Svarbiausi mokslo pasiekimai. Archyvas

Polimerų chemijos ir technologijos katedra
 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2018 m.

 • Programos Horizontas 2020 projektas Nr. 641725 „Naujos paradigmos kuriant efektyvius mėlynus spinduolius baltiems organiniams šviesos diodams (PHEBE)“ („New Paradigms for High-Efficiency Blue Emitters for White OLEDs (PHEBE)“). KTU dalies vadovas: J.V. Gražulevičius. Trukmė – 2015– 2018.
 • Programos Horizontas 2020 projektas Nr. 674990 „Donoriniai-akceptoriniai šviesą skleidžiantys eksipleksai – medžiagos, skirtos lengvai suformuojamiems, efektyviems organiniams šviesos diodams (EXCILIGHT)“ („Donor-Acceptor Light Emitting Exciplexes as Materials for Easily to Tailor Ultra-Efficient OLED Lighting (EXCILIGHT)“). KTU dalies vadovas: J.V. Gražulevičius. Trukmė – 2015– 2019.
 • Lietuvos-Latvijos-Taivano programos projektas Nr. TAP LLT-2/2017 „Aukšta tripletinės būsenos energija pasižyminčių medžiagų mėlyniems organiniams šviesos diodams sintezė ir tyrimai“ („Synthesis and Studies of High-Triplet-Energy Materials for Blue OLEDs (BLUEOLEDS)“). KTU dalies vadovas: J.V. Gražulevičius. Trukmė – 2017– 2019.
 • M-ERA.NET 2 programos projektas Nr. S-M-ERA.NET-17-3 „Aukštos kokybės hibridiniai kompozitai su gamtinės kilmės trumpais pluoštais injekciniam liejimui (HyBiCo)“ („High performance short-fibre biobased hybrid composites for injection moulding (HyBiCo)“). KTU dalies vadovas: P. P. Danilovas. Trukmė – 2017– 2019.
 • Atviros partnerystės programos projektas Nr. APP-1/2016 „Efektyviems šviesą emituojantiems diodams skirtų naujų organinių puslaidininkių sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas prietaisuose (SEMILED)“ („Synthesis, characterization and applications of new organic semiconductors for efficient light emitting diodes (SEMILED)“. KTU dalies vadovas: S. Grigalevičius. Trukmė – 2016– 2018.
 • LMT 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0015 „Vertikalieji organiniai šviečiantys tranzistoriai sudaryti iš spinduolių pasižyminčių termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija“. Projekto vadovas: J.V. Gražulevičius. Trukmė – 2017– 2021.
 • LMT 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0140 0140 „Bipolinių organinių puslaidininkių, pasižyminčių aukštomis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje, sintezė, tyrimai, taikymai“. Projekto vadovas: J.V. Gražulevičius. Trukmė – 2018– 2021.
 • LMT 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0105 „Stikliški mėlynieji spinduoliai efektyviems nelegiruotiems organiniams šviestukams“. Projekto vadovas: J.V. Gražulevičius. Trukmė – 2017– 2019.
 • LMT Nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ projektas Nr. S-LAT-17-2 „Optinis bioplastikų 3D mikro- ir nanoformavimas (OPTIBIOFORM)“, 2017.06.01 – 2018.12.31, KTU dalies vadovė J. Ostrauskaitė.
 • LMT Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-066/15 „Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų (POLIKOMP)“. Projekto vadovas: J. Ostrauskaitė. Trukmė – 2015– 2018.
 • LMT Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-055/15 „Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNAŠA)“. Projekto vadovas: R. Rutkaitė. Trukmė – 2015– 2018.
 • LMT Mokslininkų grupių projektas Nr. S-MIP-17-64 „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos efektyviems fosforescuojantiems organiniams šviestukams (E-MATERIALS)“. Projekto vadovas: S. Grigalevičius. Trukmė – 2017– 2020.
 • LMT Mokslininkų grupių projektas Nr. P-MIP-17-156 „Kambario temperatūroje fosforescuojančios organinės medžiagos sensoriams (HEROS)“. Projekto vadovas: A. Tomkevičienė. Trukmė – 2017– 2019.
 • LMT Mokslininkų grupių projektas Nr. P-MIP-17-196 „Baltų šviesos diodų kūrimas, naudojant multi-eksipleksinius spinduolius (OWEX)“. Projekto vadovas: D. Volyniuk. Trukmė – 2017– 2020.

Patentai:

 • JAV patentų biuras  Nr. UPSTO15/766,001 „Saugus ir naudingas geriamasis vanduo ir jo paruošimo būdas / Method of desinfection of drinking water using ozone and silver cations“ (2018 04 04). Išradėjas: Paulius Pavelas Danilovas.
 • Yildirim, S.; Röcker, B.; Pettersen, M.K.; Nilsen-Nygaard, J.; Ayhan, Z.; Rutkaitė, Ramunė; Radusin, T.; Suminska, P.; Marcos, B.; Coma, V. Active packaging applications for food // Comprehensive reviews in food science and food safety. Medford, MA : Wiley-Blackwell. ISSN 1541-4337. 2018, Vol. 17, iss. 1, p. 165-199. DOI: 1111/1541-4337.12322. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7,028; AIF: 2,605; IF/AIF: 2,697; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,87, SNIP: 3,665, SJR: 2,996 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,100].
 • Kukhta, Nadzeya A.; Matulaitis, Tomas; Volyniuk, Dmytro; Ivaniuk, Khrystyna; Turyk, Pavlo; Stakhira, Pavlo; Grazulevicius, Juozas V.; Monkman, Andrew P. Deep-blue high-efficiency TTA OLED using para- and meta-conjugated cyanotriphenylbenzene and carbazole derivatives as emitter and host // Journal of Physical Chemistry Letters. NW, Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1948-7185. 2018, vol. 8, iss. 24, p. 6199-6205. DOI: 1021/acs.jpclett.7b02867. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8,709; AIF: 4,852; IF/AIF: 1,794; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,37, SNIP: 1,595, SJR: 4,667 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,500].
 • Guzauskas, Matas; Volyniuk, Dmytro; Tomkeviciene, Ausra; Pidluzhna, Anna; Lazauskas, Algirdas; Grazulevicius, Juozas Vidas. Dual nature of exciplexes: exciplex-forming properties of carbazole and fluorene hybrid trimers // Journal of Materials Chemistry C. London : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7526. eISSN 2050-7534. 2019, vol. 7, iss. 1, p. 25-32. DOI: 1039/c8tc04708a. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,976; AIF: 4,263; IF/AIF: 1,401; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,67, SNIP: 1,300, SJR: 1,917 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 08T, 05T] [Indėlis: 0,668].
 • Pashazadeh, Ramin; Pander, Piotr; Lazauskas, Algirdas; Dias, Fernando B.; Grazulevicius, Juozas V. Multicolor luminescence switching and controllable thermally activated delayed fluorescence turn on/turn off in carbazole–quinoxaline–carbazole triads // Journal of Physical Chemistry Letters. NW, Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1948-7185. 2018, vol. 9, iss. 5, p. 1172-1177. DOI: 1021/acs.jpclett.8b00136. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8,709; AIF: 4,852; IF/AIF: 1,794; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,37, SNIP: 1,595, SJR: 4,667 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 02P, 08T] [Indėlis: 0,400]. 
 • Kukhta, N.A.; Volyniuk, D.; Grazulevicius, J.V.; Sini, G. Blue versus yellow emission in bipolar fluorenone derivatives: the impact of aggregation and hydrogen bonding // Journal of Materials Chemistry C. London : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7526. eISSN 2050-7534. 2018, vol. 6, iss. 7, p. 1679-1692. DOI: 1039/c7tc05798a. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,976; AIF: 4,263; IF/AIF: 1,401; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,67, SNIP: 1,300, SJR: 1,917 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,625].
 • Grigalevičius, Saulius; Tavgenienė, Daiva; Kručaitė, Gintarė; Grinienė, Raimonda; Li, Wei-Cheng; Luo, Dian; Chang, Chih-Hao. 9,9′-bis(2,2-diphenylvinyl)[3,3′]bicarbazole as low cost efficient hole transporting material for application in red PhOLEDs // Dyes and Pigments. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-7208. eISSN 1873-3743. 2018, Vol. 152, p. 100-104. DOI: 1016/j.dyepig.2018.01.040. [Academic Search Research & Development; Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,767; AIF: 2,926; IF/AIF: 1,287; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,59, SNIP: 0,994, SJR: 0,819 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,574].
 • Pashazadeh, Ramin; Pander, Piotr; Bucinskas, Audrius; Skabara, Peter J.; Dias, Fernando B.; Grazulevicius, Juozas V. An iminodibenzyl–quinoxaline–iminodibenzyl scaffold as a mechanochromic and dual emitter: donor and bridge effects on optical properties // Chemical Communications. Cambridge : Royal Society of Chemistry. ISSN 1359-7345. eISSN 1364-548X. 2018, vol. 54, iss. 98, p. 13857-13860. DOI: 1039/C8CC06981F. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 6,290; AIF: 5,561; IF/AIF: 1,131; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,03, SNIP: 1,127, SJR: 2,555 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,502].
 • Bendoraitiene, Joana; Lekniute-Kyzike, Edita; Rutkaite, Ramune. Biodegradation of cross-linked and cationic starches // International journal of biological macromolecules. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0141-8130. 2018, vol. 119, p. 345-351. DOI: 1016/j.ijbiomac.2018.07.155. [Academic Search Complete; PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,909; AIF: 3,584; IF/AIF: 1,090; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,11, SNIP: 1,307, SJR: 0,917 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Grybauskaite-Kaminskiene, Gintare; Volyniuk, Dmytro; Mimaite, Viktorija; Bezvikonnyi, Oleksandr; Bucinskas, Audrius; Bagdziunas, Gintautas; Grazulevicius, Juozas V. Aggregation enhanced emission and thermally activated delayed fluorescence of derivatives of 9‐phenyl‐9H‐carbazole: effects of methoxy and tert‐butyl substituents // Chemistry – A European Journal. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 0947-6539. 2018, vol. 24, iss. 38, p. 9581-9591. DOI: 1002/chem.201800822. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,160; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,927; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,90, SNIP: 1,020, SJR: 2,265 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 1,000].
 • Daugėla, Povilas; Pranskūnas, Mindaugas; Juodžbalys, Gintaras; Liesienė, Jolanta; Baniukaitienė, Odeta; Afonso, Américo; de Sousa Gomes, Pedro. Novel cellulose/hydroxyapatite scaffolds for bone tissue regeneration: in vitro and in vivo study // Journal of tissue engineering and regenerative medicine. Chichester : John Wiley & Sons. ISSN 1932-6254. eISSN 1932-7005. 2018, Vol. 12, no. 5, p. 1195-1208. DOI: 1002/term.2651. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,089; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,956; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,17, SNIP: 1,010, SJR: 0,880 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 08T, 07B] [Indėlis: 0,284].
 • „9th International Conference on Molecular Electronics“, Paryžius, Prancūzija, 2018 m. gruodžio 17-20 d., dr. A. Bučinskas, dr. D. Volyniuk, O. Bezvykonnyi, prof. J.V. Gražulevičius. New High Triplet Energy 2,7-Dimethoxycarbazole-Based Materials for Blue Organic Light-Emitting Diodes.
 •  „9th International Conference on Molecular Electronics“, Paryžius, Prancūzija, 2018 m. gruodžio 17-20 d., dr. D. Gudeika, dr. D. Volyniuk, M. Rutkis, prof. J.V. Gražulevičius. Diphenylsulfones Meta-Substituted by Different Donor Moieties as TADF Emitters.
 • „3rd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials / IC3EM 2018“, Caparica, Portugalija, 2018 m. rugsėjo 3–6 d., dr. R. Keruckiene, prof. J.V. Gražulevičius. Organic Benzophenone-Based Emitters.
 • „20th International Conference – School of Advanced Materials and Technologies“, Palanga, Lietuva, 2018 m. rugpjūčio 27-31 d., dr. R. Lygaitis, dr. D. Volyniuk. „Materials for Organic Light-Emitting Diodes: Present Status and New Trends“ (kviestinis pranešimas).
 • „International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2018“, Busan, Korea, liepos 1-6 d., J. V. Grazulevicius, G. Grybauskaite-Kaminskiene, T. Matulaitis, N. Kukhta, R. Pashazadeh, D. Volyniuk „Electroactive compounds containing donor and acceptor moieties for organic light emitting diodes“ (žodinis pranešimas).
 • „1st International conference of advanced nanoelectronics and organic light emitting diodes“, Aveiro, Portugal, 2018 m. liepos 18-20 d., J.V. Gražulevičius „Molecular Glasses  Containing Donor and Acceptor Moieties as Emitters and Hosts for Efficient Organic Light Emitting Diodes“ (žodinis pranešimas).
 • „SPIE conference on organic photonics + electronics“, San Diego, JAV 2018, rugpjūčio 18-23 d. Grazulevicius J.V., Grybauskaite-Kaminskiene G., Matulaitis T., Kukhta N., Pashazadeh R., Skuodis E., Tomkeviciene A, Volyniuk D., Pander P., Dias F.B., Ivaniuk K., Stakhira P. „Derivatives of carbazole and acridan containing different acceptor moieties as delayed-fluorescence emitters“ (žodinis pranešimas).
 • „Conference and Exhibition/ Printed Electronics 2018“, Berlynas, Vokietija, 2018 m. balandžio 11-12 d., dr. Saulius Grigalevičius. Blue Aggregation-Induced Emission Materials for Non-Doped Organic Light-Emitting Diodes.
 • „Polymar 2018: 2nd conference for early stage researchers in polymer science through the Aegean Sea“, Atėnai, Graikija, 2018, spalio 8-12 d. Bendoraitiene J. Biodegradation of starch derivatives (žodinis pranešimas).
 • „Polymar 2018: 2nd conference for early stage researchers in polymer science through the Aegean Sea“, Atėnai, Graikija, 2018, spalio 8-12 d. Rutkaite R. Modified polysaccharide derivatives for immobilization of antioxidant phenolic compounds (žodinis pranešimas).
 • Pekino tarptautinė prekybos paslaugomis paroda „CIFTIS – Beijing International Fair for Trade in Services“, 2018.05.28 – 2018.06.01, Pekinas, Kinijos Liaudies Respublika. P. P. Danilovas pristatė Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei inovacijas tvarių bioplastikų ir biokompozitų kūrimo srityje. Gegužės 30 d. kartu su Kinijos mokslo ir technologijų parku („Zhongguancun Haidian“) suorganizuota tarptautinė konferencija „Open R&D Lithuania – Scientific Solutions for China Industry“, kurioje susitikta su 30 kompanijų ir joms pristatyti naujausi Lietuvos mokslo siūlomi MTEP sprendimai, produktai bei technologijos. P. P. Danilovas konferencijoje pristatė žodinį pranešimą „Sustainable Bioplastics and Biocomposites“. Birželio 1 d., Kinijos žemės ūkio universitete, P. P. Danilovas universiteto akademinei bendruomenei pristatė KTU sukurtas maisto pakavimo, bei vandens dezinfekcijų inovacijas.
 • „Technorama 2018“, 2018.04.26, Kaunas. V. Navikaitė – Šnipaitienė, A. Druktienytė ir P. P. Danilovas pristatė sukurtų bioskaidžių pakuočių prototipus.

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Dr. J. Ostrauskaitė. Centria taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje, 2018.07.29-2018.08.04., biopolimerų ir biokompozitų tyrimas instrumentiniais metodais.
 • Dokt. S. Kašėtaitė, Rovira i Virgili universitete, Ispanijoje, 2018.05.04-2018.05.10., polimerizacijos kinetikos tyrimas diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos metodu.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Habil. dr. J. V. Gražulevičius  yra LMT ir LMA projektų ekspertas, LMA narys, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos valdybos narys.
 • Dr. S. Grigalevičius yra MITA, UEFISCDI (Rumunija) ir „Eureka“ programų projektų ekspertas.
 • Dr. J. Ostrauskaitė yra MITA programų projektų ekspertė.
 • Dr. G. Buika yra LMT projektų ekspertas.
