Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių moksliniai tyrimai

 

Projekto nr.: S-VP2-1.3-ŪM-02-K-04-139

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolanta Liesienė

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra