Silikatų technologijos katedra

Įsteigta 1950 m. gruodžio 15 d.

 • 1940 m. rugpjūčio 15 d. Kauno universitete įkurta Neorganinės technologijos katedra, kuri rengė silikatų technologijos ir neorganinės technologijos inžinierius technologus.
 • 1950 m. gruodžio 15 d., reorganizuojant Kauno universitetą ir įkūrus Kauno politechnikos institutą, Neorganinės technologijos katedros pavadinimas pakeistas į Silikatų technologijos. Į ją perkeltas visas pedagoginis personalas ir specialybės.
 • 1940 m. ir 1947–1949 m. katedros vedėju dirbo prof. Pranas Jodelė. Jis yra cemento gamybos Lietuvoje pradininkas, 1913–1914 m. pastatęs nedidelę įmonę prie Valkininkų.
 • 1940–1944 m. katedrai vadovavo prof. Adolfas Damušis, kartu ėjęs ir Technologijos fakulteto dekano pareigas (1942–1944 m.). Jis buvo pirmasis silikatų technologijos mokslų daktaras, disertaciją apginęs 1940 m.
 • 1944–1946 ir 1949–1956 m. katedros vedėju dirbo doc. Vladas Sližys – pagrindinis to meto ekspertas, sprendžiant statybinių medžiagų pramonės vystymo Lietuvoje klausimus.
 • 1956–1962 m. katedrai vadovavo prof. Marijonas Martynaitis – Valstybinės mokslo premijos laureatas (1966).
 • 1962–1989 m. katedros vedėju dirbo prof. Kęstutis Sasnauskas. Jis sukūrė kalcio hidrosilikatų sintezės, jų savybių bei panaudojimo mokslo mokyklą. Prof. K. Sasnauskas vadovavo 12-ai sėkmingai apgintų daktaro disertacijų, jo iniciatyva katedroje įsteigtos tam laikui labai modernios Instrumentinės medžiagų analizės ir Chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 1964–1983 m. prof. M. Martynaitis dirbo Kauno politechnikos instituto rektoriumi, prieš tai 10 m. – studijų prorektoriumi.
 • 1965–1991 m. prof. K. Sasnauskas ėjo Cheminės technologijos fakulteto dekano pareigas. Jo rūpesčio dėka buvo pastatytas naujas fakulteto „C“ korpusas.
 • 1980 m. katedra organizavo 1-ą tarptautinę konferenciją – „Kalcio hidrosilikatai ir jų panaudojimas“, po 10 m. – 2-ąją.
 • 1984 m. Valstybinė mokslo premija paskirta prof. K. Sasnauskui ir doc. M. Martusevičiui, 1985 m. – doc. Vincui Jasiukevičiui, o 1987 m. – doc. Eduardui Daumantui.
 • 1989–1995 m. katedrai vadovavo doc. Marijonas Martusevičius, pirmosios atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Cheminės technologijos fakulteto Tarybos pirmininkas.
 • 1995–2006 m. katedrai vadovavo doc. Zenonas Valančius, 40 tūkstantasis KPI absolventas.
 • 1997 m. doc. Kazys Strazdas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-o laipsnio ordinu.
 • 1997–2000 m. prof. Raimundas Šiaučiūnas dirbo Cheminės technologijos fakulteto dekanu, prieš tai 5 m. – studijų prodekanu..
 • 2000–dabar doc. Z. Valančius eina Cheminės technologijos fakulteto prodekano (administracijos vadovo) pareigas.
 • 2004 m. kartu su Rygos technikos universitetu organizuota pirmoji tarptautinė Baltijos šalių silikatinių medžiagų mokslinė konferencija BaltSilica2004 Rygoje. Po to ji tris kartus vyko Kaune – 2005 m., 2009 m. ir 2016 m.
 • 2006–2019 m. katedrai vadovavo prof. Rimvydas Kaminskas, kuriam dirbant modernia įranga aprūpintos medžiagų sintezės bei jų instrumentinės analizės, chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 2007–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas ėjo Kauno technologijos rektoriaus pareigas, prieš tai 7 m. – studijų prorektoriaus.
 • 2008–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas iniciavo Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santakos slėnis“ projektą ir ėjo jo įgyvendinimo asociacijos prezidento pareigas.
 • 2009–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, o 2011 m. išrinktas tikruoju nariu.
 • 2015 m. prof. K. Baltakiui paskirta dr. Juozo Petro Kazicko šeimos fondo metinė stipendija.
 • 2018 m. prof. Kęstutis Baltakys išrinktas Cheminės technologijos fakulteto dekanu.
 • 2019 m. dr. T. Dambrauskas gavo Teodoro Grotuso stipendiją.
 • 2019 m. katedrai pradėjo vadovauti prof. R. Šiaučiūnas.

Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptis: T 005 Chemijos inžinerija.

 • Funkcinių silikatinių medžiagų sintezė, savybės ir taikymas.

Modernūs hidroterminės, mikrobangų ir kietafazio sukepimo procesai, kurie apima silikatinių ir giminingų medžiagų sintezės ypatumus; jų savybių bei struktūros tyrimus ir panaudojimą mažai energijai imlių cementų ir kitų produktų aplinkai draugiškos gamybos technologijose.

 • Rišamųjų medžiagų, gamtinių bei technogeninių išteklių chemijos ir procesų inžinerija.

Įvairių technogeninių ir gamtinių priedų, galinčių pakeisti įprastinio portlandcemenčio klinkerį tyrimai ir taikymas technologijose. Technogeninių išteklių panaudojimas ir alternatyvių rišamųjų medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Tyrėjai: dr. K. Baltakys, dr. I. Barauskas, dr. T. Dambrauskas, dr. A. Eisinas, dr. A. Grinevičienė, dr. R. Kaminskas, dr. A. Kantautas, dr. N. Kybartienė, dr. R. Kubiliūtė, dr. E. Prichockienė, dr. R. Šiaučiūnas, dr. Z. Valančius,  dr. V. Valančienė, dr. G. Vaickelionis.

Doktorantai: E. Augustinienė, A. Gineika, D. Niūniavaitė, V. Rudelis, K. Ruginytė, G. Smalakys.

Kontaktai

Raimundas Šiaučiūnas
Prof. Raimundas Šiaučiūnas

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19c, Kaunas
tel. +370 686 70 547
e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Elena Grybauskienė
+370 (37) 30 01 63
elena.grybauskiene@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

ataskaita 2019