Triazotrukseno darinių, skirtų organinės optoelektronikos prietaisams, sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0145

Projekto aprašymas:

Šiuo metu viena iš perspektyviausių tyrimo sričių, siekiant gauti medžiagas efektyviems ir patikimiems organiniams šviesos diodams (OLED), yra medžiagų, pasižyminčių termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija (TADF), sintezė ir pritaikymas trečios kartos OLED gamybai. TADF medžiagos gali būti susintetintos iš pigių organinių žaliavų, nenaudojant retųjų metalų ar toksiškų elementų, todėl jų kaina mažesnė, lyginant su organiniais retųjų metalų kompleksais, be to yra netoksiški.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Šio projekto tikslas yra iš susintetinti ir ištirti organines donoras-akceptorius tipo struktūras, kurios gali pasižymėti TADF efektu, o susintetintas medžiagas ištirti ir perspektyvias medžiagas panaudoti OLED arba saulės celių tyrimams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra