Organinės chemijos katedra

Įsteigta 1940 m. spalio 1 d.
 • 1940 m. spalio 1 d. Technologijos fakultete pertvarkius Bendrosios chemijos katedrą įkurta Organinės chemijos katedra, jai vadovauti pradėjo Antanas Purėnas (Organinės chemijos katedros vedėjas 1922–1962).
 • 1956 m. liepos 19 d. Organinės chemijos katedra buvo pavadinta Organinės chemijos ir technologijos katedra, nes joje buvo dėstoma ne tik organinė chemija, bet rengiami odų ir kailių technologijos, pluoštinių medžiagų cheminės technologijos, dirbtinio ir sintetinio pluošto technologijos inžinieriai.
 • 1962 m. katedrai vadovauti paskirtas doc. Jonas Zdanavičius (katedros vedėjas 1962–1965 m.).
 • 1965 m. rugsėjo 1 d. Organinės  chemijos ir technologijos katedra buvo išskaidyta į Organinės technologijos katedrą bei Organinės chemijos katedrą. Tuo metu Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo docentu dirbęs Juozas Degutis (katedros vedėjas 1965–1980 m.).
 • 1980 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis (katedros vedėjas 1980–1990 m.).
 • 1991 m. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros vadovu tapo prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (katedros vedėjas 1991–2001 m.).
 • 2001 m. prof. Z. J. Beresnevičius buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanu, o katedrai vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (katedros vedėjas 2001–2011 m.).
 • 2011 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo prof. dr. Vytas Martynaitis.
 • Nuo 2019 metų katedrai vadovauja doc. dr. Eglė Arbačiauskienė.
 • 2006 m. prof. Vytautui Getaučiui buvo skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005 m.)“ (kartu su Edmundu Montrimu, Valentu Gaideliu, Vygintu Jankausku ir Donatu Jonu Sidaravičiumi)
 • 2008 m. prof. Vytautui Getaučiui (kartu su prof. habil. Dr. Juozu Vidu Gražulevičiumi) buvo suteiktas Pasaulio intelektinės nuosavybės (PINO) apdovanojimas už veiklą išradimų srityje.
 • 2018 m. prof. Algirdo Šačkaus vadovaujama komanda (Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris) gavo tarptautinį JAV, Japonijos ir Kinijos patentą už savo sukurtą išradimą – „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti“. Prof. A. Šačkus buvo išrinktas KTU inovatoriškiausiu mokslininku.

Katedros kuruojamos studijų programos:

Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Organinių puslaidininkių sintezė.

Organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saulės elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas. Dažiklių ir pigmentų bei jų tarpinių produktų sintezė.

 • Bioaktyvių junginių sintezė ir išskyrimas iš atsinaujinančių žaliavų.

Augalų augimo reguliatorių ir antimikrobinių junginių sintezė ir tyrimai. Naftos produktų technologijos bei žaliavos tyrimai. Alternatyvių kuro rūšių iš regeneruojamų organinių plastikų technologijų kūrimas. Bioaktyvių medžiagų iš biomasės išskyrimo technologiniai tyrimai. Biokuro technologijų tyrimai.

 • Sintetinės organinės chemijos.

Organinės sintezės metodologijų vystymas. Biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas ir sintezė. Funkcinių medžiagų kūrimas ir sintezė. Struktūriniai organinių medžiagų tyrimai.

Tyrėjai: dr. V. Getautis, dr. V. Martynaitis, habil. dr. V. Mickevičius, habil.dr. A. Šačkus, dr. N. Malys, dr. S. Krištolaitytė, dr. M. Daškevičienė, dr. K. Rakštys, dr. E. Arbačiauskienė, dr. I. Jonuškienė, dr. K. Kantminienė, dr. V. Kederienė, dr. T. Malinauskas, dr. L. Miknius, dr. K. Radzevičius, dr. B. Sapijanskaitė, dr. J. Solovjova, dr. K. Anusevičius, dr. J. Ardaravičienė, dr. B. Barvainienė, dr. G. Bubnienė, dr. S. Burinskas, dr. M. Dagilienė, dr. N. Kleizienė, dr. V. Malinauskienė, dr. V. Milišiūnaitė, dr. G. Ragaitė, dr. R. Tamulienė, dr. D. Tomkutė-Lukšienė, dr. I. Tumosienė, dr. S. Urnikaitė, dr. R. Vaickelionienė, A. Bieliauskas, E. Kasparavičius, A. Magomedov, M. Steponaitis, T. Braukyla, M. Iškauskienė, A. Urbonavičius, A. Kumpaitienė, A. Urbonavičienė, R. Stankevičienė., Š. Daškevičiūtė, ir t.t.

Podoktorantūros stažuotojai: V. Andrulevičienė

Doktorantai: B. Balandis, T. Braukyla, J. Bruzgulienė, K. Dzedulionytė, B. Grybaitė, E. Gudelis, M. Iškauskienė, L. Jasiūnas, E. Kasparavičius, A. Magomedov, G. Matulevičiūtė, A. Peleckis, B. Razmienė, M. Steponaitis, E. Ščerbetkaitė, A. Urbonavičius, D. Vaitukaitytė, V. Varnelis, I. Vaškevičienė.

Kontaktai

Eglė Arbačiauskienė
Dr. Eglė Arbačiauskienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

Birutė Grybaitė

mob. tel. +370 (626) 195 12
e. p. birute.grybaite@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Tarptautiniai: 

 • Programos „Horizontas 2020“ projektas „Perovskitiniai plonasluoksniai fotovoltiniai elementai (PERTPV)“, 2018-2021, dr. V. Getautis.

Nacionaliniai: 

 • LMT mokslininkų grupių projektas „Savitvarkiai krūvius transportuojantys monosluoksniai efektyviems perovskitiniams saulės elementams (SAM)”, 2019-2022, dr. T. Malinauskas.
 • LMT mokslininkų grupių projektas „3D struktūros skyles transportuojančios medžiagos efektyviems bei stabiliems perovskitiniams saulės elementams (3D HTM )“, 2019-2022, dr. M. Daškevičienė.
 • LMT mokslininkų grupių projektas „Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė“ (Fotomolekulės)“, 2017-2020, dr. V. Getautis.
 • Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų fondo finansuotas projektas „Nauji pirazolo[4,3-c]piridino dariniai: sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimai (PyrSynth)“, 2019 03-12, dr. E. Arbačiauskienė.
 • Kauno technologijos universiteto Mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų fondo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokslo fondo finansuotas projektas „o-Chinonmetidų generavimas ir jų konjugatų bei metabolitų tyrimai Saccharomyces cerevisiae Lag ir Log fazėse (CHINONMETIDAS)“, 2019 03-12, dr. V. Martynaitis.

Užsakomieji:

 • Atliekami MTEP tyrimai biofarmacijos kompanijoms.

 

Patentai.

Tarptautinėse patentų tarnybose įregistruoti patentai:

 • Kinijos patentų biuras (SIPO) Nr. CN 107207523B „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / „New Photochromic Compounds and Intermediate Compounds for Production Thereof“ (2019 08 09). Išradėjai: Algirdas Šačkus, LT,Vytas Martynaitis, LT, Sonata Krištolaitytė, LT, Greta Ragaitė, LT, Mikas Vengris, LT.

Nacionalinėje patentų tarnyboje įregistruoti patentai:

 • German Patent Office (DPMA) Nr. DE 10 2018 115 379 B3 „Hole Transporting Self-Assembled Monolayer for Perovskite Solar Cells“ (2019.10.10). Išradėjai: Artiom Magomedov (KTU), Amran Al-Ashouri, Ernestas Kasparavicius (KTU), Steve Albrecht, Vytautas Getautis (KTU), Marko Jost, Tadas Malinauskas (KTU), Lukas Kegelmann, Eike Köhnen.

Patentinės paraiškos:

 • Japonijos patentų biuras (JP) Nr. JP110000338 „Skyles transformuojantys enaminai, skirti saulės elementams bei kitoms optoelektronikos technologijoms / Hole transporting organic molecules containing enamine groups for optoelectronic and photoelectrochemical devices  (2019.03.19). Išradėjai: Vytautas Getautis (KTU), Marytė Daškevičienė (KTU), Tadas Malinauskas (KTU), Mohammad Khaja Nazeeruddin, Paek Sanghyun, Kasparas Rakštys.
 • JAV patentų biuras (UPSTO) Nr. US16/334352 „Skyles transformuojantys enaminai, skirti saulės elementams bei kitoms optoelektronikos technologijoms / Hole transporting organic molecules containing enamine groups for optoelectronic and photoelectrochemical devices (2019.03.18). Išradėjai: Vytautas Getautis (KTU), Marytė Daškevičienė (KTU), Tadas Malinauskas (KTU), Mohammad Khaja Nazeeruddin, Paek Sanghyun, Kasparas Rakštys.
 • Europos patentų biuras Nr.17805256.9 „Skyles transformuojantys enaminai, skirti saulės elementams bei kitoms optoelektronikos technologijoms / Hole transporting organic molecules containing enamine groups for optoelectronic and photoelectrochemical devices (2019.04.17). Išradėjai: Vytautas Getautis (KTU), Marytė Daškevičienė (KTU), Tadas Malinauskas (KTU), Mohammad Khaja Nazeeruddin, Paek Sanghyun, Kasparas Rakštys.
 • Al-Ashouri, Amran; Magomedov, Artiom; Roß, Marcel; Jošt, Marko; Talaikis, Martynas; Chistiakova, Ganna; Bertram, Tobias; Márquez, José A.; Köhnen, Eike; Kasparavičius, Ernestas; Levcenco, Sergiu; Gil-Escrig, Lidón; Hages, Charles J.; Schlatmann, Rutger; Rech, Bernd; Malinauskas, Tadas; Unold, Thomas; Kaufmann, Christian A.; Korte, Lars; Niaura, Gediminas; Getautis, Vytautas; Albrecht, Steve. Conformal monolayer contacts with lossless interfaces for perovskite single junction and monolithic tandem solar cells // Energy & Environmental Science. Cambridge : Royal Society of Chemistry. ISSN 1754-5692. eISSN 1754-5706. 2019, vol. 12, iss. 11, p. 3356-3369. DOI: 10.1039/c9ee02268f. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 33,250; AIF: 4,955; IF/AIF: 6,710; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 002, N 003]
 • Braukyla, Titas; Xia, Rui; Daskeviciene, Maryte; Malinauskas, Tadas; Gruodis, Alytis; Jankauskas, Vygintas; Fei, Zhaofu; Momblona, Cristina; Roldán-Carmona, Cristina; Dyson, Paul J.; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Inexpensive hole transporting materials derived from Tröger’s base afford efficient and stable perovskite solar cells // Angewandte Chemie International Eedition. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1433-7851. eISSN 1521-3773. 2019, vol. 58, iss. 33, p. 11266-11272. DOI: 10.1002/anie.201903705. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 12,257; AIF: 5,878; IF/AIF: 2,085; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003]
 • Steponaitis, Matas; Komskis, Regimantas; Kamarauskas, Egidijus; Malinauskas, Tadas; Jursenas, Saulius; Getautis, Vytautas. Investigation of photophysical properties of triphenylamine phenylethenyl derivatives containing tertiary amine groups // Dyes and Pigments. London : Elsevier. ISSN 0143-7208. eISSN 1873-3743. 2019, vol. 166, p. 122-129. DOI: 10.1016/j.dyepig.2019.03.026. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,018; AIF: 3,281; IF/AIF: 1,224; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003]
 • Daskeviciene, Maryte; Paek, Sanghyun; Magomedov, Artiom; Cho, Kyoung Taek; Saliba, Michael; Kizeleviciute, Ausra; Malinauskas, Tadas; Gruodis, Alytis; Jankauskas, Vygintas; Kamarauskas, Egidijus; Nazeeruddin, Mohammad Khaja; Getautis, Vytautas. Molecular engineering of enamine-based small organic compounds as hole-transporting materials for perovskite solar cells // Journal of Materials Chemistry C. London : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7534. eISSN 2050-7526. 2019, vol. 7, iss. 9, p. 2717-2724. DOI: 10.1039/c8tc06297h. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,641; AIF: 4,591; IF/AIF: 1,446; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003]
 • Milišiūnaitė, Vaida; Paulavičiūtė, Rūta; Arbačiauskienė, Eglė; Martynaitis, Vytas; Holzer, Wolfgang; Šačkus, Algirdas. Synthesis of 2H-furo[2,3-c]pyrazole ring systems through silver(I) ion-mediated ring-closure reaction // Beilstein journal of organic chemistry. Frankfurt am Main : Beilstein-Institut. ISSN 1860-5397. 2019, vol. 15, p. 679-684. DOI: 10.3762/bjoc.15.62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,595; AIF: 3,349; IF/AIF: 0,774; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003]
 • Iškauskienė, Monika; Ragaitė, Greta; Sløk, Frank A.; Šačkus, Algirdas. Facile synthesis of novel amino acid-like building blocks by N-alkylation of heterocyclic carboxylates with N-Boc-3-iodoazetidine // Molecular diversity. Basel : Springer Nature. ISSN 1381-1991. eISSN 1573-501X. 2019, vol. 00, p. 1-17. DOI: 10.1007/s11030-019-09987-8. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,032; AIF: 4,171; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]. [FOR: N 003]
 • Sadeghzadeh, Masoud; Moldovan, RareşPetru; Fischer, Steffen; Wenzel, Barbara; Ludwig, Friedrich Alexander; Teodoro, Rodrigo; DeutherConrad, Winnie; Jonnalagadda, Shirisha; Jonnalagadda, Sravan K.; Gudelis, Emilis; Šačkus, Algirdas; Higuchi, Kei; Ganapathy, Vadivel; Mereddy, Venkatram R.; Drewes, Lester R.; Brust, Peter. Development and radiosynthesis of the first 18Flabeled inhibitor of monocarboxylate transporters (MCTs) // Journal of labelled compounds and radiopharmaceuticals. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 0362-4803. eISSN 1099-1344. 2019, vol. 62, iss. 8, spec. iss. p. 411-424. DOI: 10.1002/jlcr.3739. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 1,291; AIF: 3,395; IF/AIF: 0,380; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003]
 • Lipp, Benjamin; Kammer, Lisa Marie; Kücükdisli, Murat; Luque, Adriana; Kühlborn, Jonas; Pusch, Stefan; Matulevičiūtė, Gita; Schollmeyer, Dieter; Šačkus, Algirdas; Opatz, Till. Visible light-induced sulfonylation/arylation of styrenes in a double radical three-component photoredox reaction : hot paper // Chemistry – A European journal. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 0947-6539. eISSN 1521-3765. 2019, vol. 25, iss. 38, p. 8965-8969. DOI: 10.1002/chem.201901175. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,160; AIF: 5,878; IF/AIF: 0,877; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003]
 • Vaida Milišiūnaitė; Alena Kadlecová; Asta Žukauskaitė; Karel Doležal; Miroslav Strnad; Jiří Voller; Eglė Arbačiauskienė; Wolfgang Holzer; Algirdas Šačkus. Synthesis and anthelmintic activity of benzopyrano[2,3-c]pyrazol-4(2H)-one derivatives. Molecular diversity. Basel : Springer Nature. ISSN 1381-1991. eISSN 1573-501X. 2019, vol. 00, p. 1-18. DOI: 10.1007/s11030-019-10010-3. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,032; AIF: 4,171; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]. [M.kr.:  N 003]
 • Balandis, Benas; Anusevičius, Kazimieras; Šiugždaitė, Jūratė; Kantminienė, Kristina; Mickevičius, Vytautas. Synthesis and antibacterial activity of 3-substituted 1-(2-methyl-5-nitrophenyl)-5-oxopyrrolidine derivatives // Research on chemical intermediates. Dordrecht : Springer. ISSN 0922-6168. eISSN 1568-5675. 2019, vol. 45, iss. 11, p. 5499-5517. DOI: 10.1007/s11164-019-03916-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Chemical Industry Notes] [IF: 2,064; AIF: 5,878; IF/AIF: 0,351; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 004].
 • Grybaitė, Birutė; Vaickelionienė, Rita; Stasevych, Maryna; Komarovska-Porokhnyavets, Olena; Kantminienė, Kristina; Novikov, Volodymyr; Mickevičius, Vytautas. Synthesis and antimicrobial activity of novel thiazoles with reactive functional groups // ChemistrySelect. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 2365-6549. 2019, vol. 4, iss. 23, p. 6965-6970. DOI: 10.1002/slct.201900679. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,716; AIF: 5,878; IF/AIF: 0,291; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003].
 • Tumosienė, Ingrida; Kantminienė, Kristina; Jonuškienė, Ilona; Peleckis, Artūras; Belyakov, Sergei; Mickevičius, Vytautas. Synthesis of 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic Acid Derivatives and their antioxidant activity // Molecules. Basel: MDPI AG. eISSN 1420-3049. 2019, vol. 24, iss. 5, art. no. 971, p. 1-15. DOI: 10.3390/molecules24050971. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,060; AIF: 5,147; IF/AIF: 0,594; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005, N 003].
 • Vaškevičienė, Irena; Paketurytė, Vaida; Pajanok, Nikita; Žukauskas, Šarūnas; Sapijanskaitė, Birutė; Kantminienė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Zubrienė, Asta; Matulis, Daumantas. Pyrrolidinone-bearing methylated and halogenated benzenesulfonamides as inhibitors of carbonic anhydrases // Bioorganic and medicinal chemistry. London : Elsevier. ISSN 0968-0896. eISSN 1464-3391. 2019, vol. 27, iss. 2, p. 322-337. DOI: 10.1016/j.bmc.2018.12.011. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; PubMed] [IF: 2,802; AIF: 3,585; IF/AIF: 0,781; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003].
 • European Materials Research Society Spring Meeting / E-MRS, Nica (Prancūzija), 2019 m. Gegužės 27-31 d., A. Magomedov  „Dopant-free hole transporting monolayers for inverted perovskite solar cells“ (žodinis pranešimas).
 • Open readings 2019, Vilnius (Lithuania), 2019 m. kovo 19-22., A. Magomedov „Monolayer as a hole-selective contact for efficient perovskite solar cells“ (žodinis pranešimas).
 • 11th International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics / HOPV-19, Roma (Italija), 2019 m. gegužės 12-15 d. „Hole-Selective Monolayers: Synthesis, Deposition, and Application in Efficient Perovskite Solar Cells“ (stendinis pranešimas).
 • The 5th International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics / PSCO-2019, Šveicarija, 2019 m. Rugsėjo 30-Spalio 2 d., T. Malinauskas. Long-term Instability of Doped Hole Transporting Materials and Means to Circumvent It via Hole-selective Monolayer (žodinis pranešimas).
 • ASM/ESCMID conference on drug development to meet the challenge of antimicrobial resistance, Bostonas, Masačiūsetso valstija, JAV, 2019m. Rugsėjo 3-6 d., Kavaliauskas, P.; Mickevicius, V.; Petraitiene, R.; Dobtsis, I.; Gialanella, P.; Petraitis, V. In vitro activity of KTU286, a novel butanehydrazide derivative with antimicrobial activity against drug resistant Staphylococcus aureus with defined resistance mechanisms.
 • VIII EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Athens, Greece, 2019 m. rugsėjo 1-5 d. Vaida Milisiunaite, Eglė Arbačiauskienė, Eva Řezníčková, Radek Jorda, Veronika Malínková, Asta Žukauskaitė, Wolfgang Holzer, Vladimir Kryštof, Algirdas Šačkus Synthesis and evaluation of anti-mytotic activity of novel 2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines (stendinis pranešimas).
 • “A. Corbella” International Summer School on Organic Synthesis: 9-13 June 2019, Gargnano, Lake Garda, Italy. Ščerbetkaitė, E.; Tamulienė, R.; Gudelis, E.; Šachlevičiūtė, U.; Kleizienė, N.; Šačkus, A.; Sløk, F.A. Synthesis of novel achiral constrained analogues of 4-aminobutanoic acid (GABA) possessing the azetidine structural unit (stendinis pranešimas).
 • 21st JCF Frühjahrs-symposium & 2nd EYCheM, Bremen, March 20-23, 2019. [Bremen] : JungChemikerForum. 2019. Matulevičiūtė, Gita; Kederienė, Vilija; Jonuškienė, Ilona; Šačkus, Algirdas. Synthesis and biological investigation of (Het)arylquinazolin-4(3H)-one analogues (stendinis pranešimas).
 • Bioheterocycles 2019, XVIII International Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry. Ghent, Belgium, June 17-20, 2019. Emilis Gudelis, Neringa Kleizienė, Vaida Milišiūnaitė, Urtė Šachlevičiūtė, Frank Abilgaard Slok, Algirdas Šačkus. SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLIC ANALOGUES OF 4-AMINOBUTANOIC ACID (GABA) (stendinis pranešimas).
 • 21st JCF Frühjahrs-symposium & 2nd EYCheM, Bremen, Germany, March 20th to 23rd 2019. Varnelis, Valentas; Iškauskienė, M.; Solovjova, J.; Kleizienė, N.; Ragaitė, G.; Sløk, F.A.; Šačkus, A. Synthesis of azetidinyl-substituted 1H-pyrazole carboxylates (stendinis pranešimas)Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem. 4. Simpozij Vladimir Prelog. 9. – 12. travnja 2019, Šibenik, Amadria park (Solaris): knjiga sažetaka = 26th Croatian meeting of chemists and chemical engineers with international participation. 4th Symposium Vladimir Prelog, 9–12 April 2019, Šibenik, Amadria park (Solaris), Croatia. Kuginytė, Jolita; Ragaitė, Greta; Dagilienė, Miglė; Milišiūnaitė, Vaida; Matulevičiūtė, Gita; Sløk, Frank A.; Šačkus, Algirdas. Synthesis of methyl 5-cycloaminyl-1,2-oxazole-4-carboxylates (stendinis pranešimas).

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. Ilona Jonuškienė, Aarhus universitetas, Danija, trukmė – 7 dienos tema: “Bacillus – identification, phylogeny and potential pathogenicity“.
 • Dr. Eglė Arbačiauskienė, Graco technologijos universitetas, trukmė – 5 dienos, tema: „Inovacijos studijų procese“.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Dr. V. Getautis yra LMT ir LMA ekspertas.
 • Dr. V. Martynaitis yra Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos narys prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.
 • Dr. I. Jonuškienė ir dr. I. Tumosienė  yra Lietuvos biotechnologų asociacijos valdybos nares.
 • Dr. E. Arbačiauskienė yra MITA ekspertė ir JAV chemikų draugijos “American Chemical Society” narė.
 • Dr. T. Malinauskas yra JAV medžiagų mokslininkų draugijos “Materials Research Society”, JAV chemikų draugijos “American Chemical Society” ir Europos medžiagų mokslininkų draugijos “European Materials Research Society” narys.

2019 m. apgintos disertacijos:

 • V. Milišiūnaitė, Naujų kondensuotųjų heterociklinių sistemų, turinčių pirazolo žiedą, sintezė ir jų savybių tyrimas, vadovas habil. dr. A. Šačkus.
 • T. Braukyla, Triogerio bazės fragmentą turinčių funkcinių molekulių optoelektronikai sintezė ir tyrimas, vadovas dr. V. Getautis.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • A. Magomedov, Karbazolo ir hidrazono fragmentus tyrinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas perovskitiniuose saulės elementuose, vadovas dr. V. Getautis.
 • A. Peleckis, N-pakeistų aminorūgščių ir jų darinių su azolų bei azinų fragmentais sintezė, vadovas habil. dr.  V. Mickevičius.
 • I. Vaškevičienė, Azolų ir azinų su aminorūgščių fragmentais sintezė ir tyrimas, vadovas: habil. dr. V. Mickevičius.
 • E. Kasparavičius, Organinių puslaidininkių optoelektroniams prietaisams sintezė bei jų savybių tyrimas, vadovas dr. T. Malinauskas.
 • B. Grybaitė, Polifunkcionalizuotų aminotiazolo darinių sintezė ir tyrimas, vadovas habil. dr. V. Mickevičius.
 • B. Balandis, Funkcionalizuotų azolų ir azinų sintezė bei tyrimas, vadovas habil. dr. V. Mickevičius.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Vytautas Getautis Radvilėnų pl. 19 A-310 vytautas.getautis@ktu.lt
Vytas Martynaitis Radvilėnų pl. 19 A-324 vytas.martynaitis@ktu.lt
Vytautas Mickevičius Radvilėnų pl. 19 A-317 vytautas.mickevicius@ktu.lt
Algirdas Šačkus K. Baršausko g. 59-512 algirdas.sackus@ktu.lt
Naglis Malys Radvilėnų pl. 19 C-401 naglis.malys@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Ilona Jonuškienė Radvilėnų pl. 19 C-039 ilona.jonuskiene@ktu.lt
Tadas Malinauskas Radvilėnų pl. 19 A-308 tadas.malinauskas@ktu.lt
Linas Miknius Radvilėnų pl. 19 A-306 linas.miknius@ktu.lt
Kostas Radzevičius Radvilėnų pl. 19 D-201 kostas.radzevicius@ktu.lt
Birutė Sapijanskaitė – Banevič Radvilėnų pl. 19 A-323 birute.sapijanskaite@ktu.lt
Eglė Arbačiauskienė K. Baršausko g. 59-520 egle.arbaciauskiene@ktu.lt
Vilija Kriščiūnienė Radvilėnų pl. 19 A-321 vilija.krisciuniene@ktu.lt
Joana Solovjova Radvilėnų pl. 19 A-307 joana.solovjova@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Vida Malinauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 vida.malinauskiene@ktu.lt
Kazimieras Anusevičius Radvilėnų pl. 19 A-325 kazimieras.anusevicius@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku