Fakulteto mokslininkai įvertinti LMA stipendijomis

Svarbiausios | 2022-06-30

2022 m. birželio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, skyrė 15 stipendijų geriausiems jauniesiems humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslininkams.

Tarp stipendijų konkurso nugalėtojų – du KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslininkai:

Fizinių mokslų srities – dr. Kasparas Rakštys, kurio vykdomų tyrimų tema „Aukštu hidrofobiškumu pasižymintys fluorinti metilamonio jodido katijonai naujoms tridimensinių perovskitų kompozicijoms bei jų panaudojimas saulės elementuose“.

Technologijos mokslų srities – dr. Daiva Tavgenienė, kurios vykdomų tyrimų tema „Naujų elektroaktyvių junginių sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas organiniuose šviestukuose“.

2022 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui buvo pateiktos iš viso 64 paraiškos: 16 humanitarinių ir socialinių mokslų, 48 – fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių.

Paraiškas vertino LMA sudarytos atskirų mokslų sričių ekspertų komisijos. Humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritims buvo skirta po 3 stipendijas. Iš jų 6 stipendijos skirtos Vilniaus universiteto, 3  –  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, po 2 – Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto, po 1 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Gamtos tyrimų centro jauniesiems mokslininkams.

 

LMA inf.