Sutinklintos celiuliozės biokompozitai (Cellink)

 

Projekto nr.: P-MIP-19-390

Projekto aprašymas:

Projekto CELLINK tikslas yra sukurti naują išskirtinių savybių celiuliozės pluošto gamybos procesą, tinkamą biokompozitų gamybai. Chemiškai
modifikuota celiuliozė bus sutinklinta fotoiniciavimo reakcija. Pagamintas celiuliozės tirpalas joniniame skystyje tirpalas bus naudijamas celiuliozės
pluošto gamybai elektrinio ir sausojo-šlapiojo verpimo būdu. Gautas pluoštas tarnaus kaip žaliava biokompozito gamybai bei bus ištirtos šios
medžiagos mikromechaninės savybės. Pagrindiniai projekto rezultatai: a) sukurtas fotoaktyvių tinklinimo agentų cheminio užnešimo metodas; b)
sukurtas celiuliozės elektrinio verpimo iš joninio skysčio įrenginys bei nustatytos sąlygos verpimui sausuoju-šlapiuoju metodu; c) optimizuotas
plaušų gavybos būdas šiais metodais; d) gautos naujos žinios apie naujų biokompozitų mikromechanines savybes.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Projekto tyrimų metu gauti rezultatai bus publikuojami mokslo žurnaluose, referuojamose CA WoS duomenų bazėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2021-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dainius Martuzevičius

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas