Skirtingos molekulinės masės proantocianidinų įtaka pieno baltymų virškinamumui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0163

Projekto aprašymas:

Mokslinio tiriamojo darbo tikslas – nustatyti, ar su proantocianidinais pagaminto jogurto maistinė vertė netampa mažesne dėl sulėtėjusio pieno baltymų virškinamumo ir sumažėjusio proantocianidinų biologinio prieinamumo. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys nustatyti iš spanguolių išskirtų skirtingos molekulinės masės proantocianidinų įtaką pieno baltymų virškinamumui ir proantocianidinų atpalaidavimui imituojant skrandžio ir plonojo žarnyno sąlygas in vitro. Gauti rezultatai leido parengti pieno perdirbėjams rekomendacijas, gaminant spanguolių ekstraktu praturtintą jogurtą naudoti ekstraktą, kuriame yra mažesnės molekulinės masės fenoliniai junginiai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Spanguolių išspaudų ekstraktų, išfrakcionuotų pagal molekulinę masę antikoksidacinės ir antimikrobinės savybės skiriasi: didelės molekulinės masės junginių frakcija pasižymi didesniu antioksidaciniu aktyvumu ir stipresnėmis antimikrobinėmis savybėmis prieš jogurto bakterijas Streptococcus thermophilus ir Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus.
Bendras fenolinių junginių ir proantocianidinų kiekis ženkliai sumažėja visų spanguolių išspaudų ekstraktų frakcijų virškinimo metu, o tai turi neigiamos įtakos jų biologiniams prieinamumui ir antioksidacinėms savybėms.
Pieno baltymai turi neigiamos įtakos spanguolių ekstraktų fenolinių junginių ir ypač proantocianidinų atpalaidavimui ir biologiniam prieinamumui virškinimo metu.
Pieno mišiniuose su didelės molekulinės masės junginių spanguolių ekstrakto frakcija nustatytas mažiausias fenolinių junginių ir proantocianidinų biologinis prieinamumas ir mažiausias pieno baltymų virškinimo greitis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daiva Leskauskaitė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra