Sistema virusų sklaidos kontrolei ir ekstremalių situacijų valdymui COVID-19 epidemijos sąlygomis (SViSCoM)

   

Projekto nr.: DNR-21-31

Projekto aprašymas:

Šiandieninė COVID-19 pandemija kelia ypatingą pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei, o jo sukėlėjo SARS-CoV-2 plitimas itin agresyvus. Efektyviausias virusinės pandemijos kontrolės būdas – karantinas – tinkamas tik trumpalaikėje perspektyvoje. Todėl efektyvus viruso paplitimo stabdymas, neaukojant ekonominės bei socialinės visuomenės narių gerovės, yra pirmaeilis uždavinys stabdant COVID-19 pandemiją. SARS-CoV-2 sklaida tiesiogiai priklauso nuo viruso gebėjimo išlaikyti infektyvumą, kurio tiesioginis testavimas neįmanomas dėl COVID-19 keliamų gresmių. Tokioje situacijoje ypač svarbu sukurti tinkamas SARS-CoV-2 virusą neutralizuojančių veiksnių vertinimo sistemas ir atlikti išsamią šių veiksnių atranką bei tolimesnę analizę. IdeaIi sistema būtų tokios pačios genetinės medžiagos, kuo paprastesnės sandaros, efektyviai besireplikuojantis šeimininko ląsteleje virusas. Teikiamo Projekto ideja – mokslo tyrimais paremtos saugios mielių Saccharomyces cerevisiae virusinės sistemos panaudojimas COVID-19 sukėleją neutralizuojančių veiksnių atrankai. Tikslas – originalios, saugios ir lengvai pritaikomos tyrimų sistemos sukūrimas ir praktinis panaudojimas plataus spektro dezinfekcinių, odos apsaugos priemonių ir naujų farmacinių formų sukūrimui. Projekto uždaviniai apima naujų saugių naudoti fizinių priemonių ir konkrečių metodinių bei praktinių rekomendacijų sukūrimą, jgalinantj COVID-19 sukėlėjo sklaidos kontrolę: vaistinėse bei bendram ekstremalios situacijos valdymui.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19. Projektas finansuojamas iš 2021 – 2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų šaltinių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-15 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Vilniaus universitetas

Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dainius Martuzevičius

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas