Skystų maisto produktų geriatriniams pacientams su rijimo sutrikimais sukūrimas ir vertinimas (SOTIS)

   

Projekto nr.: PP27/171

Projekto aprašymas:

Šiame darbe bus sukurti specialios medicininės paskirties skysti maisto produktai, kurių maistinė sudėtis ir struktūra bus pritaikyta geriatrinių pacientų su rijimo sutrikimu papildomai mitybai, o jų veiksmingumas bus nustatytas moksliniais in vitro ir klinikiniais tyrimais.
Turinčių rijimo negalią pacientų dietoje naudojamiems skystiems produktams keliami reikalavimai: juose turi būti pakankamas reikiamų maistinių medžiagų kiekis, kad būtų išvengta nepakankamos mitybos ir turi būti reikiamo klampumo, kad juos vartojant, pacientams neiškiltų springimo ir aspiracijos pavojus. Todėl kuriamuose skystuose produktuose bus padidintas baltymų ir kalorijų kiekis, o jų klampa bus nustatyta pagal JAV disfagijos mitybos organizacijos rekomendacijas. Produktų išskirtinumas iš rinkoje esančių panašios paskirties produktų – natūralus skonis ir aromatas, artimas maisto produktams, lengvai virškinami baltymai ir reikiamas klampumas.
Naudojant in vitro metodus pagal tarptautinį Infogest protokolą, fluorescenciniu bei SDS-PAGE elektroforezės metodais bus nustatytas produktuose esančių baltymų virškinamumas, produktui esant virškinamojo trakto sąlygomis. Taip pat bus nustatyta gliukomanano, iškirto iš augalo Amorphophallus konjac, įtaka kuriamų skystų produktų klampai ir tekėjimo savybėms. Šie tyrimai bus atlikti KTU laboratorijose. LSMU mokslininkai optimizuos kuriamų produktų maistinę bei energinę sudėtį, tai pat atliks produktų veiksmingumo tyrimus, naudojant juos geriatrinių pacientų su rijimo sutrikimais mityboje. Apibendrinus gautus rezultatus bus parengti dokumentai, reikalingi notifikuojant produktus kaip specialios medicininės paskirties produktus, skirtus rijimo sutrikimą turintiems pacientams. Sukurti produktų prototipai bus išbandyti geriatrinių pacientų, turinčių rijimo negalią.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-04-01 - 2017-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Daiva Leskauskaitė

Trukmė:
2017 - 2017

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra