Studentas M. Najafov sėkmingai atstovauja KTU ECIU iššūkiuose

Svarbiausios | 2022-02-10

Universitete studentai ne tik įgyja žinių – čia gimsta ir naujos idėjos, pritaikomos sprendžiat aktualias visuomenės problemas. ECIU universitetas – universitetų konsorciumas, sudarytas iš 12 Europos universitetų (tarp jų ir KTU), bei sukviečiantis skirtingų šalių studentus kartu spręsti realius iššūkius.

Šiomis veiklomis domisi ir Cheminės technologijos fakulteto (KTU CTF) studentai. Itin aktyviai ECIU iššūkiuose dalyvauja Cheminės inžinerijos magistro programos pirmakursis Murad Najafov.

Reprezentavo universitetą

M. Najafov šių metų sausio 17-21 dienomis dalyvavo Tulūzos Nacionalinio Taikomųjų Mokslų Instituto (INSA Toulouse) organizuoto ir CVE – prancūzų atsinaujinančios energijos įmonės – rengto iššūkio finalinėje prezentacijoje. Su šiuo iššūkiu studentas dirba jau nuo praeitų metų spalio.

Iššūkį sudarė biodujų projekto Ocitanijos (Prancūzija) regione analizė: vertės grandinės procesų, verslumo potencialo, poveikio žiedinei ekonomikai tyrimai. Sausio 21 d. Murad, reprezentuodamas KTU, sėkmingai pristatė savo tyrimo išvadas ECIU bendruomenei bei CVE atstovams.

Apčiuopiama nauda

Šis projektas, kaip ir kiti ECIU iššūkiai, turės apčiuopiamą naudą ne tik dalyvavusiems studentams, bet ir visuomenei. Tyrimo metu gauti rezultatai bus panaudoti vertinant biodujų įrengimų, planuojamų 2023-aisiais, galimybes Ocitanijos regione.