KTU Senato posėdyje patvirtintas naujas Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys

Svarbiausios | 2018-12-04

Naujasis Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys pakeitė septynerius metus šias pareigas ėjusį ir šiemet naujuoju KTU rektoriumi išrinktą prof. Eugenijų Valatką.

K. Baltakys – KTU absolventas: 2002 m. įgijo Cheminės inžinerijos bakalauro laipsnį, 2004 m. tapo Cheminės inžinerijos magistru, 2006 m. apgynė technologijos mokslų daktaro laipsnį. 2009 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas, o 2012 m. pradėjo eiti profesoriaus pareigas.

Nuo 2006 m. K. Baltakys dirbo KTU Cheminės technologijos fakulteto Silikatų technologijos katedros mokomosios terminės analizės laboratorijos vedėju ir moksliniu darbuotoju. Nuo 2016 m. eina Cheminės technologijos fakulteto Tarybos pirminko pareigas, o nuo 2017 m. yra KTU Tarybos narys.

Naujasis dekanas Cheminės technologijos fakulteto studentams dėsto kristalografiją ir mineralogiją, terminę ir rentgenodifrakcinę analizę, kristalų chemiją ir fiziką, terminės ir rentgeno spinduliuotės analizių metodų modulius, vadovauja studentų tiriamajam darbui, diplominiam projektavimui ir doktorantams. Vadovavo 3 doktorantams, apgynusiems daktaro disertacijas.

Prof. K. Baltakys – mokslo monografijos,  vadovėlio ir mokomosios knygos bendraautorius, taip pat 165 mokslinių publikacijų autorius (iš jų 65 mokslo žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics WoS duomenų bazėje).

K. Baltakys turi tarptautinės patirties – du kartus stažavosi Rene nacionaliniame taikomųjų mokslų institute (Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Rennes, Prancūzija), skaitė per 40 pranešimų Latvijoje, Prancūzijoje, Serbijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse vykusiose tarptautinėse konferencijose. Yra dalyvavęs ir vadovavęs tarptautiniams bei nacionaliniams projektams. Ne vienerius metus bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais iš Europos Sąjungos ir JAV, su kuriais yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys MTEP srityse.

Profesorius nuo 2015 m. yra Lietuvos mokslo tarybos, o nuo 2016 m. – Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertas.