Organinės chemijos katedra

Įsteigta 1940 m. spalio 1 d.
 • 1940 m. spalio 1 d. Technologijos fakultete pertvarkius Bendrosios chemijos katedrą įkurta Organinės chemijos katedra, jai vadovauti pradėjo Antanas Purėnas (Organinės chemijos katedros vedėjas 1922–1962).
 • 1956 m. liepos 19 d. Organinės chemijos katedra buvo pavadinta Organinės chemijos ir technologijos katedra, nes joje buvo dėstoma ne tik organinė chemija, bet rengiami odų ir kailių technologijos, pluoštinių medžiagų cheminės technologijos, dirbtinio ir sintetinio pluošto technologijos inžinieriai.
 • 1962 m. katedrai vadovauti paskirtas doc. Jonas Zdanavičius (katedros vedėjas 1962–1965 m.).
 • 1965 m. rugsėjo 1 d. Organinės  chemijos ir technologijos katedra buvo išskaidyta į Organinės technologijos katedrą bei Organinės chemijos katedrą. Tuo metu Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo docentu dirbęs Juozas Degutis (katedros vedėjas 1965–1980 m.).
 • 1980 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis (katedros vedėjas 1980–1990 m.).
 • 1991 m. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros vadovu tapo prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (katedros vedėjas 1991–2001 m.).
 • 2001 m. prof. Z. J. Beresnevičius buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanu, o katedrai vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (katedros vedėjas 2001–2011 m.).
 • 2011 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo prof. dr. Vytas Martynaitis.
 • Nuo 2019 metų katedrai vadovauja doc. dr. Eglė Arbačiauskienė.
 • 2006 m. prof. Vytautui Getaučiui buvo skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005 m.)“ (kartu su Edmundu Montrimu, Valentu Gaideliu, Vygintu Jankausku ir Donatu Jonu Sidaravičiumi)
 • 2008 m. prof. Vytautui Getaučiui (kartu su prof. habil. Dr. Juozu Vidu Gražulevičiumi) buvo suteiktas Pasaulio intelektinės nuosavybės (PINO) apdovanojimas už veiklą išradimų srityje.
 • 2018 m. prof. Algirdo Šačkaus vadovaujama komanda (Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris) gavo tarptautinį JAV, Japonijos ir Kinijos patentą už savo sukurtą išradimą – „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti“. Prof. A. Šačkus buvo išrinktas KTU inovatoriškiausiu mokslininku.

Katedros kuruojamos studijų programos:

Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Organinių puslaidininkių sintezė.

Organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saulės elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas. Dažiklių ir pigmentų bei jų tarpinių produktų sintezė.

 • Bioaktyvių junginių sintezė ir išskyrimas iš atsinaujinančių žaliavų.

Augalų augimo reguliatorių ir antimikrobinių junginių sintezė ir tyrimai. Naftos produktų technologijos bei žaliavos tyrimai. Alternatyvių kuro rūšių iš regeneruojamų organinių plastikų technologijų kūrimas. Bioaktyvių medžiagų iš biomasės išskyrimo technologiniai tyrimai. Biokuro technologijų tyrimai.

 • Sintetinės organinės chemijos.

Organinės sintezės metodologijų vystymas. Biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas ir sintezė. Funkcinių medžiagų kūrimas ir sintezė. Struktūriniai organinių medžiagų tyrimai.

Kontaktai

Dr. Eglė Arbačiauskienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 676 92 747
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

Birutė Grybaitė

mob. tel. +370 (626) 195 12
e. p. birute.grybaite@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai

 • ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZONTAS 2020“ projektas „PEROVSKITE THIN-FILM PHOTOVOLTAICS (PERTPV)“; Lietuvos pusės vadovas prof. V. Getautis.
 • LMT finansuojamas grupių projektas „Triogerio bazės fragmentą molekulės centre turinčių dažiklių, skirtų efektyvių saulės elementų konstravimui, sintezė (SAULĖ)”, MIP-105/2015, vadovas dr. T. Malinauskas.
 • LMT finansuojamas NMP „Link ateities technologijų“ projektas „Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai“ (MOPED)“ (LAT-07/2016). Vykdančioji institucija – VU, partneriai – KTU, dr. M. Daškevičienė KTU dalies vadovė.
 • LMT finansuojamas mokslinių grupių projektas „Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė“ (Fotomolekulės)“ (Reg. Nr. P-MIP-17-121, Sut. Nr. S-MIP-17-70), vadovas prof. V. Getautis.

Patentai:

 • Lietuvos patentų biuras, nr. 6540 „Skyles transportuojančios organinės molekulės, turinčios enamino grupių, skirtos optoelektroniniams bei fotoelektroniniams prietaisams“ (2018 06 25). Išradėjai: Vytautas Getautis (KTU), Marytė Daškevičienė (KTU), Tadas Malinauskas (KTU), Mohammad Khaja Nazeeruddin (EPFL), Paek Sanghyun (EPFL), Kasparas Rakštys (EPFL)
 • JAV patentų ir prekių ženklų biuras (UPSTO) Nr. 10,023,585 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 07 17). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Europos patentų biuras Nr. EP2999704 „SPIRO[CHROMAN-2,2′-INDOLE]DERIVATIVES AS CYANIDE ION CHEMOSENSORS“ (2018 10 10). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Miglė Dagilienė.
 • Japonijos patentų biuras Nr. JP6431985 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 11 28). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Vaitukaityte, Deimante; Wang, Zhiping; Malinauskas, Tadas; Magomedov, Artiom; Bubniene, Giedre; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas; Snaith, Henry J. Efficient and stable perovskite solar cells using lowcost aniline-based enamine hole-transporting materials // Advanced materials. Weinheim : Wiley. ISSN 0935-9648. eISSN 1521-4095. 2018, vol. 30, iss. 45, art. no. 1803735, p. 1-7. DOI: 10.1002/adma.201803735. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,950; AIF: 5,068; IF/AIF: 4,331; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 21,10, SNIP: 3,619, SJR: 10,579 (2017, Scopus Sources)][M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; AlAshouri, Amran; Kasparavičius, Ernestas; Strazdaitė, Simona; Niaura, Gediminas; Jošt, Marko; Malinauskas, Tadas; Albrecht, Steve; Getautis, Vytautas. Selfassembled hole transporting monolayer for highly efficient perovskite solar cells // Advanced energy materials. Weinheim : Wiley. ISSN 1614-6832. eISSN 1614-6840. 2018, vol. 8, iss. 32, art. no. 1801892, p. 1-5. DOI:10.1002/aenm.201801892. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,875; AIF:4,812; IF/AIF: 4,545; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 16,78, SNIP: 2,347, SJR: 8,230 (2017,Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,111].
 • Magomedov, Artiom; Kasparavičius, Ernestas; Rakstys, Kasparas; Paek, Sanghyun; Gasilova, Natalia; Genevičius, Kristijonas; Juška, Gytis; Malinauskas, Tadas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja; Getautis, Vytautas. Pyridination of hole transporting material in perovskite solar cells questions the long-term stability // Journal of materials chemistry C. Cambridge : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7534. eISSN 2050-7526. 2018, vol. 6, iss. 33, p. 8874-8878. DOI: 10.1039/c8tc02242a. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,976; AIF: 4,263; IF/AIF: 1,401; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,67, SNIP:1,300, SJR: 1,917 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,100].
 • Kasparavicius, Ernestas; Magomedov, Artiom; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas. Longterm stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells // Chemistry – A European journal. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 0947-6539. 2018, vol. 24, iss. 39, p. 9910-9918. DOI:10.1002/chem.201801441. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,160; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,927; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,90, SNIP: 1,020, SJR: 2,265 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,250].
 • Daškevičiūtė, Šarūnė; Sakai, Nobuya; Franckevičius, Marius; Daškevičienė, Marytė; Magomedov, Artiom; Jankauskas, Vygintas; Snaith, Henry J.; Getautis, Vytautas. Nonspiro, fluorene-based, amorphous hole transporting materials for efficient and stable perovskite solar cells // Advanced Science. Weinheim : WileyVCH. ISSN 2198-3844. 2018, Vol. 5, iss. 4, art. 1700811, p. 1-7. DOI: 10.1002/advs.201700811. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 12,441; AIF: 5,466; IF/AIF: 2,276; kvartilis:Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 10,19, SNIP: 1,554, SJR: 4,982 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; Paek, S.; Gratia, P.; Kasparavičius, Ernestas; Daškevičienė, Marytė; Kamarauskas, Egidijus; Gruodis, Alytis; Jankauskas, Vygintas; Kantminienė, Kristina; Cho, K.T.; Rakštys, Kasparas; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, M.K. Diphenylamine-substituted carbazolebased hole transporting materials for perovskite solar cells: influence of isomeric derivatives // Advanced Functional Materials. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1616-301X. eISSN 1616-3028. 2018, Vol. 28, iss. 9, art. 1704351, p. 1-13. DOI: 10.1002/adfm.201704351. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 13,325; AIF: 5,068; IF/AIF: 2,629; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 12,51, SNIP: 2,231, SJR: 5,617 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,071].
 • Milišiūnaitė, Vaida; Arbačiauskienė, Eglė; Řezníčková, Eva; Jorda, Radek; Malínková, Veronika; Žukauskaitė, Asta; Holzer, Wolfgang; Šačkus, Algirdas; Kryštof, Vladimír. Synthesis and anti-mitotic activity of 2,4- or 2,6-disubstituted- and 2,4,6-trisubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines // European Journal of Medicinal Chemistry. Paris: Elsevier Masson SAS. ISSN 0223-5234. eISSN 1768-3254. 2018, Vol. 150, p. 908-919. DOI: 10.1016/j.ejmech.2018.03.037. [Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,816; AIF: 2,931; IF/AIF: 1,643; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,63, SNIP: 1,531, SJR: 1,266 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,334]
 • Raslavičius, Laurencas; Striūgas, Nerijus; Felneris, Mantas; Skvorčinskienė, Raminta; Miknius, Linas. Thermal characterization of P. moriformis oil and biodiesel // Fuel. Oxford: Elsevier. ISSN 0016-2361. eISSN 1873-7153. 2018, Vol. 220, p. 140-150. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.02.010. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,908; AIF: 4,547; IF/AIF: 1,079; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,40, SNIP: 2,127, SJR: 1,891 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P, 06T, 03T] [Indėlis: 0,200]
 • Arbačiauskienė, Eglė; Krikštolaitytė, Sonata; Mitrulevičienė, Aiva; Bieliauskas, Aurimas; Martynaitis, Vytas; Bechmann, Matthias; Roller, Alexander; Šačkus, Algirdas; Holzer, Wolfgang. On the tautomerism of N-substituted pyrazolones: 1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ones versus 1H-pyrazol-3-ols // Molecules. Basel: MDPI AG. ISSN 1420-3049. 2018, vol. 23, iss. 1, art. no. 129, p. 1-15. DOI: 10.3390/molecules23010129. [Academic Search Complete; PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,098; AIF: 4,921; IF/AIF: 0,629; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,27, SNIP: 1,146, SJR: 0,855 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,667]
 • Šačkus, Algirdas; Žukauskaitė, Živilė; Kleizienė, Neringa; Bieliauskas, Aurimas; Amankavičienė, Virginė Albina; Holzer, Wolfgang; Martynaitis, Vytas. One-pot synthesis of polycyclic heterocyclic compounds by condensation of 1-carbamoylmethyl-2,3,3-trimethyl-3H-indolium salts with pyridine-2, 3, and 4- and quinolone- and quinoline-4-carboxaldehydes // Tetrahedron. Oxford: Elsevier. ISSN 0040-4020. eISSN 1464-5416. 2018, vol. 74, iss. 27, p. 3679-3690. DOI: 10.1016/j.tet.2018.05.036. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,377; AIF: 3,201; IF/AIF: 0,742; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,33, SNIP: 0,679, SJR: 0,800 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,858]
 • Tumosienė, Ingrida; Peleckis, Artūras; Jonuškienė, Ilona; Vaickelionienė, Rita; Kantminienė, Kristina; Šiugždaitė, Jūratė; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mickevičius, Vytautas. Synthesis of novel 1,2- and 2-substituted benzimidazoles with high antibacterial and antioxidant activity // Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly. Vienna: Springer. ISSN 0026-9247. eISSN 1434-4475. 2018, vol. 149, iss. 3, p. 577-594. DOI: 10.1007/s00706-017-2066-x. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,285; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,231; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,21, SNIP: 0,549, SJR: 0,342 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T, 03P] [Indėlis: 0,875].
 • 10th international conference on organic synthesis. Balticum Organicum Syntheticum / BOS 2018, Estija, 2018 m. liepos 1-4 d., V. Getautis. MOLECULAR ENGINEERING OF SMALL MOLECULE HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATION.
 • The 4th International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics / PSCO-2018, Šveicarija, 2018 m. Rugsėjo 30- Spalio 2 d., Malinauskas. Long-term stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells.
 • European materials research society 2018 fall meeting, Lenkija, 2018 m. rugsėjo 17-20 d., A. Magomedov. CARBAZOLE-BASED HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PEROVSKITE SOLAR CELLS: SYNTHESIS, STABILITY AND FURTHER DEVELOPMENT.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., A. Žukauskaitė, V. Milišiūnaitė, E. Arbačiauskienė, E. Řezníčková, R. Jorda, V. Malínková, W. Holzer, V. Kryštof, A. Šačkus. Synthesis and Anti-mitotic Activity of Variously Substituted 2H-Pyrazolo[4,3-c]pyridines.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., V. Kriščiūnienė, M. Iškauskienė; F. A. Sløk; A. Šačkus. Synthesis of new heterocyclic building blocks bearing the azetidine structural unit.

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Doktorantas Artiom Magomedov, Helmholtz-Zentrum Berlin, Vokietija, 31 d., Organiniai puslaidininkiai perovskitiniams saulės elementams.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Prof. V. Getautis LMT ir LMA ekspertas.
 • Prof. V. Martynaitis, Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos. narys prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.
 • Doc. I. Jonuškienė LBTA valdybos narė.
 • Mokslo darbuotoja I. Tumosienė LBTA valdybos narė.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • I. Parašotas, Funkcionalizuotų N-(4-hidroksifenil)-N-karboksialkilaminotiazolo darinių sintezė ir savybės, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Petrikytė-Valionienė, Efektyvių skyles transportuojančių medžiagų su feniletenilgrupėmis praplėsta konjuguota π-elektronų sistema sintezė ir savybių tyrimas, vadovas prof. V. Getautis.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • T. Braukyla, „Triogerio bazės fragmentą turinčių funkcinių molekulių optoelektronikai sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Magomedov, „Karbazolo ir hidrazono fragmentus tyrinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas perovskitiniuose saulės elementuose“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Peleckis, „N-pakeistų aminorūgščių ir jų darinių su azolų bei azinų fragmentais sintezė“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Vaškevičienė, „Azolų ir azinų su aminorūgščių fragmentais sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Grybaitė, „Polifunkcionalizuotų aminotiazolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Balandis, „Funkcionalizuotų azolų ir azinų sintezė bei tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • L. Jasiūnas, „Atliekinės biomasės termodinaminis suskystinimas ir aukštesnės energetinės vertės bioproduktų sintezė“, vadovas doc. L. Miknius.
 • M. Iškauskienė, „Funkcinių indolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Ščerbetkaitė, „Naujų pirazolo žiedo fragmentą turinčių junginių sintezė; jų struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • B. Razmienė, „Pirazolpiridinai: nauji fluorescensiniai molekuliniai zondai“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • J. Kuginytė, „Naujų azotingųjų aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Gudelis, „Naujų heterociklinių aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • V. Milišiūnaitė, „Naujų kondensuotųjų heterociklinių sistemų, turinčių pirazolo žiedą, sintezė ir jų savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Vytautas Getautis Radvilėnų pl. 19 A-310 vytautas.getautis@ktu.lt
Vytas Martynaitis Radvilėnų pl. 19 A-324 vytas.martynaitis@ktu.lt
Vytautas Mickevičius Radvilėnų pl. 19 A-317 vytautas.mickevicius@ktu.lt
Algirdas Šačkus K. Baršausko g. 59-512 algirdas.sackus@ktu.lt
Naglis Malys Radvilėnų pl. 19 C-401 naglis.malys@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Ilona Jonuškienė Radvilėnų pl. 19 C-039 ilona.jonuskiene@ktu.lt
Tadas Malinauskas Radvilėnų pl. 19 A-308 tadas.malinauskas@ktu.lt
Linas Miknius Radvilėnų pl. 19 A-306 linas.miknius@ktu.lt
Kostas Radzevičius Radvilėnų pl. 19 D-201 kostas.radzevicius@ktu.lt
Birutė Sapijanskaitė – Banevič Radvilėnų pl. 19 A-323 birute.sapijanskaite@ktu.lt
Eglė Arbačiauskienė K. Baršausko g. 59-520 egle.arbaciauskiene@ktu.lt
Vilija Kriščiūnienė Radvilėnų pl. 19 A-321 vilija.krisciuniene@ktu.lt
Joana Solovjova Radvilėnų pl. 19 A-307 joana.solovjova@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Vida Malinauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 vida.malinauskiene@ktu.lt
Kazimieras Anusevičius Radvilėnų pl. 19 A-325 kazimieras.anusevicius@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku