Organinės chemijos katedra

Įsteigta 1940 m. spalio 1 d.

Apie katedrą

Organinės chemijos katedra buvo įkurta 1940 m. spalio 1 d. Technologijos fakultete pertvarkius Bendrosios chemijos katedrą, tačiau jos ištakomis galima būtų laikyti Lietuvos universiteto Kaune Technikos fakultetą, kuriame, pagal 1922 m. Balandžio 12 d. patvirtintą universiteto statutą, buvo numatytas Chemijos skyrius bei cheminės technologijos specialybė. Pradėjusiai gyvuoti Organinės chemijos katedrai vadovauti paskirtas Antanas Purėnas (Organinės chemijos katedros vedėjas 1922–1962). 1956 m. liepos 19 d. Organinės chemijos katedra buvo pavadinta Organinės chemijos ir technologijos katedra, nes joje buvo dėstoma ne tik organinė chemija, bet rengiami odų ir kailių technologijos, pluoštinių medžiagų cheminės technologijos, dirbtinio ir sintetinio pluošto technologijos inžinieriai. 1962 m. katedrai vadovauti paskirtas doc. Jonas Zdanavičius (katedros vedėjas 1962–1965 m.). Padaugėjus darbuotojų Organinės chemijos ir technologijos katedroje, bei veiklos sričių, 1965 m. rugsėjo 1 d. iš dalies jos dėstytojų ir mokslininkų buvo suformuota Organinės technologijos katedra, o jai pačiai buvo grąžintas Organinės chemijos katedros pavadinimas. Tuo metu Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo docentu dirbęs Juozas Degutis (katedros vedėjas 1965–1980 m.). 1980 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis (katedros vedėjas 1980–1990 m.). 1991 m. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros vadovu tapo prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (katedros vedėjas 1991–2001 m.). 2001 m. prof. Z. J. Beresnevičius buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanu, o katedrai vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (katedros vedėjas 2001–2011 m.). Nuo 2011 metų Organinės chemijos katedrai vadovauja prof. dr. Vytas Martynaitis.

Organinės chemijos katedros tikslas – vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, rengti kūrybingus ir aukštos kvalifikacijos chemijos inžinerijos, pramoninės biotechnologijos, chemijos bakalauro ir magistro studijų specialistus, chemijos mokslo daktarus, kurie gebėtų įgytas žinias taikyti tiek moksle, tiek versle ir būtų paklausūs nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Organinės chemijos katedroje dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdantys intensyvią mokslinę veiklą, tarptautiniuose studijų ir mokslo projektuose.

Organinės chemijos katedros veiklos sritys:

  • Pedagoginė – katedra koordinuoja pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Pramoninė biotechnologija“ įgyvendinimą ir aktyviai dalyvauja kitų studijų programų veikloje.
  • Tarptautiniai studentų mainai – glaudūs katedros dėstytojų ryšiai su kolegomis iš užsienio universitetų studentams suteikia puikias galimybes laikinai išvykti studijuoti užsienyje. Pagal ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programas atsiveria durys į Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Čekijos, Švedijos, Danijos ir kitų šalių aukštąsias mokyklas.
  • Mokslinė – katedros mokslinė veikla vykdoma keliomis pagrindinėmis kryptimis:
    • organinių junginių sintezė – organinių fotopuslaidininkių, dažiklių, biologiškai aktyvių junginių, heterociklinių, elektrochrominių, termochrominius junginius sintezė, indentifikavimas, savybių tyrimas;
    • biotechnologija – biologiškai aktyvių junginių tyrimai augalams in vitro, pirminių ir antrinių metabolitų išskyrimo iš modelinių, vaistinių ir aliejinių augalų in vitro tyrimai, antimikrobinis, antioksidacinis biologiškai aktyvių junginių įvertinimas, bioproduktų išskyrimo iš bakterijų, augalų, dumblių eksperimentai, fermentų nustatymo augalinėse kultūrose tyrimai;
    • naftos ir alternatyvių energijos išteklių perdirbimas – energetinių produktų iš alternatyviųjų energijos šaltinių ir organinės kilmės atliekų gamybos tyrimai;

Sėkmingą Organinės chemijos katedros mokslininkų veiklą atspindi ne tik publikacijų gausa leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą, ir kituose recenzuojamuose leidiniuose, užsienio šalyse bei Lietuvoje įregistruoti patentai, išradimai bet ir glaudus bei ilgalaikis bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio mokslo partneriais.

Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.

Bendradarbiavimas. Labai išsiplėtė katedros kontaktai su užsienio mokslo ir studijų centrais. Bendra-darbiaujama su Danijos Karališkąja farmacijos mokykla, Olandijos Vageningeno, Norvegijos Bergeno, Oslo, Švedijos Lundo, Vokietijos Bairoito ir Bilefeldo, Prancūzijos Touro, Ispanijos Barselonos, Austrijos Vienos universitetais. Katedros dėstytojai, mokslo darbuotojai, doktorantai ir studentai aktyviai dalyvauja mokslinėse stažuotėse, taip gilindami savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

Studijos

Katedra kuruoja technologinių mokslų srities „Pramoninės biotechnologijos“ bakalauro ir magistro studijų programas. Katedroje ruošiami chemijos inžinerijos (naftos perdirbimo technologijos specializacija), pramoninės biotechnologijos, chemijos bakalaurai ir magistrai, chemijos mokslo daktarai.
Katedros pedagogai ir mokslo darbuotojai visiems Cheminės technologijos fakulteto antrakursiams dėsto organinę chemiją; organinę chemiją kitų fakultetų studentams; pirmos ir antros pakopos studijų studentams bei doktorantams – jų pasirinktus, katedros dėstytojų kuruojamus, modulius.
Katedros kuruojamos studijų programos:

Mokslas

Organinės chemijos katedros dėstytojai ir mokslininkai dirba šiose mokslinių tyrimų srityse:
Puslaidininkių sintezė ir tyrimai (vadovavauja prof. Vytautas Getautis) Šios mokslo grupės mokslinių interesų sritys: puslaidininkinių bei dažančiųjų medžiagų sintezė ir tyrimas. Didžiausias dėmesys skiriamas organiniams puslaidininkiams bei organiniams dažikliams ir pigmentams. Sintetinami ir tyrinėjami teigiamus, neigiamus bei abiejų ženklų krūvininkus transportuojantys puslaidininkiai, tiek mažamolekuliai tiek polimeriniai. Tyrinėjamos jų terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės šių medžiagų savybės. Pagrindinės sintetinamų medžiagų pritaikymo sritys: elektrofotografiniai fotoreceptoriai, organiniai šviesos diodai, fotovoltiniai (saulės) elementai, organiniai lauko tranzistoriai.
Grupė tampriai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio fizikais bei optoelektroninių ir elektroninių prietaisų kūrėjais. Pagrindiniai partneriai: Vilniaus universiteto Kieto kūno elektronikos katedra bei Taikomųjų mokslų institutas, Oksfordo universiteto (Jungtinė Karalystė) Fotovoltinių bei optoelektroninių prietaisų mokslo grupė (prof. H. Snaith), Lozanos federalinio politechnikos instituto Funkcinių medžiagų molekulinės inžinerijos grupė (prof. Md. K. Nazeeruddin). Jau daugelis metų mokslinių tyrimus užsako užsienio ūkio subjektai: BASF SE, TrinamiX GmbH.
Grupė vykdo įvairius mokslo projektus, kuriuos finansuoja tiek tarptautinės tiek nacionalinės institucijos, tame tarpe Europos Sąjungos 7-toji bendroji programa. Vykdant šiuos projektus aktyviai dalyvauja įvairių pakopų studentai.
Grupė aktyviai patentuoja savo darbo rezultatus bei juos publikuoja aukštą reitingą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Per pastarąjį dešimtmetį grupė paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į ISI duomenų bazę bei užregistravo apie 100 JAV, Europos, Japonijos, Kinijos patentų.
Šioje mokslo grupėje aktyviai dirba dr. Marytė Daškevičienė, doc. Tadas Malinauskas, dr. Giedrė Bubnienė, dr. Jolanta Ardaravičienė, dr. Simona Urnikaitė, dr. Daiva Tomkutė-Lukšienė,  oktorantai – Ieva Petrikytė, Artiom Magomedov, Titas Braukyla.
Biologiškai aktyvių medžiagų sintezė ir tyrimai (vadovauja prof. habil. dr. V. Mickevičius). Ši mokslo grupė atlieka tyrimus pakeistųjų β-aminorūgščių sintezės, jų cheminių savybių tyrimo ir biologiškai aktyvių junginių paieškos srityje. Didžiuliame bioaktyvių junginių sąraše svarbią vietą užima sierą, azotą, aminorūgščių, karbonilinius fragmentus turintys junginiai, jų dariniai. Derinant įvairius aminorūgščių ir azotą, sierą turinčius aromatinius, heterociklinius farmakoforus, daugeliui kurių būdingos antimikrobinės, fungicidinės, analgetinės, raminančios, priešvėžinės ir kt. savybės, galima susintetinti junginius, pasižyminčius specifiniu biologiniu aktyvumu. Tiriamos susintetintų junginių biologinės savybės, siekiant nustatyti junginių struktūros ir biologinių savybių tarpusavio ryšį. Mokslinėje grupėje aktyviai dirba prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, m. d. dr. Ingrida Tumosienė, j. m. d. dr. Kazimieras Anusevičius, doc. dr. Birutė Sapijanskaitė, doc. dr. Kęstutis Rutkauskas, doc. dr. Ilona Jonuškienė, j. m. d Rita Vaickelionienė doktorantai: Irmantas Parašotas, Irena Ramanauskaitė ir Ramunė Kolosej.
Naujų heterociklinių sistemų sintezė ir tyrimai (vadovauja prof. habil. dr. A. Šačkus). Heterocikliniai junginiai yra daugelio vaistų bei dažiklių struktūrinis pagrindas. Katedroje vykdoma naujų heterociklinių sistemų paieška, bei jų tyrimai. Dirbama ultragreitų fotochromų bei chemosensorių srityse.
Biotechnologija (vadovauja doc. I. Jonuškienė). Pastaruoju metu pasaulyje vis didesnis dėmesys skiriamas biotechnologijoms. Kiekvienais metais vis daugiau produktų gaminama panaudojant mikroorganizmus, bei fermentus. dėmesys skiriamas pramoninės biotechnologijos gamybos sričiai. Katedroje vykdomi darbai: vaistinių ir aliejinių augalų organogenezės, morfogenezės, pirminių ir antrinių metabolitų išskyrimo iš augalų, augimo reguliatorių, biologiškai aktyvių junginių augalams tyrimuose in vitro, fermentų nustatymo augalinėse kultūrose tyrimuose, antimikrobiniame, antioksidaciniame biologiškai aktyvių junginių įvertinime, bioproduktų išskyrimo iš bakterijų, augalų ar dumblių eksperimentuose – sparčiai plėtojami ir yra aktualūs.
Naftos ir alternatyvių energijos išteklių perdirbimas (vadovauja doc. dr. L. Miknius). Vykdomi organinės kilmės atliekų – plastikų, naudotų padangų, perdirbimo į energetinę bei kitą pridėtinę vertę turinčius produktus – įvairios agregantinės būsenos kurą, adsorbentus bei chemines medžiagas, tyrimai. Siekiama nustatyti optimalias atskirų žaliavų perdirbimo sąlygas, atitinkančias didžiausią produktų išeigą ir pageidaujamą cheminę sudėtį, sukurti racionalią perdirbimo technologiją.
Bendradarbiaujant su AB „ORLEN Lietuva“, atliekami įvairių gamyklos tarpinių produktų, hidrogenizacijos, hidrokrekingo bei hidroizomerizacijos tyrimai, kurių rezultatai panaudojami optimizuojant įmonės gamybinę veiklą. Sprendžiamos nestandartinės bendrovės gamybinės problemos.
Nuo 2014 m. pradėta vystyti nauja mokslinė kryptis, kurios tyrimų objektas – pluoštinės kanapės (Cannabis sativa). Analizuojama skirtingais būdais išskirtų ekstraktų cheminė sudėtis, taikomi ir tobulinami aktyviųjų komponentų koncentravimo bei išgryninimo būdai, kurių pagrindu kuriamos produktų gamybos technologijos.

Kontaktai

Birutė Grybaitė
Administratorė

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
mob. tel. +370 (626) 195 12
e. p. birute.grybaite@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Dr. Eglė Arbačiauskienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 676 92 747
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Vytautas Getautis Radvilėnų pl. 19 A-310 vytautas.getautis@ktu.lt
Vytas Martynaitis Radvilėnų pl. 19 A-324 vytas.martynaitis@ktu.lt
Vytautas Mickevičius Radvilėnų pl. 19 A-317 vytautas.mickevicius@ktu.lt
Algirdas Šačkus K. Baršausko g. 59-512 algirdas.sackus@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Ilona Jonuškienė Radvilėnų pl. 19 C-039 ilona.jonuskiene@ktu.lt
Tadas Malinauskas Radvilėnų pl. 19 A-308 tadas.malinauskas@ktu.lt
Linas Miknius Radvilėnų pl. 19 A-306 linas.miknius@ktu.lt
Kostas Radzevičius Radvilėnų pl. 19 D-201 kostas.radzevicius@ktu.lt
Birutė Sapijanskaitė Radvilėnų pl. 19 A-323 birute.sapijanskaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Kazimieras Anusevičius Radvilėnų pl. 19 A-325 kazimieras.anusevicius@ktu.lt
Eglė Arbačiauskienė K. Baršausko g. 59-520 egle.nedzelskyte@ktu.lt
Monika Iškauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 monika.dargyte@ktu.edu
Vilija Kriščiūnienė Radvilėnų pl. 19 A-321 vilija.krisciuniene@ktu.lt
Vida Malinauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 vida.buinauskaite@ktu.lt
Joana Solovjova Radvilėnų pl. 19 A-307 joana.solovjova@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku