Sinergetinės pažangiosios oksidacijos technologijos (SPOT), skirtos valyti užterštą pramoninį ir geriamąjį vandenį, hibridinio prototipo sukūrimas ir testavimas

 

Projekto nr.: TPP-03-016

Projekto aprašymas:

Pastaruoju metu pasauliniu lygmeniu egzistuoja aibė problemų, kurias sukelia į požeminius geriamojo ir paviršinius vandens telkinius, kartu su užterštu vandeniu pakliūvančios kenksmingos, sunkiai skaidžios medžiagos. Tradicinės, sunkiai skaidžiomis medžiagomis užteršto vandens valymo sistemos yra arba neefektyvios arba labai brangios įdiegti ir prižiūrėti. Todėl kenksmingos sunkiai skaidžios medžiagos lengvai patenka atgal į mitybinę grandinę ir pasiekę vartotoją neigiamai įtakoją svarbius gyvybinius procesus. Šio projekto pagrindinis tikslas yra sukurti ir išbandyti pilnai automatizuotą, sinergetinės pažangiosios oksidacijos technologijos (SPOT) pagrindu veikiantį hibridinį prototipą, kuris skirtas valyti kenksmingomis, sunkiai skaidžiomis medžiagomis užterštą vandenį. Hibridinis SPOT prototipas – tai paprasta ir itin efektyvi sistema, kuri gali būti panaudojama įvairiems užteršto vandens srautams valyti. Tikslinė kuriamos technologijos prototipo diegimo sritis – statomų išmaniųjų miestų, kurių veikimas pagrįstas darnaus vystymosi ir žiedinės ekonomikos principais, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo apytakiniai tinklai.

Projekto finansavimas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-11-01 - 2020-10-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: BIOKSA, MB

Vadovas:
Vytautas Abromaitis

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas