Vinilgrupes turintys p-tipo organiniai puslaidininkiai efektyviems bei stabiliems perovskitiniams Saulės elementams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0261

Projekto aprašymas:

Dėl stipriai padidėjusios anglies dioksido koncentracijos atmosferoje Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2030 m. 25% suvartojamos elektros energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių. Galingiausias iš jų – Saulės energija, kurią tinkamai panaudojus Sulės elementuose (SE), galima visiškai patenkinti visuomenės energijos poreikį. Šiuo metu daugiausia (apie 90 proc.) naudojami silicio SE, tačiau juos gaminti brangu ir sudėtinga. Jau dešimtmetį saulės energetikoje sparčiai kelią skinasi organiniai bei hibridiniai SE. Per paskutinius pekerius metus perovskitiniai saulės elementai (PSE) pasiekė rekordinius efektyvumus (nuo 3,8% iki 22,7 % ) [Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 2554]]. Jie pasižymi konstrukcijos paprastumu bei pigiomis žaliavomis. Nežiūrint į tai, jų komercializavimui yra dar keletas kliūčių. Viena jų – skylių transportui naudojamas gan brangus p-tipo organinis puslaidininkis spiro-OMeTAD [Chem. Rev., 2007, 107, 1011], antra – neišspręsta šių prietaisų stabilumo problema. Šiuo metu vyksta intensyvi paieška paprastesnių sintezės metodų, kurių metu būtų gaunami pigūs, bet efektyvūs puslaidininkiai. Teikiamo projekto tikslas – susintetinti vinilgrupes turinčius p-tipo organinius puslaidininkius, skirtus efektyviems bei stabiliems perovskitiniams saulės elementams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto laukiamas rezultatas – p-tipo organiniai puslaidininkiai, galintys sudaryti tinklinės struktūros polimerus, efektyviems bei stabiliems perovskitiniams saulės elementams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Artiom Magomedov

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra