Aplinkosaugos technologijos katedra

Įsteiga 1940 m.  rugpjūčio 15 d.
 • 2014 m. – katedra įgauna esamą, Aplinkosaugos technologijos katedros, pavadinimą.
 • 1999 m. – Inžinerinės ekologijos katedroje atidaryta prof. Stepono Kairio vardo aplinkos tyrimų laboratorija.
 • 1993 m. – bakalauro diplomai įteikti pirmiesiems Lietuvoje Aplinkos inžinerijos specialistams.
 • 1988 m. – katedra pervadinta į Inžinerinės ekologijos katedrą ir iš Statybos fakulteto perkelta į Cheminės technologijos fakultetą.
 • 1956 m. – katedra pervadinta į Vandentiekio ir kanalizacijos katedrą.
 • 1940-08-15 – įsteigta Miestų sanitarijos katedra, jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, prof. Steponas Kairys.
Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras
Magistras

Mokslo kryptys: T004 Aplinkos inžinerija.

 • Pažangiosios aplinkosaugos technologijos.

Užteršto oro, vandens, dirvožemio valymas ir resursų atgavimas nano, bio ir kitais pažangiais technologiniais metodais. Atliekų perdirbimas ir vertingų medžiagų atgavimas naudojant aplinkai draugiškus procesus. Skaitmeninis ir eksperimentinis teršalų skaidymo/koncentravimo procesų modeliavimas. Procesų eko-efektyvumo vertinimas, analizė, projektavimas ir valdymas.

Kontaktai

Doc. Violeta Kaunelienė

Katedros vedėja

Radvilėnų plentas 19, Kaunas
e. p. violeta.kauneliene@ktu.lt

Virginija Ulevičienė

tel. +370 (37) 35 10 08
e. p. virginija.uleviciene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai

 • COST programos projektas „Indoor Air Pollution Network INDRAIRPOLLNET“. Projekto valdymo komiteto atstovas: dr. D. Martuzevičius, pavaduojantis atstovas – dr. V. Kaunelienė. Trukmė – 2018-2022.
 • Ūkio subjekto užsakymu buvo vykdomas projektas „Tabako kaitinimo sistemos (THS) naudojimo poveikis patalpų oro kokybei ( Research on the Effects of Exhaled Pollutants from Tobacco Heating System (THS) on Indoor Air Quality)“ SVP1315. Projekto vadovė: dr. V. Kaunelienė. Trukmė – 2017-2018.
 • Ūkio subjekto užsakymu vykdytas projektas Nr. SV9-1649 „Kėdainių nuotekų valyklos technologijos optimizavimas“. Projekto vadovas: dr. V. Račys. Trukmė – 2018-2020.
 • Ūkio subjekto užsakymu vykdytas projektas Nr.SV9-0742 „Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui pasiekti“. Projekto vadovas: dr. V. Račys. Trukmė – 2016-2018.
 • Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo ūkio subjektui sutartis NR. SV9-1483 „Cheminių medžiagų vandens gerinimui efektyvumo tyrimai“. Projekto vadovas: dr. D. Jankūnaitė. Trukmė – 2017-2019.
 • Nacionalinis projektas „Pažangiąja oksidacija paremtos kompleksinės oro valymo technologijos sukūrimas ir testavimas realiomis sąlygomis“ (OxiPurTec). Finansavimo šaltinis – LMT mokslininkų grupių projektai. Projekto sutarties Nr. S-MIP-17-9. Projekto vadovas: dr. E. Krugly. Trukmė – 2017-2019.
 • Nacionalinis projektas „Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR)“, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0078. Projekto vadovas: dr. D. Martuzevičius. Trukmė – 2017-2021.
 • Nacionalinis projektas „Plazmos įtakos skirtingų kuro mišinių degimo proceso efektyvumui ir stabilumui tyrimas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0168. Projekto vadovas: dr. D. Martuzevičius. Trukmė – 2017-2019.
 • Nacionalinis projektas „UAB „Tavira“ investicijos į MTEP ir infrastruktūrą“, Nr. J05-LVPA-K-01-0171. Finansavimo šaltinis – investicijų veiksmų programos priemonė „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“. Projekto vadovas: dr. D. Jankūnaitė. Trukmė – 2017-2020.
 • Ūkio subjekto užsakymu vykdytas projektas SV9-1922 „Įmonėje susidarančio užteršto vandens antrinio panaudojimo galimybių studija“. Projekto vadovas: dr. V. Abromaitis. Trukmė – 2018-2019.
 • Ūkio subjekto užsakymu vykdytas projektas „Nuotekų srautų charakterizavimas AB „Amilina“ ir nuotekų valymo scenarijų parinkimas“. Projekto vadovė: dr. V. Kaunelienė. Trukmė – 2017-2018.
 • Ūkio subjekto užsakymu vykdytas projektas SV92017 „Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės rodiklius“. Projekto vadovė: dr. V. Kaunelienė. Trukmė – 2018-2019.
 • Sidaraviciute, Ruta; Buivydiene, Dalia; Krugly, Edvinas; Valatka, Eugenijus; Martuzevicius, Dainius. A composite microfibre-supported short-nanofibre photocatalyst for environmental pollutant decomposition // Journal of photochemistry and photobiology A: Chemistry. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1010-6030. 2019, vol. 368, p. 7-14. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2018.09.017. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,891; AIF: 5,401; IF/AIF: 0,535; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,76, SNIP: 0,819, SJR: 0,689 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 1,000].
 • Bučinskas, Algimantas; Kriipsalu, Mait; Denafas, Gintaras. Proposal for feasibility assessment model for landfill mining and its implementation for energy generation scenarios // Sustainability. Basel : MDPI AG. eISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, iss. 8, art. no. 2882, p. 513-520. DOI: 10.3390/su10082882. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,075; AIF: 4,275; IF/AIF: 0,485; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,37, SNIP: 1,030, SJR: 0,537 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 0,667].
 • Karpušenkaitė, Aistė; Ruzgas, Tomas; Denafas, Gintaras. Time-series-based hybrid mathematical modelling method adapted to forecast automotive and medical waste generation: Case study of Lithuania // Waste management and research. London : SAGE. ISSN 0734-242X. eISSN 1096-3669. 2018, vol. 36, iss. 5, p. 454-462. DOI: 10.1177/0734242X18767308. [PubMed; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,631; AIF: 4,203; IF/AIF: 0,388; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,78, SNIP: 0,920, SJR: 0,519 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T, 09P, 01P] [Indėlis: 0,667].
 • Kaunelienė, Violeta; Meišutovič-Akhtarieva, Marija; Martuzevičius, Dainius. A review of the impacts of Tobacco heating system on indoor air quality versus conventional pollution sources // Chemosphere. Oxford : Elsevier. ISSN 0045-6535. eISSN 1879-1298. 2018, vol. 206, p. 568-578. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.05.039. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,427; AIF: 3,488; IF/AIF: 1,269; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,62, SNIP: 1,448, SJR: 1,435 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 1,000].
 • Mumladze, Tamari; Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Kriūkienė, Rita; Makarevičius, Vidas; Lukošiūtė, Stasė-Irena; Bendikienė, Regita; Denafas, Gintaras. Sustainable approach to recycling of multilayer flexible packaging using switchable hydrophilicity solvents // Green chemistry. Cambridge : Royal Society Chemistry. ISSN 1463-9262. 2018, vol. 20, iss. 15, p. 3604-3618. DOI: 10.1039/C8GC01062E. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8,586; AIF: 5,312; IF/AIF: 1,616; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,99, SNIP: 1,847, SJR: 2,496 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 06T] [Indėlis: 0,250].
 • Racys, Viktoras; Dapkiene, Midona; Bikulciene, Liepa; Jankunaite, Dalia; Vaiciukyniene, Danute. Effect of external carbon source on municipal wastewater at low temperatures // Water, air and soil pollution. Dordrecht : Springer. ISSN 0049-6979. eISSN 1573-2932. 2018, vol. 229, iss. 6, art. no. 210, p. 1-10. DOI: 10.1007/s11270-018-3812-3. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,769; AIF: 3,009; IF/AIF: 0,587; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,90, SNIP: 0,728, SJR: 0,589 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 0,600].
 • Tatariants, Maksym; Saed, Ahmed Samy Yousef; Sakalauskaitė, Sandra; Daugelavičius, Rimantas; Denafas, Gintaras; Bendikienė, Regita. Antimicrobial copper nanoparticles synthesized from waste printed circuit boards using advanced chemical technology // Waste management. Oxford : Elsevier. ISSN 0956-053X. 2018, vol. 78, p. 521-531. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.06.016. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,723; AIF: 4,203; IF/AIF: 1,123; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,94, SNIP: 2,059, SJR: 1,456 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 04P, 04T] [Indėlis: 0,336].
 • Tichonovas, Martynas; Krugly, Edvinas, Grybauskas, Arturas; Jankūnaitė, Dalia; Račys Viktoras; Martuzevičius, Dainius. Environmental technology. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 0959-3330. eISSN 1479-487X. 2018, vol. 39, iss. 17, p. 2215-2222. DOI: 10.1080/09593330.2017.1352037. [Environment Complete; PubMed; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,666; AIF: 3,488; IF/AIF: 0,477; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,61, SNIP: 0,675, SJR: 0,503 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 1,000].
 • Yousef, Samy; Mumladze, Tamari; Tatariants, Maksym; Kriūkienė, Rita; Makarevičius, Vidas; Bendikienė, Regita; Denafas, Gintaras. Cleaner and profitable industrial technology for full recovery of metallic and non-metallic fraction of waste pharmaceutical blisters using switchable hydrophilicity solvents // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. 2018, vol. 197, pt. 1, p. 379-392. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.06.154. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,651; AIF: 4,489; IF/AIF: 1,258; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,79, SNIP: 2,194, SJR: 1,467 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 06T] [Indėlis: 0,426].
 • Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Makarevičius, Vidas; Lukošiūtė, Stasė Irena; Bendikiene, Regita; Denafas, Gintaras. A strategy for synthesis of copper nanoparticles from recovered metal of waste printed circuit boards // Journal of cleaner production. London : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2018, vol. 185, p. 653-664. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.03.036. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,651; AIF: 4,489; IF/AIF: 1,258; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,79, SNIP: 2,194, SJR: 1,467 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 04T] [Indėlis: 0,332].
 • Dr. Vytautas Abromaitis ir dr. Inga Radžiūnienė „European Water Tech Week (EWTW) 2018“, Rugsėjo mėn. 24–27 d., Leeuwarden, Nyderlandai.

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. Linas Kliučininkas, Ben Guriono universitetas, Izraelis, balandžio 29 – gegužės 6 d., 2018, patalpų ir aplinkos oro kokybės tyrimai.
 • Dr. Viktoras Račys, Ben Guriono universitetas, Izraelis, balandžio 29 – gegužės 6 d., 2018, nuotekų valymo technologijos.
 • Dr. Violeta Kaunelienė, Aveiro universitetas, Portugalija, gegužės 11-18 d.,2018, patalpų oro kokybės tyrimai.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Dr. G. Denafas – MITA ekspertų tarybos narys, Eurostar ekspertas, H2020 programos ekspertas, Ecoprog GmbH ekspertas Lietuvai. COST veiklų „Mining of European Anthroposphere (MINEA)“; ir „European Network for Innovative Recovery Strategies of Rare Earth and other Critical Metals from Electrical and Electronic Easte (ReCreew)“valdymo komitetų narys.
 • Dr. D. Martuzevičius – EU-LCI ekspertų grupės narys (EK generalinis direktoratas Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ), LST TK 83 Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas narys.
 • Dr. L. Kliučininkas – member of the steering committee of the European School of Sustainability Science and Research (ESSSR).

2018 m. apgintos disertacijos:

 • V. Abromaitis, „Metoprololio adsorbcijos, desorbcijos ir biodegradacijos dinamika biologiškai aktyvių anglių sistemose“. Vadovas – dr. V. Račys.
 • M. Tichonovas, „Pažangiosios oksidacijos procesų taikymas probleminiams vandens teršalams skaidyti“. Vadovas – dr. V. Račys.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • A. Karpušenkaitė, „Forecasting methods for hazardous and other specific waste generation / Pavojingų ir kitų  specifinių atliekų susidarymo prognozavimo metodai“. Darbo vadovas – dr. G. Denafas.
 • R. Sidaravičiūtė, „Novel morphology photo-catalysys for the decomposition of organic contaminants / Skirtingų morfologijų fotokatalizatoriai skirti organinių teršalų skaidymui“. Darbo vadovas – dr. D. Martuzevičius.
 • A. Bučinskas, „Išteklių atgavimas iš sąvartynų: galimybių tyrimai ir sprendimų priėmimo mechanizmas“. Vadovas – dr. G. Denafas.
 • D. Buivydienė, „Pluoštinių medžiagų, skirtų oro filtravimui, formavimas terminio elektrinio verpimo būdu / Formation of fibrous materials for air filtration applications via melt electrospinning“. Vadovas – dr. L. Kliučininkas.
 • M. Tataryants, „Development of new recycling and reprocessing technologies for waste printed circuit boards / Montažinių kompiuterių plokščių pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo technologijų sukūrimas“. Vadovas – dr. G. Denafas.
 • L. Dabašinskaitė, „Bioaktyvių medžiagų įkapsuliavimas ir atsipalaidavimo kinetika dvisluoksnėse polimerinėse gijose“. Vadovas – dr. E. Krugly.
 • M. Meišutovič-Akhtarieva, „Naujų nikotino turinčių produktų naudojimo įtaka oro kokybei“. Vadovas – dr. D. Martuzevičius.
 • T. Mumladze, „Recovery of aluminum from combined packaging waste: technological and environmental evaluation / Aliuminio atgavimas iš kombinuotų pakuočių atliekų: technologinis ir aplinkos vertinimas“. Vadovas – dr. G. Denafas.
 • Z. Sarwar, „Nonwoven polymer/elastomers structures for seperation process / Neaustinės polimerinės/elastomerinės struktūros atskyrimo procesams“. Vadovas – dr. D. Martuzevičius.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

 

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Gintaras Denafas Radvilėnų pl. 19 C-503 gintaras.denafas@ktu.lt
Linas Kliučininkas Radvilėnų pl. 19 C-505 linas.kliucininkas@ktu.lt
Dainius Martuzevičius Radvilėnų pl. 19 C-504 dainius.martuzevicius@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Dalia Jankūnaitė Radvilėnų pl. 19 C-505a dalia.jankunaite@ktu.lt
Violeta Kaunelienė Radvilėnų pl. 19 C-505 violeta.kauneliene@ktu.lt
Viktoras Račys Radvilėnų pl. 19 C-505a viktoras.racys@ktu.lt
Inga Stasiulaitienė Radvilėnų pl. 19 C-505a inga.stasiulaitiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Inga Radžiūnienė Radvilėnų pl. 19 C-502 inga.radziuniene@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku