Maisto mokslo ir technologijos katedra

Įsteigta 1951 m. rusėjo mėn. 1 d.
 • 1951 m. rusėjo mėn. 1 d. įkurta Maisto produktų technologijos katedra. Katedros pirmtaku laikoma Kauno Universiteto Organinės technologijos katedra. Pirmuoju Maisto produktų technologijos katedros vedėju tapo prof. Jonas Zigmas Venskevičius.
 • 1959 m. įsteigta maisto produktų technologijos kompleksinė specialybė (vietoj mėsos ir pieno technologijos specialybės), rengianti inžinierius technologus mėsos, pieno, cukraus, duonos, konditerijos, vaisių-daržovių perdirbimo, fermentacijos, riebalų pramonės šakų įmonėms.
 • 1965 m. pradėti rengti visuomeninio maitinimo technologijos ir organizavimo specialybės inžinieriai technologai.
 • 1991 m. pradėti rengti maisto produktų technologijos specialybės bakalaurai (4 m.), maisto produktų technologijos magistrai inžinieriai (1,5 m.) ir maisto mokslo magistrai (2 m.).
 • 2001 m. organizuota I-oji Baltijos šalių konferencija (1st Baltic Conference on Rye), skirta rugių tyrimams.
 • 2004 m. prof. Petrui Rimantui Venskutoniui paskirta Lietuvos valstybinė premija technologijos mokslų srityje už darbus, skirtus biologiškai vertingų komponentų iš augalinės žaliavos išskyrimui, tyrimui ir panaudojimui.
 • 2006 m. organizuota 1-oji tarptautinė Baltijos šalių konferencija maisto mokslo ir technologijų srityje FoodBalt, kuri iki šiol kas treti metai vyksta KTU (2007, 2009, 2012, 2015, 2018 m.)
 • 2006-2007 m. kartu su partneriais laimėti du ES struktūrinių fondų remiami projektai (prof. D. Leskauskaitė), skirti studijų modulių bei programų tobulinimui ir kūrimui, mokymo bei mokslinės bazės gerinimui.
 • 2009 m. organizuota Baltijos jūros regiono šalių konferencija Baltfood (E-learning strategies in the food industry: Results and Implementation Strategy For Baltic Food Academy).
 • 2010 m. atidarytas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, įgyvendinus Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ projektą (prof. D. Leskauskaitė). Tai pirmas toks centras Baltijos šalyse, aprūpintas unikalia pusiau gamybine įranga įvairioms maisto pramonės šakoms (duonos, konditerijos, mėsos, žuvies, pieno, fermentacijos, viešojo maitinimo).
 • 2011 organizuota tarptautinė konferencija NordForsk (Network on Dairy Structures – Health and Functionality).
 • 2012 m. II pakopos studijų programa „Maisto mokslas ir sauga“ pradėta rengti ir anglų kalba.
 • 2012-2014 m., panaudojus Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) „Santaka“ projekto lėšas (prof. D. Leskauskaitė), įsigyta vienintelė Lietuvoje superkrizinės ekstrakcijos anglies dvideginiu ir pagreitintos ekstrakcijos organiniais tirpikliais įranga, maisto sistemų reologinių ir tekstūros savybių nustatymo įranga, modernizuotos chromatografijos ir spektrometrijos laboratorijos.
 • 2013 m. bendradarbiaujant verslui (įmonė ART21) ir mokslui (doc. R. Vinauskienė), sukurta pirmoji pasaulyje mobili elektroninė nosis, skirta mėsos, paukštienos ir žuvies šviežumui nustatyti.
 • 2013 Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centre lankėsi Europos parlamento delegacija.
 • 2014 m. Maisto produktų technologijos katedra pervadinta į Maisto mokslo ir technologijos katedrą.
 • 2016 m. Maisto mokslo ir technologijos bei Maisto mokslo ir saugos studijų programos akredituotos EQAS-Food (European Quality Accreditation and Certification System for Food Studies) tarptautinių ekspertų, suteikiant joms „EQAS-Food Label“ kokybės ženklą. Šios bakalauro ir magistro studijų programos – pirmosios Lietuvoje, sulaukusios tokio įvertinimo 5 metų laikotarpiui (2017-2022 m.).
 • 2017 m. organizuotas 4-asis Šiaurės ir Rytų Europos šalių maisto kongresas NEEFood.
 • 2018 m. išleista didžiausia Maisto mokslo ir technologijos studijų programos bakalaurų laida (95 absolventai).

Katedros kuruojamos studijų programos:

Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Funkcionalios maisto medžiagos.

Funkcionaliųjų medžiagų (įvairios paskirties natūralių maisto ingredientų bei maisto priedų, sveikatai naudingų junginių ir kt.) paieška, tyrimai, įvertinimas, gamybos ir panaudojimo technologijos. Maisto žaliavų ir šalutinių jų perdirbimo produktų biorafinavimo į funkcinius ingredientus procesų kūrimas taikant kompleksinius ekstrakcijos, frakcionavimo, terminio ir fermentinio apdorojimo metodus. Naujų fitocheminių medžiagų paieška, tyrimai bei priktaikymas funkcionaliojo maisto, maisto papildų ir kitų produktų gamyboje.

 • Maisto struktūrų tyrimas ir projektavimas.

Biologiškai aktyvių junginių įkapsuliavimas, siekiant kontroliuoti jų atpalaidavimą vartotojų virškinamajame trakte. Probiotikų mikrokapsulių, pasižyminčių stabilumu ir gyvybingumu technologinio proceso ir laikymo metu, kūrimas. Specialiosios paskirties produktų kūrimas projektuojant jų struktūrą.

 • Bioprocesai maisto sistemoje, bioproduktai ir bekontaktė kontrolė.

Biotechnologinių/ bioenergetinių procesų efektyvumo didinimas. Naujų bioproduktų, ir biologiškai aktyvių komponentų kūrimas. Naujų bekontakčių metodų bioprocesų kontrolei vystymas.

Kontaktai

Doc. Loreta Bašinskienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19A, Kaunas
tel. +370 (37) 456 426
e. p. loreta.basinskiene@ktu.lt

Ingrida Kaniauskienė

tel. +370 (37) 30 01 88
e. p. ingrida.kaniauskiene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai

 • Programos „Horizontas 2020“ projektas „Bendradarbiavimo konsorciumas ankstyvam kepenų vėžio aptikimui (Collaborative Consortium for the early detection of Liver Cancer – COCLICAN)“, 2018-2021, dr. P. R. V
 • Programos „Horizontas 2020“veiklos ERA-NET SUSFOOD2 projektas „Tvari maisto gamyba ir vartojimas tematikos: “Maisto gamybos technologijų ir produktų inovacijos” projektas “Tradicinių augalų išspaudų dezagregacija (suardymas) inovatyviomis priemonėmis naujų produktų gavimui ir išeigų didinimui (DISCOVERY)“, 2018-2021, habil.dr. G. Juodeikienė
 • Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ) projektas „Added value to Nordic-Baltic Sustainable Food Research with Quality and Health perspective“, 2018-2019, dr. D. Leskauskaitė
 • Tarptautinis projektas PROJ/CI&DETS/2016/00018 „Psycho-social motivations associated with food choices and eating practices (EATMOT)“, trukmė 2016-2018, habil.dr. G. Juodeikienė
 • COST veikla FA1403 „Nuo žmogaus savitumų priklausančios atsako į augalinės kilmės maisto bioaktyvių junginių suvartojimą variacijos ir jas apsprendžiantys veiksniai (POSITIVe)“, 2014-2018, dr. V. Kitrytė.
 • COST veikla FP1306 „Lignoceliuliozinės biomasės šalutinių srautų panaudojimas tvariai chemikalų, medžiagų ir degalų gamybai naudojant mažo poveikio aplinkai technologijos“, 2014-2018, habil.dr. G. Juodeikienė.
 • COST veikla CA16205 „Europos tinklas, skirtas su virškinamojo trakto absorbcija susijusių procesų supratimui“, 2017-2021, dr. D. Leskauskaitė
 • COST veikla CA16112 „Personalizuota mityba senstančioje visuomenėje: redox kontrolė daugelyje senatvinių ligų“, 2017-2021, dr. M. Keršienė
 • LMT mokslininkų grupių projektas S-MIP-17-100 „Mėsos produktų saugos ir kokybės pagerinimas panaudojant sveikatai naudingas funkcines medžiagas išskirtas iš uogų išspaudų“ 2017-2020, dr. P. R. V
 • LMT mokslininkų grupių projektas S-MIP-17-15 „Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes“ (EMOPSYCHOSCREEN), 2017-2020, dr. G. Juodeikienė.
 • Pagal priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ finansuojamas projektas K7180117F „Naujų funkcinių medžiagų sukūrimas biorafinuojant uogų išspaudas ir jų pritaikymas maisto saugai ir sveikumui pagerinti“, 2017-2021, dr. P. R. Venskutonis.
 • Pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ finansuojamas projektas „Funkcionaliųjų komponentų iš daržovių ir vaisių šalutinių perdirbimo produktų išskyrimas taikant inovatyvius biorafinavimo metodus“;2017-2019 dr. P. R. Venskutonis
 • „Botaninių žaliavų biorafinavimo optimizavimas ir gautų produktų prototipų įvertinimas“ pagal sutartį SV9-1052, UAB „Endobiotech“), 2017-2019, dr. P. R. V
 • “Efektyvaus ir ekonomiškai pagrįsto baltymų išgavimo metodo analizė iš daugiamečių augalų“ (SV9-1259, MB „Biomica“), 2017-2018, dr. P. R. V
 • „Kefyro gamybos technologijos tobulinimas“ (SV9-1661, AB „Žemaitijos pienas“), 2018, J. Damašius.
 • „Terminio apdorojimo įtakos pieno permeato mikrobiologiniai sudėčiai tyrimai“ ( SV9-1957, AB „Rokiškio sūris“), 2018, J. Damašius.
 • „Inovatyvių pieno emulsijų gamybos technologiniai tyrimai“ (SV9-1908, ŽŪK „Pienas LT“), 2018, J. Damašius.
 • „Inovatyvių maisto produktų su padidinta biologine verte gamybos technologijos kūrimas“ (SV9-2037, UAB „Geld Baltic“), 2018-2019, J. Damašius.
 • „Kiaušinių baltymų miltelių gamybos su sumažintu alerginiu aktyvumu gamybos technologijos kūrimas“ (Nr. SV9-1985UAB „Groward Group“), 2018-2020, J. Damašius.
 • „Celiuliozės biokompozitų kūrimas ir jų savybių tyrimai skysčių pakuotėms vystyti“ (SV9-1779, UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko”), 2018-2020, J. Damašius.
 • „Augalinių kosmetikos gaminių tyrimai“ (SV9-1226, UAB „BioKos“), 2017-2018, dr. A. Šipailienė.
 • „Sumažinto kaloringumo šokoladinių kremų technologijos sukūrimas, kokybės ir saugos kriterijų charakterizavimas“ (SV9-1325, UAB „Choco group“), 2017-2018, habil.dr. G. Juodeikienė

Patentai:

 • Lietuvos patentų biuras Nr. 2018 030  „Žmogaus depresijos ankstyvos diagnostikos sistema“ (2018 10 11). Išradėjai: Gražina Juodeikienė1, Elena Bartkienė2, Vesta Steiblienė3, Virginija Adomaitienė4, Vita Lėlė2, Daiva Žadeikė1, Darius Černauskas1, doktorantė Dovilė Klupšaitė1 (KTU Maisto mokslo ir technologijos katedra1, LSMU padaliniai: VA Maisto saugos ir kokybės katedra2; NI Palangos KLINIKA3 , MA Medicinos fakultetas Psichiatrijos4).
 • Kitrytė, Vaida; Bagdonaitė, Dovyda; Venskutonis, Petras Rimantas. Biorefining of industrial hemp (Cannabis sativa L.) threshing residues into cannabinoid and antioxidant fractions by supercritical carbon dioxide, pressurized liquid and enzyme-assisted extractions // Food chemistry. Oxford : Elsevier. ISSN 0308-8146. 2018, vol. 267, p. 420-429. DOI: 1016/j.foodchem.2017.09.080. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,946; AIF: 3,123; IF/AIF: 1,583; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,19, SNIP: 2,109, SJR: 1,793 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Pukalskienė, Milda; Slapšytė, Gražina; Dedonytė, Veronika; Lazutka, Juozas Rimantas; Mierauskienė, Jūratė; Venskutonis, Petras Rimantas. Genotoxicity and antioxidant activity of five Agrimonia and Filipendula species plant extracts evaluated by comet and micronucleus assays in human lymphocytes and Ames Salmonella/microsome test // Food and chemical toxicology. Oxford : Elsevier. ISSN 0278-6915. eISSN 1873-6351. 2018, vol. 113, p. 303-313. DOI: 1016/j.fct.2017.12.031. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,977; AIF: 2,815; IF/AIF: 1,412; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,99, SNIP: 1,427, SJR: 1,144 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01B, 05T] [Indėlis: 0,336].
 • Syrpas, Michail; Bukauskaitė, Jolita; Paškauskas, Ričardas; Bašinskienė, Loreta; Venskutonis, Petras Rimantas. Recovery of lipophilic products from wild cyanobacteria (Aphanizomenon flos-aquae) isolated from the Curonian Lagoon by means of supercritical carbon dioxide extraction // Algal research. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2211-9264. 2018, vol. 35, p. 10-21. DOI: 1016/j.algal.2018.08.006. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,745; AIF: 3,560; IF/AIF: 1,051; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,43, SNIP: 1,171, SJR: 1,142 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,800].
 • Dienaitė, Lijana; Pukalskienė, Milda; Matias, Ana A.; Pereira, Carolina V.; Pukalskas, Audrius; Venskutonis, Petras Rimantas. Valorization of six Nepeta species by assessing the antioxidant potential, phytochemical composition and bioactivity of their extracts in cell cultures // Journal of functional foods. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1756-4646. 2018, vol. 45, p. 512-522. DOI: 1016/j.jff.2018.04.004. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,470; AIF: 2,605; IF/AIF: 1,332; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,70, SNIP: 1,281, SJR: 1,245 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,668].
 • Grauzdytė, Dovilė; Pukalskas, Audrius; Viranaicken, Wildriss; El Kalamouni, Chaker; Venskutonis, Petras Rimantas. Protective effects of Phyllanthus phillyreifolius extracts against hydrogen peroxide induced oxidative stress in HEK293 cells // PLoS One. San Francisco, CA : Public library of science. eISSN 1932-6203. 2018, vol. 13, iss. 11, art. no. e0207672, p. 1-15. DOI: 1371/journal.pone.0207672. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,766; AIF: 5,110; IF/AIF: 0,541; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,01, SNIP: 1,111, SJR: 1,164 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,600].
 • Jukonyte, Ruta; Zadeike, Daiva; Bartkiene, Elena; Lele, Vita; Cernauskas, Darius; Suproniene, Skaidre; Juodeikiene, Grazina. A potential of brown rice polish as a substrate for the lactic acid and bioactive compounds production by the lactic acid bacteria newly isolated from cereal-based fermented products // LWT–Food science and technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0023-6438. eISSN 1096-1127. 2018, vol. 97, p. 323-331. DOI: 1016/j.lwt.2018.07.012. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,129; AIF: 2,605; IF/AIF: 1,201; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,52, SNIP: 1,476, SJR: 1,339 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03A, 05T] [Indėlis: 0,503].
 • Juodeikienė, Gražina; Žadeikė, Daiva; Klupšaitė, Dovilė; Černauskas, Darius; Bartkienė, Elena; Lėlė, Vita; Steiblienė, Vesta; Adomaitienė, Virginija. Effects of emotional responses to certain foods on the prediction of consumer acceptance // Food research international. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0963-9969. eISSN 1873-7145. 2018, vol. 112, p. 361-368. DOI: 1016/j.foodres.2018.06.064. [Scopus; MEDLINE; AGRICOLA; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,520; AIF: 2,605; IF/AIF: 1,351; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,90, SNIP: 1,467, SJR: 1,472 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 06S, 05T, 03A] [Indėlis: 0,438].
 • Juodeikienė, Gražina; Bartkienė, Elena; Černauskas, Darius; Čižeikienė, Dalia; Žadeikė, Daiva; Krunglevičiūtė, Vita; Bartkevics, Vadims. Antifungal activity of lactic acid bacteria and their application for Fusarium mycotoxin reduction in malting wheat grains // LWT-Food science and technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0023-6438. eISSN 1096-1127. 2018, vol. 89, p. 307-314. DOI: 1016/j.lwt.2017.10.061. [Scopus; AGORA; ScienceDirect; AGRICOLA; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,129; AIF: 2,605; IF/AIF: 1,201; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,52, SNIP: 1,476, SJR: 1,339 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 02A, 05T, 03A] [Indėlis: 0,574].
 • Žadeikė, Daiva; Jukonytė, Rūta; Juodeikienė, Gražina; Bartkienė, Elena; Valatkevičienė, Židronė. Comparative study of ciabatta crust crispness through acoustic and mechanical methods: effects of wheat malt and protease on dough rheology and crust crispness retention during storage // LWT-Food science and technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0023-6438. eISSN 1096-1127. 2018, vol. 89, March 2018, p. 110-116. DOI: 1016/j.lwt.2017.10.034. [Scopus; AGORA; AGRICOLA; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,129; AIF: 2,605; IF/AIF: 1,201; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,52, SNIP: 1,476, SJR: 1,339 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 02A, 05T, 03A] [Indėlis: 0,800].
 • Eisinaitė, Viktorija; Estrada, P.D.; Schroën, K.; Berton-Carabin, C.; Leskauskaitė, Daiva. Tayloring W/O/W emulsion composition for effective encapsulation: the role of PGPR in water transfer-induced swelling // Food research international. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0963-9969. eISSN 1873-7145. 2018, vol. 106, p. 722-728. DOI: 1016/j.foodres.2018.01.042. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,520; AIF: 2,605; IF/AIF: 1,351; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,90, SNIP: 1,467, SJR: 1,472 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,400].
 • Ravi, Harish Karthikeyan; Breil, C.; Vian, M.A.; Chemat, F.; Venskutonis, Petras Rimantas. Biorefining of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) pomace using microwave hydrodiffusion and gravity, ultrasound-assisted, and bead-milling extraction // ACS Sustainable chemistry and engineering. Washington, NW : ACS Publications. eISSN 2168-0485. 2018, vol. 6, iss. 3, p. 4185-4193. DOI: 1021/acssuschemeng.7b04592. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 6,140; AIF: 4,768; IF/AIF: 1,287; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,45, SNIP: 1,369, SJR: 1,657 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,300].
 • 9th International Conference on Nutrition and Physical Activity NAPA 2018 / Taichung, Taivanas, 2018 m. gruodžio 17-19 d., P. R. Venskutonis. Industrial hemp: an excellent source of functional ingredients for nutrition and health (kviestinis pranešimas).
 • VitaFoods Europe / Ženeva, Šveicarija, 2018 m. gegužės 15-17 d., P. R. Venskutonis. Industrial hemp: ‘an old-new’ source of functional ingredients for nutraceuticals and Foods (kviestinis pranešimas).
 • Internatinal Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods / International Society for Nutraceuticals & Functional Foods, Vankuveris, Kanada, 2018 m. spalio 14-17d., Tamkutė, B. M. Gil, dr. J. Rovira Carballid, dr. P. R. Venskutonis. Recovery of bioactive fractions from cranberry pomace and their use for increasing functional properties of meat products (žodinis pranešimas).
 • 5th International ISEKI_Food Conference “The Food System Approach: New Challenges for Education, Research and Industry“ / ISEKI-Food Association, Štutgartas, Vokietija, 2018 m. liepos 3-5 d., P. R. Venskutonis. Application of biorefining concept in food system – a way to ‘zero waste’ processing of agro-food materials (žodinis pranešimas).
 • 12th International Symposium on Supercritical Fluids / Antibas, Prancūzija, 2018 m. balandžio 22-25 d., P. R. Venskutonis. Valorization of berry pomace by consecutive extraction with supercritical carbon dioxide and pressurized liquids (žodinis pranešimas).
 • 2nd International Conference on Food Bioactives and Health / Lisabona, Portugalija, 2018 m. rugsėjo 26-28 d., M. Syrpas. Valorisation of wild cyanobacterial biomass towards high-added value ingredients (žodinis pranešimas).
 • 12th European EFCE PhD Workshop on Food Engineering and Technology / Freising-Weihenstephan, Vokietija, 2018 balandžio 17-18 d., V. Eisinaitė buvo atrinkta kaip Lietuvos atstovas dalyvauti EFCE Food Engineering Award konkurse pristatant tyrimą „Innovative pigment encapsulation and stabilization tools for meat products“ (žodinis pranešimas).

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • dr D. Čižeikienė, Kopenhagos universitetas (Department of Food Science, research group: Ingredients and Dairy Science), 2018 m. gegužės mėn. (14 d.), tyrimų tema – biologiškai aktyvių baltymų išskyrimas, gryninimas ir charakterizavimas.
 • dr. V. Eisinaitė, Norvegijos mokslų ir technologijos Universitetas (NTNU), 2018 m. rugsėjo mėn. (5 d.), mokymai „10th Training School on Microencapsulation – Cell and drug Encapsulation“.
 • habil. dr. G. Juodeikienė, Noldus Information Technology bv, Vageningenas, Nyderlandai, 2018 m. gegužės mėn. (5 d.) ir spalio mėn. (5 d.), tyrimų tema – „FaceReader“ veido išraiškų analizės programinės įrangos panaudojimas vertinant įvairių vartotojų grupių atsako į maisto produktus savitumus.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Prof. Habil. dr. G. Juodeikienė yra KTU atstovas Tarptautinėje grūdų mokslo ir technologijos asociacijoje (ICC); Latvijos žemės ūkio universiteto tarptautinės patariamosios tarybos narė; LST TK 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai“ pirmininkė; Lietuvos Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komiteto narė; Lietuvos biochemikų draugijos narė.
 • Prof. Dr. D. Leskauskaitė yra MITA Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių ekspertų tarybos narė; Saugomų nuorodų ekspertų komiteto prie LR žemės ūkio ministerijos pirmininkė; Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybos sektorinio profesinio komiteto narė, JAV Maisto technologų instituto (Institute of Food Technology – IFT) narė LVPA ekspertė; yra; LSMU Farmacijos fakulteto atestacinės komisijos narė.
 • Prof. Dr. P. R. Venskutonis yra LR vyriausybės komisijos – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos ekspertų darbo grupės narys agroinovacijoms ir maisto technologijoms; Tarptautinės Maisto mokslo ir technologijos asociacijos (IUFoST) ir Europos Maisto mokslo ir technologijos federacijos (EFFoST) oficialus Lietuvos delegatas; Tarptautinės maisto papildų ir funkcionaliojo maisto produktų draugijos (ISNFF) narys; IFA (ISEKI Food Association: European Association for Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain) narys – nacionalinis delegatas; JAV Maisto technologų instituto (Institute of Food Technology – IFT) tarptautinio skyriaus narys; Europos chemijos ir molekulinių mokslų asociacijos Maisto chemijos skyriaus (European Association of Chemical and Molecular Sciences Food Chemistry Division) Lietuvos atstovas; Pasaulinės harmonizavimo iniciatyvos (Global Harmonisation Initiative – GHI) Lietuvos ambasadorius; Latvijos nacionalinės mokslo programos “Agricultural Resources for Sustainable Production of Qualitative and Healthy Foods in Latvia – AGROBIORES” įgyvendinimo strateginės valdymo grupės narys; mokslo žurnalo International Journal of Food Studies vienas iš redaktorių; žurnalų CyTA Journal of Food, Acta Alimentaria, Journal of Food Bioactives, Open Agriculture, Food and Health, Current Research in Nutrition and Food Science redkolegijų narys; LVPA ekspertas; LST TK 11 ”Fermentacijos produktai” narys.
 • Doc. Dr. L. Bašinskienė yra yra SCAR strateginės darbo grupės Maisto sistemos (SWG Food Systems) narė; Žemės ūkio mokslo tarybos narė; MITA projektų ekspertė; LST TK 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai“ ir TK 51 „Maisto analizė“ narė; Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos narė; Lietuvos biotechnologų asociacijos (LBTA) narė.
 • Doc. Dr. J. Damašius yra Lietuvos nacionalinio pienininkystės komiteto prie ŽŪR narys; LST TK 2 „Pienas ir pieno produktai“ narys.
 • Doc. Dr. I. Jasutienė yra Saugomų nuorodų ekspertų komiteto prie LR žemės ūkio ministerijos narė.
 • Doc. Dr. R. Kublickas yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekspertas fermentacijos pramonės klausimais; Aleksandro fon Humboldto (Alexander von Humboldt) mokslinės draugijos narys.
 • Doc. Dr. A. Šipailienė yra MITA projektų ekspertė; Lietuvos mikrobiologų draugijos narė.
 • Doc. Dr. R. Vinauskienė yra LST TK 3 „Mėsa ir mėsos produktai“ narė; yra Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos (LPMA) narė.
 • Doc. Dr. D. Žadeikė yra MITA projektų ekspertė.
 • Doc. Dr. R. Degutytė yra Lietuvos biochemikų draugijos (LBD) narė.
 • Doc. Dr. D. Čižeikienė yra Lietuvos mikrobiologų draugijos (LMD) narė.
 • Doc. Dr. V. Kitrytė yra JAV Maisto technologų instituto (IFT- Institute of Food Technology) narė.
 • Doc. Dr. A. Pukalskas yra Lietuvos biochemikų draugijos (LBD) narys.
 • Dr. M. Syrpas yra JAV Maisto technologų instituto (Institute of Food Technology – IFT) narys.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • V. Kraujalienė, Storalapės bergenijos (Bergenia crassifolia L.), grikių žiedynų (Fagopyrum esculentum Moench.) bei rykštenės (Solidago virgaurea L.) biorafinavimas, taikant aukšto slėgio ekstrakcijos metodus, ir gautų produktų savybių įvertinimas, vadovas P. R. Venskutonis.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • A. Adomėnienė, Dioscorea ir Astragalus rūšių fitocheminių antioksidantų sudėtis ir funkcinės savybės, vadovas: dr. P. R. Venskutonis.
 • L. Dienaitė, Fitocheminių medžiagų išskyrimas iš įvairių rūšių uogų išspaudų ir jų funkcinių savybių įvertinimas, vadovas: dr. P. R. Venskutonis.
 • D. Grauzdytė, Phyllantus phillyreifolius ir Aphloia theiformis fitocheminių antioksidantų sudėtis ir funkcinės savybės, vadovas: dr. P. R. Venskutonis.
 • K. Kerner, Augalinės kilmės priedų sukūrimas ir pritaikymas mėsos produktų saugai bei sveikumui pagerinti, vadovas: dr. P. R. Venskutonis.
 • D. Klupšaitė, Bioprocesų vystymas baltyminių augalų ir gyvūninės kilmės produktų beatliekiniam perdirbimui į funkcines medžiagas, vadovė: habil. dr. G. Juodeikienė.
 • I. Račkauskienė, Fitocheminių komponentų įtaka heterociklinių aminų ir Mejaro reakcijos produktų susidarymui aukštoje temperatūroje, vadovas: dr. A. Pukalskas.
 • L. Tamkutė, Funkcionaliųjų ingredient išskyrimas iš augalinių žaliavų ir jų pritaikymas maisto produktų mitybinės vertės pagerinimui, vadovas: dr. P. R. Venskutonis.
 • R. Vaitkevičienė, Ryžių kruopų gamybos atliekų perdirbimas į vertingus komponentus maistui: biologinio apdorojimo technologijų taikymas parenkant mikroorganizmus ir fermentus, vadovė: dr. D. Žadeikė.
 • J. Jagelavičiūtė. Probiotinių bakterijų savybių tyrimai ir panaudojimas maisto pramonėje, vadovas: dr. D. Čižeikienė.
 • S. Jeznienė, Probiotikų įkapsuliavimas ir jų taikymas kosmetikoje, vadovas: dr. A. Šipailienė.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Leskauskaitė Daiva Radvilėnų pl. 19, A-114 daiva.leskauskaite@ktu.lt
Venskutonis Rimantas Radvilėnų pl. 19, A-116 rimas.venskutonis@ktu.lt
Juodeikienė Gražina Radvilėnų pl. 19, A-101 grazina.juodeikiene@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Bašinskienė Loreta Radvilėnų pl. 19, A-111 loreta.basinskiene@ktu.lt
Kublickas Rimantas Radvilėnų pl. 19, A-112 rimantas.kublickas@ktu.lt
Vinauskienė Rimantė Radvilėnų pl. 19, A-113 rimante.vinauskiene@ktu.lt
Pukalskas Audrius Radvilėnų pl. 19, A-113 audrius.pukalskas@ktu.lt
Keršienė Milda Radvilėnų pl. 19, A-118 milda.kersiene@ktu.lt
Damašius Jonas Radvilėnų pl. 19, A-103 jonas.damasius@ktu.lt
Šipailienė Aušra Radvilėnų pl. 19, A-114 ausra.sipailiene@ktu.lt
Degutytė Rimgailė Radvilėnų pl. 19, A-104C rimgaile.degutyte@ktu.lt
Šarkinas Antanas Radvilėnų pl. 19, C-412 antanas.sarkinas@ktu.lt
Jasutienė Ina Radvilėnų pl. 19, A-112 ina.jasutiene@ktu.lt
Kitrytė Vaida Radvilėnų pl. 19, A-103 vaida.kitryte@ktu.lt
Čižeikienė Dalia Radvilėnų pl. 19, A-104B dalia.cizeikiene@ktu.lt
Syrpas Michail Radvilėnų pl. 19, A-104C syrpas.michail@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Pukalskienė Milda Radvilėnų pl. 19, A-112 milda.skemaite@ktu.lt
Žvirdauskienė Renata Radvilėnų pl. 19, A-118 renata.zvirdauskiene@ktu.lt
Valatkevičienė Židronė Radvilėnų pl. 19, A-118 zydra.valatkeviciene@ktu.lt
Kraujalis Paulius Radvilėnų pl. 19, A-013 paulius.kraujalis@ktu.lt
Eisinaitė Viktorija Radvilėnų pl. 19, B-109 viktorija.eisinaite@ktu.lt  
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku