Substituotus fenoksazino fragmentus turinčios matricos organiniams šviestukams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0106

Projekto aprašymas:

Šio projekto metu bus sintetinamos aukštos tripletinės būsenos energijos, tripletiniams spinduoliams giminingos matricos. Susintetintas medžiagas, pasižyminčias optimaliomis elektroninėmis ir plevėdaros savybėmis, panaudosime daugiasluoksnių prietaisų formavimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Planuojama sukurti naujos sandaros fosforescuojančius organinius šviestukus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Saulius Grigalevičius

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku