Substituotus fenoksazino fragmentus turinčios matricos organiniams šviestukams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0106

Projekto aprašymas:

Šio projekto metu bus sintetinamos aukštos tripletinės būsenos energijos, tripletiniams spinduoliams giminingos matricos. Susintetintas medžiagas, pasižyminčias optimaliomis elektroninėmis ir plevėdaros savybėmis, panaudosime daugiasluoksnių prietaisų formavimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Planuojama sukurti naujos sandaros fosforescuojančius organinius šviestukus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Saulius Grigalevičius

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra