Prestižinio mokslo leidinio viršelyje – KTU tyrėjų publikacija

Mokslas | 2018-10-11

Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros Organinių puslaidininkių mokslinės grupės publikaciją prestižinio leidinio Journal of Chemical Materials C redakcijos recenzentai priskyrė „HOT PAPER“ (liet. karštų straipsnių) kategorijai.

Šios grupės doktorantų Artiomo Magomedovo ir Ernesto Kasparavičiaus, jų vadovų doc. Tado Malinausko ir prof. Vytauto Getaučio, kolegų iš Vilniaus universiteto (VU) dr. Kristijono Genevičiaus ir prof. Gyčio Juškos bei užsienio partnerių iš Lozanos (EPFL) prof. Mohammad Khaya Nazeeruddin vadovaujamos mokslinės grupės publikacija „Pyridination of hole transporting material in perovskite solar cells questions the long-term stability“ ne tik pateko į vadinamosios Q1 kvartelės (aukščiausio lygio) mokslo leidinį – straipsnio turinio iliustracija papuošė ir numerio viršelį.

„Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo mūsų universiteto tyrėjų pasiekimu“, – svarbų Universiteto akademinės bendruomenės pasiekimą komentuoja KTU mokslo ir inovacijų departamento vadovė Eglė Gaulė.

„Mokslo straipsnio publikavimas Web of Science (Clarivate Analytics) pirmos kvartilės (Q1) mokslo žurnale parodo tyrimo klausimo aktualumą ir aukštą tyrimo rezultatų kokybę. Ši mokslo publikacija tik dar kartą patvirtina, kad KTU tyrėjai sukuria esmines mokslo žinias, kurios yra svarbios atitinkamoje mokslo kryptyje dirbančiai pasaulio mokslo bendruomenei bei Saulės jėgainių pramonei, pasiūlydami šių įrengimų gaminimo tobulinimo būdus“.

Straipsnyje – KTU mokslininkų iškelta bei kartu su partneriais patvirtinta koncepcija, kad vienas populiariausių priedų tret-butilpiridinas, šiuo metu naudojamų komercializuojamuose perovskitiniuose Saulės elementuose jų efektyvumui padidinti, pamažu reaguoja su juose esančiais organiniais puslaidininkiais. Dėl šios priežasties, naudojant šiuos prietaisus, laikui bėgant, mažėja jų efektyvumas. Tyrimo autoriai įvardijo vieną iš priežasčių, trukdančių naujos kartos Saulės elementų komercializavimui bei pasiūlė veiksmingus problemos sprendimo būdus.