 • Dr. R. Rutkaitė yra MITA ekspertė, M-ERA.NET programos ekspertė, Horizontas 2020 programų (MSCA Innovative training Networks (ITN), MSCA Individual Fellowships (IF)), MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE), NMBP-ST-IND-2018-2020, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) projektų ekspertė-vertintoja, Horizontas 2020 programų MSCA Innovative training Networks (ITN) ir Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) projektų recenzentė.
 • Dr. J. Bendoraitienė yra LVPA ekspertė.
 • Dr. R. Lygaitis yra MITA programų projektų ekspertas, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narys, Lietuvos chemikų draugijos narys.
 • Dr. P. P. Danilovas yra MITA ir LVPA ekspertas.
 • Dr. D. Gudeika yra LMA Jaunosios akademijos (LMJA) narys.

Narystės ir apdovanojimai:

 • Dr. Saulius Grigalevičius laimėjo LMA vardinę Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) premiją už mokslinį darbą „Naujos struktūros puslaidininkių panaudojimas organiniuose šviesos dioduose“.
 • Dr. Rasa Keruckienė laimėjo 2018 m. . LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkurso premiją chemijos srityje.
 • Dr. Gintarės Kručaitės disertacija „Elektroaktyvūs substituotas karbazolil-ir fluorenilgrupes turintys dariniai organiniams šviestukams“ pateko tarp 10-ies „Geriausios disertacijos 2017“ konkurso laureatų. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. dr. Saulius Grigalevičius. Gintarę, drauge ir dar devynis 2017-aisiais geriausiomis pripažintų disertacijų autorius, apdovanojo Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 • Dr. R. Lygaitis yra COST veiklos CA15128 „Molekulinė spintronika“ (Molecular Spintronics (MOLSPIN)) valdymo komiteto narys (vykdymo laikotarpis 2016.04.11 – 2020.04.10).
 • Dr. J.V. Gražulevičius yra COST veiklos MP1307 „Patvarūs naujos kartos saulės elementai: organinių saulės elementų degradacijos mechanizmų išaiškinimas remiantis papildomais charakterizavimo metodais“ (Stable Next-Generation Photovoltaics: Unravelling Degradation Mechanisms of Organic Solar Cells by Complementary Characterization Techniques) valdymo komiteto narys (vykdymo laikotarpis 2014.03.20 – 2018.03.19).
 • Dr. Ramunė Rutkaitė ir dr. Joana Bendoraitienė yra COST veiklos ES1403 („Nauji iššūkiai ir galimybės pakartotinai naudojant nuotekas“ (New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse) valdymo komiteto narės (vykdymo laikotarpis 2014.11.07 – 2018.11.06).
 • Dr. Ramunė Rutkaitė ir dr. Paulius Pavelas Danilovas yra COST veiklos FP1405 „Aktyvios ir išmaniosios pakuotės pluoštų pagrindu – inovacijos ir įdiegimas į rinką“ (Active and intelligent fibre-based packaging – innovation and market introduction) valdymo komiteto nariai (vykdymo laikotarpis 2015.03.20 – 2019.03.19).
 • Dr. Paulius Pavelas Danilovas yra COST veiklos CA16110 („Žmogui patogeninių mikroorganizmų kontrolė augalų produkcijos sistemose“ (Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems (HUPLANTcontrol)) valdymo komiteto narys (vykdymo laikotarpis 2017.03.06 – 2021.03.05).
 • Dr. Ramunė Rutkaitė buvo tarptautinės konferencijos „Challenges and Solutions related to Xenobiotics and Antimicrobial Resistance in the Framework of Urban Wastewater Reuse: Towards a Blue Circle Society“ (XENOWAC II) (2018m, spalio 10-12 d., Limassol, Kipras) mokslinio komiteto narė.
 • Dr. R. Lygaitis yra Vokietijos fizikų draugijos (Deutsche Physikalische Gesellschaft/German Physical Society) narys
 • Dr. Ramunė Rutkaitė yra Tarptautinės inžinierių asociacijos (International Association of Engineers (IAENG)) ir Tarptautinės inžinierių asociacijos Chemijos inžinerijos draugijos (IAENG Society of Chemical Engineering) narė.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • T. Matulaitis, „Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių junginių sintezė ir savybių tyrimas“, vadovas prof. habil. dr. J.V. Gražulevičius.
 • A. Palavenienė, „Sepijos kaulo apibūdinimas ir pritaikymas biomedicininių bei farmacinių kompozicijų kūrimui“, vadovas prof. dr. J. Liesienė.
 • R. Butkutė, „Mėlynai fluorescuojančių fenantroimidazolo darinių sintezė, savybių bei polimerizacijos procesų tyrimas“, vadovas doc. dr. R. Lygaitis.
 • D. Simanavičiūtė, „Fenolinių rūgščių ir augalinių ekstraktų imobilizavimas katijoniniuose polisachariduose“, vadovas doc. dr. R. Rutkaitė.
 • S. Kašėtaitė, „Bioskaidūs tinkliniai glicerolio diglicidileterio polimerai ir polimeriniai kompozitai“, vadovas prof. dr. J. Ostrauskaitė.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • R. Pashazadeh, „Daugiafunkcinių medžiagų, turinčių akceptorinius chinoksalino arba piridopirazino fragmentus, sintezė ir tyrimas“, mokslinis konsultantas habil dr. J.V. Gražulevičius.
 • X. Tan, „Donorines ir akceptorines grupes turinčių organinių spinduolių struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimai“, mokslinis konsultantas habil dr. J.V. Gražulevičius.
 • E. Skuodis, „Cianogrupes turinčių bipolinių spinduolių sintezė ir savybės“, vadovė: dr. A. Tomkevičienė.
 • Y. Danyliv, „Donorines ir akceptorines grupes turinčių medžiagų, pasižyminčių agregacijos sustiprinama emisija, sintezė ir savybių tyrimas“, vadovas habil dr. J.V. Gražulevičius.
 • S. Nasiri, „Organinių šviesos diodų, veikiančių dėka termiškai aktyvuojamos uždelstosios fluorescencijos, kūrimas ir tyrimas“, vadovas habil dr. J.V. Gražulevičius.
 • U. Tsiko, „Organinių puslaidininkių, turinčių donorines ir akceptorines grupes, sintezė ir savybės“, vadovas habil dr. J.V. Gražulevičius.
 • G. Sych, Reaktyvias funkcines grupes turinčių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės, vadovas habil dr. J.V. Gražulevičius.
 • I. Hladka, „Organinių bipolinių puslaidininkių sintezė ir savybės“, vadovas habil dr. J.V. Gražulevičius
 • B. R. Sebastine, „Organinių elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviesos diodams kūrimas ir tyrimas“, vadovas habil dr. J.V. Gražulevičius.
 • D. Ranush, „Organinės optoelektronikos medžiagos ir prietaisai“, vadovas habil dr. J.V. Gražulevičius
 • M. Naveen, „Baltų electroliuminescencinių prietaisų kūrimas, pasitelkiant tinkamo tripletinių ir singletinių eksitonų paskirstymo organinėse sistemose strategiją“, vadovas dr. D. Gudeika
 • G. Grybauskaitė-Kaminskienė, „Reaktyvias funkcines grupes turinčių bipolinių organinių puslaidininkių sintezė ir tyrimai“, vadovas dr. A. Bučinskas.
 • O. Bezvikonnyi, „Bipolinių spinduolių, skirtų organiniams šviesos diodams fotofizikinių savybių tyrimai“, vadovas J.V. Gražulevičius.
 • M. Lebedevaitė, „Polimerų ir/arba polimerinių kompozitų iš atsinaujinančių žaliavų sintezė/gavimas ir savybių tyrimas“ vadovė dr J. Ostrauskaitė.
 • K. Almonaitytė, „Biopolimerinių sorbentų gavimas mikroteršalų iš vandens šalinimui“, vadovė J. Bendoraitienė.
 • D. Liudvinavičiūtė, „Bioaktyvių junginių imobilizavimas gamtiniuose ir modifikuotuose polisachariduose“, vadovė. R. Klimavičiūtė.
 • S. Sriubaitė, „Dirbtiniu pluoštu sustiprintų kompozitinių medžiagų kūrimas, tyrimai ir panaudojimas lengvų produktų gamyboje“, vadovas dr. M. Bulota.