Vanilino akrilatų polimerai optiniam 3D spausdinimui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0161

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra ugdyti studentės gebėjimus vykdyti tyrimus, sintetinant ir tiriant vanilino akrilatų polimerus, skirtus optiniam 3D spausdinimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto tyrimo rezultatai bus apibendrinti projekto ataskaitoje, pristatyti konferencijos pranešime ir mokslinio straipsnio rankraštyje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Ostrauskaitė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra