbonavičienė. Likopenas pomidoruose ir pomidorų produktuose: jo stabilumas ir izomerizacija perdirbimo ir laikymo metu. Vadovas dr. Pranas ViškelisViktorija Mimaitė.  Karbazolo ir trifenilamino darinių, skirtų optoelektronikos prietaisams, tyrimas eksperimentiniais  ir teoriniais metodais.Vadovas habil. dr. Juozas V. Gražulevičius.
Nadzeya A. Kukhta. Design, synthesis and properties of bipolar branched and electron accepting brick-type compounds for organic electronics.  Vadovas habil. dr. Juozas V. Gražulevičius.
Agnė Šulčiūtė – ZnO ir Zn-Co oksidinių dangų sintezė, struktūra ir elektrocheminės savybės. Vadovas – dr. E. Valatka.
Sandra Kiseliovienė –  Celiuliozės hidrogelių, skirtų žaizdų tvarsčiams, gavimas ir tyrimas. Vadovė dr. Jolanta Liesienė.
Ieva Brink – Išrūgų baltymų valgomosios plėvelės su funkciniais priedais: sudėtis, savybės, panaudojimas maisto produktų gamyboje. Vadovė dr. Daiva Leskauskaitė
Lina Smolskaitė – Retieji miško ir pajūrio grybai: antioksidacinių ir biologinių savybių įvertinimas. Vadovas dr. Petras Rimantas Venskutonis.
Darius Povilaitis – Šalutinių augalinės žaliavos perdirbimo produktų biorafinavimas į vertingus funkcionaliuosius komponentus taikant įvairius ekstrakcijos metodus. Vadovas dr. Petras Rimantas Venskutonis.
Jonas Matulevičius – Nanopluoštinių medžiagų formavimas elektrinio verpimo būdu ir filtravimo savybių tyrimas, vadovas prof. L. Kliučininkas.
Darius Čiužas – „Oro kokybė ir jos valdymas mažai energijos naudojančiuose gyvenamuosiuose pastatuose, vadovas doc. Dr. D. Martuzevičius.

Publikacijų reikšmingumas

Per dvidešimt metų fakulteto darbuotojai paskelbė ~800 straipsnių CA WoS duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose, kurie pacituoti 6100 kartų, Hirsch indeksas 38. Be specializuotų mokslo leidinių, mokslininkai aktyviai publikuoja dalinasi informacija mokslo populiarinimo ar profesinėje spaudoje, interneto portaluose, televizijos ir radijo laidose – 2016 m. buvo paskelbta 15 tokių straipsnių ar iniciatyvų. Mokslo rezultatų sklaida populiarioje žiniasklaidoje leidžia pasiekti didesnį poveikį visuomenei formuojant sveikos mitybos ar aplinkosaugos įgūdžius.

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

 • Polimerinių ir kitų medžiagų cheminių, fizikinių, terminių, mechaninių ir spektroskopinių savybių tyrimai;
 • Polimerinių, pakavimo ir elektroaktyvių medžiagų bei jų gaminių prototipų kūrimas;
 • Vandens paruošimo ir nuotekų valymo technologijų kūrimas;
 • Kalcio hidrosilikatų ir ceolitų sintezės ir savybių tyrimai;
 • Priedų įtakos cemento ir kitų rišamųjų medžiagų savybėms tyrimai;
 • Pramoninių atliekų utilizavimo silikatinėse medžiagose tyrimai;
 • Stiklo, silikatinių, gipsinių ir keramikos žaliavų, gaminių ir gamybos procesų tyrimai;
 • Užsakomoji sintezė (iki keleto kg.);
 • Elementinė mikroanalizė (c, h, n);
 • Junginių struktūros nustatymai BMR metodais;
 • Konsultacijos techniniais maisto gamybos ir perdirbimo klausimais;
 • Konsultacijos ES direktyvų maisto gamybos ir perdirbimo klausimais;
 • Maisto gamybos ir perdirbimo koncepcijos analizavimas ir vystymas;
 • Realių maisto gamybos sąlygų imitavimas su mažais žaliavų kiekiais;
 • Prototipų gaminimas ir demonstravimas;
 • Įvairūs mokymai maisto cheminės sudėties, gamybos ir kokybės klausimais;
 • Sūrių gaminimas automatizuotais vakuuminio rauginimo ir sūrių gamintuvais su pilna drėgmės ir temperatūros kontrole nokinimo metu;
 • Naudojamų pieno produktų technologijų tobulinimas;
 • Pieno produktų koncentravimas;
 • Žaliavų parinkimas ir išbandymas kuriamiems pieno produktams;
 • Pieno ir skystų pieno produktų terminis ir mechaninis apdorojimas;
 • Naujų pieno gaminių kūrimas;
 • Mėsos gaminių rausvinimas, virimas, kepimas, džiovinimas, brandinimas, rūkymas terminio apdorojimo kameroje;
 • Mėsos ir žuvies audinių smulkinimas, rūšiavimas, išgyslinimas;
 • Mėsos gaminių tekstūros modeliavimas, purenimas, sūdymo intensyvumo keitimas ir tikrinimas;
 • Receptūrinių kompozicijų ir emulsijų sudarymas;
 • Mėsos gaminių formavimas ir pakavimas;
 • Naujų konditerijos gaminių ir kepinių gamybos technologijų kūrimas;
 • Maisto gaminių ir žaliavų kokybės tikrinimas;
 • Giros, sidro, alaus ir stipriųjų gėrimų gamybos procesų kūrimas bei analizavimas;
 • Natūralių maisto priedų kūrimas;
 • Maitinimo produktų / patiekalų tekstūros, maistinės vertės formavimas;
 • Tausojančių technologijų (terminis apdorojimas žemose temperatūrose, pusgaminio vakuumavimas) taikymas;
 • Technologinių operacijų (pakavimo, intensyvus atšaldymo, marinavimo) taikymas;
 • Naujų maitinimo produktų / patiekalų kūrimas, technologinių parametrų ir receptūrų optimizavimas, gamybos aprašymas ir dokumentavimas;
 • Technologijos kortelių sudarymas.

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

H2020 ERA-net COFUND SUSFOOD2 projektas „Tradicinių daržovių išspaudų dezagregacija inovatyviomis priemonėmis naujų produktų gavimui ir išeigų didinimui (DISCOVERY)“ (prof., habil. dr. Gražina Juodeikienė, 2018-2021)
H2020 ERA-net COFUND SUSFOOD2 project „Disaggregation of conventional vegetable press cakes by novel techniques to receive new products and to increase the yield(DISCOVERY)“ (Prof., Habil. Dr. Gražina Juodeikienė 2017-2020)
H2020-MSCA-ITN-2014 “Donoriniai-akceptoriniai šviesą skleidžiantys eksipleksai – medžiagos, skirtos lengvai suformuojamiems, efektyviems organiniams šviesos diodams (EXCILIGHT)”. (prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius 2015–2019)
H2020-ICT-2014-1 “Naujos paradigmos labai efektyviems mėlyniems spinduoliams, skirtiems baltiems organiniams šviesos diodams (PHEBE)”. (prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius, 2015–2017)
FP7-PEOPLE-2013-IRSES “Daugiaspalviai laidūs ambipoliniai polimerai vienasluoksniams optoelektroniniams prietaisams” (AmbiPOD). (prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius, 2014–2017)

Nacionaliniai projektai

09.3.3-LMT-K-712-03-0074 Sieros atliekos hidroterminio nukenksminimo aukštoje temperatūroje technologija (2017-2018, prof. dr. Kęstutis Baltakys)
09.3.3-LMT-K-712-03-0078 Aplinkai draugiško cemento iš volastonito sintezė ir savybės (2017-2018, prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas)
MIP-066/2015 „Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų“ (prof. dr. J. Ostrauskaitė, 2015–2018)
MIP-055/15 “Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai” (doc. dr. R. Rutkaitė 2015-2018)
MIP – 025/2014 pagal LMT priemonę „Mokslininkų grupių projektai“ „Oksidinių ir silikatinių medžiagų energiją tausojanti sintezės technologija“ (prof. dr. K. Baltakys, 2014-2017)
S-MIP-17-49, Mokslininkų grupių projektas „Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes “ (prof., habil. dr. Gražina Juodeikienė 2017-2020)
S-MIP-17-49, Researcher teams’ project „Development of early diagnostic methods of depressive disorders: computer-based screening of emotional responses to different tastes of food“ (Prof., Habil. Dr. Gražina Juodeikienė 2017-2020)
S-MIP-17-100, Mokslininkų grupių projektas „Mėsos produktų saugos ir kokybės pagerinimas panaudojant sveikatai naudingas funkcines medžiagas išskirtas iš uogų išspaudų“ (prof., dr. Petras Rimantas Venskutonis 2017-2020)
S-MIP-17-100, Researcher teams’ project „Improvement of meat products safety and quality by using health beneficial funcional ingredients isolated from berry pomace“ (Prof., Dr. Petras Rimantas Venskutonis, 2017-2020)
SV3-0595, Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų sumanios specializacijos srityje projektas „Naujų funkcinių medžiagų sukūrimas biorafinuojant uogų išspaudas ir jų pritaikymas maisto saugai ir sveikumui pagerinti (BERRY4FOOD)“ (prof., dr. Petras Rimantas Venskutonis, 2017-2021)
SV3-0595, High level R&D (Smart Specialisartion) project “Development of new functional materials by biorefining berry pomace and their application for improving food safety and healthiness (BERRY4FOOD)” (Prof., Dr. Petras Rimantas Venskutonis, 2017-2021)
 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas

Brazdauskas, Tadas; Montero, L.; Venskutonis, Petras Rimantas; Ibanez, Elena; Herrero, Miguel. Downstream valorization and comprehensive two-dimensional liquid chromatography-based chemical characterization of bioactives from black chokeberries (Aronia melanocarpa) pomace // Journal of chromatography A. Amsterdam: Elsevier. ISSN: 0021-9673, eISSN: 1873-3778. 2016, vol. 1468, p. 125-135. [Citav. rod.: 3.981 (2016, SCIE)]
Eisinaitė, Viktorija; Jūraitė, Dovilė; Schroën, Karin; Leskauskaitė, Daiva. Preparation of stable food-grade double emulsions with a hybrid premix membrane emulsification system // Food chemistry. Oxford: Elsevier. ISSN: 0308-8146, eISSN: 1873-7072. 2016, vol. 206, p. 59-66. [Citav. rod.: 4.529 (2016, SCIE)]
Gratia, Paul; Magomedov, Artiom; Malinauskas, Tadas; Daškevičienė, Marytė; Abate, Antonio; Ahmad, Shahzada; Grätzel, Michael; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. A methoxydiphenylamine-substituted carbazole twin derivative: an efficient hole-transporting material for Perovskite solar cells // Angewandte chemie international edition. Weinheim: Wiley-VCH. ISSN: 1433-7851, eISSN: 1521-3773. 2015, vol. 54, iss. 39, spec. iss. SI, p. 11409-11413. [Citav. rod.: 11.709 (2015, SCIE)]
Juodeikienė, Gražina; Vidmantienė, Daiva; Bašinskienė, Loreta; Černauskas, Darius; Bartkienė, Elena; Eidukonytė, Dalia. Green metrics for sustainability of biobased lactic acid from starchy biomass vs chemical synthesis // Catalysis today. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN: 0920-5861. 2015, Vol. 239, p. 11-16. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 4.312 (2015, SCIE)]
Kaunelienė, Violeta; Prasauskas, Tadas; Krugly, Edvinas; Stasiulaitienė, Inga; Čiužas, Darius; Šeduikytė, Lina; Martuzevičius, Dainius. Indoor air quality in low energy residential buildings in Lithuania // Building and environment. Oxford: Elsevier. ISSN: 0360-1323, eISSN: 1873-684X. 2016, vol. 108, p. 63-72. [Citav. rod.: 4.053 (2016, SCIE)]
Krugly, Edvinas; Martuzevičius, Dainius; Tichonovas, Martynas; Jankūnaitė, Dalia; Rumskaitė, Inga; Sedlina, Jolanta; Račys, Viktoras; Baltrušaitis, Jonas. Decomposition of 2-naphthol in water using a non-thermal plasma reactor // Chemical engineering journal. Lausanne: Elsevier Science. ISSN: 1385-8947. 2015, vol. 260, p. 188-198. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 5.310 (2015, SCIE)]
Mimaitė, Viktorija; Gražulevičius, Juozas Vidas; Laurinavičiūtė, Rasa; Volyniuk, Dmytro; Jankauskas, Vygintas; Sini, Gjergi. Can hydrogen bonds improve the hole-mobility in amorphous organic semiconductors? Experimental and theoretical insights // Journal of materials chemistry C. London: Royal Society of Chemistry. ISSN: 2050-7526, eISSN: 2050-7534. 2015, vol. 3, iss. 44, p. 11660-11674. [Citav. rod.: 5.066 (2015, SCIE)]
Navikaitė, Vesta; Simanavičiūtė, Deimantė; Klimavičiūtė, Rima; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas. Interaction between κ- and ι-carrageenan and anthocyanins from Vaccinium myrtillus // Carbohydrate polymers. Oxford: Elsevier. ISSN: 0144-8617, eISSN: 1879-1344. 2016, vol. 148, p. 36-44. [Citav. rod.: 4.811 (2016, SCIE)]
Petrikytė, Ieva; Zimmermann, Iwan; Rakštys, Kasparas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Efficiency enhancement of perovskite solar cells via incorporation of phenylethenyl side arms into indolocarbazole-based hole transporting materials // Nanoscale. Cambridge: Royal Society of Chemistry. ISSN: 2040-3364, eISSN: 2040-3372. 2016, vol. 8, iss. 16, p. 8530-8535. [Citav. rod.: 7.367 (2016, SCIE)]
Waghray, Deepali; Bagdžiūnas, Gintautas; Jacobs, Jeroen; Van Meervelt, Luc; Gražulevičius, Juozas Vidas; Dehaen, Wim. Diastereoselective strategies towards thia[n]helicenes // Chemistry-A European journal. Weinheim: Wiley-VCH. ISSN: 0947-6539, eISSN: 1521-3765. 2015, vol. 21, iss. 51, p. 18791-18798. [Citav. rod.: 5.771 (2015, SCIE)]

Kontaktai

Odeta Brigaitytė
Mokslo prodekanė

Radvilėnų pl. 19 C korp. 237
tel. +370  67457461
e.p. odeta.brigaityte@ktu.lt

Tadas Prasauskas
Technologijų perdavimo projektų vadovas

Baršausko g. 60, A korp., 448
tel. +370 674 949 35
e.p. tadas.prasauskas@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku