Tarptautinio lygio studijos – Maisto mokslas ir mityba

Svarbiausios | 2021-06-15

Plačiau apie magistrantūros studijų programą Maisto mokslas ir sauga pasakoja jos vadovė doc. dr. Loreta Bašinskienė (loreta.basinskiene@ktu.lt).

Nuo 2022-23 m.m. programos pavadinimas keičiamas į „Maisto mokslas ir mityba“.

Studijos su tarptautiniu kokybės ženklu

Tarptautinio lygio studijos – taip galima apibūdinti šią maisto technologijų krypties magistrantūros studijų programą, suteikiančią technologijų mokslų magistro laipsnį. Tai vienintelės antrosios pakopos studijos Baltijos šalyse, kurioms suteiktas tarptautinis „EQAS-Food Label“ kokybės ženklas. Todėl jos – tiesus kelias ne tik į Lietuvos, bet ir visos Europos darbo bei aukštojo mokslo rinką.

Čia ruošiami sumanūs maisto mokslo ir saugos profesionalai, turintys mokslinio darbo patirties, kurių taikinyje – į bioekonomiką ir funkcionalumą orientuotos ateities maisto technologijos. Studijų metu moksliniams tyrimams atviros KTU modernios biologiškai veikliųjų medžiagų išskyrimo, chromatografijos ir masių spektrometrijos, mikrobiologijos, maisto virškinamumo, reologijos ir struktūros tyrimų laboratorijos, o inovatyvių produktų idėjų įgyvendinimui – Maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centro laboratorijos.

Patiks tiems, kurie domisi funkcionalių ir sveikatai palankių maisto produktų kūrimu

Šią studijų programą gali rinktis visi bakalaurai, baigę inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių studijas, kurie turi ne mažiau kaip 18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų krypties dalykų ir kurie domisi funkcionalių ir sveikatai palankių maisto produktų kūrimu ir tyrimu, jų saugos ir kokybės valdymu, mokslinių tyrimu taikymu aktualioms maisto mokslo ir saugos problemoms spręsti.

Valstybės finansuojamų vietų – iki 30. Magistro baigiamasis projektas yra tiriamojo pobūdžio ir skirtas aktualių maisto mokslo ir saugos problemų sprendimui, savarankiškai atliekant mokslinius tyrimus ir pritaikant studijų metu įgytas teorines žinias bei praktinius gebėjimus.

Pakeistas ir atnaujintas programos turinys

Šiuolaikinės rinkos tendencijos rodo, kad didėjant profilaktinės medicinos reikšmei, poreikiui kurti naujus aukštos kokybės maisto produktus, sprendžiant su mityba susijusias sveikatos problemas (nutukimas, širdies ir kraujagyslių ligos, 2 tipo cukrinis diabetas, kt.) reikalingi plačių kompetencijų specialistai.

Taip pat sparčiai vystantis funkcionaliojo maisto bei maisto papildų kūrimo, gamybos pramonei ir įgyvendinant personalizuotos mitybos koncepciją, reikalingi kūrybingi darbuotojai, turintys tiek maisto technologijų projektavimo ir diegimo, tiek maisto mokslo ir mitybos žinių.

Atsižvelgiant į šiuos rinkos ir verslo pokyčius, studijų programa buvo peržiūrėta, įtraukiant daugiau su mityba susijusių dalykų, tokių kaip dietologija, personalizuota mityba, maisto komponentų funkcionalumo vertinimas. Tai leis absolventams įgyti platesnį maisto technologo išsilavinimą, kas dar padidins jų įsidarbinimo galimybes.

Atnaujinto turinio programa plečia kompetencijų ribas

Studijuojant šioje studijų programoje magistrantai įgys žinių ir gebėjimų tokiose srityse kaip darniosios maisto ir biotechnologijos (naujų produktų bei procesų kūrimas, optimizavimas ir valdymas, tvarūs agrobiologiniai ištekliai, beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus), maisto kokybė ir sauga (maisto kokybės užtikrinimo ir RVASVT sistemų sudarymas ir valdymas), maisto mokslas (taikomoji maisto chemija, funkcionaliosios maisto medžiagos, bioaktyvūs junginiai, jų savybės ir panaudojimo būdai); mityba (dietologija, maisto komponentų biopasisavinimas, įtaka sveikatai bei ligų prevencijai, maisto priedai ir papildai, personalizuota mityba).

Absolventai sprendžia gamyboje kylančius iššūkius

Patirtis rodo, kad darbdaviai vertina šios programos absolventus už gebėjimą greitai spręsti iškylančias gamybos ir produktų kontrolės problemas, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus. Todėl šių specialistų paklausa tikrai didelė – jie lengvai įsidarbina maisto verslo, valstybinių bei kontrolės institucijų ar aukštojo mokslo rinkoje. Įgytos žinios ir kompetencijos leidžia sėkmingai vadovauti tarpdisciplininiams projektams, saugos ir kokybės valdymo bei maisto inovacijas kuriančioms grupėms.

Maisto mokslas ir mityba