Maisto technologijos ir inovacijos – žingsniu priekyje

Svarbiausios | 2021-06-22

Plačiau apie magistrantūros studijų programą „Maisto technologijos ir inovacijos“ pasakoja jos vadovė doc. dr. Loreta Bašinskienė (loreta.basinskiene@ktu.lt).

Pakeistas programos pavadinimas

Sparčiai vystantis naujų, aukštesnės vertės, funkcionaliojo maisto produktų paklausai, reikalingi specialistai, turintys maisto technologijų projektavimo ir inovacijų diegimo žinių, galintys kurti ir vystyti inovatyvių maisto produktų, maisto priedų, maisto pakuočių gamybos ir saugojimo technologijas.

Įvertinus šiuos rinkos ir ekonomikos poreikius bei vedančiųjų Europos ir pasaulio universitetų, įgyvendinančių panašaus turinio studijų programas, patirtį, nuo 2021 m. rudens programos „Maisto produktų technologija“ pavadinimas keičiamas į „Maisto technologijos ir inovacijos“, kuris geriau atspindi programos tikslus.

Tuo pačiu atnaujintas programos turinys, integruojant su inovatyvaus produkto ekonomika bei marketingu susijusius dalykus. Tai leis absolventams įgyti platesnį maisto technologo išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinius verslo poreikius, kas dar padidins jų įsidarbinimo galimybes arba palengvins savo verslo kūrimą.

Atnaujintas studijų tinklelis

Studijuojant šioje studijų programoje magistrantai įgys žinių ir kompetencijų tokiose srityse kaip darniosios maisto technologijos ir inovacijos (naujų produktų bei procesų kūrimas, optimizavimas ir valdymas, tvarūs agrobiologiniai ištekliai, beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus, inovatyvūs apdorojimo ir pakavimo būdai, įrenginiai, sistemos), maisto kokybė ir sauga (maisto teisė, užtikrinimo ir valdymo sistemos, rizikos veiksnių analizė, rizikos valdymas, atsekamumas), projektavimas (naujų maisto produktų kūrimas, maisto įmonių higieninis projektavimas, automatizuotas projektavimas, projektų inžineriniai sprendimai ir techninis pagrindimas), inovacijų ekonominis vertinimas ir marketingas (inovacinio projekto išteklių poreikio ir efektyvumo vertinimas, finansavimo šaltiniai, naujų produktų įvedimas į rinką, naujų produktų marketingas).

Programa nėra griežtai susieta tik su maisto technologijų kryptimi, ji turi daugiakryptės programos bruožų, kurioje integruoti ir verslumo krypties rezultatai.

Baigiamasis darbas – nuo maisto inovacijų iki projektų valdymo

Valstybės finansuojamų vietų – iki 30. Magistro baigiamasis projektas yra projektinio pobūdžio ir skirtas konkretiems maisto įmonių, technologijų, naujų produktų projektavimo, kūrimo ir valdymo uždaviniams spręsti, pritaikant studijų metu įgytas teorines žinias bei praktinius gebėjimus.

Rengdami baigiamąjį projektą studentai išmoksta įgyvendinti įvairius projektavimo etapus: atlikti rinkos analizę ir projektuojamo produkto techninį-ekonominį pagrindimą, produkto ir jo gamybos proceso kūrimą: medžiagų, technologinių įrengimų, gamybinių plotų skaičiavimus, projekto ekonominį įvertinimą.

Vertina darbdaviai

Studijų programa „Maisto technologijos ir inovacijos“ – tai technologijų ir inžinerijos mokslų bei verslumo sinergija. Tokios platesnio spektro tarpdisciplininės žinios ir kompetencijos reikalingos suformuluoti ir praktiškai išspręsti sudėtingus maisto įmonių projektavimo, maisto produktų kūrimo, kokybės ir saugos valdymo uždavinius.

Darbdaviai baigusiuosius šią programą vertina už saugių ir sveikų maisto produktų kūrimo procesų išmanymą,  pat už gebėjimą projektuoti ir valdyti procesus ir technologijas įvertinant jų poveikį žmogui ir aplinkai, o svarbiausia – už įgūdį į viską pažvelgti kūrybiškai.

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės Maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centro laboratorijos, maisto chemijos, mikrobiologijos, reologijos laboratorijos, kuriose galima įgyvendinti inovatyvių produktų kūrimo idėjas.

maisto technologijos ir inovacijos