KTU Cheminės technologijos fakulteto atstovas dr. Dalius Gudeika išrinktas LMA Jaunosios akademijos nariu

Svarbiausios | 2019-01-17

Lietuvos mokslų akademija (LMA) 2018 m. rudenį įkūrė Jaunąją akademiją (LMAJA) ir paskelbė pretendentų į jos narius rinkimus. 2018 m. pabaigoje įvyko LMA  visuotinis susirinkimas, kuriame buvo įteikti pažymėjimai pirmiesiems LMAJA nariams. Džiaugiamės, kad tarp dešimties pirmųjų LMAJA narių išrinktas ir Kauno technologijos universiteto (KTU) atstovas – dr. Dalius Gudeika.

LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki rinkimų dienos. Kasmet išrenkama 10 narių ketverių metų kadencijai, iš viso renkama 40 narių.

Paskelbus kandidatų į LMAJA konkursą,  iš viso gautos 53 paraiškos. 2018 m. gruodį LMA mokslų skyriuose įvyko kandidatų prisistatymas, diskusijos ir rinkimai į LMA Jaunąją akademiją. LMA prezidiumo posėdyje patvirtinti rinkimų rezultatai ir paskelbti pirmieji LMA Jaunosios akademijos nariai.

LMA Jaunosios akademijos nariu tapęs KTU atstovas dr. Dalius Gudeika – KTU Cheminės technologijos fakulteto vyresnysis mokslo darbuotojas, 2014 m. apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją, su bendradarbiais paskelbė 34 mokslo straipsnius tarptautiniuose  periodiniuose leidiniuose. Straipsniai pacituoti per 200 kartų. Kviestinis mokslininkas Latvijos, Rusijos, Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos universitetuose. Tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose skaitė per 60 pranešimų, vadovauja doktorantui.