Silikatų technologijos katedra

Įsteigta 1950 m. gruodžio 15 d.

 • 1940 m. rugpjūčio 15 d. Kauno universitete įkurta Neorganinės technologijos katedra, kuri rengė silikatų technologijos ir neorganinės technologijos inžinierius technologus.
 • 1950 m. gruodžio 15 d., reorganizuojant Kauno universitetą ir įkūrus Kauno politechnikos institutą, Neorganinės technologijos katedros pavadinimas pakeistas į Silikatų technologijos. Į ją perkeltas visas pedagoginis personalas ir specialybės.
 • 1940 m. ir 1947–1949 m. katedros vedėju dirbo prof. Pranas Jodelė. Jis yra cemento gamybos Lietuvoje pradininkas, 1913–1914 m. pastatęs nedidelę įmonę prie Valkininkų.
 • 1940–1944 m. katedrai vadovavo prof. Adolfas Damušis, kartu ėjęs ir Technologijos fakulteto dekano pareigas (1942–1944 m.). Jis buvo pirmasis silikatų technologijos mokslų daktaras, disertaciją apginęs 1940 m.
 • 1944–1946 ir 1949–1956 m. katedros vedėju dirbo doc. Vladas Sližys – pagrindinis to meto ekspertas, sprendžiant statybinių medžiagų pramonės vystymo Lietuvoje klausimus.
 • 1956–1962 m. katedrai vadovavo prof. Marijonas Martynaitis – Valstybinės mokslo premijos laureatas (1966).
 • 1962–1989 m. katedros vedėju dirbo prof. Kęstutis Sasnauskas. Jis sukūrė kalcio hidrosilikatų sintezės, jų savybių bei panaudojimo mokslo mokyklą. Prof. K. Sasnauskas vadovavo 12-ai sėkmingai apgintų daktaro disertacijų, jo iniciatyva katedroje įsteigtos tam laikui labai modernios Instrumentinės medžiagų analizės ir Chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 1964–1983 m. prof. M. Martynaitis dirbo Kauno politechnikos instituto rektoriumi, prieš tai 10 m. – studijų prorektoriumi.
 • 1965–1991 m. prof. K. Sasnauskas ėjo Cheminės technologijos fakulteto dekano pareigas. Jo rūpesčio dėka buvo pastatytas naujas fakulteto „C“ korpusas.
 • 1980 m. katedra organizavo 1-ą tarptautinę konferenciją – „Kalcio hidrosilikatai ir jų panaudojimas“, po 10 m. – 2-ąją.
 • 1984 m. Valstybinė mokslo premija paskirta prof. K. Sasnauskui ir doc. M. Martusevičiui, 1985 m. – doc. Vincui Jasiukevičiui, o 1987 m. – doc. Eduardui Daumantui.
 • 1989–1995 m. katedrai vadovavo doc. Marijonas Martusevičius, pirmosios atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Cheminės technologijos fakulteto Tarybos pirmininkas.
 • 1995–2006 m. katedrai vadovavo doc. Zenonas Valančius, 40 tūkstantasis KPI absolventas.
 • 1997 m. doc. Kazys Strazdas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-o laipsnio ordinu.
 • 1997–2000 m. prof. Raimundas Šiaučiūnas dirbo Cheminės technologijos fakulteto dekanu, prieš tai 5 m. – studijų prodekanu..
 • 2000–dabar doc. Z. Valančius eina Cheminės technologijos fakulteto prodekano (administracijos vadovo) pareigas.
 • 2004 m. kartu su Rygos technikos universitetu organizuota pirmoji tarptautinė Baltijos šalių silikatinių medžiagų mokslinė konferencija BaltSilica2004 Rygoje. Po to ji tris kartus vyko Kaune – 2005 m., 2009 m. ir 2016 m.
 • 2006–2019 m. katedrai vadovavo prof. Rimvydas Kaminskas, kuriam dirbant modernia įranga aprūpintos medžiagų sintezės bei jų instrumentinės analizės, chemijos inžinerijos laboratorijos.
 • 2007–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas ėjo Kauno technologijos rektoriaus pareigas, prieš tai 7 m. – studijų prorektoriaus.
 • 2008–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas iniciavo Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santakos slėnis“ projektą ir ėjo jo įgyvendinimo asociacijos prezidento pareigas.
 • 2009–2011 m. prof. R. Šiaučiūnas buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, o 2011 m. išrinktas tikruoju nariu.
 • 2015 m. prof. K. Baltakiui paskirta dr. Juozo Petro Kazicko šeimos fondo metinė stipendija.
 • 2018 m. prof. Kęstutis Baltakys išrinktas Cheminės technologijos fakulteto dekanu.
 • 2019 m. dr. T. Dambrauskas gavo Teodoro Grotuso stipendiją.
 • 2019 m. katedrai pradėjo vadovauti prof. R. Šiaučiūnas.

Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptis: T 005 Chemijos inžinerija.

 • Alternatyvių rišamųjų medžiagų ir geopolimerinių kompozitų technologiniai tyrimai

Grupės vadovas: prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas

Alternatyvių portlandcemenčiui rišamųjų medžiagų kūrimas, įvairių technogeninių ir gamtinių žaliavų tyrimas ir taikymas silikatinėse sistemose. Modernūs hidroterminės, mikrobangų ir aukšta-temperatūrinės sintezės procesai, kurie apima silikatinių ir giminingų medžiagų susidarymo ypatumus; jų savybių, struktūros tyrimus bei panaudojimą mažos CO2 emisijos ir energijos sąnaudų cementų bei kitų funkcinių neorganinių produktų pažangios gamybos technologijose.

Tyrėjai: dr. K. Baltakys, dr. I. Barauskas, dr. T. Dambrauskas, dr. A. Eisinas, dr. A. Grinevičienė, dr. R. Kaminskas, dr. N. Kybartienė, dr. R. Kubiliūtė, dr. E. Prichockienė, dr. R. Šiaučiūnas, dr. Z. Valančius, dr. V. Valančienė, dr. G. Vaickelionis.

Kontaktai

Raimundas Šiaučiūnas
Prof. Raimundas Šiaučiūnas

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19c, Kaunas
el. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020 m.

ataskaita 2019