Mokslas

Cheminės technologijos fakultete pagrindinės mokslo kryptys – chemija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija bei aplinkos inžinerija. Nuolat įgyvendinami tarptautiniai ir nacionaliniai projektai, taip pat sėkmingai plėtojami santykiai su verslu.

 

2018 m. svarbiausi mokslo pasiekimai

Universiteto prioritetinės mokslo kryptys:

 • Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms;
 • Technologijos darniam vystymuisi ir energetika.

Ilgalaikės prioritetinės mokslo bei inovacijų proveržio kryptys:

 • Naujos medžiagos pramonei ir medicinai;
 • Maisto technologijos.

Mokslo kryptys:

 • N003 Chemija;
 • T005 Chemijos inžinerija;
 • T008 Medžiagų inžinerija;
 • T004 Aplinkos inžinerija.

Eil.

Nr.

Studijų krypčių grupės  pavadinimas ir kodas Studijų krypties kodas ir pavadinimas CTF vykdomos studijų programos Sąsaja su mokslo sritimis, kryptimis
1. Fiziniai mokslai (C) C01 Chemija 6121CX011 Taikomoji chemija (I pakopa)

N 000 Gamtos mokslai,

N 003 Chemija

6211CX014 Taikomoji chemija (II pakopa)
6281CX001 Medicininė chemija (II pakopa)

2.

 

Inžinerijos mokslai (E)

 

 

E03 Aplinkos inžinerija 6121EX003 Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos (I pakopa)

T 000 Technologijos mokslai,

T 004 Aplinkos inžinerija

6211EX003 Aplinkosaugos inžinerija (II pakopa)
E11 Chemijos inžinerija 6121EX019 Cheminė technologija ir inžinerija (I pakopa)

T 000 Technologijos mokslai,

T 005 Chemijos inžinerija

6211EX020 Chemijos inžinerija (II pakopa)

3.

 

 

Technologijų mokslai (F)

 

F05 Biotechnologijos 6121FX006 Pramoninė biotechnologija (I pakopa)

T 000 Technologijos mokslai,

T 005 Chemijos inžinerija

6211FX010 Pramoninė biotechnologija (II pakopa)
F06 Maisto technologijos 6121FX007 Maisto mokslas ir technologija (I pakopa)

T 000 Technologijos mokslai,

T 005 Chemijos inžinerija

N 000 Gamtos mokslai,

N 003 Chemija

6211FX011 Maisto mokslas ir sauga (II pakopa)
6211FX012 Maisto produktų technologija (II pakopa
 • 2018 m. pateiktos 2 tarptautinės patentų paraiškos (JAV, Vokietija) ir 2 patento paraiškos Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui.
 • 2018 m. gautas 1 Lietuvos patentas ir 3 užsienio patentai, iš jų JAV, Europos Sąjungos ir Japonijos patentų biuruose patentuoti išradimai.
 • 2018 m. birželio 26 d.  kartu su HelmholtzBerlin (Vokietija) pateikta Vokietijos patento prioritetinė paraiška išradimui „Hole Transporting Self-Assembled Monolayer for Perovskite Solar Cells“. 2018 m. lapkričio mėn. tarp KTU, Helmholtz-Berlin (Vokietija) ir Tokyo Chemical Industry (Japonija) pasirašyta konfidencialumo sutartis dėl patento licencijavimo klausimų.
 • 2018 m. buvo paskelbtos 141 publikacijos indeksuotuose mokslo leidiniuose su citavimo rodikliu, iš jų 136 išleistos tarptautinėse leidyklose.
 • 2018 m. išleistos 7 studijų literatūros knygos, iš jų 6 mokomosios, 1 metodinė priemonė. Mokslinių tyrimų rezultatai buvo skelbti 223 konferencijose, iš jų 3 tezės tarptautinėse duomenų bazėse, bei 220 kitos tezės ir straipsniai.

Svariausios publikacijos:

 • Magomedov, Artiom; AlAshouri, Amran; Kasparavičius, Ernestas; Strazdaitė, Simona; Niaura, Gediminas; Jošt, Marko; Malinauskas, Tadas; Albrecht, Steve; Getautis, Vytautas. Selfassembled hole transporting monolayer for highly efficient perovskite solar cells // Advanced energy materials. Weinheim : Wiley. ISSN 1614-6832. eISSN 1614-6840. 2018, vol. 8, iss. 32, art. no. 1801892, p. 1-5. DOI:10.1002/aenm.201801892. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,875; AIF:4,812; IF/AIF: 4,545; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 16,78, SNIP: 2,347, SJR: 8,230 (2017,Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,111].
 • Vaitukaityte, Deimante; Wang, Zhiping; Malinauskas, Tadas; Magomedov, Artiom; Bubniene, Giedre; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas; Snaith, Henry J. Efficient and stable perovskite solar cells using lowcost aniline-based enamine hole-transporting materials // Advanced materials. Weinheim : Wiley. ISSN 0935-9648. eISSN 1521-4095. 2018, vol. 30, iss. 45, art. no. 1803735, p. 1-7. DOI: 10.1002/adma.201803735. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,950; AIF: 5,068; IF/AIF: 4,331; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 21,10, SNIP: 3,619, SJR: 10,579 (2017, Scopus Sources)][M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; Paek, S.; Gratia, P.; Kasparavičius, Ernestas; Daškevičienė, Marytė; Kamarauskas, Egidijus; Gruodis, Alytis; Jankauskas, Vygintas; Kantminienė, Kristina; Cho, K.T.; Rakštys, Kasparas; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, M.K. Diphenylamine-substituted carbazolebased hole transporting materials for perovskite solar cells: influence of isomeric derivatives // Advanced Functional Materials. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1616-301X. eISSN 1616-3028. 2018, Vol. 28, iss. 9, art. 1704351, p. 1-13. DOI: 10.1002/adfm.201704351. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 13,325; AIF: 5,068; IF/AIF: 2,629; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 12,51, SNIP: 2,231, SJR: 5,617 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,071].
 • Daškevičiūtė, Šarūnė; Sakai, Nobuya; Franckevičius, Marius; Daškevičienė, Marytė; Magomedov, Artiom; Jankauskas, Vygintas; Snaith, Henry J.; Getautis, Vytautas. Nonspiro, fluorene-based, amorphous hole transporting materials for efficient and stable perovskite solar cells // Advanced Science. Weinheim : WileyVCH. ISSN 2198-3844. 2018, Vol. 5, iss. 4, art. 1700811, p. 1-7. DOI: 10.1002/advs.201700811. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 12,441; AIF: 5,466; IF/AIF: 2,276; kvartilis:Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 10,19, SNIP: 1,554, SJR: 4,982 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Pashazadeh, Ramin; Pander, Piotr; Lazauskas, Algirdas; Dias, Fernando B.; Grazulevicius, Juozas V. Multicolor luminescence switching and controllable thermally activated delayed fluorescence turn on/turn off in carbazole–quinoxaline–carbazole triads // Journal of Physical Chemistry Letters. NW, Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1948-7185. 2018, vol. 9, iss. 5, p. 1172-1177. DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b00136. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8,709; AIF: 4,852; IF/AIF: 1,794; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,37, SNIP: 1,595, SJR: 4,667 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 02P, 08T] [Indėlis: 0,400].
 • Kukhta, Nadzeya A.; Matulaitis, Tomas; Volyniuk, Dmytro; Ivaniuk, Khrystyna; Turyk, Pavlo; Stakhira, Pavlo; Grazulevicius, Juozas V.; Monkman, Andrew P. Deep-blue high-efficiency TTA OLED using para- and meta-conjugated cyanotriphenylbenzene and carbazole derivatives as emitter and host // Journal of Physical Chemistry Letters. NW, Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1948-7185. 2018, vol. 8, iss. 24, p. 6199-6205. DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b02867. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8,709; AIF: 4,852; IF/AIF: 1,794; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,37, SNIP: 1,595, SJR: 4,667 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,500].
 • Yildirim, S.; Röcker, B.; Pettersen, M.K.; Nilsen-Nygaard, J.; Ayhan, Z.; Rutkaitė, Ramunė; Radusin, T.; Suminska, P.; Marcos, B.; Coma, V. Active packaging applications for food // Comprehensive reviews in food science and food safety. Medford, MA : Wiley-Blackwell. ISSN 1541-4337. 2018, Vol. 17, iss. 1, p. 165-199. DOI: 10.1111/1541-4337.12322. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7,028; AIF: 2,605; IF/AIF: 2,697; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,87, SNIP: 3,665, SJR: 2,996 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,100].
 • Ravi, Harish Karthikeyan; Breil, C.; Vian, M.A.; Chemat, F.; Venskutonis, Petras Rimantas. Biorefining of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) pomace using microwave hydrodiffusion and gravity, ultrasound-assisted, and bead-milling extraction // ACS Sustainable chemistry and engineering. Washington, NW : ACS Publications. eISSN 2168-0485. 2018, vol. 6, iss. 3, p. 4185-4193. DOI: 10.1021/acssuschemeng.7b04592. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 6,140; AIF: 4,768; IF/AIF: 1,287; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,45, SNIP: 1,369, SJR: 1,657 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,300].
 • Mumladze, Tamari; Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Kriūkienė, Rita; Makarevičius, Vidas; Lukošiūtė, Stasė-Irena; Bendikienė, Regita; Denafas, Gintaras. Sustainable approach to recycling of multilayer flexible packaging using switchable hydrophilicity solvents // Green chemistry. Cambridge : Royal Society Chemistry. ISSN 1463-9262. 2018, vol. 20, iss. 15, p. 3604-3618. DOI: 10.1039/C8GC01062E. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8,586; AIF: 5,312; IF/AIF: 1,616; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,99, SNIP: 1,847, SJR: 2,496 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 06T] [Indėlis: 0,250].
 • Kubiliūtė, Raimonda; Kaminskas, Rimvydas; Kazlauskaitė, Akvilė. Mineral wool production waste as an additive for Portland cement // Cement and Concrete Composites. Oxford : Elsevier. ISSN 0958-9465. eISSN 1873-393X. 2018, Vol. 88, p. 130-138. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2018.02.003. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,660; AIF: 2,969; IF/AIF: 1,569; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,66, SNIP: 2,889, SJR: 3,146 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus; Doneliene, Jolanta; Dambrauskas, Tadas; Sarapajevaite, Gabriele. The impact of Al2O3 amount on the synthesis of CASH samples and their influence on the early stage hydration of calcium aluminate cement // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2019, vol. 45, iss. 2, pt. B, p. 2881-2886. DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.07.286. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,057; AIF: 2,301; IF/AIF: 1,328; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,85, SNIP: 1,167, SJR: 0,784 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Tarpautinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija“.
 • Studentų konferencija „Chemija ir cheminė technologija“.
 • Tarptautinė konferencija „BaltSilica“.
 • Tarptautinė konferencija „FOODBALT“.
 • „Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas“.

2018 m. padalinio darbuotojų ir studentų įkurtos įmonės:

MB Pažangiosios technologijos

 • Vadovas: dr. Edvinas Krugly.
 • Veiklos sritys: Bioaktyviomis medžiagomis funkcionalizuotų biopolimerinių struktūrų skirtų lokaliai pernašai į žmogaus organizmą vystymas ir komercializavimas. Elektrinio verpimo metodų vystymas ir komercializavimas.

MB Obiomio

 • Vadovas: dr. Paulius Pavelas Danilovas.
 • Veiklos sritys: bioaktyvių savybių maisto pakavimo priemonių kūrimas ir vystymas. Sukurti prototipai ir technologijos leidžia sumažinti maisto nuostolius įvairiose maisto grandinės stadijose.

 

Įmonės, su kuriomis buvo bendradarbiaujama vykdant projektus ar atliekant MTEP darbus ar paslaugas:

 • UAB Agrokoncernas,
 • UAB Vilniaus Aidai,
 • AB „Žemaitijos pienas“,
 • ŽŪK „Pienas LT“,
 • UAB Kėdainių vandenys.
 • J. Donėlienė, „Funkcinių xCaO·y(Al2O3, SiO2)·zH2O junginių hidroterminė sintezė, jų savybės ir taikymas“, vadovas A. Eisinas.
 • S. Zadavičiūtė, „Tikslinių savybių oksidinių ir silikatinių medžiagų sintezė ir savybės“, vadovas K. Baltakys.
 • V. Česnauskas, „Biokuro lakiųjų pelenų priedas portlandcemenčiui ir šlakiniam cementui“, vadovas R. Kaminskas.
 • T. Matulaitis, „Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių junginių sintezė ir savybių tyrimas“, vadovas prof. habil. dr. J.V. Gražulevičius.
 • A. Palavenienė, „Sepijos kaulo apibūdinimas ir pritaikymas biomedicininių bei farmacinių kompozicijų kūrimui“, vadovas prof. dr. Liesienė Jolanta.
 • R. Butkutė, „Mėlynai fluorescuojančių fenantroimidazolo darinių sintezė, savybių bei polimerizacijos procesų tyrimas“, vadovas doc. dr. Lygaitis Ramūnas.
 • D. Simanavičiūtė, „Fenolinių rūgščių ir augalinių ekstraktų imobilizavimas katijoniniuose polisachariduose“, vadovas doc. dr. Rutkaitė Ramunė.
 • S. Kašėtaitė, „Bioskaidūs tinkliniai glicerolio diglicidileterio polimerai ir polimeriniai kompozitai“, vadovas prof. dr. Ostrauskaitė Jolita.
 • I. Parašotas, „Funkcionalizuotų N-(4-hidroksifenil)-N-karboksialkilaminotiazolo darinių sintezė ir savybės“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Petrikytė-Valionienė, „Efektyvių skyles transportuojančių medžiagų su feniletenilgrupėmis praplėsta konjuguota π-elektronų sistema sintezė ir savybių tyrimas“, vadovas prof. V. Getautis.
 • V. Kraujalienė, „Storalapės bergenijos (Bergenia crassifolia L.), grikių žiedynų (Fagopyrum esculentum Moench.) bei rykštenės (Solidago virgaurea L.) biorafinavimas, taikant aukšto slėgio ekstrakcijos metodus, ir gautų produktų savybių įvertinimas“, vadovas P. R. Venskutonis.
 • V. Abromaitis, „Metoprololio adsorbcijos, desorbcijos ir biodegradacijos dinamika biologiškai aktyvių anglių sistemose“, vadovas dr. V. Račys.
 • M. Tichonovas, „Pažangiosios oksidacijos procesų taikymas probleminiams vandens teršalams skaidyti“, vadovas dr. V. Račys.
 

Mokslo infrastruktūra ir inovacijos verslui

KTU Cheminės technologijos fakultete eksploatuojamos laboratorijos:

 • Branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos laboratorija (branduolių magnetinio rezonanso spektrometras 400 MHz ir 700MHz ir kt.).
 • Masių spektrometrijos laboratorija (tandeminis trijų kvadrupolių MSMS spektrometras su labai didelio efektyvumo skysčių chromatografijos sistema ir kt.).
 • Rentgeno struktūrinės analizės laboratorija (rentgeno spinduliuotės difrakciniai ir fluorescensiniai spektrometrai ir kt.).
 • Terminės analizės laboratorija (vienalaikės terminės analizės, diferencinės skenuojančiosios kalorimetrijos, termomechaninės analizės prietaisai ir kt.).
 • Darniosios chemijos ir atsinaujinančių išteklių panaudojimo laboratorija (dujų chromatografas su įvairiais detektoriais preparatyvinė / analitinė skysčių chromatografijos sistema  su masių  detektoriumi, IR spektrofotometras ir kt.).
 • Chromatografijos laboratorija (dujų chromatografai su įvairiais detektoriais ir kt.).
 • Chemijos inžinerijos ir pramoninės chemijos tyrimų centras (distiliacijos, kristalizacijos, dujų sorbcijos, ekstrakcijos, atvirkštinio osmoso/ultrafiltravimo, džiovinimo, skysčių transportavimo ir kitų cheminių procesų tyrimo ir modeliavimo stendai).
 • Organinių ir polimerinių medžiagų laboratorija (laboratorinis ekstruderis, nanodalelių dydžio ir zeta potencialo matuoklis ir kt.).
 • Silikatų chemijos ir technologijos laboratorija (hidroterminės, mikrobanginės ir terminės sintezės įranga, medžiagų smulkinimo, frakcionavimo, homogenizavimo, dispersiškumo, ir kt.).
 • Aerozolinių sistemų laboratorija (žemo slėgio elektrinis dalelių impaktorius, skenuojantis dalelių mobilumo analizatorius ir kt.).
 • Organinių puslaidininkių tyrimo kompetencijos centras (Fotoelektroninės spektrometrijos sistema, krūvininkų judrio matavimo sistema, Inertinės aplinkos spinta su integruota garinimo įranga, aukšto efektyvumo chromatografijos sistema su masių detektoriumi, diferencinis skanuojamasis kalorimetras ir kt).
 • Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras (duonos ir miltinės konditerijos gaminių, mėsos gaminių, žuvies gaminių, pieno gaminių, fermentuotų gėrimų, maitinimo produktų gamybos ir tyrimo įranga).
 • Mikrobiologijos laboratorija (mikroskopai, švaraus oro spinta (laminaras), autoklavai, termostatai ir kt.).
 • Reologijos ir struktūros tyrimų laboratorija (dalelių dydžio nustatymo įranga, paviršiaus įtempio nustatymo įranga, reometras su optine sistema, tekstūros analizatorius ir kt.).
 • Biologiškai veiklių medžiagų išskyrimo ir tyrimų laboratorija (superkrizinės ekstrakcijos įranga (laboratorinė ir pilotinė), pagreitintos ekstrakcijos suspaustais skysčiais įranga, spektrofotometras ir kt.).
 • Maisto virškinamumo tyrimų laboratorija (žmogaus virškinamojo trakto sąlygų simuliavimo sistema, didelio efektyvumo skysčių chromatografinė sistema ir kt.).

Bendravimo ir užsakomųjų mokslinių tyrimų su Lietuvos ir užsienio įmonėmis efektyvumas užtikrinamas per KTU Atviros prieigos centrą (APC).

Veiklos grandinė:

 • Į klientų užklausas atsakoma per 24 val.
 • Su tyrėjai identifikuojami kliento poreikiai;
 • Parengiamas ir išsiunčiamas komercinis pasiūlymas klientui;
 • Pasirašoma sutartis;
 • Atliekami tyrimai ir/arba kitos paslaugos;
 • Testuojama ir perduodama klientui sukurta inovacija.

Teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarka Kauno technologijos universitete.

 • KTU turi galiojančius Intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatus, kurie buvo atnaujinti ir patvirtinti 2019-04-26 rektoriaus įsakymu Nr. A-273. Nuostatai nustato Universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo principus ir procedūras, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių turėjimu, jos vystymu, apsauga, naudojimu, disponavimu ir pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės perdavimo, paskirstymu autoriams.

PASLAUGOS VERSLUI

Mokslo projektai

Cheminės technologijos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku