Kviečiame iki birželio 30 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

Svarbiausios | 2015-06-22

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Kauno technologijos universiteto studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, 2015-2016 mokslo metais bendrovėje rengsiantiems baigiamuosius darbus, bus skirtos 2–3 vardinės  stipendijos. 

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur, magistro – 1772 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos ir temos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos iki 2015 m. rugsėjo 10 d.

Paraiškas bakalauro 3 kurso studentai turi pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą;
  3. pažymą apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo;
  4. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  5. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti KTU Studijų departamentui (el. paštu ramune.sukackiene@ktu.ltŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo elektroninių šiukšlių. Norėdami jį matyti, turite įjungti Javascript. ) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu kristina.poce@thermofisher.comŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo elektroninių šiukšlių. Norėdami jį matyti, turite įjungti Javascript. ), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta KTU Cheminės technologijos fakulteto tinklalapyje iki 2015 m. liepos 31 d. imtinai.

Pildydami paraišką studentai turi iš pateikto sąrašo pasirinkti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą. 2015-2016 mokslo metais siūlomos baigiamųjų darbų temos:

  1. Biomolekulių cheminio prijungimo prie magnetinių dalelių paviršiaus ypatumų tyrimai;
  2. Eukariotinių ląstelių fermentacijos ypatumų tyrimai.

„Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros gabius ir motyvuotus KTU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo vadybininkę Kristiną Pocę: elektroniniu paštu kristina.poce@thermofisher.com arba telefonu +370699 79843 arba į Darių Mažeiką: elektroniniu paštu dalius.mazeika@thermofisher.com.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.