KTU CTF profesorius S. Grigalevičius pelnė Lietuvos mokslo premiją

Svarbiausios | 2023-02-01

Lietuvos mokslų akademija (LMA) sausio 31 d. paskelbė 2022 m. mokslo premijų laimėtojus. Technologijos mokslų srityje premija paskirta Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto (CTF) profesoriui Sauliui Grigalevičiui.

KTU CTF Polimerų chemijos ir technologijos katedros profesorius S. Grigalevičius premiją pelnė už darbų ciklą „Naujos struktūros elektroaktyvūs dariniai optoelektronikos technologijoms (2007–2021)“.

Saulius Grigalevicius KTU
Saulius Grigalevičius

Šios premijos kasmet skiriamos  mokslininkams už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyra.

Premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas.

Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai dienos.

Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 premijos. Lietuvos mokslo premija yra lygi 780 bazinių socialinių išmokų dydžių (38 220 eurų). Premijas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komisija.

Lietuvos mokslų akademijos informacija