KTU mokslinių darbų autoriams – Lietuvos mokslų akademijos premijos ir pagyrimo raštai

Svarbiausios | 2015-05-13

Gegužės 11 dieną vykusiame Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorato posėdyje įteiktos padėkos garbingus apdovanojimus pelniusiems Universiteto atstovams.

Laureatus pasveikino KTU rektorius Petras Baršauskas ir mokslo prorektorė Asta Pundzienė.

„Džiugu, kad jauni mūsų Universiteto žmonės dalyvauja įvairiuose konkursuose ir laimi tokius prizus“, – pristatydamas nugalėtojus rektoratui sakė P. Baršauskas.

A. Pundzienė pasidžiaugė, kad tarp šalies aukštųjų mokyklų pagal jaunųjų mokslininkų (iki 33 metų amžiaus) laimėtas įvairias vietas KTU užima aukštą antrąją vietą, o pagal garbės raštus yra vienvaldis lyderis šalyje.

„Visi apdovanojimai gauti už solidžius mokslo darbus. Smagu, kad šiais metais daugiausiai Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skirtų premijų atiteko už pasiekimus chemijoje ir chemijos technologijose, o studentų mokslinių darbų kategorijoje matomi ir socialiniai KTU mokslai. Norėčiau palinkėti, kad ateinančiais metais ir kiti Universiteto padaliniai sėkmingai sudalyvautų LMA premijų konkursuose“, – sakė A. Pundzienė. 

LMA premijos už geriausius jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinius darbus skirtos doktorantėms Daivai Tavgenienei (Mazėtytei) ir Gintarei Kručaitei už darbą „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos organiniams šviestukams“. Mokslininkės kūrė taupesnes, efektyvesnes LED lemputes.

Dr. Anatolijus Eisinas premiją gavo už mokslinį darbą „Girolito sintezė, savybės ir naudojimas aplinkai draugiškose technologijose“. Jo darbe atskleidžiama, kaip galima pagerinti ekologiją statybų sektoriuje.

Premiją pelnė ir studentas Tadas Dambrauskas už mokslinį darbą „alfa-C2S hidrato sintezė ir taikymas alternatyviųjų rišamųjų medžiagų gamyboje“ (darbo vadovas doc. Kęstutis Baltakys).

LMA pagyrimo raštą pelnė jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvė doktorantė Dalia Urbonavičienė už mokslinį darbą „Perdirbimo technologinių procesų įtaka likopeno izomerizacijai“. Šiame savo darbe ji tyrinėjo pomidorus.

LMA premija už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirta studentei Jolitai Čeičytei už mokslinį darbą „Atsakingų inovacijų valdymo verslo organizacijose konceptualusis modelis“ (darbo vadovė prof. Monika Petraitė).

LMA pagyrimo raštai už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirti magistrui Raimundui Barkauskui už mokslinį darbą „Daugiakriterinis investicinių energijos gamybos projektų efektyvumo ir rizikos vertinimas“ (darbo vadovas prof. dr. Rytis Krušinskas). Darbe aprašomas studento sukurtas modelis, leidžiantis įvertinti bet kurį projektą įvairiais aspektais – finansiniu, socialinių ir kitais.

Taip pat raštas atiteko magistrei Sandritai Škėrienei už mokslinį darbą „Vadovo dvasinio intelekto ir organizacijos paslaugų kokybės sąsajos“ (darbo vadovė prof. dr. V. Šilingienė).