Ultraspartūs procesai skyliniuose ir bipoliniuose organiniuose puslaidininkiuose (UPOS)

 

Projekto nr.: PP41/1506

Projekto aprašymas:

Organiniai puslaidininkiai yra plačiai naudojami (opto)elektronikos prietaisuose, tokiuose kaip organiniai šviesos diodai, organiniai ir hibridiniai saulės elementai, lauko tranzistoriai. Šiuo metu yra žinoma nemažai organinių puslaidininkių, kurie užtikrina efektyvią krūvininkų pernešą, geras mechanines savybes, sluoksnių terminį ir morfologinį stabilumą. Tačiau siekiant optimizuoti optoelektrinių prietaisų veikimą panaudojant organinius puslaidininkius reikia suprasti kaip keičianti medžiagų struktūrą galima tinkamai valdyti daugiafunkcinių savybių visumą. Vykdant šį projektą bus sukurtos naujos panašios cheminės sudėties indolo, karbazolo, fluoreno ir kitus elektroforus turinčios organinių puslaidininkių struktūros, besiskiriančios tam tikru požymiu, pavyzdžiui, pakaitų prigimtimi, jų kiekiu ir padėtimi. Bus susintetintos atitinkamos medžiagos ir ištirtos jų savybės. Didelis dėmesys bus kreipiamas į krūvininkų dinamiką, kuri bus tiriama kinetinės spektroskopijos metodu. Vystant šį perspektyvų analitinį metodą ir taikant jį naujam tyrimų objektui, teorinių tyrimų rezultatai bus palyginti su eksperimentiniais duomenimi, gautais ir kitais tradiciniais analizės metodais. Tyrimai leis efektyviai įvertinti naujas medžiagas ir suformuluoti rekomendacijas efektyvių skylinių ir bipolinių puslaidininkių taikymams optoelektronikos prietaisuose.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-03 - 2015-12-31

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2015 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra