Svarbiausi mokslo pasiekimai. archyvas

Organinės chemijos katedra
 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2018 m.

 • ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZONTAS 2020“ projektas „PEROVSKITE THIN-FILM PHOTOVOLTAICS (PERTPV)“; Lietuvos pusės vadovas prof. V. Getautis.
 • LMT finansuojamas grupių projektas „Triogerio bazės fragmentą molekulės centre turinčių dažiklių, skirtų efektyvių saulės elementų konstravimui, sintezė (SAULĖ)”, MIP-105/2015, vadovas dr. T. Malinauskas.
 • LMT finansuojamas NMP „Link ateities technologijų“ projektas „Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai“ (MOPED)“ (LAT-07/2016). Vykdančioji institucija – VU, partneriai – KTU, dr. M. Daškevičienė KTU dalies vadovė.
 • LMT finansuojamas mokslinių grupių projektas „Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė“ (Fotomolekulės)“ (Reg. Nr. P-MIP-17-121, Sut. Nr. S-MIP-17-70), vadovas prof. V. Getautis.

Patentai:

 • Lietuvos patentų biuras, nr. 6540 „Skyles transportuojančios organinės molekulės, turinčios enamino grupių, skirtos optoelektroniniams bei fotoelektroniniams prietaisams“ (2018 06 25). Išradėjai: Vytautas Getautis (KTU), Marytė Daškevičienė (KTU), Tadas Malinauskas (KTU), Mohammad Khaja Nazeeruddin (EPFL), Paek Sanghyun (EPFL), Kasparas Rakštys (EPFL)
 • JAV patentų ir prekių ženklų biuras (UPSTO) Nr. 10,023,585 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 07 17). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Europos patentų biuras Nr. EP2999704 „SPIRO[CHROMAN-2,2′-INDOLE]DERIVATIVES AS CYANIDE ION CHEMOSENSORS“ (2018 10 10). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Miglė Dagilienė.
 • Japonijos patentų biuras Nr. JP6431985 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 11 28). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Vaitukaityte, Deimante; Wang, Zhiping; Malinauskas, Tadas; Magomedov, Artiom; Bubniene, Giedre; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas; Snaith, Henry J. Efficient and stable perovskite solar cells using lowcost aniline-based enamine hole-transporting materials // Advanced materials. Weinheim : Wiley. ISSN 0935-9648. eISSN 1521-4095. 2018, vol. 30, iss. 45, art. no. 1803735, p. 1-7. DOI: 10.1002/adma.201803735. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,950; AIF: 5,068; IF/AIF: 4,331; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 21,10, SNIP: 3,619, SJR: 10,579 (2017, Scopus Sources)][M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; AlAshouri, Amran; Kasparavičius, Ernestas; Strazdaitė, Simona; Niaura, Gediminas; Jošt, Marko; Malinauskas, Tadas; Albrecht, Steve; Getautis, Vytautas. Selfassembled hole transporting monolayer for highly efficient perovskite solar cells // Advanced energy materials. Weinheim : Wiley. ISSN 1614-6832. eISSN 1614-6840. 2018, vol. 8, iss. 32, art. no. 1801892, p. 1-5. DOI:10.1002/aenm.201801892. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,875; AIF:4,812; IF/AIF: 4,545; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 16,78, SNIP: 2,347, SJR: 8,230 (2017,Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,111].
 • Magomedov, Artiom; Kasparavičius, Ernestas; Rakstys, Kasparas; Paek, Sanghyun; Gasilova, Natalia; Genevičius, Kristijonas; Juška, Gytis; Malinauskas, Tadas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja; Getautis, Vytautas. Pyridination of hole transporting material in perovskite solar cells questions the long-term stability // Journal of materials chemistry C. Cambridge : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7534. eISSN 2050-7526. 2018, vol. 6, iss. 33, p. 8874-8878. DOI: 10.1039/c8tc02242a. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,976; AIF: 4,263; IF/AIF: 1,401; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,67, SNIP:1,300, SJR: 1,917 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,100].
 • Kasparavicius, Ernestas; Magomedov, Artiom; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas. Longterm stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells // Chemistry – A European journal. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 0947-6539. 2018, vol. 24, iss. 39, p. 9910-9918. DOI:10.1002/chem.201801441. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,160; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,927; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,90, SNIP: 1,020, SJR: 2,265 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,250].
 • Daškevičiūtė, Šarūnė; Sakai, Nobuya; Franckevičius, Marius; Daškevičienė, Marytė; Magomedov, Artiom; Jankauskas, Vygintas; Snaith, Henry J.; Getautis, Vytautas. Nonspiro, fluorene-based, amorphous hole transporting materials for efficient and stable perovskite solar cells // Advanced Science. Weinheim : WileyVCH. ISSN 2198-3844. 2018, Vol. 5, iss. 4, art. 1700811, p. 1-7. DOI: 10.1002/advs.201700811. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 12,441; AIF: 5,466; IF/AIF: 2,276; kvartilis:Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 10,19, SNIP: 1,554, SJR: 4,982 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; Paek, S.; Gratia, P.; Kasparavičius, Ernestas; Daškevičienė, Marytė; Kamarauskas, Egidijus; Gruodis, Alytis; Jankauskas, Vygintas; Kantminienė, Kristina; Cho, K.T.; Rakštys, Kasparas; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, M.K. Diphenylamine-substituted carbazolebased hole transporting materials for perovskite solar cells: influence of isomeric derivatives // Advanced Functional Materials. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1616-301X. eISSN 1616-3028. 2018, Vol. 28, iss. 9, art. 1704351, p. 1-13. DOI: 10.1002/adfm.201704351. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 13,325; AIF: 5,068; IF/AIF: 2,629; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 12,51, SNIP: 2,231, SJR: 5,617 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,071].
 • Milišiūnaitė, Vaida; Arbačiauskienė, Eglė; Řezníčková, Eva; Jorda, Radek; Malínková, Veronika; Žukauskaitė, Asta; Holzer, Wolfgang; Šačkus, Algirdas; Kryštof, Vladimír. Synthesis and anti-mitotic activity of 2,4- or 2,6-disubstituted- and 2,4,6-trisubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines // European Journal of Medicinal Chemistry. Paris: Elsevier Masson SAS. ISSN 0223-5234. eISSN 1768-3254. 2018, Vol. 150, p. 908-919. DOI: 10.1016/j.ejmech.2018.03.037. [Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,816; AIF: 2,931; IF/AIF: 1,643; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,63, SNIP: 1,531, SJR: 1,266 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,334]
 • Raslavičius, Laurencas; Striūgas, Nerijus; Felneris, Mantas; Skvorčinskienė, Raminta; Miknius, Linas. Thermal characterization of P. moriformis oil and biodiesel // Fuel. Oxford: Elsevier. ISSN 0016-2361. eISSN 1873-7153. 2018, Vol. 220, p. 140-150. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.02.010. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,908; AIF: 4,547; IF/AIF: 1,079; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,40, SNIP: 2,127, SJR: 1,891 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P, 06T, 03T] [Indėlis: 0,200]
 • Arbačiauskienė, Eglė; Krikštolaitytė, Sonata; Mitrulevičienė, Aiva; Bieliauskas, Aurimas; Martynaitis, Vytas; Bechmann, Matthias; Roller, Alexander; Šačkus, Algirdas; Holzer, Wolfgang. On the tautomerism of N-substituted pyrazolones: 1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ones versus 1H-pyrazol-3-ols // Molecules. Basel: MDPI AG. ISSN 1420-3049. 2018, vol. 23, iss. 1, art. no. 129, p. 1-15. DOI: 10.3390/molecules23010129. [Academic Search Complete; PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,098; AIF: 4,921; IF/AIF: 0,629; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,27, SNIP: 1,146, SJR: 0,855 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,667]
 • Šačkus, Algirdas; Žukauskaitė, Živilė; Kleizienė, Neringa; Bieliauskas, Aurimas; Amankavičienė, Virginė Albina; Holzer, Wolfgang; Martynaitis, Vytas. One-pot synthesis of polycyclic heterocyclic compounds by condensation of 1-carbamoylmethyl-2,3,3-trimethyl-3H-indolium salts with pyridine-2, 3, and 4- and quinolone- and quinoline-4-carboxaldehydes // Tetrahedron. Oxford: Elsevier. ISSN 0040-4020. eISSN 1464-5416. 2018, vol. 74, iss. 27, p. 3679-3690. DOI: 10.1016/j.tet.2018.05.036. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,377; AIF: 3,201; IF/AIF: 0,742; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,33, SNIP: 0,679, SJR: 0,800 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,858]
 • Tumosienė, Ingrida; Peleckis, Artūras; Jonuškienė, Ilona; Vaickelionienė, Rita; Kantminienė, Kristina; Šiugždaitė, Jūratė; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mickevičius, Vytautas. Synthesis of novel 1,2- and 2-substituted benzimidazoles with high antibacterial and antioxidant activity // Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly. Vienna: Springer. ISSN 0026-9247. eISSN 1434-4475. 2018, vol. 149, iss. 3, p. 577-594. DOI: 10.1007/s00706-017-2066-x. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,285; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,231; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,21, SNIP: 0,549, SJR: 0,342 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T, 03P] [Indėlis: 0,875].
 • 10th international conference on organic synthesis. Balticum Organicum Syntheticum / BOS 2018, Estija, 2018 m. liepos 1-4 d., V. Getautis. MOLECULAR ENGINEERING OF SMALL MOLECULE HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATION.
 • The 4th International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics / PSCO-2018, Šveicarija, 2018 m. Rugsėjo 30- Spalio 2 d., Malinauskas. Long-term stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells.
 • European materials research society 2018 fall meeting, Lenkija, 2018 m. rugsėjo 17-20 d., A. Magomedov. CARBAZOLE-BASED HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PEROVSKITE SOLAR CELLS: SYNTHESIS, STABILITY AND FURTHER DEVELOPMENT.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., A. Žukauskaitė, V. Milišiūnaitė, E. Arbačiauskienė, E. Řezníčková, R. Jorda, V. Malínková, W. Holzer, V. Kryštof, A. Šačkus. Synthesis and Anti-mitotic Activity of Variously Substituted 2H-Pyrazolo[4,3-c]pyridines.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., V. Kriščiūnienė, M. Iškauskienė; F. A. Sløk; A. Šačkus. Synthesis of new heterocyclic building blocks bearing the azetidine structural unit.

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Doktorantas Artiom Magomedov, Helmholtz-Zentrum Berlin, Vokietija, 31 d., Organiniai puslaidininkiai perovskitiniams saulės elementams.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Prof. V. Getautis LMT ir LMA ekspertas.
 • Prof. V. Martynaitis, Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos. narys prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.
 • Doc. I. Jonuškienė LBTA valdybos narė.
 • Mokslo darbuotoja I. Tumosienė LBTA valdybos narė.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • I. Parašotas, Funkcionalizuotų N-(4-hidroksifenil)-N-karboksialkilaminotiazolo darinių sintezė ir savybės, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Petrikytė-Valionienė, Efektyvių skyles transportuojančių medžiagų su feniletenilgrupėmis praplėsta konjuguota π-elektronų sistema sintezė ir savybių tyrimas, vadovas prof. V. Getautis.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • T. Braukyla, „Triogerio bazės fragmentą turinčių funkcinių molekulių optoelektronikai sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Magomedov, „Karbazolo ir hidrazono fragmentus tyrinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas perovskitiniuose saulės elementuose“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Peleckis, „N-pakeistų aminorūgščių ir jų darinių su azolų bei azinų fragmentais sintezė“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Vaškevičienė, „Azolų ir azinų su aminorūgščių fragmentais sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Grybaitė, „Polifunkcionalizuotų aminotiazolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Balandis, „Funkcionalizuotų azolų ir azinų sintezė bei tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • L. Jasiūnas, „Atliekinės biomasės termodinaminis suskystinimas ir aukštesnės energetinės vertės bioproduktų sintezė“, vadovas doc. L. Miknius.
 • M. Iškauskienė, „Funkcinių indolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Ščerbetkaitė, „Naujų pirazolo žiedo fragmentą turinčių junginių sintezė; jų struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • B. Razmienė, „Pirazolpiridinai: nauji fluorescensiniai molekuliniai zondai“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • J. Kuginytė, „Naujų azotingųjų aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Gudelis, „Naujų heterociklinių aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • V. Milišiūnaitė, „Naujų kondensuotųjų heterociklinių sistemų, turinčių pirazolo žiedą, sintezė ir jų savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku