mokslo baneris

Fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklos apima gamtos (chemija) ir technologijos (chemijos inžinerija, aplinkos inžinerija ir medžiagų inžinerija) mokslų sritis. Fakulteto tyrėjai efektyviai įgyvendina tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektus, aktyviai bendradarbiauja su pramone ir verslu, viešuoju sektoriumi bei socialiniais partneriais, sėkmingai atlieka užsakomuosius mokslinius tyrimus Lietuvos ir kitų šalių ūkio subjektams, bei intensyviai viešina ir komercializuoja mokslinių tyrimų rezultatus.

Doc. dr. Vilija Kederienė

Mokslo prodekanė

Radvilėnų pl. 19 – C239

Kaunas

Tel.: +370 37 300154

El.p.: vilija.kederiene@ktu.lt

Vilija Kederienė

Strateginės veiklos sritys ir kryptys – Technologijos tvariai ateičiai

veiklos sritys ir kryptys-baneris

Mokslas padaliniuose

Aplinkosaugos technologijos katedra Doc. dr. Violeta Kaunelienė
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra Prof. dr. Ingrida Ancutienė
Maisto mokslo ir technologijos katedra Doc. dr. Loreta Bašinskienė
Organinės chemijos katedra Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė
Polimerų chemijos ir technologijos katedra Doc. dr. Joana Bendoraitienė
Silikatų technologijos katedra Prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas
Sintetinės chemijos institutas Prof. habil. dr. Algirdas Šačkus
Bioprocesų tyrimų centras Prof. dr. Naglis Malys

Veikiančios mokslo grupės

Skaičiai ir faktai

Dr. V. Getautis – KTU inovatoriškiausio mokslininko konkurso nugalėtojas.
Dr. D. Gudeika ir dr. T. Dambrauskas KTU aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojai.
Dr. T. Malinauskas ir dr. G. Kručaitė – Kazickų šeimos fondo premijų konkurso nugalėtojai.
Dr. R. P. Venskutoniui skirtas 2019 m. Tarptautinės maisto papildų ir funkcionaliojo maisto produktų draugijos (ISNFF) apdovanojimas „Už nuopelnus“.
Dr. G. Kručaitė LMA jaunųjų mokslininkų darbų konkurse pelnė pagyrimo raštą už darbą „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos organiniams šviesos diodams“.
Dr. D. Gudeikai skirta LMA jaunojo mokslininko stipendija.
T. Matulaitis su disertacija „Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių junginių sintezė ir jų savybių tyrimas“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuotame geriausių disertacijų konkurse tapo laureatu.
Dr. T. Dambrauskui 2019 m. skirta Lietuvos mokslų akademijos Teodoro Grotuso vardo stipendija.
Doktorantas E. Kasparavičius apdovanotas už geriausią stendinį pranešimą konferencijoje „Chemistry & Chemical Technology“; 9-osios Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ laureatas. Šis darbas buvo pristatytas INFOBALT komisijai ir gauta INFOBALT premija.
Doktorantas A. Magomedov 9-ojoje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ apdovanotas už geriausią pranešimą. Šis darbas pristatytas INFOBALT komisijai ir gauta INFOBALT premija.

LMA aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse:
– magistrantei G. Šarapajevaitei skirtas apdovanojimas už darbą „Sieros lydymo krosnies atliekos konversijos ypatumai hidroterminėmis sąlygomis“, darbo vadovas dr. K. Baltakys.
– magistrantui D. Blaževičiui skirtas pagyrimo raštas už darbą „Naujos struktūros elektroaktyvūs junginiai organiniams šviestukams“, darbo vadovas dr. S. Grigalevičius.

Inovacijų pasiekimai. 2019 m. spalio 10 d. gautas Vokietijos patentas išradimui „Hole Transporting Self-Assembled Monolayer for Perovskite Solar Cells“. Dr. V. Getaučio vadovaujama mokslininkų grupė kartu su mokslininkais iš Helmholtz-Berlin instituto (Vokietija) šiuo išradimu pasiekė naują efektyvumo rekordą – jų sukurtas saulės elementas 29,15 proc. krintančios šviesos paverčia elektros energija. Pirmoji licencija gaminti šią KTU laboratorijose susintetintą medžiagą suteikta vienai Japonijos bendrovei, kuri pradėjo derybas dėl licencijos iš karto po išradimo patento paraiškos registravimo. Susidomėjimas šiuo produktu išties didelis. Tai jau antrasis šios mokslo grupės sukurtas patentuotas išradimas, kuris licencijuojamas užsienio kompanijoms.

Dr. K. Baltakys išrinktas Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos prezidentu.
Dr. D. Leskauskaitei skirta Universiteto inovatoriškiausios mokslininkės premija.
Dr. O. Bezvikonnyi, dr. M. Syrpas ir dr. M. Pukalskienei skirtos Universiteto aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurso premijos gamtos ir technologijos mokslų srityse.
Dr. T. Malinauskui ir dr. G. Kručaitei skirtos Kazickų šeimos fondo premijos – jauniesiems Universiteto dėstytojams, atliekantiems aukštųjų technologijų mokslinius tyrimus arba rengiantiems naujus šios srities vadovėlius ar monografijas.
Dr. T. Braukyla su disertacija „Triogerio bazės fragmentą turinčių funkcinių molekulių optoelektronikai sintezė ir tyrimas“ (vadovas dr. V. Getautis) tapo 2020 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengto konkurso „Geriausios 2019 m. disertacijos“ laureatu.
D. Blaževičius su magistro darbu „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos organiniams šviestukams“ (vadovas dr. S. Grigalevičius) tapo 2020 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengto konkurso „Geriausi 2019 m. magistro darbai“ laureatu technologijos mokslų srityje.
Dr. T. Dambrauskui skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premijos skirtos:
– dr. D. Tavgenienei už mokslo darbą „Naujos struktūros elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviestukams, sintezė ir panaudojimas“;
– dr. T. Dambrauskui už mokslo darbą „Nano matmenų kalcio silikatų (CaO/SiO2=1,5-2,0) sintezė ir funkcinės savybės“.

Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premijos skirtos:
– magistrantui D. Blaževičiui už mokslo darbą „Naujos sandaros organiniai puslaidininkiai efektyviems organiniams šviesos diodams“ (vadovas dr. S. Grigalevičius);
– magistrei I. Knabikaitei už mokslo darbą „Metalų priedų (Cr3+ ir Al3+) ir temperatūros įtaka kalcio hidrosilikatų kristalizacijos procesams CaOSiO2-H2O sistemoje, produktų terminėms ir sorbcinėms savybėms“ (vadovas dr. A. Eisinas);
– magistrui K. Leitonui už mokslo darbą „Baltai šviečiančių, hibridinių organinių šviesos diodų formuojamų tirpalų liejimo būdu tobulinimas, panaudojant naujus iridžio (III) kompleksus“ (vadovas dr. D. Volyniuk);
– magistrei D. Rubinaitei už mokslo darbą „Belitiniojelimitinio-feritinio cemento gamyba ir savybių tyrimas“ (vadovas dr. T. Dambrauskas).

Dr. A. Magomedov 12-ojoje tarptautinėje konferencijoje „HOPV20“ (Londonas, Jungtinė Karalystė) hibridinių ir organinių saulės elementų tematika atiteko geriausio e. stendinio pranešimo „Perovskitų fundamentinės savybės“ įvertinimas.
Dokt. K. Almonaitytė LMA 13-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ apdovanota kaip geriausio pranešimo trečiosios vietos autorė už pranešimą „Modifikuotų (3-chlor-2- hidroksipropil) trimetilamonio chloridu krakmolo darinių naudojimas vandenvaloje“ (biochemijos ir biotechnologijos sekcija).
Dokt. Š. Daškevičiūtė LMA 10-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pripažinta geriausio pranešimo autore už pranešimą „Naujų zondų sintezė ir jų pritaikymas merkaptoaminorūgščių atpažinimui“ (fizinių mokslų sritis), jai skirta III laipsnio INFOBALT stipendija.
Dokt. A. Ilčiukaitė LMA 10-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pripažinta geriausio pranešimo autore už pranešimą „Fluoreno klasės puslaidininkiai efektyviems hibridiniams Saulės elementams“ (fizinių mokslų sritis), jai skirta III laipsnio INFOBALT stipendija.
Dr. G. Kručaitė LMA 10-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pripažinta geriausio pranešimo autore už pranešimą „Amorfiniai fluoreno junginiai skirti skyles pernešantiems sluoksniams tirpalų liejimo būdu suformuotiems organiniams šviesos diodams“ (technologijos mokslų sritis).

Rodiklis 2019 m. 2020 m. 2021 m. Q1-Q3
Straipsnių užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su cituojamumo rodikliu skaičius 103 155 133
Straipsnių mokslo žurnaluose, turinčiuose ne žemesnį nei antrojo kvartilio (Q2) cituojamumo rodiklį, skaičius 82 141 99
Straipsnių atviros prieigos mokslo žurnaluose su cituojamumo rodikliu skaičius 20 64 38
Patentų ir patentinių paraiškų (Europos, JAV, Japonijos) skaičius 3 5 2
III pakopos studentų skaičius 57 71 74
III pakopos užsienio studentų skaičius 14 17 17
Tarptautinių mokslo projektų skaičius 27 25 11
Nacionalinių mokslo projektų skaičius 31 39 38
Tarptautinių mokslo projektų pajamos, Eur 315,593 234,609 234,931
Nacionalinių mokslo projektų pajamos, Eur 1.021,051 1.995,902 1.966,257
MTEPI darbų ir paslaugų pajamos, Eur 637,545 916,964 755,026

2021 m.
Jubiliejinė 25-oji studentų mokslinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija 2021“
Pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti studentus dalyvauti mokslinėje veikloje, plėsti žinias, domėtis mokslo pažanga ir pasidalinti turima patirtimi bei idėjomis.

2020 m.
Studentų mokslinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija 2020“
Renginys skirtas studentams, besidomintiems chemijos mokslu, inžinerija ir technologijomis.

2018 m.
FOODBALT 2018
12th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food R&D in the Baltics and Beyond“.

2017 m.
Studentų mokslinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija 2017“
Jos tikslas – skatinti studentų mokslinę veiklą ir suteikti galimybę studentams tarpusavyje pasikeisti naujausia informacija bei idėjomis.

Chemistry and Chemical Technology 2017
The conference aims at gathering international scientists, PhD students and industrial researchers from (bio)chemistry, environmental, physics, materials sciences to exchange the newest information and ideas on fundamental and applied research, as well as facilitating international cooperation between science and industries.

Mokslo žurnalas „Cheminė technologija“ buvo įkurtas 1995 m. ir leidžiamas iki 2017 metų. Žurnale publikuoti moksliniai darbai, nagrinėjantys neorganinių medžiagų technologijos, organinių medžiagų technologijos, maisto chemijos ir technologijos mokslines problemas. (Print ISSN: 1392-1231 Online ISSN: 2029-719X).

Įranga ir paslaugos

Mokslo projektai