Svarbiausi mokslo pasiekimai. archyvas

Organinės chemijos katedra
 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2018 m.

 • ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZONTAS 2020“ projektas „PEROVSKITE THIN-FILM PHOTOVOLTAICS (PERTPV)“; Lietuvos pusės vadovas prof. V. Getautis.
 • LMT finansuojamas grupių projektas „Triogerio bazės fragmentą molekulės centre turinčių dažiklių, skirtų efektyvių saulės elementų konstravimui, sintezė (SAULĖ)”, MIP-105/2015, vadovas dr. T. Malinauskas.
 • LMT finansuojamas NMP „Link ateities technologijų“ projektas „Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai“ (MOPED)“ (LAT-07/2016). Vykdančioji institucija – VU, partneriai – KTU, dr. M. Daškevičienė KTU dalies vadovė.
 • LMT finansuojamas mokslinių grupių projektas „Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė“ (Fotomolekulės)“ (Reg. Nr. P-MIP-17-121, Sut. Nr. S-MIP-17-70), vadovas prof. V. Getautis.

Patentai:

 • Lietuvos patentų biuras, nr. 6540 „Skyles transportuojančios organinės molekulės, turinčios enamino grupių, skirtos optoelektroniniams bei fotoelektroniniams prietaisams“ (2018 06 25). Išradėjai: Vytautas Getautis (KTU), Marytė Daškevičienė (KTU), Tadas Malinauskas (KTU), Mohammad Khaja Nazeeruddin (EPFL), Paek Sanghyun (EPFL), Kasparas Rakštys (EPFL)
 • JAV patentų ir prekių ženklų biuras (UPSTO) Nr. 10,023,585 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 07 17). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Europos patentų biuras Nr. EP2999704 „SPIRO[CHROMAN-2,2′-INDOLE]DERIVATIVES AS CYANIDE ION CHEMOSENSORS“ (2018 10 10). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Miglė Dagilienė.
 • Japonijos patentų biuras Nr. JP6431985 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 11 28). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Vaitukaityte, Deimante; Wang, Zhiping; Malinauskas, Tadas; Magomedov, Artiom; Bubniene, Giedre; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas; Snaith, Henry J. Efficient and stable perovskite solar cells using lowcost aniline-based enamine hole-transporting materials // Advanced materials. Weinheim : Wiley. ISSN 0935-9648. eISSN 1521-4095. 2018, vol. 30, iss. 45, art. no. 1803735, p. 1-7. DOI: 10.1002/adma.201803735. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,950; AIF: 5,068; IF/AIF: 4,331; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 21,10, SNIP: 3,619, SJR: 10,579 (2017, Scopus Sources)][M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; AlAshouri, Amran; Kasparavičius, Ernestas; Strazdaitė, Simona; Niaura, Gediminas; Jošt, Marko; Malinauskas, Tadas; Albrecht, Steve; Getautis, Vytautas. Selfassembled hole transporting monolayer for highly efficient perovskite solar cells // Advanced energy materials. Weinheim : Wiley. ISSN 1614-6832. eISSN 1614-6840. 2018, vol. 8, iss. 32, art. no. 1801892, p. 1-5. DOI:10.1002/aenm.201801892. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,875; AIF:4,812; IF/AIF: 4,545; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 16,78, SNIP: 2,347, SJR: 8,230 (2017,Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,111].
 • Magomedov, Artiom; Kasparavičius, Ernestas; Rakstys, Kasparas; Paek, Sanghyun; Gasilova, Natalia; Genevičius, Kristijonas; Juška, Gytis; Malinauskas, Tadas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja; Getautis, Vytautas. Pyridination of hole transporting material in perovskite solar cells questions the long-term stability // Journal of materials chemistry C. Cambridge : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7534. eISSN 2050-7526. 2018, vol. 6, iss. 33, p. 8874-8878. DOI: 10.1039/c8tc02242a. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,976; AIF: 4,263; IF/AIF: 1,401; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,67, SNIP:1,300, SJR: 1,917 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,100].
 • Kasparavicius, Ernestas; Magomedov, Artiom; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas. Longterm stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells // Chemistry – A European journal. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 0947-6539. 2018, vol. 24, iss. 39, p. 9910-9918. DOI:10.1002/chem.201801441. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,160; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,927; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,90, SNIP: 1,020, SJR: 2,265 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,250].
 • Daškevičiūtė, Šarūnė; Sakai, Nobuya; Franckevičius, Marius; Daškevičienė, Marytė; Magomedov, Artiom; Jankauskas, Vygintas; Snaith, Henry J.; Getautis, Vytautas. Nonspiro, fluorene-based, amorphous hole transporting materials for efficient and stable perovskite solar cells // Advanced Science. Weinheim : WileyVCH. ISSN 2198-3844. 2018, Vol. 5, iss. 4, art. 1700811, p. 1-7. DOI: 10.1002/advs.201700811. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 12,441; AIF: 5,466; IF/AIF: 2,276; kvartilis:Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 10,19, SNIP: 1,554, SJR: 4,982 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; Paek, S.; Gratia, P.; Kasparavičius, Ernestas; Daškevičienė, Marytė; Kamarauskas, Egidijus; Gruodis, Alytis; Jankauskas, Vygintas; Kantminienė, Kristina; Cho, K.T.; Rakštys, Kasparas; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, M.K. Diphenylamine-substituted carbazolebased hole transporting materials for perovskite solar cells: influence of isomeric derivatives // Advanced Functional Materials. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1616-301X. eISSN 1616-3028. 2018, Vol. 28, iss. 9, art. 1704351, p. 1-13. DOI: 10.1002/adfm.201704351. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 13,325; AIF: 5,068; IF/AIF: 2,629; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 12,51, SNIP: 2,231, SJR: 5,617 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,071].
 • Milišiūnaitė, Vaida; Arbačiauskienė, Eglė; Řezníčková, Eva; Jorda, Radek; Malínková, Veronika; Žukauskaitė, Asta; Holzer, Wolfgang; Šačkus, Algirdas; Kryštof, Vladimír. Synthesis and anti-mitotic activity of 2,4- or 2,6-disubstituted- and 2,4,6-trisubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines // European Journal of Medicinal Chemistry. Paris: Elsevier Masson SAS. ISSN 0223-5234. eISSN 1768-3254. 2018, Vol. 150, p. 908-919. DOI: 10.1016/j.ejmech.2018.03.037. [Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,816; AIF: 2,931; IF/AIF: 1,643; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,63, SNIP: 1,531, SJR: 1,266 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,334]
 • Raslavičius, Laurencas; Striūgas, Nerijus; Felneris, Mantas; Skvorčinskienė, Raminta; Miknius, Linas. Thermal characterization of P. moriformis oil and biodiesel // Fuel. Oxford: Elsevier. ISSN 0016-2361. eISSN 1873-7153. 2018, Vol. 220, p. 140-150. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.02.010. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,908; AIF: 4,547; IF/AIF: 1,079; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,40, SNIP: 2,127, SJR: 1,891 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P, 06T, 03T] [Indėlis: 0,200]
 • Arbačiauskienė, Eglė; Krikštolaitytė, Sonata; Mitrulevičienė, Aiva; Bieliauskas, Aurimas; Martynaitis, Vytas; Bechmann, Matthias; Roller, Alexander; Šačkus, Algirdas; Holzer, Wolfgang. On the tautomerism of N-substituted pyrazolones: 1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ones versus 1H-pyrazol-3-ols // Molecules. Basel: MDPI AG. ISSN 1420-3049. 2018, vol. 23, iss. 1, art. no. 129, p. 1-15. DOI: 10.3390/molecules23010129. [Academic Search Complete; PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,098; AIF: 4,921; IF/AIF: 0,629; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,27, SNIP: 1,146, SJR: 0,855 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,667]
 • Šačkus, Algirdas; Žukauskaitė, Živilė; Kleizienė, Neringa; Bieliauskas, Aurimas; Amankavičienė, Virginė Albina; Holzer, Wolfgang; Martynaitis, Vytas. One-pot synthesis of polycyclic heterocyclic compounds by condensation of 1-carbamoylmethyl-2,3,3-trimethyl-3H-indolium salts with pyridine-2, 3, and 4- and quinolone- and quinoline-4-carboxaldehydes // Tetrahedron. Oxford: Elsevier. ISSN 0040-4020. eISSN 1464-5416. 2018, vol. 74, iss. 27, p. 3679-3690. DOI: 10.1016/j.tet.2018.05.036. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,377; AIF: 3,201; IF/AIF: 0,742; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,33, SNIP: 0,679, SJR: 0,800 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,858]
 • Tumosienė, Ingrida; Peleckis, Artūras; Jonuškienė, Ilona; Vaickelionienė, Rita; Kantminienė, Kristina; Šiugždaitė, Jūratė; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mickevičius, Vytautas. Synthesis of novel 1,2- and 2-substituted benzimidazoles with high antibacterial and antioxidant activity // Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly. Vienna: Springer. ISSN 0026-9247. eISSN 1434-4475. 2018, vol. 149, iss. 3, p. 577-594. DOI: 10.1007/s00706-017-2066-x. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,285; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,231; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,21, SNIP: 0,549, SJR: 0,342 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T, 03P] [Indėlis: 0,875].
 • 10th international conference on organic synthesis. Balticum Organicum Syntheticum / BOS 2018, Estija, 2018 m. liepos 1-4 d., V. Getautis. MOLECULAR ENGINEERING OF SMALL MOLECULE HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATION.
 • The 4th International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics / PSCO-2018, Šveicarija, 2018 m. Rugsėjo 30- Spalio 2 d., Malinauskas. Long-term stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells.
 • European materials research society 2018 fall meeting, Lenkija, 2018 m. rugsėjo 17-20 d., A. Magomedov. CARBAZOLE-BASED HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PEROVSKITE SOLAR CELLS: SYNTHESIS, STABILITY AND FURTHER DEVELOPMENT.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., A. Žukauskaitė, V. Milišiūnaitė, E. Arbačiauskienė, E. Řezníčková, R. Jorda, V. Malínková, W. Holzer, V. Kryštof, A. Šačkus. Synthesis and Anti-mitotic Activity of Variously Substituted 2H-Pyrazolo[4,3-c]pyridines.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., V. Kriščiūnienė, M. Iškauskienė; F. A. Sløk; A. Šačkus. Synthesis of new heterocyclic building blocks bearing the azetidine structural unit.

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Doktorantas Artiom Magomedov, Helmholtz-Zentrum Berlin, Vokietija, 31 d., Organiniai puslaidininkiai perovskitiniams saulės elementams.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Prof. V. Getautis LMT ir LMA ekspertas.
 • Prof. V. Martynaitis, Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos. narys prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.
 • Doc. I. Jonuškienė LBTA valdybos narė.
 • Mokslo darbuotoja I. Tumosienė LBTA valdybos narė.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • I. Parašotas, Funkcionalizuotų N-(4-hidroksifenil)-N-karboksialkilaminotiazolo darinių sintezė ir savybės, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Petrikytė-Valionienė, Efektyvių skyles transportuojančių medžiagų su feniletenilgrupėmis praplėsta konjuguota π-elektronų sistema sintezė ir savybių tyrimas, vadovas prof. V. Getautis.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • T. Braukyla, „Triogerio bazės fragmentą turinčių funkcinių molekulių optoelektronikai sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Magomedov, „Karbazolo ir hidrazono fragmentus tyrinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas perovskitiniuose saulės elementuose“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Peleckis, „N-pakeistų aminorūgščių ir jų darinių su azolų bei azinų fragmentais sintezė“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Vaškevičienė, „Azolų ir azinų su aminorūgščių fragmentais sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Grybaitė, „Polifunkcionalizuotų aminotiazolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Balandis, „Funkcionalizuotų azolų ir azinų sintezė bei tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • L. Jasiūnas, „Atliekinės biomasės termodinaminis suskystinimas ir aukštesnės energetinės vertės bioproduktų sintezė“, vadovas doc. L. Miknius.
 • M. Iškauskienė, „Funkcinių indolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Ščerbetkaitė, „Naujų pirazolo žiedo fragmentą turinčių junginių sintezė; jų struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • B. Razmienė, „Pirazolpiridinai: nauji fluorescensiniai molekuliniai zondai“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • J. Kuginytė, „Naujų azotingųjų aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Gudelis, „Naujų heterociklinių aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • V. Milišiūnaitė, „Naujų kondensuotųjų heterociklinių sistemų, turinčių pirazolo žiedą, sintezė ir jų savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.