Mokslas

Cheminės technologijos fakultete nuolat vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai chemijos, chemijos inžinerijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkos inžinerijos srityse. Ilgametė mokslininkų patirtis, bendradarbiavimas su verslu bei naudojama moderniausia įranga, laboratorijos ir kita materialioji bazė lėmė tarptautinį fakulteto pripažinimą.

Tyrimų kryptys

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Fakulteto mokslinių tyrimų kryptys nukreiptos svarbioms šiuolaikinės visuomenės problemoms spręsti. Tyrimų tematikos apima visą medžiagų ir technologijų gyvavimo ciklą – nuo žaliavų iš(at)gavimo, naujų aukštos pridėtinės vertės medžiagų sintezės ir gamybos cheminiais ir biotechnologiniais metodais, procesų inžinerijos ir maisto technologijos, iki poveikio aplinkai mažinimo ir darniosios inžinerijos

Platų mokslinės veiklos spektrą iliustruoja apgintos disertacijos (2016 m).

Viktorija Mimaitė.  Karbazolo ir trifenilamino darinių, skirtų optoelektronikos prietaisams, tyrimas eksperimentiniais  ir teoriniais metodais.Vadovas habil. dr. Juozas V. Gražulevičius.
Nadzeya A. Kukhta. Design, synthesis and properties of bipolar branched and electron accepting brick-type compounds for organic electronics.  Vadovas habil. dr. Juozas V. Gražulevičius.
Agnė Šulčiūtė – ZnO ir Zn-Co oksidinių dangų sintezė, struktūra ir elektrocheminės savybės. Vadovas – dr. E. Valatka.
Sandra Kiseliovienė –  Celiuliozės hidrogelių, skirtų žaizdų tvarsčiams, gavimas ir tyrimas. Vadovė dr. Jolanta Liesienė.
Ieva Brink – Išrūgų baltymų valgomosios plėvelės su funkciniais priedais: sudėtis, savybės, panaudojimas maisto produktų gamyboje. Vadovė dr. Daiva Leskauskaitė
Lina Smolskaitė – Retieji miško ir pajūrio grybai: antioksidacinių ir biologinių savybių įvertinimas. Vadovas dr. Petras Rimantas Venskutonis.
Darius Povilaitis – Šalutinių augalinės žaliavos perdirbimo produktų biorafinavimas į vertingus funkcionaliuosius komponentus taikant įvairius ekstrakcijos metodus. Vadovas dr. Petras Rimantas Venskutonis.
Jonas Matulevičius – Nanopluoštinių medžiagų formavimas elektrinio verpimo būdu ir filtravimo savybių tyrimas, vadovas prof. L. Kliučininkas.
Darius Čiužas – „Oro kokybė ir jos valdymas mažai energijos naudojančiuose gyvenamuosiuose pastatuose, vadovas doc. Dr. D. Martuzevičius.

Per dvidešimt metų fakulteto darbuotojai paskelbė ~800 straipsnių CA WoS duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose, kurie pacituoti 6100 kartų, Hirsch indeksas 38. Be specializuotų mokslo leidinių, mokslininkai aktyviai publikuoja dalinasi informacija mokslo populiarinimo ar profesinėje spaudoje, interneto portaluose, televizijos ir radijo laidose – 2016 m. buvo paskelbta 15 tokių straipsnių ar iniciatyvų. Mokslo rezultatų sklaida populiarioje žiniasklaidoje leidžia pasiekti didesnį poveikį visuomenei formuojant sveikos mitybos ar aplinkosaugos įgūdžius.

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

 • Polimerinių ir kitų medžiagų cheminių, fizikinių, terminių, mechaninių ir spektroskopinių savybių tyrimai;
 • Polimerinių, pakavimo ir elektroaktyvių medžiagų bei jų gaminių prototipų kūrimas;
 • Vandens paruošimo ir nuotekų valymo technologijų kūrimas;
 • Kalcio hidrosilikatų ir ceolitų sintezės ir savybių tyrimai;
 • Priedų įtakos cemento ir kitų rišamųjų medžiagų savybėms tyrimai;
 • Pramoninių atliekų utilizavimo silikatinėse medžiagose tyrimai;
 • Stiklo, silikatinių, gipsinių ir keramikos žaliavų, gaminių ir gamybos procesų tyrimai;
 • Užsakomoji sintezė (iki keleto kg.);
 • Elementinė mikroanalizė (c, h, n);
 • Junginių struktūros nustatymai BMR metodais;
 • Konsultacijos techniniais maisto gamybos ir perdirbimo klausimais;
 • Konsultacijos ES direktyvų maisto gamybos ir perdirbimo klausimais;
 • Maisto gamybos ir perdirbimo koncepcijos analizavimas ir vystymas;
 • Realių maisto gamybos sąlygų imitavimas su mažais žaliavų kiekiais;
 • Prototipų gaminimas ir demonstravimas;
 • Įvairūs mokymai maisto cheminės sudėties, gamybos ir kokybės klausimais;
 • Sūrių gaminimas automatizuotais vakuuminio rauginimo ir sūrių gamintuvais su pilna drėgmės ir temperatūros kontrole nokinimo metu;
 • Naudojamų pieno produktų technologijų tobulinimas;
 • Pieno produktų koncentravimas;
 • Žaliavų parinkimas ir išbandymas kuriamiems pieno produktams;
 • Pieno ir skystų pieno produktų terminis ir mechaninis apdorojimas;
 • Naujų pieno gaminių kūrimas;
 • Mėsos gaminių rausvinimas, virimas, kepimas, džiovinimas, brandinimas, rūkymas terminio apdorojimo kameroje;
 • Mėsos ir žuvies audinių smulkinimas, rūšiavimas, išgyslinimas;
 • Mėsos gaminių tekstūros modeliavimas, purenimas, sūdymo intensyvumo keitimas ir tikrinimas;
 • Receptūrinių kompozicijų ir emulsijų sudarymas;
 • Mėsos gaminių formavimas ir pakavimas;
 • Naujų konditerijos gaminių ir kepinių gamybos technologijų kūrimas;
 • Maisto gaminių ir žaliavų kokybės tikrinimas;
 • Giros, sidro, alaus ir stipriųjų gėrimų gamybos procesų kūrimas bei analizavimas;
 • Natūralių maisto priedų kūrimas;
 • Maitinimo produktų / patiekalų tekstūros, maistinės vertės formavimas;
 • Tausojančių technologijų (terminis apdorojimas žemose temperatūrose, pusgaminio vakuumavimas) taikymas;
 • Technologinių operacijų (pakavimo, intensyvus atšaldymo, marinavimo) taikymas;
 • Naujų maitinimo produktų / patiekalų kūrimas, technologinių parametrų ir receptūrų optimizavimas, gamybos aprašymas ir dokumentavimas;
 • Technologijos kortelių sudarymas.

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

H2020-MSCA-ITN-2014 “Donoriniai-akceptoriniai šviesą skleidžiantys eksipleksai – medžiagos, skirtos lengvai suformuojamiems, efektyviems organiniams šviesos diodams (EXCILIGHT)”.
(prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius 2015–2019)
H2020-ICT-2014-1 “Naujos paradigmos labai efektyviems mėlyniems spinduoliams, skirtiems baltiems organiniams šviesos diodams (PHEBE)”. (prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius, 2015–2017)
FP7-PEOPLE-2013-IRSES “Daugiaspalviai laidūs ambipoliniai polimerai vienasluoksniams optoelektroniniams prietaisams” (AmbiPOD). (prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius, 2014–2017)

Tarptautiniai projektai

MIP-066/2015 „Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų“.
(doc. dr. J. Ostrauskaitė, 2015–2018)
MIP-055/15 “Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai”
(doc. dr. R. Rutkaitė 2015-2018)
MIP – 025/2014 pagal LMT priemonę „Mokslininkų grupių projektai“ „Oksidinių ir silikatinių medžiagų energiją tausojanti sintezės technologija“
(prof. dr. K. Baltakys, 2014-2017)

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Brazdauskas, Tadas; Montero, L.; Venskutonis, Petras Rimantas; Ibanez, Elena; Herrero, Miguel. Downstream valorization and comprehensive two-dimensional liquid chromatography-based chemical characterization of bioactives from black chokeberries (Aronia melanocarpa) pomace // Journal of chromatography A. Amsterdam: Elsevier. ISSN: 0021-9673, eISSN: 1873-3778. 2016, vol. 1468, p. 125-135. [Citav. rod.: 3.981 (2016, SCIE)]
Eisinaitė, Viktorija; Jūraitė, Dovilė; Schroën, Karin; Leskauskaitė, Daiva. Preparation of stable food-grade double emulsions with a hybrid premix membrane emulsification system // Food chemistry. Oxford: Elsevier. ISSN: 0308-8146, eISSN: 1873-7072. 2016, vol. 206, p. 59-66. [Citav. rod.: 4.529 (2016, SCIE)]
Gratia, Paul; Magomedov, Artiom; Malinauskas, Tadas; Daškevičienė, Marytė; Abate, Antonio; Ahmad, Shahzada; Grätzel, Michael; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. A methoxydiphenylamine-substituted carbazole twin derivative: an efficient hole-transporting material for Perovskite solar cells // Angewandte chemie international edition. Weinheim: Wiley-VCH. ISSN: 1433-7851, eISSN: 1521-3773. 2015, vol. 54, iss. 39, spec. iss. SI, p. 11409-11413. [Citav. rod.: 11.709 (2015, SCIE)]
Juodeikienė, Gražina; Vidmantienė, Daiva; Bašinskienė, Loreta; Černauskas, Darius; Bartkienė, Elena; Eidukonytė, Dalia. Green metrics for sustainability of biobased lactic acid from starchy biomass vs chemical synthesis // Catalysis today. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN: 0920-5861. 2015, Vol. 239, p. 11-16. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 4.312 (2015, SCIE)]
Kaunelienė, Violeta; Prasauskas, Tadas; Krugly, Edvinas; Stasiulaitienė, Inga; Čiužas, Darius; Šeduikytė, Lina; Martuzevičius, Dainius. Indoor air quality in low energy residential buildings in Lithuania // Building and environment. Oxford: Elsevier. ISSN: 0360-1323, eISSN: 1873-684X. 2016, vol. 108, p. 63-72. [Citav. rod.: 4.053 (2016, SCIE)]
Krugly, Edvinas; Martuzevičius, Dainius; Tichonovas, Martynas; Jankūnaitė, Dalia; Rumskaitė, Inga; Sedlina, Jolanta; Račys, Viktoras; Baltrušaitis, Jonas. Decomposition of 2-naphthol in water using a non-thermal plasma reactor // Chemical engineering journal. Lausanne: Elsevier Science. ISSN: 1385-8947. 2015, vol. 260, p. 188-198. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 5.310 (2015, SCIE)]
Mimaitė, Viktorija; Gražulevičius, Juozas Vidas; Laurinavičiūtė, Rasa; Volyniuk, Dmytro; Jankauskas, Vygintas; Sini, Gjergi. Can hydrogen bonds improve the hole-mobility in amorphous organic semiconductors? Experimental and theoretical insights // Journal of materials chemistry C. London: Royal Society of Chemistry. ISSN: 2050-7526, eISSN: 2050-7534. 2015, vol. 3, iss. 44, p. 11660-11674. [Citav. rod.: 5.066 (2015, SCIE)]
Navikaitė, Vesta; Simanavičiūtė, Deimantė; Klimavičiūtė, Rima; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas. Interaction between κ- and ι-carrageenan and anthocyanins from Vaccinium myrtillus // Carbohydrate polymers. Oxford: Elsevier. ISSN: 0144-8617, eISSN: 1879-1344. 2016, vol. 148, p. 36-44. [Citav. rod.: 4.811 (2016, SCIE)]
Petrikytė, Ieva; Zimmermann, Iwan; Rakštys, Kasparas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Efficiency enhancement of perovskite solar cells via incorporation of phenylethenyl side arms into indolocarbazole-based hole transporting materials // Nanoscale. Cambridge: Royal Society of Chemistry. ISSN: 2040-3364, eISSN: 2040-3372. 2016, vol. 8, iss. 16, p. 8530-8535. [Citav. rod.: 7.367 (2016, SCIE)]
Waghray, Deepali; Bagdžiūnas, Gintautas; Jacobs, Jeroen; Van Meervelt, Luc; Gražulevičius, Juozas Vidas; Dehaen, Wim. Diastereoselective strategies towards thia[n]helicenes // Chemistry-A European journal. Weinheim: Wiley-VCH. ISSN: 0947-6539, eISSN: 1521-3765. 2015, vol. 21, iss. 51, p. 18791-18798. [Citav. rod.: 5.771 (2015, SCIE)]

Kontaktai

Doc. dr.  Dainius Martuzevičius
Mokslo prodekanas

Radvilėnų pl. 19 C korp. 504
tel. (8 37) 30 01 80
e.p. dainius.martuzevicius@ktu.lt

Dr. Tadas Prasauskas
Technologijų perdavimo projektų vadovas

Radvilėnų pl. 19, C korp., 408
tel. +370 674 949 35
e.p. tadas.prasauskas@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku