KTU Cheminės technologijos profesorius pakviestas dėstyti pirmaujančiame Indijos universitete

Svarbiausios | 2018-01-17

Cheminės technologijos fakulteto profesorius habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius vyks dėstytojauti į Indiją, kur jį pakvietė pirmaujančio Indijos VIT universiteto profesorius, vyriausiasis universiteto administratorius Kulathu Iyer Sathiyanarayanan.

„Pirmas dviejų savaičių vizitas į Vellore esantį universitetą (Tamil Nadu valstijoje) jau sausį. Paskaitas skaitysiu apie organinių puslaidininkių sintezę, savybes, panaudojimą organinės elektronikos prietaisuose. Taip pat konsultuosiu VIT universiteto doktorantus, dirbančius organinių elektroaktyvių medžiagų sintezės srityje ir tarsimės dėl tolimesnių bendradarbiavimo krypčių.“, – pasakoja profesorius.

Pasak jo, bendradarbiavimas užsimezgė prieš pora metų kai buvęs K. Sathiyanarayanan doktorantas Umamahesh Balijapalli išreiškė norą padirbėti KTU CTF mokslo grupėje. „2016 m. kartu paruošėme patraišką Horizontas 2020  Marie Curie programai. Paraiška buvo teigiamai įvertinta, bet finansavimo negavome.  Po to dr. Umamahesh Balijapalli išvyko dirbti į Taivaną, tačiau neseniai susisiekė su manim ir išreiškė norą pakartotinai teikti paraišką Horizontas 2020  Marie Curie programai. Taip pat kreipėsi ir jo buvęs vadovas. Po to kai sutarėme dėl bendradarbiavimo netrukus gavau  oficialų kvietimą tapti šio universiteto profesoriumi adjunktu (vizituojančiu  profesoriumi)“, – sako J. V. Gražulevičius.

Anot jo, bendras darbas vyksta jau dabar. „K. Sathiyanarayanan domina mūsų patirtis ir įranga leidžianti  ištirti organinių puslaidininkių savybes bei sukonstruoti ir apibūdinti organinius šviesos diodus. Jis atsiuntė junginių, kuriuos VIT universiteto mokslininkai šiuo metu sintetina, struktūras, o mūsų fakulteto mokslininkė dr. Viktorija Mimaitė atlieka tų struktūrų skaičiavimus kvantų chemijos metodais“.

V. Gražulevičiaus manymu, bendradarbiavimas su pirmaujančiais Indijos bei kitų pasaulio šalių universitetų mokslininkais ir bendravimas su studentais yra iš tiesų svarbus plečiant akiratį, kaupiant patirtį bei vykdant mokslinius projektus. „Mūsų mokslo grupėje nuolatos sėkmingai dirba bei studijuoja doktorantūrą nemažai mokslininkų iš užsienio – tos pačios Indijos, Europos kraštų, Kinijos ir kitų pasaulio šalių“, – priduria profesorius.