K. Baltakys: svarbu išnaudoti jau turimą bazę, siekiant sėkmingai įveiklinti STEAM centrus

Svarbiausios | 2020-08-31

Rugpjūčio 27 dieną mokslo ir sporto ministerijoje ministras Algirdas Monkevičius su beveik trisdešimčia mokslo, verslo, valdžios organizacijų pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo. Jį inicijavo programos „Kurk Lietuvai“ atstovai. Pagrindinis susitikimo tikslas – STEAM centrų steigimas.

Susitikime dalyvavusio KTU Cheminės technologijos fakulteto dekano ir Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos prezidento Kęstučio Baltakio teigimu, labai svarbus vaidmuo tenka aukštosioms mokykloms, siekiant sėkmingo STEAM centrų įveiklinimo.

„Svarbu pasinaudoti įgyta patirtimi steigiant mokslo slėnius, taip pat išnaudoti jau turimą infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius bei kompetencijas “, – aiškina K. Baltakys.

Protokolą pasirašiusios šalys įsipareigojo koordinuoti veiksmus, dalyvauti bendrose projektinėse iniciatyvose, dalytis informacija, patirtimi, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti, prisidėti prie STEAM centrų veiklos įgyvendinimo. Taip pat skirti ekspertus, specialistus, mokslininkus ir kitus savo srities žinovus vizitams į STEAM centrus.

STEAM centras – tai modernių technologijų telkinys, kuriame, bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, sudaromos sąlygos mokiniams per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt.