Senyvo amžiaus žmonių su rijimo sutrikimais mitybai pritaikyto maisto produkto sukūrimas ir charakterizavimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0050

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-01 - 2023-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daiva Leskauskaitė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra