Aplinkosaugos technologijos katedra

Įsteiga 1940 m.  rugpjūčio 15 d.
  • 2014 m. – katedra įgauna esamą, Aplinkosaugos technologijos katedros, pavadinimą.
  • 1999 m. – Inžinerinės ekologijos katedroje atidaryta prof. Stepono Kairio vardo aplinkos tyrimų laboratorija.
  • 1993 m. – bakalauro diplomai įteikti pirmiesiems Lietuvoje Aplinkos inžinerijos specialistams.
  • 1988 m. – katedra pervadinta į Inžinerinės ekologijos katedrą ir iš Statybos fakulteto perkelta į Cheminės technologijos fakultetą.
  • 1956 m. – katedra pervadinta į Vandentiekio ir kanalizacijos katedrą.
  • 1940-08-15 – įsteigta Miestų sanitarijos katedra, jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, prof. Steponas Kairys.

Mokslo kryptys: T004 Aplinkos inžinerija.

  • Pažangiosios aplinkosaugos technologijos.

Užteršto oro, vandens, dirvožemio valymas ir resursų atgavimas nano, bio ir kitais pažangiais technologiniais metodais. Atliekų perdirbimas ir vertingų medžiagų atgavimas naudojant aplinkai draugiškus procesus. Skaitmeninis ir eksperimentinis teršalų skaidymo/koncentravimo procesų modeliavimas. Procesų eko-efektyvumo vertinimas, analizė, projektavimas ir valdymas.

Tyrėjai: dr. D. Čiužas, dr. G. Denafas, dr. D. Jankūnaitė, dr. V. Kaunelienė, dr. L. Kliučininkas, dr. E. Krugly, dr. D. Martuzevičius, dr. T. Prasauskas, dr. I. Stasiulaitienė, dr. I. Urniežaitė, dr. M. Tichonovas.

Violeta Kaunelienė
Doc. Violeta Kaunelienė

Katedros vedėja

Radvilėnų plentas 19, Kaunas
el. p. violeta.kauneliene@ktu.lt

APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS KATEDROS DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020 m.

ataskaita 2019