Aplinkosaugos technologijos katedra

Įsteiga 1940 m.  rugpjūčio 15 d.

Apie katedrą

Aplinkosaugos technologijos katedros pirmtakė – Miestų sanitarijos katedra buvo įkurta 1940 m.  rugpjūčio 15 d. Kauno universitete. Katedros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo Prof. Steponas Kairys. Vėliau iki 1956 m. katedra buvo vadinama Vandentiekio, kanalizacijos ir santechnikos katedra ir rengė vandentiekio ir kanalizacijos specialybės inžinierius, o nuo 1978 m. ir vandens išteklių racionalaus naudojimo ir pramoninių nuotekų valymo technologus. 1988 metais katedra pavadinama Inžinerinės ekologijos katedra ir savo veiklą tęsia KTU Cheminės technologijos fakultete. Nuo 2014 metų katedra pervadinta į Aplinkosaugos technologijos.
Misija:
Vykdyti tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos aplinkos inžinerijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, paklausius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, gebančius įgytas kompetencijas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Veiklos:

 • Pedagoginė – katedra koordinuoja pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Aplinkosaugos inžinerija“ įgyvendinimą. Strateginis prioritetas studijų programų tobulinimui – tarptautiniu mastu konkurencingas studijų programų turinys ir dėstymo kokybė. Studentai gali naudotis naujausia studijų literatūra, laboratorine taršos nustatymo įranga, kompiuterinio ir technologinio modeliavimo priemonėmis.  Bakalauro ir magistro studijų programos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Tarptautiniai studentų mainai – glaudūs katedros dėstytojų ryšiai su kolegomis iš užsienio universitetų studentams suteikia puikias galimybes laikinai išvykti studijuoti užsienyje. Pagal ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programas atsiveria durys į Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Olandijos, Turkijos ir kitų šalių aukštąsias mokyklas.
 • Mokslinė – katedros mokslo grupė vykdo tyrimus Aplinkosaugos technologijų srityje. Tyrimai vykdomi panaudojant aukštųjų technologijų ir tarpdiscipliniškumo potencialą. Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.
Bendradarbiavimas – studijų procese ir inovacijų diegime katedra siekia glaudesnio bendradarbiavimo su verslo ir socialiniais partneriais. Katedra palaiko glaudžius ryšius su įmonėmis partnerėmis: UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno švara“, UAB „Evikta“, UAB „Eneka“, UAB „Žalvaris“, UAB „Ekofiltras“ bei kt., nuolat ieško naujų kontaktų.
Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras
Magistras

Mokslo kryptys: T004 Aplinkos inžinerija.

 • Pažangiosios aplinkosaugos technologijos.

Užteršto oro, vandens, dirvožemio valymas ir resursų atgavimas nano, bio ir kitais pažangiais technologiniais metodais. Atliekų perdirbimas ir vertingų medžiagų atgavimas naudojant aplinkai draugiškus procesus. Skaitmeninis ir eksperimentinis teršalų skaidymo/koncentravimo procesų modeliavimas. Procesų eko-efektyvumo vertinimas, analizė, projektavimas ir valdymas.

Kontaktai

Doc. Violeta Kaunelienė

Katedros vedėja

Radvilėnų plentas 19, Kaunas
e. p. violeta.kauneliene@ktu.lt

Virginija Ulevičienė

tel. +370 (37) 35 10 08
e. p. virginija.uleviciene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai

 • COST programos projektas „Indoor Air Pollution Network INDRAIRPOLLNET“. Projekto valdymo komiteto atstovas prof. D.Martuzevičius, pavaduojantis atstovas – dr. V. Kaunelienė. Trukmė 2018-2022.
 • Ūkio subjekto užsakymu buvo vykdomas projektas „Tabako kaitinimo sistemos (THS) naudojimo poveikis patalpų oro kokybei ( Research on the Effects of Exhaled Pollutants from Tobacco Heating System (THS) on Indoor Air Quality)“ SVP1315. Projekto vadovė: dr. V. Kaunelienė. Trukmė – 2017-2018.
 • Ūkio subjekto užsakymu buvo vykdomas projektas Nr. SV9-1649 „Kėdainių nuotekų valyklos technologijos optimizavimas“. Projekto vadovas: dr. V. Račys. Projekto trukmė 2018-2020.
 • Ūkio subjekto užsakymu buvo vykdomas projektas Nr.SV9-0742 „Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui pasiekti“. Projekto vadovas: dr. V.Račys. Projekto trukmė – 2016-2018.
 • Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo ūkio subjektui sutartis NR. SV9-1483 „Cheminių medžiagų vandens gerinimui efektyvumo tyrimai“. Projekto vadovas: dr. D. Jankūnaitė. Trukmė – 2017-2019.
 • Nacionalinis projektas „Pažangiąja oksidacija paremtos kompleksinės oro valymo technologijos sukūrimas ir testavimas realiomis sąlygomis“ (OxiPurTec). Finansavimo šaltinis LMT mokslininkų grupių projektai. Projekto sutarties Nr. S-MIP-17-9. Projekto vadovas: dr. E. Krugly. Trukmė – 2018.
 • Nacionalinis projektas „Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR)“, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0078. Projekto vadovas: prof. D. Martuzevičius. Trukmė – 2017-2021.
 • Nacionalinis projektas „Plazmos įtakos skirtingų kuro mišinių degimo proceso efektyvumui ir stabilumui tyrimas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0168. Projekto vadovas: prof. D. Martuzevičius. Trukmė – 2017-2019.
 • Nacionalinis projektas UAB „Tavira“ investicijos į MTEP ir infrastruktūrą, Nr. J05-LVPA-K-01-0171 pagal investicijų veiksmų programos priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“. Projekto vadovas: dr. Dalia Jankūnaitė. Trukmė – 2017-2020.
 • Ūkio subjekto užsakymu vykdytas projektas SV9-1922 „Įmonėje susidarančio užteršto vandens antrinio panaudojimo galimybių studija“. Projekto vadovas: dr. V. Abromaitis. Trukmė – 2018-2019.
 • Ūkio subjekto užsakymu buvo vykdomas projektas „Nuotekų srautų charakterizavimas AB „Amilina“ ir nuotekų valymo scenarijų parinkimas“. Projekto vadovė: dr. V. Kaunelienė. Trukmė – 2017-2018.
 • Ūkio subjekto užsakymu buvo vykdomas projektas SV92017 „Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės rodiklius“. Projekto vadovė: doc. V. Kaunelienė. Trukmė – 2018-2019.
 • Sidaraviciute, Ruta; Buivydiene, Dalia; Krugly, Edvinas; Valatka, Eugenijus; Martuzevicius, Dainius. A composite microfibre-supported short-nanofibre photocatalyst for environmental pollutant decomposition // Journal of photochemistry and photobiology A: Chemistry. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1010-6030. 2019, vol. 368, p. 7-14. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2018.09.017. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,891; AIF: 5,401; IF/AIF: 0,535; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,76, SNIP: 0,819, SJR: 0,689 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 1,000].
 • Bučinskas, Algimantas; Kriipsalu, Mait; Denafas, Gintaras. Proposal for feasibility assessment model for landfill mining and its implementation for energy generation scenarios // Sustainability. Basel : MDPI AG. eISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, iss. 8, art. no. 2882, p. 513-520. DOI: 10.3390/su10082882. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,075; AIF: 4,275; IF/AIF: 0,485; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,37, SNIP: 1,030, SJR: 0,537 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 0,667].
 • Karpušenkaitė, Aistė; Ruzgas, Tomas; Denafas, Gintaras. Time-series-based hybrid mathematical modelling method adapted to forecast automotive and medical waste generation: Case study of Lithuania // Waste management and research. London : SAGE. ISSN 0734-242X. eISSN 1096-3669. 2018, vol. 36, iss. 5, p. 454-462. DOI: 10.1177/0734242X18767308. [PubMed; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,631; AIF: 4,203; IF/AIF: 0,388; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,78, SNIP: 0,920, SJR: 0,519 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T, 09P, 01P] [Indėlis: 0,667].
 • Kaunelienė, Violeta; Meišutovič-Akhtarieva, Marija; Martuzevičius, Dainius. A review of the impacts of Tobacco heating system on indoor air quality versus conventional pollution sources // Chemosphere. Oxford : Elsevier. ISSN 0045-6535. eISSN 1879-1298. 2018, vol. 206, p. 568-578. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.05.039. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,427; AIF: 3,488; IF/AIF: 1,269; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,62, SNIP: 1,448, SJR: 1,435 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 1,000].
 • Mumladze, Tamari; Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Kriūkienė, Rita; Makarevičius, Vidas; Lukošiūtė, Stasė-Irena; Bendikienė, Regita; Denafas, Gintaras. Sustainable approach to recycling of multilayer flexible packaging using switchable hydrophilicity solvents // Green chemistry. Cambridge : Royal Society Chemistry. ISSN 1463-9262. 2018, vol. 20, iss. 15, p. 3604-3618. DOI: 10.1039/C8GC01062E. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8,586; AIF: 5,312; IF/AIF: 1,616; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,99, SNIP: 1,847, SJR: 2,496 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 06T] [Indėlis: 0,250].
 • Racys, Viktoras; Dapkiene, Midona; Bikulciene, Liepa; Jankunaite, Dalia; Vaiciukyniene, Danute. Effect of external carbon source on municipal wastewater at low temperatures // Water, air and soil pollution. Dordrecht : Springer. ISSN 0049-6979. eISSN 1573-2932. 2018, vol. 229, iss. 6, art. no. 210, p. 1-10. DOI: 10.1007/s11270-018-3812-3. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,769; AIF: 3,009; IF/AIF: 0,587; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,90, SNIP: 0,728, SJR: 0,589 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 0,600].
 • Tatariants, Maksym; Saed, Ahmed Samy Yousef; Sakalauskaitė, Sandra; Daugelavičius, Rimantas; Denafas, Gintaras; Bendikienė, Regita. Antimicrobial copper nanoparticles synthesized from waste printed circuit boards using advanced chemical technology // Waste management. Oxford : Elsevier. ISSN 0956-053X. 2018, vol. 78, p. 521-531. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.06.016. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,723; AIF: 4,203; IF/AIF: 1,123; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,94, SNIP: 2,059, SJR: 1,456 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 04P, 04T] [Indėlis: 0,336].
 • Tichonovas, Martynas; Krugly, Edvinas, Grybauskas, Arturas; Jankūnaitė, Dalia; Račys Viktoras; Martuzevičius, Dainius. Environmental technology. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 0959-3330. eISSN 1479-487X. 2018, vol. 39, iss. 17, p. 2215-2222. DOI: 10.1080/09593330.2017.1352037. [Environment Complete; PubMed; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,666; AIF: 3,488; IF/AIF: 0,477; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,61, SNIP: 0,675, SJR: 0,503 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 04T] [Indėlis: 1,000].
 • Yousef, Samy; Mumladze, Tamari; Tatariants, Maksym; Kriūkienė, Rita; Makarevičius, Vidas; Bendikienė, Regita; Denafas, Gintaras. Cleaner and profitable industrial technology for full recovery of metallic and non-metallic fraction of waste pharmaceutical blisters using switchable hydrophilicity solvents // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. 2018, vol. 197, pt. 1, p. 379-392. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.06.154. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,651; AIF: 4,489; IF/AIF: 1,258; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,79, SNIP: 2,194, SJR: 1,467 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 06T] [Indėlis: 0,426].
 • Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Makarevičius, Vidas; Lukošiūtė, Stasė Irena; Bendikiene, Regita; Denafas, Gintaras. A strategy for synthesis of copper nanoparticles from recovered metal of waste printed circuit boards // Journal of cleaner production. London : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2018, vol. 185, p. 653-664. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.03.036. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,651; AIF: 4,489; IF/AIF: 1,258; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,79, SNIP: 2,194, SJR: 1,467 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09T, 04T] [Indėlis: 0,332].
 • „European Water Tech Week (EWTW) 2018“, Rugsėjo mėn. 24–27 d., Leeuwarden, Nyderlandai. Organizatorius: WATER ALLIANCE, Agora 4, 8934 CJ, Leeuwarden, Nyderlandai.

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. Linas Kliučininkas, Ben Guriono universitetas, Izraelis, balandžio 29 – gegužės 6 d., 2018, patalpų ir aplinkos oro kokybės tyrimai.
 • Dr. Viktoras Račys, Ben Guriono universitetas, Izraelis, balandžio 29 – gegužės 6 d., 2018, nuotekų valymo technologijos.
 • Dr. Violeta Kaunelienė, Aveiro universitetas, Portugalija, gegužės 11-18 d.,2018, patalpų oro kokybės tyrimai.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • G. Denafas – MITA ekspertų tarybos narys, Eurostar ekspertas, H2020 programos ekspertas, Ecoprog GmbH ekspertas Lietuvai. COST veiklų „Mining of European Anthroposphere (MINEA)“; ir „European Network for Innovative Recovery Strategies of Rare Earth and other Critical Metals from Electrical and Electronic Easte (ReCreew)“valdymo komitetų narys.
 • D. Martuzevičius – EU-LCI ekspertų grupės narys (EK generalinis direktoratas Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ), LST TK 83 Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas narys.
 • L. Kliučininkas – Europos doktorantūros mokyklos Darnus mokslas ir tyrimai / European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) koordinacinio komiteto narys.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • V. Abromaitis, „Metoprololio adsorbcijos, desorbcijos ir biodegradacijos dinamika biologiškai aktyvių anglių sistemose“. Vadovas – dr. V. Račys.
 • M. Tichonovas, „Pažangiosios oksidacijos procesų taikymas probleminiams vandens teršalams skaidyti“. Vadovas – dr. V. Račys.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • A. Karpušenkaitė, „Forecasting methods for hazardous and other specific waste generation / Pavojingų ir kitų  specifinių atliekų susidarymo prognozavimo metodai“. Darbo vadovas – dr. G. Denafas.
 • R. Sidaravičiūtė, „Novel morphology photo-catalysys for the decomposition of organic contaminants / Skirtingų morfologijų fotokatalizatoriai skirti organinių teršalų skaidymui“. Darbo vadovas – dr. D. Martuzevičius.
 • A. Bučinskas, „Išteklių atgavimas iš sąvartynų: galimybių tyrimai ir sprendimų priėmimo mechanizmas“. Vadovas – dr. G. Denafas.
 • D. Buivydienė, „Pluoštinių medžiagų, skirtų oro filtravimui, formavimas terminio elektrinio verpimo būdu / Formation of fibrous materials for air filtration applications via melt electrospinning“. Vadovas – dr. L. Kliučininkas.
 • M. Tataryants, „Development of new recycling and reprocessing technologies for waste printed circuit boards / Montažinių kompiuterių plokščių pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo technologijų sukūrimas“. Vadovas – dr. G. Denafas.
 • L. Dabašinskaitė, „Bioaktyvių medžiagų įkapsuliavimas ir atsipalaidavimo kinetika dvisluoksnėse polimerinėse gijose“. Vadovas – dr. E. Krugly.
 • M. Meišutovič-Akhtarieva, „Naujų nikotino turinčių produktų naudojimo įtaka oro kokybei“. Vadovas – dr. D. Martuzevičius.
 • T. Mumladze, „Recovery of aluminum from combined packaging waste: technological and environmental evaluation / Aliuminio atgavimas iš kombinuotų pakuočių atliekų: technologinis ir aplinkos vertinimas“. Vadovas – dr. G. Denafas.
 • Z. Sarwar, „Nonwoven polymer/elastomers structures for seperation process / Neaustinės polimerinės/elastomerinės struktūros atskyrimo procesams“. Vadovas – dr. D. Martuzevičius.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

 

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Gintaras Denafas Radvilėnų pl. 19 C-503 gintaras.denafas@ktu.lt
Linas Kliučininkas Radvilėnų pl. 19 C-505 linas.kliucininkas@ktu.lt
Dainius Martuzevičius Radvilėnų pl. 19 C-504 dainius.martuzevicius@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Dalia Jankūnaitė Radvilėnų pl. 19 C-402 dalia.jankunaite@ktu.lt
Violeta Kaunelienė Radvilėnų pl. 19 C-402 violeta.kauneliene@ktu.lt
Viktoras Račys Radvilėnų pl. 19 C-402 viktoras.racys@ktu.lt
Inga Stasiulaitienė Radvilėnų pl. 19 C-402 inga.stasiulaitiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Inga Radžiūnienė Radvilėnų pl. 19 C-502 inga.radziuniene@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku