Perspektyvi specialybė: pramonės biotechnologų laukia milijardinė chemijos produktų rinka

Svarbiausios | 2015-05-27

150 mlrd. eurų. Tokios įspūdingos vertės yra metinė pasaulinė biotechnologijos produktų rinka. Aukštos pridėtinės vertės chemines medžiagas, bioproduktus, maisto priedus, polimerus, biodegalus kurs pasirinkusieji naująją Kauno technologijos universiteto (KTU) magistrantūros studijų programą Pramoninę biotechnologiją.

Naujojoje magistrantūros studijų programoje bus apjungiamos fundamentaliosios ir technologinės studijos, atliepiant šiuolaikinius ūkio poreikius, kuriant ir diegiant aukštąsias technologijas Lietuvos pramonėje.

Būsimi magistrantai gebės atlikti šiuolaikinei biotechnologijų pramonei reikalingus tyrimus, turės biotechnologijos ir inžinerijos žinių apie šiuolaikinės biotechnologijos metodų naudojimą pramonėje.

Sparčiai auganti gamybos sritis

Pastaraisiais metais pagrindinių pasaulio pramonės šalių įmonių susidomėjimas pramoninės biotechnologijos plėtra auga itin sparčiai. Pramoninės biotechnologijos produktų mastas 2007 m. siekė 100 mlrd. eurų ir užėmė 6 proc. pasaulio chemijos produktų rinkos, o 2012 m. – daugiau kaip 150 mlrd. eurų.

Sisteminga, valstybės remiama pramoninės biotechnologijos plėtra buvo pradėta JAV 2002 m.. 2004 m. į šią plėtrą įsijungė Europos Sąjunga, o vėliau – ir didžiosios besivystančios šalys: Brazilija, Indija, Kinija. Pradėjusi vykdyti pramoninės biotechnologijos programą, Lietuva 2007 m. taip pat įsijungė į šį procesą.

Pastaraisiais metais pagrindinių pasaulio pramonės šalių įmonių susidomėjimas pramoninės biotechnologijos plėtra auga itin sparčiai. Ypač domimasi aukštą pridedamąją vertę sukuriančių gaminių, tokių kaip produktai bioesterių pagrindu, bioplastikai, II kartos biodegalai, biodetergentai, farmaciniai produktai. 

Energijos taupymas ir efektyvus atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas yra pagrindiniai Lietuvos energetikos politikos tikslai. Šalyje sumažinus importuojamų energijos išteklių kiekį ir sukūrus naujas darbo vietas vietiniam kurui gaminti, taip pat mažėtų ir aplinkos tarša.

Esamos magistrantūros studijų programos neatitinka šalies ūkio poreikių, o pramonėje yra per mažai dirbančių mokslininkų ir technologų, gebančių pritaikyti mokslininkų sukurtą produkciją. Taip atsirado poreikis parengti naują magistrantūros studijų programą – Pramoninę biotechnologiją, kuri atitiktų pramonės įmonių vadovų pageidavimus, suteiktų sėkmingai pramoninės biotechnologijos plėtrai ir atsinaujinimui reikalingų žinių.

Numatyta priimti 15 stojančiųjų

Į naująją Pramoninės biotechnologijos antrosios pakopos nuolatinės formos studijų programą KTU numatoma priimti iki 15 studentų, tačiau esant poreikiui yra galimybė užtikrinti kokybiškas studijas ir didesniam studentų skaičiui.

Studijų programą numatoma vykdyti tik nuolatine studijų forma. Studijų trukmė – 2 metai, apimtis – 120 kreditų. Krypties dalykams skirta 60 kreditų, baigiamajam darbui 30 kreditų, o specializacijos dalykams – alternatyvoms šioje studijų programoje – 12 kreditų.

Praktika lyderiaujančiose įmonėse

Pramoninės biotechnologijos magistrai įgaus mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių atlikti praktiniams biotechnologiniams tyrimams, gebės spręsti mokslo ir pramonės problemas, o pasiremdami naujaisiais biotechnologijos pasiekimais, galės įgyvendinti inžinerinius sprendimus, orientuotus į technologines inovacijas.

Praktinius įgūdžius programos studentai lavins tokiose lyderiaujančiose biotechnologijų pramonės įmonėse kaip „Thermo Fisher Scientific Baltics“, „Amilina“, „SicorBiotech“. Įgytos naujausios teorinės ir praktinės žinios absolventams suteiks gebėjimą greitai orientuotis profesinėje veikloje, šiuolaikinės tyrimų įrangos išmanymą ir gebėjimą su ja našiai dirbti, o tai reiškia specialistų konkurencingumą darbo rinkoje. 

Baigę Pramoninės biotechnologijos magistrantūros studijas, absolventai galės dirbti laboratorijų laborantais, inžinieriais, kokybės užtikrinimo specialistais, bioprocesų ir validavimo inžinieriais, vaistinių formų kūrimo specialistais, biotechnologais, biotechnologais-analitikais, biosintezės technologais, biotechnologais-tyrėjais.