Žemais jonizacijos potencialais pasižymintys organiniai skyliniai puslaidininkiai perovskitiniams saulės elementams

 

Projekto nr.: P-MIP-20-143

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas sukurti nebrangius, lengvai sintetintinamus bei pasižyminčius žemais jonizacijos potencialais, aukštu terminiu ir fotocheminiu stabilumu, geru tirpumu, aukštomis stiklėjimo temperatūromis ir aukštu skylių dreifiniu judriu organinius skylinius puslaidininkius efektyviems ir stabiliems perovskitiniams saulės elementams.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Siekiant įgyvendinti projektą bus kuriami, sintetinami ir tiriami efektyvūs ir nebrangūs skyles pernešantys ir žemais jonizacijos potencialais pasižymintys organiniai puslaidininkiai. Bus sudarytos naujos molekulinės eneminų, aromatinių aminų ar heterociklinių darinių struktūros derinant plokščius ciklinius fragmentus (9H-fluorenas, 9H-ksantonas ir kt.) ir elektronų donorines funkcines grupes (pvz., metoksi ar dimetilamino ar kt.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-03-18 - 2022-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra