Aplinkosaugos technologijos katedra

Įsteiga 1940 m.  rugpjūčio 15 d.

Apie katedrą

Aplinkosaugos technologijos katedros pirmtakė – Miestų sanitarijos katedra buvo įkurta 1940 m.  rugpjūčio 15 d. Kauno universitete. Katedros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo Prof. Steponas Kairys. Vėliau iki 1956 m. katedra buvo vadinama Vandentiekio, kanalizacijos ir santechnikos katedra ir rengė vandentiekio ir kanalizacijos specialybės inžinierius, o nuo 1978 m. ir vandens išteklių racionalaus naudojimo ir pramoninių nuotekų valymo technologus. 1988 metais katedra pavadinama Inžinerinės ekologijos katedra ir savo veiklą tęsia KTU Cheminės technologijos fakultete. Nuo 2014 metų katedra pervadinta į Aplinkosaugos technologijos.
Misija:
Vykdyti tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos aplinkos inžinerijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, paklausius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, gebančius įgytas kompetencijas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Veiklos:

  • Pedagoginė – katedra koordinuoja pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Aplinkosaugos inžinerija“ įgyvendinimą. Strateginis prioritetas studijų programų tobulinimui – tarptautiniu mastu konkurencingas studijų programų turinys ir dėstymo kokybė. Studentai gali naudotis naujausia studijų literatūra, laboratorine taršos nustatymo įranga, kompiuterinio ir technologinio modeliavimo priemonėmis.  Bakalauro ir magistro studijų programos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Tarptautiniai studentų mainai – glaudūs katedros dėstytojų ryšiai su kolegomis iš užsienio universitetų studentams suteikia puikias galimybes laikinai išvykti studijuoti užsienyje. Pagal ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programas atsiveria durys į Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Olandijos, Turkijos ir kitų šalių aukštąsias mokyklas.
  • Mokslinė – katedros mokslo grupė vykdo tyrimus Aplinkosaugos technologijų srityje. Tyrimai vykdomi panaudojant aukštųjų technologijų ir tarpdiscipliniškumo potencialą. Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.
Bendradarbiavimas – studijų procese ir inovacijų diegime katedra siekia glaudesnio bendradarbiavimo su verslo ir socialiniais partneriais. Katedra palaiko glaudžius ryšius su įmonėmis partnerėmis: UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno švara“, UAB „Evikta“, UAB „Eneka“, UAB „Žalvaris“, UAB „Ekofiltras“ bei kt., nuolat ieško naujų kontaktų.

Studijos

Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa 2012–2013 m. laikotarpiu buvo atnaujinta vykdant Europos Sąjungos Socialinio fondo projektą. Studijos jungia technologinį, analitinį ir vadybinį aplinkosaugos aspektus. Siekiant suformuoti holistinį požiūrį į aplinkai draugiškas technologijas, studijų metu derinami tradiciniai taršos mažinimo ir prevenciniai metodai, skatinamas tarpdisciplininis požiūris į aplinkosaugos problemas. Studijų metu kiekvienas studentas vykdo mokslinių tyrimų projektą vienoje iš šių sričių: nuotekų valymo, aplinkos oro kokybės gerinimo, kietųjų atliekų apdorojimo. Studentai turi galimybę prisijungti prie Aplinkosaugos technologijos katedroje vykdomų mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimo.

Baigę vieną iš magistrantūros programų, gabiausieji studentai gali tęsti studijas Aplinkos inžinerijos krypties doktorantūroje.

Katedros kuruojamos studijų programos:

Mokslas

Per pastarąjį dešimtmetį katedra suformavo mokslo partnerių tinklą. Bendradarbiaujama ne tik su kitais KTU padaliniais, bei partneriais Lietuvoje (VFTMC FI, VGTU, ASU), bet ir  užsienio kolegomis. Paminėtinas Olandijos Darnių vandens technologijų centras (WETSUS), su kuriuo pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis. Katedra taip pat atstovauja universitetą klasteryje Balticnet PlasmaTec (Vokietija). Katedros mokslo grupė vykdo užterštų terpių (oras, vanduo, dirvožemis) tyrimus, tobulina procesus ir metodus, bei technologijas šiose srityse:

  • Aplinkos ir patalpų oro teršalų emisijų mažinimas;
  • Atliekų tvarkymas;
  • Vandenvalos procesai.

Kontaktai

Karolina Keraitytė
Administratorė

Radvilėnų pl. 19-505, Kaunas
tel. +370 (37) 35 10 08
e. p. karolina.keraityte@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Linas Kliučininkas

Katedros vedėjas

Radvilėnų pl. 19c-505, Kaunas
tel. +370 (37) 300 183
e. p. linas.kliucininkas@ktu.lt

Profesoriai

 

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Gintaras Denafas Radvilėnų pl. 19 C-503 gintaras.denafas@ktu.lt
Linas Kliučininkas Radvilėnų pl. 19 C-505 linas.kliucininkas@ktu.lt
Dainius Martuzevičius Radvilėnų pl. 19 C-504 dainius.martuzevicius@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Dalia Jankūnaitė Radvilėnų pl. 19 C-402 dalia.jankunaite@ktu.lt
Violeta Kaunelienė Radvilėnų pl. 19 C-402 violeta.kauneliene@ktu.lt
Viktoras Račys Radvilėnų pl. 19 C-402 viktoras.racys@ktu.lt
Inga Stasiulaitienė Radvilėnų pl. 19 C-402 inga.stasiulaitiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Inga Radžiūnienė Radvilėnų pl. 19 C-502 inga.radziuniene@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku