Įranga ir paslaugos

 

 

 • Į klientų užklausas atsakoma per 24 val.
 • Su tyrėjai identifikuojami kliento poreikiai;
 • Parengiamas ir išsiunčiamas komercinis pasiūlymas klientui;
 • Pasirašoma sutartis;
 • Atliekami tyrimai ir/arba kitos paslaugos;
 • Testuojama ir perduodama klientui sukurta inovacija.

Teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarka Kauno technologijos universitete.

 • KTU turi galiojančius Intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatus, kurie buvo atnaujinti ir patvirtinti 2019-04-26 rektoriaus įsakymu Nr. A-273. Nuostatai nustato Universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo principus ir procedūras, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių turėjimu, jos vystymu, apsauga, naudojimu, disponavimu ir pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės perdavimo, paskirstymu autoriams.
 • Branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos laboratorija (branduolių magnetinio rezonanso spektrometras 400 MHz ir 700MHz ir kt.).
 • Masių spektrometrijos laboratorija (tandeminis trijų kvadrupolių MSMS spektrometras su labai didelio efektyvumo skysčių chromatografijos sistema ir kt.).
 • Rentgeno struktūrinės analizės laboratorija (rentgeno spinduliuotės difrakciniai ir fluorescensiniai spektrometrai ir kt.).
 • Terminės analizės laboratorija (vienalaikės terminės analizės, diferencinės skenuojančiosios kalorimetrijos, termomechaninės analizės prietaisai ir kt.).
 • Darniosios chemijos ir atsinaujinančių išteklių panaudojimo laboratorija (dujų chromatografas su įvairiais detektoriais preparatyvinė / analitinė skysčių chromatografijos sistema  su masių  detektoriumi, IR spektrofotometras ir kt.).
 • Chromatografijos laboratorija (dujų chromatografai su įvairiais detektoriais ir kt.).
 • Chemijos inžinerijos ir pramoninės chemijos tyrimų centras (distiliacijos, kristalizacijos, dujų sorbcijos, ekstrakcijos, atvirkštinio osmoso/ultrafiltravimo, džiovinimo, skysčių transportavimo ir kitų cheminių procesų tyrimo ir modeliavimo stendai).
 • Organinių ir polimerinių medžiagų laboratorija (laboratorinis ekstruderis, nanodalelių dydžio ir zeta potencialo matuoklis ir kt.).
 • Silikatų chemijos ir technologijos laboratorija (hidroterminės, mikrobanginės ir terminės sintezės įranga, medžiagų smulkinimo, frakcionavimo, homogenizavimo, dispersiškumo, ir kt.).
 • Aerozolinių sistemų laboratorija (žemo slėgio elektrinis dalelių impaktorius, skenuojantis dalelių mobilumo analizatorius ir kt.).
 • Organinių puslaidininkių tyrimo kompetencijos centras (Fotoelektroninės spektrometrijos sistema, krūvininkų judrio matavimo sistema, Inertinės aplinkos spinta su integruota garinimo įranga, aukšto efektyvumo chromatografijos sistema su masių detektoriumi, diferencinis skanuojamasis kalorimetras ir kt).
 • Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras (duonos ir miltinės konditerijos gaminių, mėsos gaminių, žuvies gaminių, pieno gaminių, fermentuotų gėrimų, maitinimo produktų gamybos ir tyrimo įranga).
 • Mikrobiologijos laboratorija (mikroskopai, švaraus oro spinta (laminaras), autoklavai, termostatai ir kt.).
 • Reologijos ir struktūros tyrimų laboratorija (dalelių dydžio nustatymo įranga, paviršiaus įtempio nustatymo įranga, reometras su optine sistema, tekstūros analizatorius ir kt.).
 • Biologiškai veiklių medžiagų išskyrimo ir tyrimų laboratorija (superkrizinės ekstrakcijos įranga (laboratorinė ir pilotinė), pagreitintos ekstrakcijos suspaustais skysčiais įranga, spektrofotometras ir kt.).
 • Maisto virškinamumo tyrimų laboratorija (žmogaus virškinamojo trakto sąlygų simuliavimo sistema, didelio efektyvumo skysčių chromatografinė sistema ir kt.).

Odeta Brigaitytė
Technologijų perdavimo projektų vadovė
+370 674 57 461 I odeta.brigaityte@ktu.lt

Tadas Prasauskas
Technologijų perdavimo projektų vadovas
+370 674 94 935 I tadas.prasauskas@ktu.lt

 

Įranga

 

Paslaugos