UAB Tavira investicijos į MTEP ir infrastruktūrą

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-01-0171

Projekto aprašymas:

Padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“


Projekto rezultatai:

1. Laboratorija su lauko baseinu – 1 vnt.; 2. Įsigyta ir sumontuota įranga ir įrenginiai – 1 kompl.; 3. Veiklos ataskaita – 1 vnt.; 4. Sukurtas prototipas – 1 vnt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-01 - 2020-08-31

Projekto koordinatorius: UAB „Tavira"

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Jankūnaitė

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas