Aplinkosaugos technologijos katedra

Įsteiga 1940 m.  rugpjūčio 15 d.
  • 2014 m. – katedra įgauna esamą, Aplinkosaugos technologijos katedros, pavadinimą.
  • 1999 m. – Inžinerinės ekologijos katedroje atidaryta prof. Stepono Kairio vardo aplinkos tyrimų laboratorija.
  • 1993 m. – bakalauro diplomai įteikti pirmiesiems Lietuvoje Aplinkos inžinerijos specialistams.
  • 1988 m. – katedra pervadinta į Inžinerinės ekologijos katedrą ir iš Statybos fakulteto perkelta į Cheminės technologijos fakultetą.
  • 1956 m. – katedra pervadinta į Vandentiekio ir kanalizacijos katedrą.
  • 1940-08-15 – įsteigta Miestų sanitarijos katedra, jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, prof. Steponas Kairys.

Mokslo kryptys: T004 Aplinkos inžinerija.

  • Pažangiosios aplinkosaugos technologijos.

Užteršto oro, vandens, dirvožemio valymas ir resursų atgavimas nano, bio ir kitais pažangiais technologiniais metodais. Atliekų perdirbimas ir vertingų medžiagų atgavimas naudojant aplinkai draugiškus procesus. Skaitmeninis ir eksperimentinis teršalų skaidymo/koncentravimo procesų modeliavimas. Procesų eko-efektyvumo vertinimas, analizė, projektavimas ir valdymas.

Tyrėjai: dr. D. Martuzevičius, dr. D. Čiužas, dr. G. Denafas, dr. D. Jankūnaitė, dr. V. Kaunelienė, dr. L. Kliučininkas, dr. E. Krugly, dr. T. Prasauskas, dr. V. Račys, dr. I. Radžiūnienė, dr. I. Stasiulaitienė, dr. M. Tichonovas,  dr. V. Abromaitis, dr. M. Tatariants.

Podoktorantūros stažuotojai: dr. V. Abromaitis, dr. R. Paulauskas.

Doktorantai: A. Bučinskas, D. Buivydienė, L. Dabašinskaitė, M. Meišutovič-Akhtarieva, T. Mumladze, Z. Sarwar,  O. Pitak, P. Ravikumar, A. Sholokhova.

Violeta Kaunelienė
Doc. Violeta Kaunelienė

Katedros vedėja

Radvilėnų plentas 19, Kaunas
e. p. violeta.kauneliene@ktu.lt

Judita Švaikauskaitė
+370 (37) 351 008,
+370 (654) 60 937
judita.svaikauskaite@ktu.edu

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

ataskaita 2019

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku