Silikatų technologijos katedra

Įsteigta 1950 m. gruodžio 15 d.

Apie katedrą

Silikatų technologijos katedros pavadinimas atsirado kuriantis Kauno politechnikos institutui (KPI) aukštojo mokslo ministro 1950 m. gruodžio 15 d. įsakymu „Dėl KPI struktūros“.  Steigiamame institute  greta kitų 40 katedrų buvo „Silikatų technologijos katedra“, kuri buvo priskirta Cheminės technologijos fakultetui. Tačiau iš tikrųjų ši katedra egzistavo jau anksčiau, tik kitu – „Neorganinės technologijos katedros“ pavadinimu Kauno universitete, kurio tiesioginis įpėdinis buvo KPI. Neorganinės technologijos katedra buvo įkurta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Technikos fakulteto bazėje 1940 m. rugpjūčio 15 d. Atsižvelgiant į tai, Silikatų technologijos katedros įkūrimo data ir yra 1940 m. rugpjūčio 15 d. Katedros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo prof. Pranas Jodelė.

Misija

Vykdyti tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos chemijos inžinerijos neorganinių medžiagų specializacijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, gebančius taikyti įgytas žinias moksle ir versle. Katedroje kartu dirba jauni tyrėjai ir didelę patirtį turintys aukštos kvalifikacijos dėstytojai, vykdantys intensyvią mokslinę veiklą, dalyvaujantys tarptautiniuose ir nacionaliniuose studijų ir mokslo projektuose.

Studijos

Katedroje rengiami neorganinių medžiagų cheminės technologijos bakalaurai ir trijų specializacijų (rišamųjų medžiagų cheminės technologijos, keraminių medžiagų cheminės technologijos ir stiklo cheminės technologijos) magistrai ir chemijos inžinerijos krypties mokslo daktarai.
Katedra koordinuoja pirmosios studijų pakopos programos „Cheminė technologija ir inžinerija“ bei antrosios studijų pakopos programos „Chemijos inžinerija“ įgyvendinimą. Strateginis prioritetas studijų programų tobulinimui – tarptautiniu mastu konkurencingas studijų programų turinys ir dėstymo kokybė. Studijos jungia technologinį ir inžinerinį įvairių chemijos pramonės procesų suvokimą. Studijų metu studentai gali naudotis naujausia studijų literatūra, visiškai nauja ir moderniausia mokymo bei moksline įranga, kompiuterinio ir technologinio modeliavimo priemonėmis.  Bakalauro ir magistro studijų programas vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. Katedroje ypač didelis dėmesys skiriamas trečiajai studijų pakopai – doktorantūrai. Studentai, studijuojantys „Chemijos inžinerijos“ doktorantūros studijose, turi galimybę įsisavinti naujausius instrumentinės analizės metodus, išvykti stažuotis į užsienio universitetus ir vykdyti tarptautinio lygmens tyrimus.
Katedros kuruojamos studijų programos:

Mokslas

Silikatų technologijos katedros mokslinės kompetencijos sritis apima dvi prioritetines kryptis: „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“ bei „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“. Skiriamos dvi specializacijos: „Kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir naudojimas“ ir „Cementų, gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimas ir jų naudojimo technologijos“. Katedroje veikia dvi mokslinės grupės, kurių specializacijos nėra ryškiai atskirtos, todėl, esant poreikiui, šių grupių nariai gali kartu spręsti iškeltus tikslus. Katedroje kartu dirba jauni tyrėjai ir didelę mokslinę patirtį turintys darbuotojai, garantuojantys katedros mokslinės veiklos tęstinumą. Katedroje geriausiems jauniems tyrėjams sudarytos sąlygos kopti karjeros laiptais. Padalinyje veikiančios dvi stiprios mokslo grupės įsisavino visą turimą naujausią tyrimų aparatūrą, įsigytą pagal NKP ir „Slėnio“ programas. Turima tyrimų įranga įgalina pasiekti aukščiausius mokslinius rezultatus.

Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.

Kontaktai

Elena Grybauskienė
Administratorė

Radvilėnų pl. 19-165, Kaunas
tel. +370 (37) 30 01 63

e. p. elena.grybauskiene@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Raimundas Šiaučiūnas

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19c, Kaunas
tel. +370 686 70 547
e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Rimvydas Kaminskas Radvilėnų pl. 19 C-154 rimvydas.kaminskas@ktu.lt
Raimundas Šiaučiūnas Radvilėnų pl. 19 C-151 raimundas.siauciunas@ktu.lt
Kęstutis Baltakys Radvilėnų pl. 19 C-166 kestutis.baltakys@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Zenonas Valančius Radvilėnų pl. 19 C-162 zenonas.valancius@ktu.lt
Aras Kantautas Radvilėnų pl. 19 C-152 aras.kantautas@ktu.lt
Giedrius Vaickelionis Radvilėnų pl. 19 C-040 giedrius.vaickelionis@ktu.lt
Virginija Valančienė Radvilėnų pl. 19 C-150 virginija.valanciene@ktu.lt
Irmantas Barauskas Radvilėnų pl. 19 C-171 Irmantas.barauskas@ktu.lt
Edita Prichockienė Radvilėnų pl. 19 C-161 edita.rupsyte@ktu.lt
Anatolijus Eisinas Radvilėnų pl. 19 C-157 anatolijus.eisinas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Nora Kybartienė Radvilėnų pl. 19 C-155 nora.kybartiene@ktu.lt
Agnė Bankauskaitė Radvilėnų pl. 19 C-155 agne.bankauskaite@ktu.lt
Raimonda Kubiliūtė Radvilėnų pl. 19 C-162 raimonda.kubiliute@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku