K. Baltakys: baigus kolegines studijas įstoti į magistrantūrą – misija įmanoma

Svarbiausios | 2021-07-15

Darbo rinkos tendencijos, susijusios su nuolat augančiu pramonės skaitmeninimu ir robotizacija, didina inžinerinės, technologijų ir fizinių mokslų specialistų, gebančių padėti įmonėms išlikti konkurencingoms, poreikį.

Chemijos, biotechnologijų ir maisto pramonės sektoriams reikia ne tik bazines žinias ir praktinius įgūdžius turinčių darbuotojų, bet ir aukštą pridėtinę vertę gebančių kurti specialistų.

Profesorius Kęstutis Baltakys KTUPo kolegijos – į magistrantūrą

Sėkmingai baigtos studijos kolegijose ir įgytas profesinis bakalauro laipsnis absolventui atveria naujas galimybes. Tiesa, norint susirasti išsilavinimą atitinkantį arba aukštesnės kvalifikacijos darbą ir įsitvirtinti inžinerinės pramonės srityje svarbu siekti papildomo išsilavinimo.

„Siekiant, kad inžinerinės, technologijų ar fizinių mokslų pramonės darbuotojų pasiūla ir įgūdžiai atitiktų ateities darbo rinkos poreikius, būtina užtikrinti ne tik specialistų su reikiamais įgūdžiais rengimą, bet ir sėkmingą jų integraciją į darbo rinką. Todėl šiemet didelį dėmesį skiriame kolegijas baigusiems absolventams, kurie renkasi papildomąsias studijas“, – sako KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Papildomos studijos yra mokamos, tačiau trunka tik vienus metus, be to, atveria tiesų kelią į magistrantūros studijas. Po papildomų studijų galima pretenduoti į valstybės finansuojamas magistrantūros vietas.

„Kolegijų absolventai, kurie siekia toliau augti kaip atitinkamos srities profesionalai ir gilinti žinias, gali rinktis net septynias skirtingas papildomų studijų programas, atsižvelgiant į studijų kolegijose įgytus įgūdžius ir kompetencijas“, – paaiškina K. Baltakys.

Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos, magistrantūros programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.

Vyksta priėmimas

Iki rugpjūčio 23 d. vyksta priėmimas į papildomąsias studijas. Priimami visi inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys.

Kolegijų studijų programų, kurių absolventai gali rinktis KTU Cheminės technologijos fakulteto siūlomas papildomas studijas, sąrašą galima rasti čia.

Daugiau informacijos: https://ctf.ktu.edu/mokykloms/papildomosios-studijos-ctf/