Volastonito sintezės sąlygų įtaka jo kietėjimo CO2 aplinkoje kinetikai

   

Projekto nr.: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0093

Projekto aprašymas:

Projekte bus siekiama pagaminti CO2 aplinkoje kietėjantį betoną, kuriame rišamąja medžiaga bus naudojamas iš silikatinių ir karbonatinių gamtinių uolienų susintetintas dvibazis kalcio hidrosilikatas ?-C2SH. Kadangi bus naudojamas hidratuotas mineralas, nebereiks degimo aukštoje temperatūroje operacijos, todėl gerokai sumažės energijos sąnaudos produkcijos vienetui pagaminti. Be to, sumažės šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisija, nes žaliavų mišiniui paruošti reikės mažiau klinties, o gaminiams kietėjant CO2 aplinkoje, šios dujos bus sujungiamos į inertišką CaCO3.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekte ištirta mišinių sudėties, hidroterminės sintezės parametrų ir terminio apdorojimo temperatūros bei trukmės įtaka tikslinių savybių volastonito susidarymo procesams, produktų dispersiškumui bei terminam stabilumui; išnagrinėta dujinio CO2 įtaka volastonitinės rišamosios medžiagos kietėjimo procesui, jos akmens struktūrai bei savybėms. Siūloma technologija yra aplinkai draugiška ir leidžia kompleksiškai spręsti keletą problemų: 1) dėl žemesnės sukepimo temperatūros sumažėja energijos sąnaudos produkcijos vienetui pagaminti; 2) žaliavų mišinyje, lyginant su kitų analogiškų medžiagų, yra mažiau klinties, todėl gerokai sumažėja CO2 emisija; 3) gaminiams kietėjant CO2 aplinkoje, šios šiltnamio efektą sukeliančios dujos sujungiamos į inertišką CaCO3.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-08 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra