KTU mokslininkai ieško naujų patirčių ir iššūkių

Svarbiausios | 2021-10-26

KTU „Organinių puslaidininkių sintezės“ mokslinė grupė, vadovaujama prof. V. Getaučio, moksliniais pasiekimais žinoma perovskitinių saulės elementų srityje. Didelis mokslinis potencialas atkreipia kitų šalių mokslininkų dėmesį ir skatina ieškoti partnerysčių.

Pasiekimai perovskitiniuose saulės elementuose (PSE)

Tyrimų rezultatai publikuojami aukščiausią citavimo indeksą turinčiuose moksliniuose žurnaluose („Science“, „Nature Materials“, „Energy and Environmental“ ir kt.), bendradarbiaujama su partneriais iš šalies ir užsienio (Oksfordo universitetas, Lozanos federalinis technologijos institutas (EPFL), Berlyno Helmholtz -Centras (HZB) ir kt.) mokslo centrų bei optoelektronikos srityje žinomų firmų („Imation“, „Samsung Electronics“, BASF SE ir kt.). Mokslininkų susintetinti p-tipo puslaidininkiai, skirti PSE, komercializuoti Japonijoje (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.) ir Švedijoje („Dyenamo“).

Vytautas Getautis„Mūsų mokslinėje grupėje kuriami organiniai puslaidininkiai yra išbandomi perovskitiniuose saulės elementuose, tačiau įdomu jų efektyvumą išbandyti ir kitokios struktūros saulės elementuose (SE). Talino technologijos universiteto mokslinė grupė, vadovaujama prof. Ilona Oja Acik, daug metų dirba konstruojant SE, kur kaip absorberiai naudojami Sb-chalkogenidai. Todėl gavę kvietimą dalyvauti konsorciume su šia moksline grupe neabejodami prisijungėme prie mokslininkų komandos iš Estijos, Latvijos ir Norvegijos. Esam pasiruošę naujoms patirtims ir iššūkiams.“ – pasakoja mokslinės grupės vadovas prof. V. Getautis.

Vykdomas projektas su Baltijos šalimis ir Norvegija

Nuo 2021 m. sausio 1 d. KTU „Organinių puslaidininkių sintezės“ mokslinė grupė su partneriais iš Talino technologijos universiteto (TalTech) (Estija), Kieto kūno fizikos instituto (ISSP UL) (Latvija), Energetikos technologijos instituto  (IFE) (Norvegija) vykdo Baltijos mokslinių tyrimų programos projektą „Pusiau skaidrių, dvipusių, plonasluoksnių saulės elementų, skirtų inovatyviems sprendimams, kūrimas ir tyrimas. (BTSC)”. Baltijos mokslinių tyrimų programa (angl. Baltic Research Programme) yra jungtinė trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų. Lietuvos kvietime Lietuvos mokslo tarybos skelbtame Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkurse buvo gauta 79 paraiškos, iš kurių buvo finansuota 11. Prof. V. Getaučio mokslinės grupės teiktas projektas buvo vienintelis iš KTU gavęs šį finansavimą.

Tiltas į partnerystės stiprinimą tarp skirtingų šalių

Projekto tikslas – stiprinti moksliniais tyrimais pagrįstų žinių plėtrą Baltijos ir Šiaurės šalyse bendradarbiaujant medžiagų pusiau skaidriems, dvipusiams, ekonomiškiems saulės elementams, kurie efektyviai veikia esant ir silpnam saulės apšvietimui bei snieguotomis sąlygomis, kūrime. Be standartinio pritaikymo tokie saulės elementai taip pat gali būti naudojami elektros energijos generavimui šešėlyje, elektromobilių languose, architektūriniuose sprendimuose. Todėl tokių saulės elementų rinkos potencialas gyvenamosioms ir komercinėms saulės elektrinėms Šiaurės ir Baltijos šalyse yra didžiulis. Šis projektas grindžiamas jau turima moksline patirtimi medžiagų ir įrenginių modeliavime (IFE), naujų organinių ir neorganinių puslaidininkinių medžiagų sintezėje (KTU), jų charakterizavime (ISSP UL) bei plonasluoksnių saulės elementų gamyboje (TalTech). Šiame projekte bus modeliuojami Sb‐chalkogenidų absorberiai ir saulės elementų struktūros, siekiant geriau suprasti legirantų sukeltus šviesą sugeriančių medžiagų optoelektroninių savybių pokyčius ir nustatyti saulės elementų konstravimo gaires.

Projekto partnerių susitikimas Taline

Projekto sklandžiam vykdymui užtikrinti kas 3 mėnesius yra organizuojami partnerių susitikimai. Du pirmieji vyko nuotuoliniu būdu, o trečiasis rugsėjo pabaigoje buvo organizuotas Taline. Gyvai susitikę mokslininkai pasidalijo pasiektais tyrimų rezultatais, aptarė iškylančias problemas, diskutavo apie artimiausius darbus.

Šio trijų Baltijos valstybių ir Norvegijos tarpdisciplininės komandos mokslininkų vykdomo projekto patirtis ir rezultatai suteiks naują postūmį kuriant saulės elementus inovatyvioms reikmėms.

 

Projektas finansuotas iš Europos ekonominės erdvės (EEE)

(Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) finansinio mechanizmo lėšų

projekto-log