Puslaidininkinių medžiagų, skirtų elektroniniams prietaisams, sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0096

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją. Tyrimų metu bus susipažįstama su naujais organinių junginių sintezės, struktūros ir savybių analizės metodais, gautų tyrimų rezultatų apdorojimu bei apibendrinimu. Šios praktikos metu bus susintetinti ir ištirti bipolines grupes turintys ir TADF efektu pasižymintys junginiai, skirti elektronikos prietaisams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Šios praktikos metu susintetinti du fenantroimidazolo dariniai turintys akceptorinį pakaitą N1- bei donorinius pakaitus C5,C10- ir C6,C9- fenantroimidazolo padėtyse. Benzotrifluoridas pasirinktas kaip akceptorinis pakaitas, kaip donorinis fragmentas pasirinktas 2,7-di-tret-butil-9,9-dimetil-9,10-dihidroakridinas. Gautų junginių struktūra įrodyta branduolių magnetinio rezonanso (BMR) bei masių spektrometrijos (MS) metodais. Ištirtos gautų junginių terminės bei fotofizikinės savybės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-05 - 2021-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rita Butkutė

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra