Ultraspartūs procesai skyliniuose ir bipoliniuose organiniuose puslaidininkiuose (UPOS)

 

Projekto nr.: PP41/1506

Projekto aprašymas:

Organiniai puslaidininkiai yra plačiai naudojami (opto)elektronikos prietaisuose, tokiuose kaip organiniai šviesos diodai, organiniai ir hibridiniai saulės elementai, lauko tranzistoriai. Šiuo metu yra žinoma nemažai organinių puslaidininkių, kurie užtikrina efektyvią krūvininkų pernešą, geras mechanines savybes, sluoksnių terminį ir morfologinį stabilumą. Tačiau siekiant optimizuoti optoelektrinių prietaisų veikimą panaudojant organinius puslaidininkius reikia suprasti kaip keičianti medžiagų struktūrą galima tinkamai valdyti daugiafunkcinių savybių visumą. Vykdant šį projektą bus sukurtos naujos panašios cheminės sudėties indolo, karbazolo, fluoreno ir kitus elektroforus turinčios organinių puslaidininkių struktūros, besiskiriančios tam tikru požymiu, pavyzdžiui, pakaitų prigimtimi, jų kiekiu ir padėtimi. Bus susintetintos atitinkamos medžiagos ir ištirtos jų savybės. Didelis dėmesys bus kreipiamas į krūvininkų dinamiką, kuri bus tiriama kinetinės spektroskopijos metodu. Vystant šį perspektyvų analitinį metodą ir taikant jį naujam tyrimų objektui, teorinių tyrimų rezultatai bus palyginti su eksperimentiniais duomenimi, gautais ir kitais tradiciniais analizės metodais. Tyrimai leis efektyviai įvertinti naujas medžiagas ir suformuluoti rekomendacijas efektyvių skylinių ir bipolinių puslaidininkių taikymams optoelektronikos prietaisuose.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-03 - 2015-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2015 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku