Vanilino akrilatų polimerai optiniam 3D spausdinimui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0161

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra ugdyti studentės gebėjimus vykdyti tyrimus, sintetinant ir tiriant vanilino akrilatų polimerus, skirtus optiniam 3D spausdinimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto tyrimo rezultatai bus apibendrinti projekto ataskaitoje, pristatyti konferencijos pranešime ir mokslinio straipsnio rankraštyje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Ostrauskaitė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku