Savitvarkiai krūvius transportuojantys monosluoksniai efektyviems perovskitiniams saulės elementams (SAM)

 

Projekto nr.: P-MIP-19-200

Projekto aprašymas:

Saulė – pats galingiausias energijos šaltinis. Saulės energijos vertimui į elektros energiją naudojami saulės elementai (SE). Tinkamai ištobulinus SE, galima visiškai patenkinti visuomenės energijos poreikį. Per pastaruosius penkerius metus hibridiniai kietos būsenos SE, ypač, veikiantys perovskitų pagrindu, tapo didelio susidomėjimo objektu kuriant naujos kartos SE, kurių efektyvumas jau viršijo 23%. Šie elementai pasižymi konstrukcijos paprastumu bei sąlyginai pigiomis žaliavomis, lyginant su komerciniais silicio SE. Šioje srityje intensyviai darbuojasi kelios dešimtys žinomų kompanijų, kurios konstruoja bei optimizuoja SE. Šiame procese išbandomi žinomi puslaidininkiai bei kuriamos ir patentuojamos naujos medžiagos, kurių poreikis kasmet sparčiai auga. Nors per pastaruosius penkerius metus perovskitiniai SE pasiekė rekordinius efektyvumus (nuo 3,8% iki 23,2 % ) jų komercializavimui yra keletas kliūčių. Projekto metu bus sintetinamos savitvarkios krūvius transportuojančios molekulės, kurios p-i-n struktūros perovskitiniuose saulės elementuose suformuotų monosluoksnius tiek ant skaidraus laidaus elektrodo, tiek ir ant perovskito paviršiaus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Įvykdžius šį projektą bus sukurta nauja krūvius transportuojančių sluoksnių formavimo perovskitiniuose saulės elementuose technologija, kuri leistų atsisakyti šiuo metu organinių puslaidininkių elektrinių savybių gerinimui naudojamų joninių priedų, skatinančių prietaisų degradaciją. Be to, savitvarkių monosluoksnių gavimo technologija ženkliai sumažintų organinių puslaidininkių sąnaudas gaminat naujos kartos efektyvius saulės elementus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-20 - 2022-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tadas Malinauskas

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra