Aplinkosaugos technologijos katedra

Įsteiga 1940 m.  rugpjūčio 15 d.
 • 2014 m. – katedra įgauna esamą, Aplinkosaugos technologijos katedros, pavadinimą.
 • 1999 m. – Inžinerinės ekologijos katedroje atidaryta prof. Stepono Kairio vardo aplinkos tyrimų laboratorija.
 • 1993 m. – bakalauro diplomai įteikti pirmiesiems Lietuvoje Aplinkos inžinerijos specialistams.
 • 1988 m. – katedra pervadinta į Inžinerinės ekologijos katedrą ir iš Statybos fakulteto perkelta į Cheminės technologijos fakultetą.
 • 1956 m. – katedra pervadinta į Vandentiekio ir kanalizacijos katedrą.
 • 1940-08-15 – įsteigta Miestų sanitarijos katedra, jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, prof. Steponas Kairys.
Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras
Magistras

Mokslo kryptys: T004 Aplinkos inžinerija.

 • Pažangiosios aplinkosaugos technologijos.

Užteršto oro, vandens, dirvožemio valymas ir resursų atgavimas nano, bio ir kitais pažangiais technologiniais metodais. Atliekų perdirbimas ir vertingų medžiagų atgavimas naudojant aplinkai draugiškus procesus. Skaitmeninis ir eksperimentinis teršalų skaidymo/koncentravimo procesų modeliavimas. Procesų eko-efektyvumo vertinimas, analizė, projektavimas ir valdymas.

Tyrėjai: dr. D. Martuzevičius, dr. D. Čiužas, dr. G. Denafas, dr. D. Jankūnaitė, dr. V. Kaunelienė, dr. L. Kliučininkas, dr. E. Krugly, dr. T. Prasauskas, dr. V. Račys, dr. I. Radžiūnienė, dr. I. Stasiulaitienė, dr. M. Tichonovas, dr. V. Abromaitis.

Podoktorantūros stažuotojai: dr. R. Paulauskas, dr. Dace Arina.

Doktorantai: L.Dabašinskaitė, T.Mumladze, M.Meišutovič-Akhtarieva, Z.Sarwar, O.Petak, A.Sholokhova, P.Ravikumar.

Violeta Kaunelienė
Doc. Violeta Kaunelienė

Katedros vedėja

Radvilėnų plentas 19, Kaunas
e. p. violeta.kauneliene@ktu.lt

Virginija Ulevičienė

tel. +370 (37) 35 10 08
+37065460937
e. p. virginija.uleviciene@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Tarptautiniai projektai:

 • COST veikla CA17136 „Patalpų oro taršos tinklas“, 2018-2022, dr. D. Martuzevičius.
 • COST veikla CA15115 „Išteklių išgavimas iš europinės antroposferos“ , 2016-2020, dr. G. Denafas.
 • COST veikla ES1407 „Europinis tinklas inovatyvaus retųjų žemės metalų ir kitų kritinių metalų atgavimo iš elektros ir elektronikos atliekų strategijoms“, 2015-2019, dr. G. Denafas.
 • Švedijos institutas 02474/2019 „Baltijos jūros regiono klimato kaitos darbotvarkė (BSRCCC)“, 2019-2020, dr. L. Kliučininkas.
 • DAAD, Baltic-German Liaison Office, 2019/16, “Saulės celių atliekų apdorojimas atgaunant vertingas medžiagas” (SCW to VM), 2019.06-11, dr. G.Denafas.

Nacionaliniai:

 • LMT mokslininkų grupių projektas Sutinklintos celiuliozės biokompozitai (Cellink), 2019-2021, dr. D. Martuzevičius.
 • LMT mokslininkų grupių projektas „Pažangiąja oksidacija paremtos kompleksinės oro valymo technologijos sukūrimas ir testavimas realiomis sąlygomis (OxiPurTec)“, 2017-2019, dr. E. Krugly.
 • ES struktūrinių fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektas „Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR)“, 2017-2021, dr. D. Martuzevičius.
 • ES struktūrinių fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonės 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas” projektas „Plazmos įtakos skirtingų kuro mišinių degimo proceso efektyvumui ir stabilumui tyrimas“, 2017-2019, dr. D. Martuzevičius.
 • ES struktūrinių fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonę J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektas „UAB “Tavira” investicijos į MTEP ir infrastruktūrą“, 2017-2020, dr. D. Jankūnaitė.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams, technologinės plėtros projektas Nr. TPP-03-008 “3D nano/mikro pluošto spausdinimo technologijos vystymas ir prototipavimas (Spin3Dp), 2019-2020, dr. D. Čiužas.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams, technologinės plėtros projektas Nr. TPP–03–016, “Sinergetinės pažangiosios oksidacijos technologijos (SPOT), skirtos valyti pramoninį ir užterštą vandenį, hibridinio prototipo sukūrimas ir testavimas”, 2019 – 2020 m., dr. V. Abromaitis.

Instituciniai projektai:

 • KTU verslo paramos fondo finansuojamas podoktorantūros stažuotės projektas „Biotechnologinių ir fiziko-cheminių procesų kompleksas sunkiai bioskaidžių farmacinių medžiagų skaidymui vandenyje (PharmaDeco)“, 2018-2019, dr. V. Abromaitis.

Užsakomieji projektai:

 • Philip Morris Products S.A., SV9-1315, „Tabako kaitinimo sistemos (THS) naudojimo poveikis patalpų oro kokybei“ 2017-2019, dr. V. Kaunelienė.
 • University of Maribor. SV9-2455 “Poliesterinių filtravimo medžiagų efektyvumo tyrimai” 2019, dr. D. Čiužas
 • UAB „Kėdainių vandenys“, SV9-1649, „Kėdainių nuotekų valyklos technologijos optimizavimas“, 2018-2019,
  dr. V. Račys.
 • VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, SV9-2134, “Regioninių Zabieliškio ir Lapių sąvartynų filtrato valymo technologinių galimybių vertinimas” 2019, dr. V.Račys.
 • UAB „Tavira“, SV9-1483, „Cheminių medžiagų vandens gerinimui efektyvumo tyrimai“, 2017-2019, dr.
  Jankūnaitė.
 • UAB „Sicor Biotech“, SV9-1922, „Įmonėje susidarančio užteršto vandens antrinio panaudojimo galimybių studija“, 2018-2019, dr. V. Abromaitis.
 • UAB „Ekokonsultacijos“, SV9-2017, „Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės rodiklius“, 2018-2019, dr. V. Kaunelienė.
 • UAB IKEA Industry, SV9-26081, ABS juosta dengtų detalių deginimo tyrimai, 2019, dr. V.Kaunelienė.
 • UAB “Erdvė”, SV9-2227, „Anglies dioksido konversijos į pridėtinės vertės produktus ar medžiagas techninė galimybių studija“ , 2019, dr. I. Stasiulaitienė.
 • [S1; GB] Sarwar, Zahid; Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Krugly, Edvinas; Čiužas, Darius; Danilovas,
  Paulius Pavelas; Baltusnikas, Arunas; Martuzevicius, Dainius. Fibrous PEBA-graphene nanocomposite
  filaments and membranes fabricated by extrusion and additive manufacturing // European polymer journal. Oxford : Elsevier. ISSN 0014-3057. eISSN 1873-1945. 2019, vol. 121, art. no. 109317, p. [1-12]. DOI:10.1016/j.eurpolymj.2019.109317. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,621; AIF: 3,469; IF/AIF: 1,043; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 004] [Indėlis: 0,625]
 • [S1; TW] Kaunelienė, Violeta; Meišutovič-Akhtarieva, Marija; Prasauskas, Tadas; Čiužas, Darius; Krugly, Edvinas; Keraitytė, Karolina; Martuzevičius, Dainius. Impact of using a tobacco heating system (THS) on indoor air quality in a nightclub // Aerosol and air quality research. Taoyuan City : Taiwan Association for Aerosol Research. ISSN 1680-8584. eISSN 2071-1409. 2019, vol. 19, iss. 9, p. 1961-1968. DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0211. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,735; AIF:3,980; IF/AIF: 0,687; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 004] [Indėlis: 1,000]
 • [S1; GB] Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Tichonovas, Martynas; Makarevičius, Vidas. Sustainable
  technology for mass production of Ag nanoparticles and Al microparticles from damaged solar cell wafers // Waste management. Oxfordas : Elsevier. ISSN 0956-053X. 2019, vol. 98, p. 126-134. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.08.019. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,431; AIF: 4,891; IF/AIF: 1,110; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 006] [Indėlis: 0,500]
 • [S1; NL] Yousef, Samy; Hamdy, Mohamed; Tatariants, Maksym; Tuckute, Simona; El-Abden, Samy Zein;
  Kliucininkas, Linas; Baltusnikas, Arunas. Sustainable industrial technology for recovery of cellulose from banknote production waste and reprocessing into cellulose nanocrystals // Resources, conservation and recycling. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0921-3449. eISSN 1879-0658. 2019, vol. 149, p. 510-520. DOI: 10.1016/j.resconrec.2019.06.026. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,044; AIF: 4,891; IF/AIF: 1,440; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 006, T 004, T 009] [Indėlis: 0,284]
 • [S1; GB] Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Tatariants, Maksym; Abdelnaby, Mohammed Ali; Tuckute, Simona; Kliucininkas, Linas. A sustainable bioenergy conversion strategy for textile waste with selfcatalysts using mini-pyrolysis plant // Energy conversion and management. Oxford : Elsevier. ISSN 0196-8904. eISSN 1879-2227. 2019, vol. 196, p. 688-704. DOI: 10.1016/j.enconman.2019.06.050. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,181; AIF: 4,033; IF/AIF: 1,780; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 006, T 009, T 004] [Indėlis: 0,284]
 • [S1; GB] Stasiulaitiene, Inga; Krugly, Edvinas; Prasauskas, Tadas; Ciuzas, Darius; Kliucininkas, Linas; Kauneliene, Violeta; Martuzevicius, Dainius. Infiltration of outdoor combustion-generated pollutants to indoors due to various ventilation regimes: a case of a single-family energy efficient building // Building and environment. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-1323. eISSN 1873-684X. 2019, vol. 157, p. 235-241. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.04.053. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,820; AIF: 3,854; IF/AIF: 1,250; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 004] [Indėlis: 1,000]
 • [S1; US] Du, Liuliu; Leivo, Virpi; Prasauskas, Tadas; Täubel, Martin; Martuzevicius, Dainius; Haverinen Shaughnessy, Ulla. Effects of energy retrofits on indoor air quality in multifamily buildings : original article // Indoor air. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 0905-6947. eISSN 1600-0668. 2019, vol. 29, iss. 4, p. 686-697. DOI: 10.1111/ina.12555. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,710; AIF: 3,876; IF/AIF: 1,215; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 004] [Indėlis: 0,332]
 • [S1; NL] Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Tichonovas, Martynas; Sarwar, Zahid; Jonuškienė, Ilona; Kliucininkas, Linas. A new strategy for using textile waste as a sustainable source of recovered cotton // Resources, conservation and recycling. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0921-3449. eISSN 1879-0658. 2019, vol. 145, p. 359-369. DOI: 10.1016/j.resconrec.2019.02.031. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,044; AIF: 4,891; IF/AIF: 1,440; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005, T 009] [Indėlis: 0,664]
 • [S1; GB] Meišutovič-Akhtarieva, Marija; Prasauskas, Tadas; Čiužas, Darius; Krugly, Edvinas; Keraitytė, Karolina; Martuzevičius, Dainius; Kaunelienė, Violeta. Impacts of exhaled aerosol from the usage of the tobacco heating system to indoor air quality: a chamber study // Chemosphere. Oxford : Elsevier. ISSN 0045- 6535. eISSN 1879-1298. 2019, vol. 223, p. 474-482. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.02.095. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; PubMed] [IF: 5,108; AIF: 3,980; IF/AIF: 1,283; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 004] [Indėlis: 1,000]
 • [S1; CH] Grauzdytė, Dovilė; Raudoniūtė, Jovilė; Kulvinskienė, Ieva; Bagdonas, Edvardas; Stasiulaitienė, Inga; Martuzevičius, Dainius; Bironaitė, Daiva; Aldonytė, Rūta; Venskutonis, Petras Rimantas. Cytoprotective effects of mangiferin and Z-ligustilide in PAH-exposed human airway epithelium in vitro // Nutrients. Basel : MDPI AG. eISSN 2072-6643. 2019, vol. 11, iss. 2, art. no. 218, p. 1-15. DOI: 10.3390/nu11020218. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,171; AIF: 3,711; IF/AIF: 1,123; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005] [Indėlis: 0,222]
 • [T2; PL] Šleiniūtė, A.; Mumladze, T.; Denafas, G. Chemical aspects of recovered aluminum from food and blister packaging waste // CEI2019: Current environmental issues, 24 – 26 September 2019; Bialystok, Poland: conference program [and abstracts]. Bialystok : University of Bialystok. 2019, P19, p. 72. [M.kr.: T 004]
 •  [T1e; GR] Mumladze, Tamari; Šleiniute, Agne; Denafas, Gintaras. The possibility of recycling of multilayer packaging waste: reducing environmental impacts // CEST 2019: 16th international conference on environmental science and technology: empowering science to deliver change, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece. [S.l.] : [CEST]. 2019, A55, p. 1-2. [M.kr.: T 004]
 • [T1e; LT] Krugly, E.; Martuzevičius, D.; Aldonyte, R. Cell-on-particles nanofiber based human bronchial epithelial model for testing cytotoxicity of aerosol particles // ISESISIAQ 2019, Kaunas, Lithuania: joint meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society of Indoor Air Quality and Climate, August 18-22, 2019: abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2019, MO-PO-56, p. 146. [M.kr.: T 004]
 •  [T1e; LT] Stasiulaitiene, I.; Ciuzas, D.; Tichonovas, M.; Krugly, E.; Martuzevicius, D. Eco-efficiency of air cleaning technologies // ISESISIAQ 2019, Kaunas, Lithuania: joint meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society of Indoor Air Quality and Climate, August 18-22, 2019: abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2019, TU-PO-11, p. 201-202. [M.kr.: T 004]
 • [T1e; LT] Meisutovic-Akhtarieva, M.; Ciuzas, D.; Tichonovas, M.; Misevicius, S.; Martuzevicius, D.; Kauneliene, V. Effects of particle volatility to particle size distribution of exhaled aerosol when using new nicotine containing devices // ISESISIAQ 2019, Kaunas, Lithuania: joint meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society of Indoor Air Quality and Climate, August 18-22, 2019: abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2019, SU-PO-30, MO-PO-43, p. 26. [M.kr.: T 004]
 •  [T1e; LT] Haverinen-Shaughnessy, U.; Leivo, V.; Martuzevicius, D. Energy retrofits, housing satisfaction and health, a 3-year follow-up // ISESISIAQ 2019, Kaunas, Lithuania: joint meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society of Indoor Air Quality and Climate, August 18-22, 2019: abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2019, WE-PL-E3-74, p. 272-273. [M.kr.: T 004]
 • [T1e; LT] Kaunelienė, V.; Buinevičius, K.; Jančiauskas, A.; Arūnienė, K.; Martuzevičius, D. Engineered wood residues as a boiler fuel: potential impacts on air quality // ISESISIAQ 2019, Kaunas, Lithuania: joint meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society of Indoor Air Quality and Climate, August 18-22, 2019: abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2019, TU-PO-12, p. 202. [M.kr.: T 004]
 • [T1e; LT] Dobravalskis, M.; Didžiariekytė, U.; Leonavičiūtė, G.; Gražulevičiūtė-Vileniškė, Indrė; Prasauskas, T.; Martuzevičius, D.; Šeduikytė, L. Indoor air quality and thermal comfort in elderly care center in Lithuania // ISESISIAQ 2019, Kaunas, Lithuania: joint meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society of Indoor Air Quality and Climate, August 18-22, 2019: abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2019, THPL- C3-64, p. 354. [M.kr.: T 004]
 •  [T1e; LT] Buivydiene, D.; Krugly, E.; Todea, A.; Asbach, C.; Kliucininkas, L.; Martuzevicius, D. Novel air filtration materials via combined melt-solution electrospinning // ISESISIAQ 2019, Kaunas, Lithuania: joint meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society of Indoor Air Quality and Climate, August 18-22, 2019: abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2019, SU-PO-72, TU-PO-10, p. 48. [M.kr.: T 004]

 Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. V. Kaunelienė, Lisabonos naujasis universitetas, Portugalija, 2019 m. balandžio 8-12 d., patalpų oro kokybės tyrimai.
 • Dr. D. Martuzevičius, dr. E. Krugly, Linčiopingo universitetas, Švedija, 2019 m. gruodžio 11 d., bioaktyvių medžiagų inkapsuliacijos tyrimai.
 • Dr. D. Martuzevičius, dr. E. Krugly, Kopenhagos universitetas, Danija, 2019 m. gruodžio 12-13 d., oro kokybės sensorių tyrimai.
 • Dr. D. Martuzevičius, San Jose valstybinis universitetas, Stanfordo universitetas, JAV 2019 m. lapkričio 27- gruodžio 3 d, biomatricų gamybos tyrimai.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Dr. G. Denafas – MITA ekspertų tarybos narys, LMT ekspertas.
 • Dr. D. Martuzevičius – EU-LCI ekspertų grupės narys (EK generalinis direktoratas: Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ), LST TK 83 Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas narys.
 • Dr. L. Kliučininkas – Europos doktorantūros mokyklos Darnus mokslas ir tyrimai / European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) koordinacinio komiteto narys.
 • Dr. L. Kliučininkas – Horizon Europe, Tarpvalstybinis forumas ir bendradarbiavimas inovacijoms E03662. Programos „Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai“ nacionalinis koordinatorius.
 • Dr. V.Račys – MITA ekspertas.

2019 m. apgintos disertacijos:

 • A. Karpušenkaitė, „Pavojingų ir kitų specifinių atliekų susidarymo prognozavimo metodai: Lietuvos atvejis“, vadovas dr. G.Denafas.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • O. Pitak, „Pažangiosios oksidacijos ir jonizacijos procesų integravimas oro valymui“, vadovas dr. D. Martuzevičius.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Gintaras Denafas Radvilėnų pl. 19 C-503 gintaras.denafas@ktu.lt
Linas Kliučininkas Radvilėnų pl. 19 C-505 linas.kliucininkas@ktu.lt
Dainius Martuzevičius Radvilėnų pl. 19 C-504 dainius.martuzevicius@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Dalia Jankūnaitė Radvilėnų pl. 19 C-505a dalia.jankunaite@ktu.lt
Violeta Kaunelienė Radvilėnų pl. 19 C-505 violeta.kauneliene@ktu.lt
Viktoras Račys Radvilėnų pl. 19 C-505a viktoras.racys@ktu.lt
Inga Stasiulaitienė Radvilėnų pl. 19 C-505a inga.stasiulaitiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Inga Radžiūnienė Radvilėnų pl. 19 C-502 inga.radziuniene@ktu.lt

Vyresnieji mokslo darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Edvinas Krugly Radvilėnų pl. 19 C-502 edvinas.krugly@ktu.lt
Tadas Prasauskas Radvilėnų pl. 19 C-504 tadas.prasauskas@ktu.lt

Vyresnysis laborantas

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Zoja Darčanova Radvilėnų pl. 19 C-331 zoja.darcanova@ktu.lt

Laborantai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Simonas Misevičius Radvilėnų pl. 19 C-502 simonas.misevicius@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku