Plazmos įtakos skirtingų kuro mišinių degimo proceso efektyvumui ir stabilumui tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-02-0168

Projekto aprašymas:

Europos Sąjungai griežtinant aplinkos apsaugos reikalavimus dėl klimato kaitos, reikalaujama didinti energijos gamybos efektyvumą ir mažinti poveikį aplinkai. Vienas iš teršalų susidarymo mažinimo būdų yra lieso kuro-oro mišinio degimo proceso taikymas dujų deginimo įrenginiuose. Projekto tikslas – netermine plazma jonizuotų skirtingų kuro ir oro mišinių degimo proceso tyrimas siekiant sumažinti teršalų emisijas ir padidinti degimo efektyvumą lieso mišinio degimo regione. Atliekamas gamtinių, sintetinių dujų ir jų mišinių degimo proceso plokščios liepsnos degiklyje tyrimas ir neterminės plazmos panaudojimo skirtingų kuro ir oro mišinių degimo procesui plokščios liepsnos degiklyje tyrimas, kurio metu bus nustatytos gamtinių dujų, sintetinių dujų ir jų mišinių degimo proceso charakteristikos, susidariusios teršalų emisijos lieso mišinio degimo regione.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Pasiektas projekto tikslas (plazma jonizuotų skirtingų kuro ir oro mišinių degimo proceso tyrimas siekiant sumažinti teršalų emisijas ir padidinti degimo efektyvumą lieso mišinio degimo regione) suteiks galimybę gautus rezultatus ateityje pritaikyti pramoniniams dujų degikliams siekiant padidinti energetinį efektyvumą sumažinti poveikį aplinkai, tokiu būdu prisidedant prie švaresnės energijos gamybos prioriteto. Projekto metu gautus rezultatus numatoma paskelbti dvejuose straipsniuose „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje „Web of Science Core Collection“ referuojamuose leidiniuose ir vienoje tarptautinėje konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-28 - 2019-11-27

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dainius Martuzevičius

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas