Silikatų technologijos katedra

Įsteigta 1950 m. gruodžio 15 d.

 • 1940 m. rugpjūčio 15 d. Kauno universitete įkurta Neorganinės technologijos katedra, kuri rengė silikatų technologijos ir neorganinės technologijos inžinierius technologus.
 • 1950 m. gruodžio 15 d., reorganizuojant Kauno universitetą ir įkūrus Kauno politechnikos institutą, Neorganinės technologijos katedros pavadinimas pakeistas į Silikatų technologijos. Į ją perkeltas visas pedagoginis personalas ir specialybės.
 • 1940 m. ir 1947–1949 m. katedros vedėju dirbo prof. Pranas Jodelė. Jis yra cemento gamybos Lietuvoje pradininkas, 1913–1914 m. pastatęs nedidelę įmonę prie Valkininkų.
 • 1940–1944 m. katedrai vadovavo prof. Adolfas Damušis, kartu ėjęs ir Technologijos fakulteto dekano pareigas (1942–1944 m.). Jis buvo pirmasis silikatų technologijos mokslų daktaras, disertaciją apginęs 1940 m.
 • 1944–1946 ir 1949–1956 m. katedros vedėju dirbo doc. Vladas Sližys – pagrindinis to meto ekspertas, sprendžiant statybinių medžiagų pramonės vystymo Lietuvoje klausimus.
 • 1956–1962 m. katedrai vadovavo prof. Marijonas Martynaitis – Valstybinės mokslo premijos laureatas (1966).
 • 1962–1989 m. katedros vedėju dirbo prof. Kęstutis Sasnauskas. Jis sukūrė kalcio hidrosilikatų sintezės, jų savybių bei panaudojimo mokslo mokyklą. Prof. K. Sasnauskas vadovavo 12-ai sėkmingai apgintų daktaro disertacijų, jo iniciatyva katedroje įsteigtos tam laikui labai modernios Instrumentinės medžiagų analizės ir Chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 1964–1983 m. prof. M. Martynaitis dirbo Kauno politechnikos instituto rektoriumi, prieš tai 10 m. – studijų prorektoriumi.
 • 1965–1991 m. prof. K. Sasnauskas ėjo Cheminės technologijos fakulteto dekano pareigas. Jo rūpesčio dėka buvo pastatytas naujas fakulteto „C“ korpusas.
 • 1980 m. katedra organizavo 1-ą tarptautinę konferenciją – „Kalcio hidrosilikatai ir jų panaudojimas“, po 10 m. – 2-ąją.
 • 1984 m. Valstybinė mokslo premija paskirta prof. K. Sasnauskui ir doc. M. Martusevičiui, 1985 m. – doc. Vincui Jasiukevičiui, o 1987 m. – doc. Eduardui Daumantui.
 • 1989–1995 m. katedrai vadovavo doc. Marijonas Martusevičius, pirmosios atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Cheminės technologijos fakulteto Tarybos pirmininkas.
 • 1995–2006 m. katedrai vadovavo doc. Zenonas Valančius, 40 tūkstantasis KPI absolventas.
 • 1997 m. doc. Kazys Strazdas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-o laipsnio ordinu.
 • 1997–2000 m. prof. Raimundas Šiaučiūnas dirbo Cheminės technologijos fakulteto dekanu, prieš tai 5 m. – studijų prodekanu..
 • 2000–dabar doc. Z. Valančius eina Cheminės technologijos fakulteto prodekano (administracijos vadovo) pareigas.
 • 2004 m. kartu su Rygos technikos universitetu organizuota pirmoji tarptautinė Baltijos šalių silikatinių medžiagų mokslinė konferencija BaltSilica2004 Rygoje. Po to ji tris kartus vyko Kaune – 2005 m., 2009 m. ir 2016 m.
 • 2006–2019 m. katedrai vadovavo prof. Rimvydas Kaminskas, kuriam dirbant modernia įranga aprūpintos medžiagų sintezės bei jų instrumentinės analizės, chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 2007–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas ėjo Kauno technologijos rektoriaus pareigas, prieš tai 7 m. – studijų prorektoriaus.
 • 2008–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas iniciavo Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santakos slėnis“ projektą ir ėjo jo įgyvendinimo asociacijos prezidento pareigas.
 • 2009–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, o 2011 m. išrinktas tikruoju nariu.
 • 2015 m. prof. K. Baltakiui paskirta dr. Juozo Petro Kazicko šeimos fondo metinė stipendija.
 • 2018 m. prof. Kęstutis Baltakys išrinktas Cheminės technologijos fakulteto dekanu.
 • 2019 m. dr. T. Dambrauskas gavo Teodoro Grotuso stipendiją.
 • 2019 m. katedrai pradėjo vadovauti prof. R. Šiaučiūnas.
Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras
Magistras

Mokslo kryptis: T 005 Chemijos inžinerija.

 • Funkcinių silikatinių medžiagų sintezė, savybės ir taikymas.

Modernūs hidroterminės, mikrobangų ir kietafazio sukepimo procesai, kurie apima silikatinių ir giminingų medžiagų sintezės ypatumus; jų savybių bei struktūros tyrimus ir panaudojimą mažai energijai imlių cementų ir kitų produktų aplinkai draugiškos gamybos technologijose.

 • Rišamųjų medžiagų, gamtinių bei technogeninių išteklių chemijos ir procesų inžinerija.

Įvairių technogeninių ir gamtinių priedų, galinčių pakeisti įprastinio portlandcemenčio klinkerį tyrimai ir taikymas technologijose. Technogeninių išteklių panaudojimas ir alternatyvių rišamųjų medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Tyrėjai: dr. K. Baltakys, dr. I. Barauskas, dr. A. Eisinas, dr. A. Grinevičienė, dr. R. Kaminskas, dr. A. Kantautas, dr. N. Kybartienė, dr. R. Kubiliūtė, dr. E. Prichockienė, dr. R. Šiaučiūnas, dr. Z. Valančius, dr. V. Valančienė, dr. G. Vaickelionis

Podoktorantūros stažuotojas: dr. A. Eisinas

Doktorantai: A. Šmigelskytė, T. Dambrauskas, G. Smalakys, V. Rudelis, D. Monstvilaitė, D. Niūniavaitė.

Kontaktai

Raimundas Šiaučiūnas
Prof. Raimundas Šiaučiūnas

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19c, Kaunas
tel. +370 686 70 547
e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Elena Grybauskienė

tel. +370 (37) 30 01 63
el. p. elena.grybauskiene@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Nacionaliniai:

 • LMT mokslininkų grupių projektas „Aplinką tausojantis Ca/Si kompozicinių medžiagų gavimo būdas“, 2017-2020, dr. R. Šiaučiūnas.
 • ES struktūrinių fondų pagal ES investicijų fondų veiksmų programos veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ projektas „Majenito sintezė ir panaudojimas“, 2017-2019, dr. K. Baltakys.

Instituciniai:

 • KTU, PP-91E/19, „MexOyCazSiq nanodarinių sintezė ir taikymas energetiškai efektyviose technologijose“, 2019, dr. A. Eisinas.

Užsakomieji:

 • UAB „Vilniaus Aidai“, SV9-1992, „Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė), oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė), granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD), nustatymas“, 2018-2019, dr. K. Baltakys.
 • UAB „Matuizų dujų silikatas“, SV9-2504, „Smėlio lydumo priklausomybės nuo jo cheminės sudėties nustatymas“, 2019, dr. R. Šiaučiūnas.
 • UAB „Norvegijos Kontaktai“, SV9-2706, „Giluminio grunto, elastingų klijų ir elastingų plytelių eksploatacinių savybių nustatymas“, 2019-2020, dr. T. Dambrauskas.
 • Gineika, Andrius; Siauciunas, Raimundas; Baltakys, Kestutis. Synthesis of wollastonite from AlF3-rich silica gel and its hardening in the CO2 atmosphere // Scientific reports. London : Springer Nature. eISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 18063, p. [1-10]. DOI: 10.1038/s41598-019-54219-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,011; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,779; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Smigelskyte, A.; Siauciunas, R. Parameter influence on the rankinite binder paste and mortar accelerated carbonation curing // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2019, vol. 138, iss. 4, p. 2651-2659. DOI: 10.1007/s10973-019-08590-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,471; AIF: 4,295; IF/AIF: 0,575; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Siauciunas, Raimundas; Bankauskaite, Agnė; Baltakys, Kestutis; Stankeviciute, Monika. The impact of Na2O on the synthesis of α-C2SH with different mineral composition and the stability of intermediate and final products // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2019, vol. 45, iss. 2, pt. B, p. 2846-2851. DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.07.291. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,450; AIF: 2,588; IF/AIF: 1,333; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Smigelskyte, Agne; Siauciunas, Raimundas; Wagner, Matthias; Urbonas, Liudvikas. Synthesis of rankinite from natural Ca-Si rocks and its hardening in CO2 atmosphere // Revista Romana de materiale – Romanian journal of materials. Bucurest : Serban Solacolu Foundation. ISSN 1583-3186. eISSN 2457-502X. 2019, vol. 49, iss. 1, p. 111-119. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 0,628; AIF: 4,009; IF/AIF: 0,156; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Niuniavaite, Domante; Baltakys, Kestutis; Dambrauskas, Tadas; Eisinas, Anatolijus. Cu2+, Co2+ and Cr3+ adsorption by synthetic dibasic calcium silicate hydrates and their thermal stability in a 25–1000 °C temperature range // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2019, vol. 138, iss. 3, p. 2241-2249. DOI: 10.1007/s10973-019-08795-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,471; AIF: 4,295; IF/AIF: 0,575; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kestutis; Eisinas, Anatolijus; Kitrys, Saulius. The specific surface area and porosity of synthetic and calcined α-C2SH, kilchoanite and hydroxyledgrewite // Powder technology. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0032-5910. eISSN 1873-328X. 2019, vol. 355, p. 504-513. DOI: 10.1016/j.powtec.2019.07.078. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,413; AIF: 4,134; IF/AIF: 0,825; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Gineika, A.; Baltakys, K.; Dambrauskas, T. The application of silica gel waste for the two-step synthesis of wollastonite in temperature range of 200–950 °C // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2019, vol. 138, iss. 3, p. 2263-2273. DOI: 10.1007/s10973-019-08481-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,471; AIF: 4,295; IF/AIF: 0,575; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Eisinas, Anatolijus; Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kestutis; Ruginyte, Kristina. The peculiarities of mayenite formation from synthetic katoite and calcium monocarboaluminate samples in temperature range 25–1150 °C // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2019, vol. 138, iss. 3, p. 2275-2282. DOI: 10.1007/s10973-019-08482-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,471; AIF: 4,295; IF/AIF: 0,575; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Rudelis, Valdas; Dambrauskas, Tadas; Grineviciene, Agne; Baltakys, Kęstutis. The prospective approach for the reduction of fluoride ions mobility in industrial waste by creating products of commercial value // Sustainability. Basel : MDPI AG. eISSN 2071-1050. 2019, vos. 11, iss. 3, art. no. 634, p. 259-266. DOI: 10.3390/su11030634. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,592; AIF: 4,796; IF/AIF: 0,540; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus; Doneliene, Jolanta; Dambrauskas, Tadas; Sarapajevaite, Gabriele. The impact of Al2O3 amount on the synthesis of CASH samples and their influence on the early stage hydration of calcium aluminate cement // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2019, vol. 45, iss. 2, pt. B, p. 2881-2886. DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.07.286. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,450; AIF: 2,588; IF/AIF: 1,333; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Tarptautinė konferencija “15-as tarptautinis cemento chemijos kongresas ICCC2019”, 2019 m. rugsėjo 16-20 d., Pracha, Čekijos respublika. Prof. dr. R. Šiaučiūnas, žodinis pranešimas “Karbonizacijos parametrų įtaka rankinito kietėjimo procesui”.
 • Tarptautinė konferencija „5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) & 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019)“, 2019 08 27-30, Roma, Italija. Prof. dr. K. Baltakys, plenarinis pranešimas „Aplinkai draugiški kalcio silikatai: sintezės metodai, terminės savybės ir taikymas“.

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. A. Eisinas. Košicės technikos universitetas, Slovakija. 2019-04-25 – 2019-05-04 Majenito įtaka nuotekų dumble esančių sunkiųjų metalų stabilizavimui cemento bandiniuose.
 • Dr. A. Eisinas. Slovakijos technologijų universitetas Bratislavoje bei Slovakijos mokslų akademija, Slovakija. 2019 m. birželio 11- 27 d. Majenito įtaka cemento bandinių hidratacijai ir mechanizmui bei bandinių mechaninėms savybėms.
 • Dr. K. Baltakys. Kartachenos technikos universitetas, Ispanija. 2019 m. rugsėjo 21-28 d. Instrumentinės analizės ypatumai (RSDA, VTA).

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Dr. K. Baltakys yra Mokslo projektų paramos agentūros prie Slovakijos Respublikos Švietimo, mokslo, tyrimų ir sporto ministerijos ir Slovakijos mokslų akademijos projektų ekspertas.
 • Dr. K. Baltakys yra Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertas.
 • Dr. R. Šiaučiūnas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrais narys ir Prezidiumo narys, Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys, LMA mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondo valdybos narys.
 • Dr. R. Šiaučiūnas yra Lietuvos mokslų tarybos ekspertas, Lietuvos mokslų akademijos stipendijų ir premijų komisijų narys ekspertas.
 • Dr. T. Dambrauskas yra Čekijos mokslo fondo Technikos mokslų komiteto ekspertas.
 • Dr. R. Kaminskas yra Čekijos mokslo fondo Technikos mokslų komiteto ekspertas.
 • Dr. A. Eisinas yra MITA ekspertas, Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertas.
 • Dr. I. Barauskas yra LSD Techninio komiteto LST TK 25 „Rišamosios medžiagos, gipsas ir gipso gaminiai“ narys.
 • Dr. E. Prichockienė yra LSD Techninio komiteto LST TK 23 ,,Keramines plyteles, mūras ir gamtinis akmuo” narė.

Narystės ir apdovanojimai:

 • Dr. T. Dambrauskui paskirta Lietuvos mokslų akademijos Theodoro Grotthusso vardo stipendija.
 • Dr.R. Šiaučiūnas yra mokslo žurnalų „Cheminė technologija“, „Journal of Civil Engineering and Management“, „Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering“ ir „Selected Scientific Papers – Journal of Civil Engineering“ (Slovakija) redakcinių kolegijų narys.
 • Dr. R. Šiaučiūnas buvo tarptautinės konferencijos „5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) & 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019)“, 2019 08 27-30, Roma, Italija, Garbės komiteto narys.
 • Dr. K. Baltakys yra mokslo žurnalų „International Journal of Environmental Monitoring and Analysis“ (JAV), „International Journal of Materials Science and Applications” (JAV), „American Journal of chemical engineering“ (JAV), „Journal of Civil Engineering and Management“ ir „Sustainable Building Materials and Technologies“ redakcinių kolegijų narys.
 • Dr. A. Eisinas buvo 2-sios tarptautinės konferencijos „Advances in Environmental Engineering (AEE 2019)“, 2019 11 25-27, Ostrava, Čekijos Respublika, Mokslo komiteto narys.
 • Dr. T. Dambrauskas buvo tarptautinės konferencijos „5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) & 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019)“, 2019 08 27-30, Roma, Italija, Mokslo komiteto narys.
 • Dr. T. Dambrauskui paskirta Lietuvos mokslų tarybos premija už akademinius pasiekimus.
 • Dokt. D. Niūniavaitei paskirta Lietuvos mokslų tarybos premija už akademinius pasiekimus.

2019 m. apgintos disertacijos:

 • A. Šmigelskytė, „Rankinito sintezė, savybės ir panaudojimas CO2 aplinkoje kietėjančio betono gamyboje“, vadovas dr. R. Šiaučiūnas.
 • T. Dambrauskas, „α-C2SH, kilchoanito bei hidroksiledgrevito sintezė ir jų funkcinės savybės“, vadovas dr. K. Baltakys.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • G. Smalakys, „Efektyvios termoizoliacinės medžiagos iš kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir panaudojimas“, vadovas dr. R. Šiaučiūnas.
 • V. Rudelis, „Technologinio produkto-silikagelio inovatyvios perdirbimo technologijos“, vadovas dr. K. Baltakys.
 • D. Monstvilaitė „Kompozicinis pucolaninis priedas Portlandcemenčiui“, vadovas dr. R. Kaminskas.
 • D. Niūniavaitė „Daugiafunkcinių MexAlyOz nanodarinių sintezė, modifikavimas ir taikymas energetiškai efektyviose technologijose“, vadovas dr. K. Baltakys.
 • K. Ruginytė, „Kalcio aliuminatų sintezė ir panaudojimas“, vadovas dr. A. Eisinas.
 • A. Gineika, „Daugiafunkcinių kalcio ir silicio nanodarinių sintezė, modifikavimas ir taikymas energetiškai efektyviose technologijose“, vadovas dr. K. Baltakys.
 • E. Augustinienė, „Dvistadijinis aplinkai draugiškų kalcio silikatų gamybos būdas“, vadovas dr. K. Baltakys.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Rimvydas Kaminskas Radvilėnų pl. 19 C-154 rimvydas.kaminskas@ktu.lt
Raimundas Šiaučiūnas Radvilėnų pl. 19 C-150 raimundas.siauciunas@ktu.lt
Kęstutis Baltakys Radvilėnų pl. 19 C-166 kestutis.baltakys@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Zenonas Valančius Radvilėnų pl. 19 C-162 zenonas.valancius@ktu.lt
Aras Kantautas Radvilėnų pl. 19 C-151 aras.kantautas@ktu.lt
Giedrius Vaickelionis Radvilėnų pl. 19 C-040 giedrius.vaickelionis@ktu.lt
Virginija Valančienė Radvilėnų pl. 19 C-149 virginija.valanciene@ktu.lt
Irmantas Barauskas Radvilėnų pl. 19 C-171 irmantas.barauskas@ktu.lt
Edita Prichockienė Radvilėnų pl. 19 C-161 edita.rupsyte@ktu.lt
Anatolijus Eisinas Radvilėnų pl. 19 C-157 anatolijus.eisinas@ktu.lt
Nora Kybartienė Radvilėnų pl. 19 C-155 nora.kybartiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Tadas Dambrauskas Radvilėnų pl. 19 C-157 tadas.dambrauskas@ktu.lt
Agnė Bankauskaitė Radvilėnų pl. 19 C-155 agne.bankauskaite@ktu.lt
Raimonda Kubiliūtė Radvilėnų pl. 19 C-161 raimonda.kubiliute@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku