Silikatų technologijos katedra

Įsteigta 1950 m. gruodžio 15 d.

 • 1940 m. rugpjūčio 15 d. Kauno universitete įkurta Neorganinės technologijos katedra, kuri rengė silikatų technologijos ir neorganinės technologijos inžinierius technologus.
 • 1950 m. gruodžio 15 d., reorganizuojant Kauno universitetą ir įkūrus Kauno politechnikos institutą, Neorganinės technologijos katedros pavadinimas pakeistas į Silikatų technologijos. Į ją perkeltas visas pedagoginis personalas ir specialybės.
 • 1940 m. ir 1947–1949 m. katedros vedėju dirbo prof. Pranas Jodelė. Jis yra cemento gamybos Lietuvoje pradininkas, 1913–1914 m. pastatęs nedidelę įmonę prie Valkininkų.
 • 1940–1944 m. katedrai vadovavo prof. Adolfas Damušis, kartu ėjęs ir Technologijos fakulteto dekano pareigas (1942–1944 m.). Jis buvo pirmasis silikatų technologijos mokslų daktaras, disertaciją apginęs 1940 m.
 • 1944–1946 ir 1949–1956 m. katedros vedėju dirbo doc. Vladas Sližys – pagrindinis to meto ekspertas, sprendžiant statybinių medžiagų pramonės vystymo Lietuvoje klausimus.
 • 1956–1962 m. katedrai vadovavo prof. Marijonas Martynaitis – Valstybinės mokslo premijos laureatas (1966).
 • 1962–1989 m. katedros vedėju dirbo prof. Kęstutis Sasnauskas. Jis sukūrė kalcio hidrosilikatų sintezės, jų savybių bei panaudojimo mokslo mokyklą. Prof. K. Sasnauskas vadovavo 12-ai sėkmingai apgintų daktaro disertacijų, jo iniciatyva katedroje įsteigtos tam laikui labai modernios Instrumentinės medžiagų analizės ir Chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 1964–1983 m. prof. M. Martynaitis dirbo Kauno politechnikos instituto rektoriumi, prieš tai 10 m. – studijų prorektoriumi.
 • 1965–1991 m. prof. K. Sasnauskas ėjo Cheminės technologijos fakulteto dekano pareigas. Jo rūpesčio dėka buvo pastatytas naujas fakulteto „C“ korpusas.
 • 1980 m. katedra organizavo 1-ą tarptautinę konferenciją – „Kalcio hidrosilikatai ir jų panaudojimas“, po 10 m. – 2-ąją.
 • 1984 m. Valstybinė mokslo premija paskirta prof. K. Sasnauskui ir doc. M. Martusevičiui, 1985 m. – doc. Vincui Jasiukevičiui, o 1987 m. – doc. Eduardui Daumantui.
 • 1989–1995 m. katedrai vadovavo doc. Marijonas Martusevičius, pirmosios atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Cheminės technologijos fakulteto Tarybos pirmininkas.
 • 1995–2006 m. katedrai vadovavo doc. Zenonas Valančius, 40 tūkstantasis KPI absolventas.
 • 1997 m. doc. Kazys Strazdas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-o laipsnio ordinu.
 • 1997–2000 m. prof. Raimundas Šiaučiūnas dirbo Cheminės technologijos fakulteto dekanu, prieš tai 5 m. – studijų prodekanu..
 • 2000–dabar doc. Z. Valančius eina Cheminės technologijos fakulteto prodekano (administracijos vadovo) pareigas.
 • 2004 m. kartu su Rygos technikos universitetu organizuota pirmoji tarptautinė Baltijos šalių silikatinių medžiagų mokslinė konferencija BaltSilica2004 Rygoje. Po to ji tris kartus vyko Kaune – 2005 m., 2009 m. ir 2016 m.
 • 2006–2019 m. katedrai vadovavo prof. Rimvydas Kaminskas, kuriam dirbant modernia įranga aprūpintos medžiagų sintezės bei jų instrumentinės analizės, chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 2007–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas ėjo Kauno technologijos rektoriaus pareigas, prieš tai 7 m. – studijų prorektoriaus.
 • 2008–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas iniciavo Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santakos slėnis“ projektą ir ėjo jo įgyvendinimo asociacijos prezidento pareigas.
 • 2009–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, o 2011 m. išrinktas tikruoju nariu.
 • 2015 m. prof. K. Baltakiui paskirta dr. Juozo Petro Kazicko šeimos fondo metinė stipendija.
 • 2018 m. prof. Kęstutis Baltakys išrinktas Cheminės technologijos fakulteto dekanu.
 • 2019 m. dr. T. Dambrauskas gavo Teodoro Grotuso stipendiją.
 • 2019 m. katedrai pradėjo vadovauti prof. R. Šiaučiūnas.
Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras
Magistras

Mokslo kryptis: T 005 Chemijos inžinerija.

 • Funkcinių silikatinių medžiagų sintezė, savybės ir taikymas.

Modernūs hidroterminės, mikrobangų ir kietafazio sukepimo procesai, kurie apima silikatinių ir giminingų medžiagų sintezės ypatumus; jų savybių bei struktūros tyrimus ir panaudojimą mažai energijai imlių cementų ir kitų produktų aplinkai draugiškos gamybos technologijose.

 • Rišamųjų medžiagų, gamtinių bei technogeninių išteklių chemijos ir procesų inžinerija.

Įvairių technogeninių ir gamtinių priedų, galinčių pakeisti įprastinio portlandcemenčio klinkerį tyrimai ir taikymas technologijose. Technogeninių išteklių panaudojimas ir alternatyvių rišamųjų medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Kontaktai

Prof. Raimundas Šiaučiūnas

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19c, Kaunas
tel. +370 686 70 547
e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Elena Grybauskienė

tel. +370 (37) 30 01 63
el. p. elena.grybauskiene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai

 • LMT projektas „Greitai kietėjančių didelio stiprumo sulfoaliumoferitinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas“ (Nr. S-LB-2017-6) pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. Projekto vadovas: dr. R. Šiaučiūnas. Trukmė – 2017-2018.
 • LMT projektas „Aplinką tausojantis Ca/Si kompozicinių medžiagų gavimo būdas“ (Nr. P-MIP-17-300) pagal LMT priemonę „Mokslininkų grupių projektai“. Projekto vadovas: dr. R. Šiaučiūnas. Trukmė – 2017-2020.
 • ES struktūrinių fondų projektas „Majenito sintezė ir panaudojimas“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0188), pagal LMT priemonę „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2017-2019.
 • 2018-05-17 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1718, MTEP paslaugų sutartis “Mikro-nano paviršiaus modifikavimo technologijų procesų galimybių tyrimas, naudojant lankstų metalinį nešėją“ su UAB Optonas. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018-08-06 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1891, MTEP sutartis “Azoto, kalio bei fosforo turinčių junginių instrumentinių ir cheminių tyrimo metodų apžvalgos studija“ su Lietuvos agrocheminių produktų ir trąšų pramonės ir prekybos asociacija. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018-08-27 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1887, MTEP sutartis “Laboratorinių tyrimo metodų ir rezultatų tiriant NPK 30-4-4 trąšas apžvalgos ir galimybių studija“ su UAB Agrokoncernas. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018-09-16 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1896 “NPK 30:4:4 trąšų sudėties tyrimų ir skaičiavimų įvertinimas bei labiausiai tinkamų analizės metodų paieška ir jų palyginimas“ su AB Kauno grūdais. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018 10 22 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1992 „Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė), oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė), granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD), nustatymas“ su UAB Vilniaus Aidais. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys.
 • 2018 11 15 pasirašyta sutartis Nr. SV9-2028 „Unikalios metodikos kūrimas ir taikymas amonio nitrato kiekio apskaičiavimui NPK trąšose“ su Agrochemijos paslaugų centras, Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.

Patentai:

 • Lietuvos patentų biuras Nr. 2018 029 „Padidinto stiprumo gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas“ (2018 10 04). Išradėjai: Danutė Vaičiukynienė, Aras Kantautas, Dalia Nizevičienė.
 • Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus; Doneliene, Jolanta; Dambrauskas, Tadas; Sarapajevaite, Gabriele. The impact of Al2O3 amount on the synthesis of CASH samples and their influence on the early stage hydration of calcium aluminate cement // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2019, vol. 45, iss. 2, pt. B, p. 2881-2886. DOI: 1016/j.ceramint.2018.07.286. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,057; AIF: 2,301; IF/AIF: 1,328; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,85, SNIP: 1,167, SJR: 0,784 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Siauciunas, Raimundas; Bankauskaite, Agnė; Baltakys, Kestutis; Stankeviciute, Monika. The impact of Na2O on the synthesis of α-C2SH with different mineral composition and the stability of intermediate and final products // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2019, vol. 45, iss. 2, pt. B, p. 2846-2851. DOI: 1016/j.ceramint.2018.07.291. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,057; AIF: 2,301; IF/AIF: 1,328; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,85, SNIP: 1,167, SJR: 0,784 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kęstutis. Part 1: A study on the properties of synthetic hydroxyledgrewite // Journal of the American Ceramic Society. Hoboken, NJ : Wiley. ISSN 0002-7820. eISSN 1551-2916. 2018, vol. 101, iss. 8, p. 3710-3718. DOI: 1111/jace.15530. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,956; AIF: 2,301; IF/AIF: 1,284; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,06, SNIP: 1,325, SJR: 0,950 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Kubiliūtė, Raimonda; Kaminskas, Rimvydas; Kazlauskaitė, Akvilė. Mineral wool production waste as an additive for Portland cement // Cement and Concrete Composites. Oxford : Elsevier. ISSN 0958-9465. eISSN 1873-393X. 2018, Vol. 88, p. 130-138. DOI: 1016/j.cemconcomp.2018.02.003. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,660; AIF: 2,969; IF/AIF: 1,569; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,66, SNIP: 2,889, SJR: 3,146 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Baltakys, K.; Sarapajevaite, G.; Dambrauskas, T. The influence of different additives on the early-stage hydration of calcium aluminate cement // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, vol. 134, iss. 1, p. 89-99. DOI: 1007/s10973-018-7153-7. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus. Formation and thermal stability of calcium silicate hydrate substituted with Al3+ ions in the mixtures with CaO/SiO2 = 1.5 // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, Vol. 131, iss. 1, p. 501-512. DOI: 1007/s10973-017-6321-5. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Stankeviciute, M.; Siauciunas, R.; Miachai, A. Impact of α-C2SH calcination temperature on the mineral composition and heat flow of the products // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, vol. 134, iss. 1, p. 101-110. DOI: 1007/s10973-018-7548-5. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,667].
 • Šmigelskytė, Agnė; Šiaučiūnas, Raimundas. Influence of raw meal compaction pressure on OPC clinker mineral composition and heat flow // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, Vol. 131, iss. 1, p. 513-519. DOI: 1007/s10973-017-6479-x. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Zadavičiūtė, Skirmantė; Bankauskaitė, Agnė; Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus. The study of C-P determination of hydrotalcite intercalated with heavy metal ions // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. 2018, Vol. 131, iss. 1, p. 521-527. DOI: 1007/s10973-017-6322-4. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Smalakys, G.; Siauciunas, R. The synthesis of 1.13 nm tobermorite from carbonated opoka // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, vol. 134, iss. 1, p. 493-502. DOI: 1007/s10973-018-7418-1. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Mokslinis seminaras „Sulfoaliumoferitinių cementų sintezė bei savybės, jų panaudojimo perspektyvos“ pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. 2018-11-6/7; Kaunas, KTU: 20 dalyvių. Organizacinio komiteto pirmininkas – prof. dr. R. Šiaučiūnas.
 • Tarptautinė konferencija „12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), 27-37 August 2018, Brasov, Romania“. Kviestinis pranešėjas – prof. dr. K. Baltakys.
 • Tarptautinė konferencija BaltSilica 2018: 8th international conference on silicate materials, May 30-June 1, 2018, Riga, Latvia / organized by: Riga Technical University, Kaunas University of Technology, Adam Mickiewicz University in Poznan. Organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas ir kviestinis pranešėjas – prof. dr. K. Baltakys, narys – prof. dr. R. Kaminskas.

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Prof. dr. Rimvydas Kaminskas. Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas, Baltarusija. 2018-10-08 – 2018-10-12. Pucolaninių priedų įtaka portlandcemenčio ir šlakinio cemento savybėms.
 • Doc. dr. Anatolijus Eisinas. Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas, Baltarusija. 2018-10-08 – 2018-10-12. Akytojo autoklavinio betono ir gipsinių rišamųjų medžiagų technologijos tobulinimas.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Prof. dr. K. Baltakys yra Lietuvos mokslų tarybos ekspertas (LMT), Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) ir Atviros partnerystės mokslo projektų ekspertas, Mokslo projektų paramos agentūros prie Slovakijos Respublikos Švietimo, mokslo, tyrimų ir sporto ministerijos ir Slovakijos mokslų akademijos projektų ekspertas.
 • Prof. dr. R. Šiaučiūnas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrais narys ir Prezidiumo narys, Lietuvos mokslų tarybos ekspertas, Lietuvos mokslų akademijos stipendijų ir premijų komisijų narys ekspertas, KTU Senato narys.
 • Doc. dr. A. Eisinas yra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ekspertas, Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) ekspertas.
 • Doc. dr. I. Barauskas yra LSD Techninio komiteto LST TK 25 „Rišamosios medžiagos, gipsas ir gipso gaminiai“ narys.
 • Doc. dr. E. Prichockienė yra LSD Techninio komiteto LST TK 23 „Keramines plyteles, mūras ir gamtinis akmuo“ narė.

Narystės ir apdovanojimai:

 • Prof. dr. K. Baltakys 2018-12-18 apdovanotas Lietuvos respublikos Ministro pirmininko S. Skvernelio padėka.
 • Doc. dr. A. Eisinas yra LMA konkurso laureatas: 2017-2018 m. skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.
 • Lekt. dr. T. Dambrauskas laimėjo „ESTAC Grant for Exceptional Young Researcher in Thermal Analysis & Calorimetry 2018″, padėka 2018-08-27.
 • Prof. dr. R. Šiaučiūnas yra mokslo žurnalų „Cheminė technologija“, „Journal of Civil Engineering and Management“, „Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering“ ir „Selected Scientific Papers – Journal of Civil Engineering“ (Slovakija) redakcinių kolegijų narys,
 • Prof. dr. R. Šiaučiūnas buvo Tarptautinės konferencijos „12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), 27-37 August 2018, Brasov, Romania“ Garbės komiteto narys.
 • Prof. dr. K. Baltakys yra mokslo žurnalų „International Journal of Environmental Monitoring and Analysis“ (JAV), „International Journal of Materials Science and Applications” (JAV), „American Journal of chemical engineering“ (JAV), „Journal of Civil Engineering and Management“ ir  „Sustainable Building Materials and Technologies“ redakcinių kolegijų narys.
 • Prof. dr. K. Baltakys buvo Tarptautinės konferencijos „12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), 27-37 August 2018, Brasov, Romania“ Mokslo komiteto narys.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • J. Donėlienė, „Funkcinių xCaO·y(Al2O3, SiO2)·zH2O junginių hidroterminė sintezė, jų savybės ir taikymas“, vadovas A. Eisinas.
 • S. Zadavičiūtė, „Tikslinių savybių oksidinių ir silikatinių medžiagų sintezė ir savybės“, vadovas K. Baltakys.
 • V. Česnauskas, „Biokuro lakiųjų pelenų priedas portlandcemenčiui ir šlakiniam cementui“, vadovas R. Kaminskas.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • A. Šmigelskytė, „Rankinito rišamosios medžiagos sintezė ir jos kietėjimo CO2 aplinkoje tyrimas“, vadovas dr. R. Šiaučiūnas.
 • T. Dambrauskas, „Dvibazių kalcio hidrosilikatų sintezė ir funkcinės savybės“, vadovas dr. K. Baltakys.
 • G. Smalakys, „Efektyvios termoizoliacinės medžiagos iš kalcio hidrosilikatų sintezė savybės ir panaudojimas“, vadovas dr. R. Šiaučiūnas.
 • V. Rudelis, „Technologinio produkto-silikagelio inovatyvios perdirbimo technologijos“, vadovas dr. K. Baltakys.
 • D. Monstvilaitė, „Kompozicinis pucolaninis priedas Portlandcemenčiui“, vadovas dr. R. Kaminskas.
 • D. Niūniavaitė, „Daugiafunkcinių MexAlyOz nanodarinių sintezė, modifikavimas ir taikymas energetiškai efektyviose technologijose“, vadovas dr. K. Baltakys.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Rimvydas Kaminskas Radvilėnų pl. 19 C-154 rimvydas.kaminskas@ktu.lt
Raimundas Šiaučiūnas Radvilėnų pl. 19 C-150 raimundas.siauciunas@ktu.lt
Kęstutis Baltakys Radvilėnų pl. 19 C-166 kestutis.baltakys@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Zenonas Valančius Radvilėnų pl. 19 C-162 zenonas.valancius@ktu.lt
Aras Kantautas Radvilėnų pl. 19 C-151 aras.kantautas@ktu.lt
Giedrius Vaickelionis Radvilėnų pl. 19 C-040 giedrius.vaickelionis@ktu.lt
Virginija Valančienė Radvilėnų pl. 19 C-149 virginija.valanciene@ktu.lt
Irmantas Barauskas Radvilėnų pl. 19 C-171 irmantas.barauskas@ktu.lt
Edita Prichockienė Radvilėnų pl. 19 C-161 edita.rupsyte@ktu.lt
Anatolijus Eisinas Radvilėnų pl. 19 C-157 anatolijus.eisinas@ktu.lt
Nora Kybartienė Radvilėnų pl. 19 C-155 nora.kybartiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Tadas Dambrauskas Radvilėnų pl. 19 C-157 tadas.dambrauskas@ktu.lt
Agnė Bankauskaitė Radvilėnų pl. 19 C-155 agne.bankauskaite@ktu.lt
Raimonda Kubiliūtė Radvilėnų pl. 19 C-161 raimonda.kubiliute@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku