Svarbiausi mokslo pasiekimai. Archyvas

Silikatų technologijos katedra

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2018 m.

 • LMT projektas „Greitai kietėjančių didelio stiprumo sulfoaliumoferitinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas“ (Nr. S-LB-2017-6) pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. Projekto vadovas: dr. R. Šiaučiūnas. Trukmė – 2017-2018.
 • LMT projektas „Aplinką tausojantis Ca/Si kompozicinių medžiagų gavimo būdas“ (Nr. P-MIP-17-300) pagal LMT priemonę „Mokslininkų grupių projektai“. Projekto vadovas: dr. R. Šiaučiūnas. Trukmė – 2017-2020.
 • ES struktūrinių fondų projektas „Majenito sintezė ir panaudojimas“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0188), pagal LMT priemonę „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2017-2019.
 • 2018-05-17 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1718, MTEP paslaugų sutartis “Mikro-nano paviršiaus modifikavimo technologijų procesų galimybių tyrimas, naudojant lankstų metalinį nešėją“ su UAB Optonas. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018-08-06 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1891, MTEP sutartis “Azoto, kalio bei fosforo turinčių junginių instrumentinių ir cheminių tyrimo metodų apžvalgos studija“ su Lietuvos agrocheminių produktų ir trąšų pramonės ir prekybos asociacija. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018-08-27 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1887, MTEP sutartis “Laboratorinių tyrimo metodų ir rezultatų tiriant NPK 30-4-4 trąšas apžvalgos ir galimybių studija“ su UAB Agrokoncernas. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018-09-16 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1896 “NPK 30:4:4 trąšų sudėties tyrimų ir skaičiavimų įvertinimas bei labiausiai tinkamų analizės metodų paieška ir jų palyginimas“ su AB Kauno grūdais. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.
 • 2018 10 22 pasirašyta sutartis Nr. SV9-1992 „Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė), oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė), granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD), nustatymas“ su UAB Vilniaus Aidais. Projekto vadovas: dr. K. Baltakys.
 • 2018 11 15 pasirašyta sutartis Nr. SV9-2028 „Unikalios metodikos kūrimas ir taikymas amonio nitrato kiekio apskaičiavimui NPK trąšose“ su Agrochemijos paslaugų centras, Projekto vadovas: dr. K. Baltakys. Trukmė – 2018.

Patentai:

 • Lietuvos patentų biuras Nr. 2018 029 „Padidinto stiprumo gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas“ (2018 10 04). Išradėjai: Danutė Vaičiukynienė, Aras Kantautas, Dalia Nizevičienė.
 • Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus; Doneliene, Jolanta; Dambrauskas, Tadas; Sarapajevaite, Gabriele. The impact of Al2O3 amount on the synthesis of CASH samples and their influence on the early stage hydration of calcium aluminate cement // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2019, vol. 45, iss. 2, pt. B, p. 2881-2886. DOI: 1016/j.ceramint.2018.07.286. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,057; AIF: 2,301; IF/AIF: 1,328; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,85, SNIP: 1,167, SJR: 0,784 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Siauciunas, Raimundas; Bankauskaite, Agnė; Baltakys, Kestutis; Stankeviciute, Monika. The impact of Na2O on the synthesis of α-C2SH with different mineral composition and the stability of intermediate and final products // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2019, vol. 45, iss. 2, pt. B, p. 2846-2851. DOI: 1016/j.ceramint.2018.07.291. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,057; AIF: 2,301; IF/AIF: 1,328; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,85, SNIP: 1,167, SJR: 0,784 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kęstutis. Part 1: A study on the properties of synthetic hydroxyledgrewite // Journal of the American Ceramic Society. Hoboken, NJ : Wiley. ISSN 0002-7820. eISSN 1551-2916. 2018, vol. 101, iss. 8, p. 3710-3718. DOI: 1111/jace.15530. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,956; AIF: 2,301; IF/AIF: 1,284; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,06, SNIP: 1,325, SJR: 0,950 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Kubiliūtė, Raimonda; Kaminskas, Rimvydas; Kazlauskaitė, Akvilė. Mineral wool production waste as an additive for Portland cement // Cement and Concrete Composites. Oxford : Elsevier. ISSN 0958-9465. eISSN 1873-393X. 2018, Vol. 88, p. 130-138. DOI: 1016/j.cemconcomp.2018.02.003. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,660; AIF: 2,969; IF/AIF: 1,569; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,66, SNIP: 2,889, SJR: 3,146 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Baltakys, K.; Sarapajevaite, G.; Dambrauskas, T. The influence of different additives on the early-stage hydration of calcium aluminate cement // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, vol. 134, iss. 1, p. 89-99. DOI: 1007/s10973-018-7153-7. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus. Formation and thermal stability of calcium silicate hydrate substituted with Al3+ ions in the mixtures with CaO/SiO2 = 1.5 // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, Vol. 131, iss. 1, p. 501-512. DOI: 1007/s10973-017-6321-5. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Stankeviciute, M.; Siauciunas, R.; Miachai, A. Impact of α-C2SH calcination temperature on the mineral composition and heat flow of the products // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, vol. 134, iss. 1, p. 101-110. DOI: 1007/s10973-018-7548-5. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,667].
 • Šmigelskytė, Agnė; Šiaučiūnas, Raimundas. Influence of raw meal compaction pressure on OPC clinker mineral composition and heat flow // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, Vol. 131, iss. 1, p. 513-519. DOI: 1007/s10973-017-6479-x. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Zadavičiūtė, Skirmantė; Bankauskaitė, Agnė; Baltakys, Kęstutis; Eisinas, Anatolijus. The study of C-P determination of hydrotalcite intercalated with heavy metal ions // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. 2018, Vol. 131, iss. 1, p. 521-527. DOI: 1007/s10973-017-6322-4. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Smalakys, G.; Siauciunas, R. The synthesis of 1.13 nm tobermorite from carbonated opoka // Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. eISSN 1588-2926. 2018, vol. 134, iss. 1, p. 493-502. DOI: 1007/s10973-018-7418-1. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 3,944; IF/AIF: 0,560; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,10, SNIP: 1,073, SJR: 0,587 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Mokslinis seminaras „Sulfoaliumoferitinių cementų sintezė bei savybės, jų panaudojimo perspektyvos“ pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. 2018-11-6/7; Kaunas, KTU: 20 dalyvių. Organizacinio komiteto pirmininkas – prof. dr. R. Šiaučiūnas.
 • Tarptautinė konferencija „12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), 27-37 August 2018, Brasov, Romania“. Kviestinis pranešėjas – prof. dr. K. Baltakys.
 • Tarptautinė konferencija BaltSilica 2018: 8th international conference on silicate materials, May 30-June 1, 2018, Riga, Latvia / organized by: Riga Technical University, Kaunas University of Technology, Adam Mickiewicz University in Poznan. Organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas ir kviestinis pranešėjas – prof. dr. K. Baltakys, narys – prof. dr. R. Kaminskas.

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Prof. dr. Rimvydas Kaminskas. Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas, Baltarusija. 2018-10-08 – 2018-10-12. Pucolaninių priedų įtaka portlandcemenčio ir šlakinio cemento savybėms.
 • Doc. dr. Anatolijus Eisinas. Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas, Baltarusija. 2018-10-08 – 2018-10-12. Akytojo autoklavinio betono ir gipsinių rišamųjų medžiagų technologijos tobulinimas.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Prof. dr. K. Baltakys yra Lietuvos mokslų tarybos ekspertas (LMT), Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) ir Atviros partnerystės mokslo projektų ekspertas, Mokslo projektų paramos agentūros prie Slovakijos Respublikos Švietimo, mokslo, tyrimų ir sporto ministerijos ir Slovakijos mokslų akademijos projektų ekspertas.
 • Prof. dr. R. Šiaučiūnas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrais narys ir Prezidiumo narys, Lietuvos mokslų tarybos ekspertas, Lietuvos mokslų akademijos stipendijų ir premijų komisijų narys ekspertas, KTU Senato narys.
 • Doc. dr. A. Eisinas yra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ekspertas, Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) ekspertas.
 • Doc. dr. I. Barauskas yra LSD Techninio komiteto LST TK 25 „Rišamosios medžiagos, gipsas ir gipso gaminiai“ narys.
 • Doc. dr. E. Prichockienė yra LSD Techninio komiteto LST TK 23 „Keramines plyteles, mūras ir gamtinis akmuo“ narė.

Narystės ir apdovanojimai:

 • Prof. dr. K. Baltakys 2018-12-18 apdovanotas Lietuvos respublikos Ministro pirmininko S. Skvernelio padėka.
 • Doc. dr. A. Eisinas yra LMA konkurso laureatas: 2017-2018 m. skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.
 • Lekt. dr. T. Dambrauskas laimėjo „ESTAC Grant for Exceptional Young Researcher in Thermal Analysis & Calorimetry 2018″, padėka 2018-08-27.
 • Prof. dr. R. Šiaučiūnas yra mokslo žurnalų „Cheminė technologija“, „Journal of Civil Engineering and Management“, „Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering“ ir „Selected Scientific Papers – Journal of Civil Engineering“ (Slovakija) redakcinių kolegijų narys,
 • Prof. dr. R. Šiaučiūnas buvo Tarptautinės konferencijos „12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), 27-37 August 2018, Brasov, Romania“ Garbės komiteto narys.
 • Prof. dr. K. Baltakys yra mokslo žurnalų „International Journal of Environmental Monitoring and Analysis“ (JAV), „International Journal of Materials Science and Applications” (JAV), „American Journal of chemical engineering“ (JAV), „Journal of Civil Engineering and Management“ ir  „Sustainable Building Materials and Technologies“ redakcinių kolegijų narys.
 • Prof. dr. K. Baltakys buvo Tarptautinės konferencijos „12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), 27-37 August 2018, Brasov, Romania“ Mokslo komiteto narys.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • J. Donėlienė, „Funkcinių xCaO·y(Al2O3, SiO2)·zH2O junginių hidroterminė sintezė, jų savybės ir taikymas“, vadovas A. Eisinas.
 • S. Zadavičiūtė, „Tikslinių savybių oksidinių ir silikatinių medžiagų sintezė ir savybės“, vadovas K. Baltakys.
 • V. Česnauskas, „Biokuro lakiųjų pelenų priedas portlandcemenčiui ir šlakiniam cementui“, vadovas R. Kaminskas.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • A. Šmigelskytė, „Rankinito rišamosios medžiagos sintezė ir jos kietėjimo CO2 aplinkoje tyrimas“, vadovas dr. R. Šiaučiūnas.
 • T. Dambrauskas, „Dvibazių kalcio hidrosilikatų sintezė ir funkcinės savybės“, vadovas dr. K. Baltakys.
 • G. Smalakys, „Efektyvios termoizoliacinės medžiagos iš kalcio hidrosilikatų sintezė savybės ir panaudojimas“, vadovas dr. R. Šiaučiūnas.
 • V. Rudelis, „Technologinio produkto-silikagelio inovatyvios perdirbimo technologijos“, vadovas dr. K. Baltakys.
 • D. Monstvilaitė, „Kompozicinis pucolaninis priedas Portlandcemenčiui“, vadovas dr. R. Kaminskas.
 • D. Niūniavaitė, „Daugiafunkcinių MexAlyOz nanodarinių sintezė, modifikavimas ir taikymas energetiškai efektyviose technologijose“, vadovas dr. K. Baltakys.