Organinės chemijos katedra

Įsteigta 1940 m. spalio 1 d.

Apie katedrą

Kauno technologijos universitetas bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės institutas 2010 metais įsteigė modernų maisto mokslo ir technologijų centrą. Maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centras (MMTKC) yra pirmas toks centras Baltijos šalyse, aprūpintas unikalia pilotine įranga maisto pramonei. Gamybinės ir moderniausios analitinės įrangos derinys leidžia modeliuoti bei optimizuoti pramoninius procesus maisto gamyboje ir saugojime, nustatyti ir įvertinti kritinius procesų taškus.

Esame atviri bendradarbiavimui. Kviečiame visas įmones bei organizacijas bandradarbiauti vystant ir tobulinant technologijas ir kuriant naujus produktus:

  • taupysite savo laiką ir išlaidas;
  • kontroliuosite procesą kiekvienoje jo vystymo stadijoje;
  • turėsite galimybę pasinaudoti centre sukauptų žinių bagažu;
  • auginstite savo žinomumą ir konkurencingumą.

Mūsų vizija atspindėta centro pavadinime – maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centras Lietuvoje.

Mūsų misija – padėti pramonės įmonėms vystyti maisto gamybos technologijas pasitelkiant nacionalinius intelektualinius resursus, ieškoti racionalių gamybinių problemų sprendimų.

Studijos

Katedra kuruoja technologinių mokslų srities „Pramoninės biotechnologijos“ bakalauro ir magistro studijų programas. Katedroje ruošiami chemijos inžinerijos (naftos perdirbimo technologijos specializacija), pramoninės biotechnologijos, chemijos bakalaurai ir magistrai, chemijos mokslo daktarai.
Katedros pedagogai ir mokslo darbuotojai visiems Cheminės technologijos fakulteto antrakursiams dėsto organinę chemiją; organinę chemiją kitų fakultetų studentams; pirmos ir antros pakopos studijų studentams bei doktorantams – jų pasirinktus, katedros dėstytojų kuruojamus, modulius.
Katedros kuruojamos studijų programos:

Mokslas

Organinės chemijos katedros dėstytojai ir mokslininkai dirba šiose mokslinių tyrimų srityse:
Puslaidininkių sintezė ir tyrimai (vadovavauja prof. Vytautas Getautis) Šios mokslo grupės mokslinių interesų sritys: puslaidininkinių bei dažančiųjų medžiagų sintezė ir tyrimas. Didžiausias dėmesys skiriamas organiniams puslaidininkiams bei organiniams dažikliams ir pigmentams. Sintetinami ir tyrinėjami teigiamus, neigiamus bei abiejų ženklų krūvininkus transportuojantys puslaidininkiai, tiek mažamolekuliai tiek polimeriniai. Tyrinėjamos jų terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės šių medžiagų savybės. Pagrindinės sintetinamų medžiagų pritaikymo sritys: elektrofotografiniai fotoreceptoriai, organiniai šviesos diodai, fotovoltiniai (saulės) elementai, organiniai lauko tranzistoriai.
Grupė tampriai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio fizikais bei optoelektroninių ir elektroninių prietaisų kūrėjais. Pagrindiniai partneriai: Vilniaus universiteto Kieto kūno elektronikos katedra bei Taikomųjų mokslų institutas, Oksfordo universiteto (Jungtinė Karalystė) Fotovoltinių bei optoelektroninių prietaisų mokslo grupė (prof. H. Snaith), Lozanos federalinio politechnikos instituto Funkcinių medžiagų molekulinės inžinerijos grupė (prof. Md. K. Nazeeruddin). Jau daugelis metų mokslinių tyrimus užsako užsienio ūkio subjektai: BASF SE, TrinamiX GmbH.
Grupė vykdo įvairius mokslo projektus, kuriuos finansuoja tiek tarptautinės tiek nacionalinės institucijos, tame tarpe Europos Sąjungos 7-toji bendroji programa. Vykdant šiuos projektus aktyviai dalyvauja įvairių pakopų studentai.
Grupė aktyviai patentuoja savo darbo rezultatus bei juos publikuoja aukštą reitingą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Per pastarąjį dešimtmetį grupė paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į ISI duomenų bazę bei užregistravo apie 100 JAV, Europos, Japonijos, Kinijos patentų.
Šioje mokslo grupėje aktyviai dirba dr. Marytė Daškevičienė, doc. Tadas Malinauskas, dr. Giedrė Bubnienė, dr. Jolanta Ardaravičienė, dr. Simona Urnikaitė, dr. Daiva Tomkutė-Lukšienė,  oktorantai – Ieva Petrikytė, Artiom Magomedov, Titas Braukyla.
Biologiškai aktyvių medžiagų sintezė ir tyrimai (vadovauja prof. habil. dr. V. Mickevičius). Ši mokslo grupė atlieka tyrimus pakeistųjų β-aminorūgščių sintezės, jų cheminių savybių tyrimo ir biologiškai aktyvių junginių paieškos srityje. Didžiuliame bioaktyvių junginių sąraše svarbią vietą užima sierą, azotą, aminorūgščių, karbonilinius fragmentus turintys junginiai, jų dariniai. Derinant įvairius aminorūgščių ir azotą, sierą turinčius aromatinius, heterociklinius farmakoforus, daugeliui kurių būdingos antimikrobinės, fungicidinės, analgetinės, raminančios, priešvėžinės ir kt. savybės, galima susintetinti junginius, pasižyminčius specifiniu biologiniu aktyvumu. Tiriamos susintetintų junginių biologinės savybės, siekiant nustatyti junginių struktūros ir biologinių savybių tarpusavio ryšį. Mokslinėje grupėje aktyviai dirba prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, m. d. dr. Ingrida Tumosienė, j. m. d. dr. Kazimieras Anusevičius, doc. dr. Birutė Sapijanskaitė, doc. dr. Kęstutis Rutkauskas, doc. dr. Ilona Jonuškienė, j. m. d Rita Vaickelionienė doktorantai: Irmantas Parašotas, Irena Ramanauskaitė ir Ramunė Kolosej.
Naujų heterociklinių sistemų sintezė ir tyrimai (vadovauja prof. habil. dr. A. Šačkus). Heterocikliniai junginiai yra daugelio vaistų bei dažiklių struktūrinis pagrindas. Katedroje vykdoma naujų heterociklinių sistemų paieška, bei jų tyrimai. Dirbama ultragreitų fotochromų bei chemosensorių srityse.
Biotechnologija (vadovauja doc. I. Jonuškienė). Pastaruoju metu pasaulyje vis didesnis dėmesys skiriamas biotechnologijoms. Kiekvienais metais vis daugiau produktų gaminama panaudojant mikroorganizmus, bei fermentus. dėmesys skiriamas pramoninės biotechnologijos gamybos sričiai. Katedroje vykdomi darbai: vaistinių ir aliejinių augalų organogenezės, morfogenezės, pirminių ir antrinių metabolitų išskyrimo iš augalų, augimo reguliatorių, biologiškai aktyvių junginių augalams tyrimuose in vitro, fermentų nustatymo augalinėse kultūrose tyrimuose, antimikrobiniame, antioksidaciniame biologiškai aktyvių junginių įvertinime, bioproduktų išskyrimo iš bakterijų, augalų ar dumblių eksperimentuose – sparčiai plėtojami ir yra aktualūs.
Naftos ir alternatyvių energijos išteklių perdirbimas (vadovauja doc. dr. L. Miknius). Vykdomi organinės kilmės atliekų – plastikų, naudotų padangų, perdirbimo į energetinę bei kitą pridėtinę vertę turinčius produktus – įvairios agregantinės būsenos kurą, adsorbentus bei chemines medžiagas, tyrimai. Siekiama nustatyti optimalias atskirų žaliavų perdirbimo sąlygas, atitinkančias didžiausią produktų išeigą ir pageidaujamą cheminę sudėtį, sukurti racionalią perdirbimo technologiją.
Bendradarbiaujant su AB „ORLEN Lietuva“, atliekami įvairių gamyklos tarpinių produktų, hidrogenizacijos, hidrokrekingo bei hidroizomerizacijos tyrimai, kurių rezultatai panaudojami optimizuojant įmonės gamybinę veiklą. Sprendžiamos nestandartinės bendrovės gamybinės problemos.
Nuo 2014 m. pradėta vystyti nauja mokslinė kryptis, kurios tyrimų objektas – pluoštinės kanapės (Cannabis sativa). Analizuojama skirtingais būdais išskirtų ekstraktų cheminė sudėtis, taikomi ir tobulinami aktyviųjų komponentų koncentravimo bei išgryninimo būdai, kurių pagrindu kuriamos produktų gamybos technologijos.

Kontaktai

Birutė Grybaitė
Administratorė

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
mob. tel. +370 (626) 195 12
e. p. birute.grybaite@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Vytas Martynaitis

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 (37) 456 561
e. p. vytas.martynaitis@ktu.lt

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Vytautas Getautis Radvilėnų pl. 19 A-310 vytautas.getautis@ktu.lt
Vytas Martynaitis Radvilėnų pl. 19 A-324 vytas.martynaitis@ktu.lt
Vytautas Mickevičius Radvilėnų pl. 19 A-317 vytautas.mickevicius@ktu.lt
Algirdas Šačkus K. Baršausko g. 59-512 algirdas.sackus@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Ilona Jonuškienė Radvilėnų pl. 19 C-039 ilona.jonuskiene@ktu.lt
Tadas Malinauskas Radvilėnų pl. 19 A-308 tadas.malinauskas@ktu.lt
Linas Miknius Radvilėnų pl. 19 A-306 linas.miknius@ktu.lt
Kostas Radzevičius Radvilėnų pl. 19 D-201 kostas.radzevicius@ktu.lt
Birutė Sapijanskaitė Radvilėnų pl. 19 A-323 birute.sapijanskaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Kazimieras Anusevičius Radvilėnų pl. 19 A-325 kazimieras.anusevicius@ktu.lt
Eglė Arbačiauskienė K. Baršausko g. 59-520 egle.nedzelskyte@ktu.lt
Monika Iškauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 monika.dargyte@ktu.edu
Vilija Kriščiūnienė Radvilėnų pl. 19 A-321 vilija.krisciuniene@ktu.lt
Vida Malinauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 vida.buinauskaite@ktu.lt
Joana Solovjova Radvilėnų pl. 19 A-307 joana.solovjova@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku