Savitvarkės donorinės-akceptorinės medžiagos efektyviems elektroliuminescenciniams prietaisams

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0019

Projekto aprašymas:

Organiniai šviesos diodai (OLED) vis plačiau naudojami ekranų ir apšvietimo technologijose, todėl sparčiai didėja efektyvių organinių spinduolių poreikis. Perspektyviausi yra organiniai bemetaliai spinduoliai, pasižymintys dubletine emisija arba termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija. Jų pagrindu pagamintų OLED’ų vidinis kvantinis efektyvumas gali pasiekti 100%. Šio projekto tikslas yra naujų savitvarkių medžiagų, pasižyminčių termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija arba dubletine emisija, kūrimas, sintezė, tyrimai ir jų elektroliuminescencinių savybių įvertinimas. Projekto metu sukurtos efektyviausios naujos medžiagos bus patentuojamos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Panaudojant įvairus donorinius ir akceptorinius tame tarpe radikalinius akceptorinius fragmentus, bei alkilgrandinėles su funkcinėmis grupėmis projekto metu bus sukurti nauji efektyvūs organiniai spinduoliai . Alkilgrandinėlės suteiks pranašumo gaminant organinius šviesos diodus tirpalų liejimo būdu, nes padidins susintetintų medžiagų tirpumą, pagerins sluoksnių plėvėdaros savybes bei užtikrins molekulių savitvarką. Naujų medžiagų pagrindu bus sukurti paprastos konstrukcijos efektyvūs elektroliuminescenciniai prietaisai. Termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija arba dubletine emisija pasižyminčios savitvarkiai spinduoliai prietaisuose leis pagerinti krūvininkų pernašos savybes bei emisinių sluoksnių liuminescencijos kvantine išeigas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-03 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra