Maisto mokslo ir technologijos katedra

Įsteigta 1951 m. rusėjo mėn. 1 d.

Apie katedrą

Maisto mokslo ir technologijos katedra (iki 2014 m. Maisto produktų technologijos katedra) įkurta 1951 m. rusėjo mėn. 1 d. Katedros pirmtaku laikoma Kauno Universiteto Organinės technologijos katedra, kuri iki 1951 m. greta kitų specialybių specialistų parengė ir 56 inžinierius-technologus maisto pramonei. Pirmuoju Maisto produktų technologijos katedros vedėju tapo prof. J. Z. Venskevičius.

Nuo 1954 m. iki 1958 m. buvo išleidžiami mėsos ir pieno produktų technologijos inžinieriai.

Nuo 1958 m. inžinieriai buvo rengiami pagal specialybės „Maisto produktų technologija“ kompleksinius mokymo planus paruošiant juos darbui mėsos, pieno, cukraus, duonos, konditerijos, vaisių-daržovių perdirbimo, fermentacijos, riebalų ir kai kurių kitų maisto pramonės šakų įmonėms.

1965 m. pradėti rengti ir „Visuomeninio maitinimo technologijos ir organizavimo“ specialybės inžinieriai-technologai.

1991 m. Kauno politechnikos institutui suteikus Kauno technologijos universiteto statusą, reformuotos studijų programos: pradėti rengti maisto produktų technologijos specialybės bakalaurai (4 m.), maisto produktų technologijos magistrai inžinieriai (5,5 m.), ir maisto mokslo magistrai (6 m.). Nuo 2014 atnaujinus studijų programas, katedroje ruošiami Maisto mokslo ir technologijos bakalaurai ir Maisto produktų technologijos bei Maisto mokslo ir saugos magistrai. Katedra taip pat vykdo doktorantūros programas Maisto mokslo srityje (Chemija ir Cheminės inžinerijos kryptyse).

Maisto mokslo ir technologijos katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos Maisto technologijų bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, plėtoti tarptautiniu lygiu pripažintus mokslinius tyrimus maisto technologijų, kokybės ir saugos tyrimų srityje, ieškant naujų žaliavų resursų, tenkinant šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Maisto mokslo ir technologijos katedros veiklos:

Svarbiausia katedros veiklos ypatybė tiek studijų, tiek ir mokslinių tyrimų srityje visapusiškas katedros integravimasis į Europos studijų ir tyrimų erdvę. 1992 m. katedra įsijungė į ES finansuojamus studijų (TEMPUS) ir mokslinių tyrimų (INCO Copernicus) projektus. Buvo pasirašyta per 15 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais (Socrates, Erasmus); pagal šias sutartis kiekvienais metais kelių mėnesių stažuotei išvyksta 3-6 studentai, plėtėsi ir dėstytojų mainai. Katedra dalyvavo 3 tarptautinių studijų programų kūrimo, 4 intensyviųjų programų ir 4 tinkliniuose maisto studijų projektuose (prof. P. R. Venskutonis). Tinkliniame projekte ISEKI Food (Saugos ir ekologijos žinių integravimas į maisto studijas siekiant subalansuotos Europos plėtros) dalyvavo beveik 100 Europos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų; toks projektas atvėrė puikias galimybes bendradarbiavimui plėtoti, tobulinti studijų procesą. Nuo 2007 m. katedra įsijungė į ISEKI Mundus projektą, kuriame dalyvauja viso pasaulio maisto mokslo ir studijų institucijos. 2006-2007 m. kartu su partneriais katedra laimėjo 2 ES struktūrinių fondų remiamus projektus (prof. D. Leskauskaitė), kurie skirti studijų modulių bei mokymo programų tobulinimui ir kūrimui (Maisto kokybės ir saugos specialistų – magistrantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų – kompetencijos užtikrinimas) ir mokymo bei mokslinės bazės tobulinimui.

2010 m. gruodžio mėn. atidarytas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, kuris yra sudėtinė Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ dalis.

Studijos

Katedra koordinuoja 2014 m. atnaujintų pirmosios pakopos „Maisto mokslas ir technologija“ ir antrosios pakopos „Maisto mokslas ir sauga“ bei „Maisto produktų technologija“ studijų programų įgyvendinimą. Studijų metu kiekvienas studentas vykdo mokslinių tyrimų projektą maisto technologijų, kokybės ar saugos tyrimų srityje.
Studijų procese vyksta glaudus bendradarbiavimas su partneriais ir kolegomis iš pramonės įmonių bei užsienio universitetų.
Baigę vieną iš magistrantūros programų, gabiausieji studentai gali tęsti studijas Maisto mokslo (Chemijos ir Cheminės inžinerijos krypties) doktorantūroje.
Katedros kuruojamos studijų programos:

Mokslas

Katedroje dirba 3 mokslo grupės, susiformavusios pagal darbų kryptis ir tematikas:

Funkcionalios maisto medžiagos (vadovas prof., dr. Petras Rimantas Venskutonis). Vykdomi tyrimai skirti 1) funkcionaliųjų medžiagų (įvairios paskirties natūralių maisto ingredientų bei maisto priedų, sveikatai naudingų junginių ir kt.) paieškai, tyrimams, įvertinimui, gamybos ir panaudojimo technologijų kūrimui; 2) maisto žaliavų ir šalutinių jų perdirbimo produktų biorafinavimo į funkcionaliuosius ingredientus procesų kūrimui taikant kompleksinius ekstrakcijos, frakcionavimo, terminio ir fermentinio apdorojimo  metodus; 3) naujų fitocheminių medžiagų paieškai, tyrimams bei pritaikymui funkcionaliojo maisto, maisto papildų ir kitų produktų gamyboje.

Bioprocesai maisto sistemoje, bioproduktai ir bekontaktė kontrolė (vadovas prof., habil. dr. Gražina Juodeikienė). Vykdomi tyrimai skirti 1) biotechnologinių sprendimų vystymui ir biopriemonių kūrimui, ieškant efektyviausio sprendimo bioproduktų (maisto priedų, papildų, chemikalų, biokompozitų, biodegalų) iš antrinių maisto perdirbimo produktų ir/ar atliekų gavybai; 2) antrinių produktų ir/ar atliekų bioperdirbimo metu susidariusių metabolitų ir jų funkcinių savybių (antimikrobinių ir kt.) įvertinimui; 3) biologiškai aktyvių medžiagų kompozicijų sudarymui, analizuojant galimą augalinės ir gyvūninės kilmės bioproduktų sinergetinį poveikį; 4) įkapsuliavimo schemų kūrimui atrinktų funkcionalių komponentų stabilumo užtikrinti, parenkant saugius ir perspektyvius gamybai agentus; 5) sukurtų bioproduktų pritaikymui pridėtinės vertės maisto produktams kurti vadovaujantis personalizuotos mitybos principais; 6) metodų bekontaktei žaliavų ir bioprocesų kontrolei, taršos maisto gamybos grandinėje prevencijai ir visuomenes sveikatingumui gerinti kūrimui ir vystymui.

Maisto struktūrų tyrimas ir projektavimas (vadovas prof., dr. Daiva Leskauskaitė). Vykdomi tyrimai skirti 1) biologiškai aktyvių junginių įkapsuliavimo, siekiant kontroliuoti jų atpalaidavimą vartotojų virškinamajame trakte tyrimams; 2) probiotikų mikrokapsulių, pasižyminčių stabilumu ir gyvybingumu technologinio proceso ir laikymo metu, kūrimui; 3) specialiosios paskirties produktų kūrimui projektuojant jų struktūrą produktų stabilumui, kokybei ir biologinei vertei didinti.

Katedros tyrėjų kompetenciją gerai atskleidžia sėkmingas jų dalyvavimas tarptautiniuose H2020 ERA-net, 7-osios bendrosios programos, EUREKA programos, Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityse programos COST projektuose bei Lietuvos nacionalinės programos“ Sveikas ir saugus maistas“, mokslininkų grupių, aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų projektuose.

Kontaktai

Ingrida Kaniauskienė
Administratorė

Radvilėnų pl. 19-115, Kaunas
tel. +370 (37) 30 01 88
e. p. ingrida.kaniauskiene@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. Loreta Bašinskienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19A, Kaunas
tel. +370 (37) 456 426
e. p. loreta.basinskiene@ktu.lt

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Leskauskaitė Daiva Radvilėnų pl. 19, A-114 daiva.leskauskaite@ktu.lt
Venskutonis Rimantas Radvilėnų pl. 19, A-116 rimas.venskutonis@ktu.lt
Juodeikienė Gražina Radvilėnų pl. 19, A-101 grazina.juodeikiene@ktu.lt
Viškelis Pranas Babtai, Kauno g. 30 pranas.viskelis@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Bašinskienė Loreta Radvilėnų pl. 19, A-111 loreta.basinskiene@ktu.lt
Kublickas Rimantas Radvilėnų pl. 19, A-112 rimantas.kublickas@ktu.lt
Vinauskienė Rimantė Radvilėnų pl. 19, A-113 rimante.vinauskiene@ktu.lt
Pukalskas Audrius Radvilėnų pl. 19, A-113 audrius.pukalskas@ktu.lt
Keršienė Milda Radvilėnų pl. 19, A-118 milda.kersiene@ktu.lt
Damašius Jonas Radvilėnų pl. 19, A-103 jonas.damasius@ktu.lt
Šipailienė Aušra Radvilėnų pl. 19, A-114 ausra.sipailiene@ktu.lt
Degutytė Rimgailė Radvilėnų pl. 19, A-104C rimgaile.degutyte@ktu.lt
Šarkinas Antanas Radvilėnų pl. 19, C-412 antanas.sarkinas@ktu.lt
Jasutienė Ina Radvilėnų pl. 19, A-112 ina.jasutiene@ktu.lt
Kitrytė Vaida Radvilėnų pl. 19, A-103 vaida.kitryte@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas  El. paštas
Pukalskienė Milda Radvilėnų pl. 19, A-112 milda.skemaite@ktu.lt
Žvirdauskienė Renata Radvilėnų pl. 19, A-118 renata.zvirdauskiene@ktu.lt
Čižeikienė Dalia Radvilėnų pl. 19, A-104B dalia.cizeikiene@ktu.lt
Valatkevičienė Židronė Radvilėnų pl. 19, A-118 zydra.valatkeviciene@ktu.lt
Kraujalis Paulius Radvilėnų pl. 19, A-013 paulius.kraujalis@ktu.lt
Eisinaitė Viktorija Radvilėnų pl. 19, B-109 viktorija.eisinaite@ktu.lt  
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku