Mokslas

Cheminės technologijos fakultete pagrindinės mokslo kryptys – chemija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija bei aplinkos inžinerija. Nuolat įgyvendinami tarptautiniai ir nacionaliniai projektai, taip pat sėkmingai plėtojami santykiai su verslu.

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Eil.

Nr.

Studijų krypčių grupės  pavadinimas ir kodas Studijų krypties kodas ir pavadinimas CTF vykdomos studijų programos Sąsaja su mokslo sritimis, kryptimis
1. Fiziniai mokslai (C) C01 Chemija 6121CX011 Taikomoji chemija (I pakopa)

N 000 Gamtos mokslai,

N 003 Chemija

6211CX014 Taikomoji chemija (II pakopa)
6281CX001 Medicininė chemija (II pakopa)

2.

 

Inžinerijos mokslai (E)

 

 

E03 Aplinkos inžinerija T 004 Aplinkos inžinerija
6211EX003 Aplinkosaugos inžinerija (II pakopa)
E11 Chemijos inžinerija 6121EX019 Cheminė technologija ir inžinerija (I pakopa)

T 000 Technologijos mokslai,

T 005 Chemijos inžinerija

6211EX020 Chemijos inžinerija (II pakopa)

3.

 

 

Technologijų mokslai (F)

 

F05 Biotechnologijos 6121FX006 Pramoninė biotechnologija (I pakopa)

T 000 Technologijos mokslai,

T 005 Chemijos inžinerija

6211FX010 Pramoninė biotechnologija (II pakopa)
F06 Maisto technologijos 6121FX007 Maisto mokslas ir technologija (I pakopa)

T 000 Technologijos mokslai,

T 005 Chemijos inžinerija

N 000 Gamtos mokslai,

N 003 Chemija

6211FX011 Maisto mokslas ir sauga (II pakopa)
6211FX012 Maisto produktų technologija (II pakopa

Mokslo projektai

Cheminės technologijos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku