Sidabro-indžio selenido sluoksnių sudarymas architektūrinės tekstilės paviršiuje ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0121

Projekto aprašymas:

Numatoma paruošti architektūrinės tekstilės paviršių sidabro-indžio selenidų nusodinimui cheminiu būdu, ir štirti jų cheminę sudėtį, paviršiaus morfologiją ir optines savybes.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pranešimas konferencijoje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Valentina Krylova

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra