Tarp LMA konkurso laureatų – KTU jaunųjų tyrėjų bei studentų darbai

Svarbiausios | 2023-02-23

Lietuvos mokslų akademija (LMA) kasmet rengia LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą, o taip pat ir aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. 2023 m. vasario 21 d. LMA prezidiumas, remdamasis konkursų rezultatais, pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei LMA mokslų skyrių teikimu, nutarė skirti 2022 metų premijas LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams. 

Tarp laureatų – Kauno technologijos universiteto (KTU) jaunieji tyrėjų bei studentų darbai.

Technikos mokslų skyriuje Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse apdovanotas dr. Lauros Jūrienės mokslo darbas „Lietuvos ūkiuose užauginamų uogų šalutinių perdirbimo produktų biorafinavimas į vertingus funkcionaliuosius ingredientus ir jų panaudojimas mėsos produktų saugos ir kokybės pagerinimui“. Pagyrimo raštas skirtas dr. Tomui Astrauskui už mokslo darbą „Kompozitinių plokščių iš popieriaus gamybos dumblo akustinių savybių tyrimai ir garso absorberio kūrimas“.

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse apdovanoti šie KTU atstovai: 

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje apdovanota bakalauro studijų studentė Ugnė Orintaitė už mokslo darbą „Mašininio mokymo algoritmai techninių ir biomedicininių sistemų diagnostikai / Machine learning algorithms for diagnostics of technical and biomedical systems“ (darbo vadovas prof. dr. Minvydas Ragulskis). Tame pat skyriuje apdovanota magistrantė Aida Šermukšnytė už mokslo darbą „1,2,4-Triazol-3-tiolio darinių, savo struktūroje turinčių hidrazono fragmentą, poveikis vėžinių ląstelių migracijai ir augimui“ (darbo vadovė dr. Ingrida Tumosienė).

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje pagyrimo raštu apdovanotas KTU magistras Mindaugas Ilickas už mokslo darbą „Kairiosios krūties be limfmazgių atvejo panašumo ir dozimetrijos duomenų kintamumo analizė / Analysis of Similarity and Dosimetry Data Variability for the Left Breast Without Lymph Nodes Case“ (darbo vadovė doc. dr. Jurgita Laurikaitienė).

Technikos mokslų skyriuje premija skirta net trims KTU studentams – magistrantams:
Lukui Dvyliui už mokslo darbą „Elektroaktyviųjų junginių sintezė ir savybės optoelektronikos taikymams / Synthesis and properties of electroactive compounds for optoelectronic applications“ (darbo vadovė dr. Rasa Keruckienė), Mindaugui Dagiliui už mokslo darbą „Orlaivių aeroservotamprumo modelio kūrimas ir tyrimas“ (darbo vadovas dr. Sigitas Kilikevičius) ir Jauniui Mykolaičiui už mokslo darbą „Tauriųjų metalų koloidinių tirpalų formavimas ultratrumpais lazerio impulsais iš metalų taikinių vandeniniuose tirpaluose“ (darbo vadovė dr. Asta Tamulevičienė).