Trumpa mokslinė išvyka į Portugaliją

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0067

Projekto aprašymas:

Siekiama sudalyvauti mokslinėje konferencijoje Chromogenic and emissive materials 2018 metais, Portugalijoje. Ši konferencija yra organizuojama New University of Lisbon Chemijos fakulteto mokslininkų kartu su Elsevier leidyklos žurnalu Dyes and Pigments, kuris įeina į 1-ąjį kvartilį, jo IF=3,473. Visi šios konferencijos dalyviai kviečiami paskelbti mokslo publikacijas specialiame šio žurnalo numeryje, skirtame būtent šiai konferencijai. Konferencijoje bus gilinamasi į įvairių medžiagų emisijos savybių charakterizavimo metodus, savybių tyrimus bei pritaikymo galimybes, kas yra labai svarbu medžiagų mosklo, apjungiančio tiek chemijos, tiek fizikos, sritis, plėtrai. Vienas iš plenarinių pristatymų autorių bus prof. Soo Young Park (H=53) iš Seulo Nacionalinio universiteto, kurio tyrimų objektas yra organinių junginių fluorescencijos tyrimai, bei taikymai optoelektronikos prietaisuose. Kiti pristatymų autoriai bus iš JAV, Danijos, Portugalijos, Indijos, Italijos, Singapūro, Airijos, Prancūzijos ir kt. šalių. Dalyvaujant konferencijoje tikimasi įgyti patirties ir kompetencijų ne tik medžiagų mokslo srityse, bet ir galbūt bendradarbiavimo galimybių.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-09-07

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku